MENÜ

YGS/LYS Kurulu

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)’ndan oluşan sınav sürecinde başarı, etkin bir lise öğrenimin yanı sıra, sistemli ve etkin bir üniversite hazırlık çalışmasının, YGS ve LYS’lere yönelik kapsamlı bir hazırlığın da yapılmasına bağlı.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, YGS ve LYS’lerde başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi içinde, öğrencilerimize yönelik yapılan tüm çalışmaların, test ve deneme sınavlarının değerlendirileceği “YGS/LYS Kurulu oluşturduk.

– Bu birim, Lise Müdürü, Müdür Yardımcısı, Ölçme ve Değerlendirme Birim Yöneticisi ve Uzmanı, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen, Yurtiçi Üniversite Danışmanı, Akademik Bölüm Başkanları, Öğrenci YGS/LYS Koçları ve Ders Öğretmenlerinden oluşur.
– Kurul üyesi olan öğretmenler YGS/LYS Deneme Sınavları sonuçlarının ölçme değerlendirme birimi tarafından açıklanmasının hemen ardından okul genelinde ve tek tek sınıf  ile her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirmeler yapar.
– Ölçme değerlendirme biriminin çıkarmış olduğu deneme sınav sonuçlarının üzerinden yorum yapar.
– Sınav sonuçları ışığında, sonraki çalışmalar için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri önerir.
– Kariyer danışmanı, yurtiçi üniversite danışmanı ya da rehberlik birimi ile görüşme yapması gereken öğrencileri belirler.

2018 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın Kayıt Yenileme Randevu Sistemi için tıklayın