MENÜ

YGS/LYS Mentör Öğretmenlik Sistemi

Üniversiteye geçiş sınavlarında başarı, diğer etkenlerin yanı sıra, üniversite hazırlık çalışmalarının özenle izlenmesine ve birebir öğrencilere koçluk yapılmasına da bağlıdır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, YGS ve LYS’lerde başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi içinde, her öğrencinin yaptığı tüm çalışmaları, test ve deneme sınavlarını izleyecek ve öğrenciyi doğru yönlendirecek “Öğrenci YGS/LYS Mentör Öğretmenlik Sistemi oluşturulmuştur.

– Her öğretmen, 11.sınıftaki iki  öğrencinin YGS/LYS akademik danışmanlığını yapar, sınav başarılarını izler ve diğer birimlerle işbirliği yaparak öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.

– Görevlendirmeler okul müdürü tarafından yapılmaktadır.
– Mentör öğretmen mentörlük yaptığı iki öğrencinin YGS/LYS deneme sınavlarını izler
– Her YGS/LYS deneme sınavlarının sonrasında mentörlük yaptığı öğrencinin doğru- yanlış sayılarını değerlendirir, öğrenme oranları, tekrar eden hatalar, yeniden ele alınması gereken konuların belirlenmesi konusunda saptamalarda bulunur, öğrenciyle ve YGS/LYS Kurulu ile paylaşır.
– Gerekli gördüğü durumlarda rehberlik birimi ile işbirliği yapar.
– Tüm mentör öğretmenler YGS/LYS Kurulunun doğal üyesidir.

2018 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın Kayıt Yenileme Randevu Sistemi için tıklayın