MENÜ

ALKEV Üniversite Hazırlık Birimi

Öğrencilerimiz, lise öğrenimleri sonunda istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmek için, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)’ndan oluşan bir dizi sınav süreci yaşamaktadırlar. Bu sınavlarda başarı, etkin bir lise öğreniminin yanı sıra, sistemli ve etkin bir üniversite hazırlık çalışmasının, YGS ve LYS’ye yönelik kapsamlı bir hazırlığın da yapılmasına bağlıdır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, YGS ve LYS’de başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi” oluşturulmuştur.

Üniversite Hazırlık Birimimiz, etkinliklerini;

Ölçme ve Değerlendirme Birimi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi,
Kariyer Danışmanlığı
Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı
Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı
YGS/LYS Kurulu
YGS/LYS Koçluk Sistemi ile eşgüdümlü olarak sürdürür.

Üniversite Hazırlık Birimi içinde, öğrencilerimize yönelik yapılan tüm test ve deneme sınavlarının değerlendirilmelerini yapacak olan bir “YGS/LYS Kurulu” oluşturuldu. Bu birim, Lise Müdürü, Müdür Yardımcısı, Ölçme ve Değerlendirme Birim Başkanı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Birim Başkanı, Yurt İçi Üniversite Danışmanı, Akademik Bölüm Başkanları, Öğrenci YGS/LYS Koçları ve Ders Öğretmenlerinden oluşur.

“Öğrenci YGS/LYS Koçluk Sistemi” ile her bir ders öğretmeni, dört (4) öğrencinin YGS/LYS akademik danışmanlığını yapar, sınav başarılarını izler ve diğer birimlerle işbirliği yaparak öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.

Üniversite Hazırlık Çalışmalarımız

 • Lise yıllık planlarında YGS/LYS konularına özel olarak yer verilmesi
 • Örnek YGS/LYS soru ve testlerinin hazırlanması ve öğretmen ve öğrencilere iletilmesi
 • Konu testleri, konu tarama testleri uygulanması
 • Alan Değerlendirme Sınavları ADS’lerin yapılması
 • YGS ve LYS deneme sınavlarının yapılması
 • YGS ve LYS deneme sınavı ve ADS sonuç belgelerinin hazırlanması, öğretmen, öğrenci ve velilere iletilmesi
 • Öğrencinin hangi konulara ilişkin soruları doğru yaptığı, hangilerini yapamadığı ve hangi konuda desteğe ihtiyacı olduğunun saptanması
 • YGS ve LYS deneme sınavı ve ADS sonuçları üzerinde analizler yapılması
 • YGS ve LYS deneme sınavı ve ADS sonuçları ve analizlerinin YGS/LYS Kuruluna sunulması
 • Konuların öğrenme oranları, tekrar eden hatalar, yeniden ele alınması gereken konuların belirlenmesi ve akademik bölüm başkanlıklarına iletilmesi
 • YGS/LYS Kurulunda tüm okulun ve ayrı ayrı her öğrencinin YGS/LYS ve ADS’lerdeki gelişimlerinin izlenmesi
 • YGS/LYS Kurulunda, sunulan raporlar üzerinden ve yapılan değerlendirmeler sonrasında, yeni çalışma stratejisi belirlenmesi
2018 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın Kayıt Yenileme Randevu Sistemi için tıklayın