MENÜ

Kulüpler

ALKEV Özel Okulları kulüp programı; öğrencilerin, yaş düzeylerine uygun ilgi alanları çerçevesinde, potansiyellerini açığa çıkarmak ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kulüp çalışmaları, yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder. Kontenjan doğrultusunda:

1. ve 2. SINIFLAR KULÜPLERİ

BECERİ GELİŞTİRME KULÜBÜ

Beceri Geliştirme Kulübünde öğrenciler; birlikte çalışarak zaman yönetimini, zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirirken bazen doğada bir kâşif, bazen mutfakta bir aşçı, bazen bir bilim adamı, bazen bir marangoz, bazen de bir terzi olurlar. Bu sayede becerileriyle birlikte yeteneklerini de geliştirirler. Yeteneklerini geliştirme amacıyla ayakkabı bağlamaktan çanta düzenlemeye, kahvaltı masası hazırlamaktan balık ya da kuş bakımına, dikiş dikmekten böcekleri keşfetmeye kadar yapılan pek çok farklı ve özel çalışmayı yaparak yaşayarak öğrenirler.


DEUTSCH KREATIV

Kreativ Deutsch Kulübünün amacı öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini geliştirip özgün etkinlikler ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra küçük el kaslarını güçlendirip, el becerilerini geliştirmek de kulübümüzün amaçları arasında yer almaktadır. Demokratik bir ortamda tartışmayı öğretmek, ön yargılardan kurtulmak ve farklı tutumlara hoşgörüyle bakmalarını sağlamak, sınıf içerisinde yapılan özgün çalışmaları sınıfa sunup bilgi paylaşımında bulunmak, öğrencilerin, öğrendikleri yabancı dilde iletişim kurma becerilerini geliştirmek, Alman Kültüründeki farkındalıkları kazandırmak temel odak noktalarımızı oluşturmaktadır. Farklı el işi etkinlikleri ve resimlerle ya da beden dilini kullanarak ufak oyunlar sergileyebilmek kulübümüze önemli bir artı değer katmaktadır. Ayrıca, her yıl önemli günler ve bayramlar ile ilgili panolar hazırlamak kulüp çalışmalarımızdan yalnızca birkaçıdır.

Dersin içeriği mevsimlere göre şekillenip sınıfın fikri alınarak yıllık planın dışına çıkılmayacak şekilde ayarlanmaktadır. Çalışmalarda farklı malzemeler (keçe, kuru, keçeli, pastel renkli kalemler, kolaj malzemesi için atıl malzemeler, bez torba, cam bardak, kum boyama, cam boyama, rafya vb.) kullanılarak çocukların yaratıcıklarıyla birlikte ortaya farklı ürünler çıkarılmaktadır. Çocuklar, kendilerini resimle ifade edebilecekleri yeni yıl takvimleri, kendilerine ait özgün tasarlanmış bez torbaları veya ailelerine iletebilecekleri buzdolabı mıknatısları gibi farklı birçok çalışmalar yapmaktadırlar. Kulübümüzde yıl boyunca, etkili hareket oyunlarıyla, yapılan el işi faaliyetlerini birleştirip eğlenceli iki ders saati geçirmekteyiz.


DANS / TANZEN

Dans kulübünün amacı öğrencilerimizde grup bilincini oluşturmak, öğrencilerimizin eşli dansta partnerine sağduyulu davranmasını, uyumlu hareket edebilme yeteneğinin gelişmesini ve grup içi oyunlarda kurallara uygun hareket etmesini sağlamak, onlara ritmin danstaki önemini kavratmaktır. Kulüp çalışmalarımızla öğrencilerimiz; dayanışma, estetik, sorumluluk, yardımseverlik, duyarlılık, hoşgörü değerlerini içselleştirir. Kulübümüze katılan öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, kinestetik, ritim becerilerini daha etkili kullanmaları da desteklenmektedir.


YARATICI DÜŞÜNME KULÜBÜ

Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme Kulübü, öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar. Yaratıcılık ve eleştirel düşünme, insanoğlunun var olduğu günden itibaren gelişimini sürdürmüştür. İnsanlar, karşılaştıkları sorunları bu yeteneklerini kullanarak oluşturdukları bakış açıları ile çözmüşlerdir. Günümüzde de teknolojik olanaklardan faydalanarak yetişen bireyler, yeni nesil endüstri devrimine yine bu yaratıcılık ve girişimcilik duyguları ile kavuşacaklardır.

Kulübümüzde öğrencilerimizi, yaratıcı ve eleştirel düşünceye itecek, girişimcilik duygularını harekete geçirecek, iş birliği içinde problem çözme becerilerini geliştirecek etkinlikler, grup oyunları, akıl oyunları gibi çalışmalar beklemektedir.


FUTBOL

Futbol, başarının en yoğun şekilde yaşandığı sporlardan biridir. Futbol kulübünde, öğrencilerin takım olmanın heyecanını, topa hakim olma duygusunu ve bunun yanında başarıyı, heyecanı yoğun bir şekilde yaşamaları amaçlanır. Futbol kulübünde öğrencilerin kendine güveni artar,  duygularını kontrol edebilme becerisi gelişir. Öğrenciler, fair play (dürüst oyun) ilkesinin mantığını kazanır, kendi bedeninin bilincine varır, vücut dengesini yani koordinasyonunu geliştirir. Bireyler arasında ilişkileri geliştiren ve saygı kavramını olgunlaştıran futbol kulübünde öğrenciler aynı zamanda kaybetmeyi de kabullenmeyi ve kazananı tebrik etmeyi öğrenir. Böylelikle yenilgiyi ya da galibiyeti abartmamak gerektiğini de kavramış olur.


ORFF – SCHULWERK

Orff-Schulwerk Kulübü, söz, müzik ve hareketi birleştirerek müziğe bir giriş yolu sunan Orff–Schulwerk ile öğrencilerin yaratıcı, çok yönlü gelişim sağlayan çalışmalar yapmasını amaçlar. Bu anlayış ile tüm çocukların müzik yapmalarına, keşfetmelerine; söz, müzik ve hareket yolu ile kendilerini ifade etmelerine, iletişim kurmalarına, yaratıcılıklarını kullanarak ürün ortaya koymalarına olanak sağlanmaktadır.


TEMEL JİMNASTİK

Temek Jimnastik Kulübünün amacı, Jimnastik dersi öğretisiyle öğrenciye fiziksel olarak asil, zarif, estetik ve özgüvenli bir duruş ve görünüm; psikolojik olarak da sorumluluk bilinci, disiplin, ekip çalışması ve muhakkak yaratıcı bir bakış açısı ile artistik yorum yeteneği kazandırmaktır. Çocuklarımızın hem eğlenebilmesi hem de vücut formlarının doğru bir biçimde oluşturulması temel amaçlarımızdandır. Yılsonu gösterileriyle sahne deneyimi kazanacak olan öğrencilerimiz kulüp bünyesinde hazırladıkları diğer çalışmalarını da sergileme imkânına sahip olacaklardır.


BİLİMSEL DENEYLER

Bilimsel Deneyler Kulübünde öğrencilerin fen dersine ilgi duyması, doğayı anlaması ve keşfetmesi sağlanarak bu becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemlerler.

3. ve 4. SINIFLAR KULÜPLERİ

DEUTSCH KREATIV

Almanca dil becerilerimizi eğlenerek kullanacak, el becerilerimizi geliştirecek ve yaratıcı etkinlikler uygulayacağız.


BASKETBOL

Basketbol, başarının en yoğun şekilde yaşandığı sporlardan biridir. Basketbol kulübünde, öğrencilerin takım olmanın heyecanını, topa hakim olma duygusunu ve bunun yanında başarıyı, heyecanı yoğun bir şekilde yaşamaları amaçlanır. Basketbol kulübünde öğrencilerin kendine güveni artar,  duygularını kontrol edebilme becerisi gelişir. Öğrenciler, fair play (dürüst oyun) ilkesinin mantığını kazanır, kendi bedeninin bilincine varır, vücut dengesini yani koordinasyonunu geliştirir. Bireyler arasında ilişkileri geliştiren ve saygı kavramını olgunlaştıran basketbol kulübünde öğrenciler aynı zamanda kaybetmeyi de kabullenmeyi ve kazananı tebrik etmeyi öğrenir. Böylelikle yenilgiyi ya da galibiyeti abartmamak gerektiğini de kavramış olur.


FUTBOL

Futbol, başarının en yoğun şekilde yaşandığı sporlardan biridir. Futbol kulübünde, öğrencilerin takım olmanın heyecanını, topa hakim olma duygusunu ve bunun yanında başarıyı, heyecanı yoğun bir şekilde yaşamaları amaçlanır. Futbol kulübünde öğrencilerin kendine güveni artar,  duygularını kontrol edebilme becerisi gelişir. Öğrenciler, fair play (dürüst oyun) ilkesinin mantığını kazanır, kendi bedeninin bilincine varır, vücut dengesini yani koordinasyonunu geliştirir. Bireyler arasında ilişkileri geliştiren ve saygı kavramını olgunlaştıran futbol kulübünde öğrenciler aynı zamanda kaybetmeyi de kabullenmeyi ve kazananı tebrik etmeyi öğrenir. Böylelikle yenilgiyi ya da galibiyeti abartmamak gerektiğini de kavramış olur.


TEMEL JİMNASTİK

Temek Jimnastik Kulübünün amacı, Jimnastik dersi öğretisiyle öğrenciye fiziksel olarak asil, zarif, estetik ve özgüvenli bir duruş ve görünüm; psikolojik olarak da sorumluluk bilinci, disiplin, ekip çalışması ve muhakkak yaratıcı bir bakış açısı ile artistik yorum yeteneği kazandırmaktır. Çocuklarımızın hem eğlenebilmesi hem de vücut formlarının doğru bir biçimde oluşturulması temel amaçlarımızdandır. Yılsonu gösterileriyle sahne deneyimi kazanacak olan öğrencilerimiz kulüp bünyesinde hazırladıkları diğer çalışmalarını da sergileme imkânına sahip olacaklardır.


VURMALI ÇALGILAR

Vurmalı Çalgılar Kulübünde öğrenciler; vurmalı çalgılar eğitimi içinde yer alan ritmik sayabilme, analitik düşünme, problem çözebilme gibi becerileri geliştirmenin yanı sıra birbirinden eğlenceli enstrümanlarla da güzel zaman geçirirler. Bu kulüpte keyifli zaman geçiren öğrenciler yapılan etkinlerle matematiksel düşünme becerilerini de geliştirmiş olurlar.


MİNİK ELLER BÜYÜK LEZZETLER

Minik Eller Büyük Lezzetler Kulübünde öğrenciler; yemek konusundaki hünerlerini ortaya çıkarırken yeni lezzetler ve tariflerle yepyeni keşiflerde bulunmanın keyfini yaşarlar. Bu kulüpte öğrenciler; yaptıklarıyla damaklarını tatlandırırken sofra düzeni oluşturma, besin gruplarını tanıma gibi konularda da becerilerini geliştirirler.


ROBOTİK VE KODLAMA KULÜBÜ

Robotik ve Kodlama Kulübünde öğrencilerin, bilim ve teknolojiyi sevmesi amaçlanırken öğrenciler yapılan çalışmalarla takım çalışmasına yatkın, sosyal sorumluluk alan, çevresine, doğaya, topluma duyarlı bireyler olma yolunda desteklenir.
Öğrenciler, bu süreçte küçük robotlar tasarlar ve bu robotları öğrendikleri scratch kodlama diliyle programlar.


TASARIM KULÜBÜ

Tasarım Kulübünde öğrencilerin; el becerilerini geliştirmeleri, boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım yapmaları amaçlanır. Öğrencilerimiz kulüp çalışmaları içinde okul dışında gerçekleşen bienal, yarışma gibi etkinliklere de projeler üretirler.

ORTAOKUL KULÜPLERİ

FIRST LEGO LEAGUE

First Lego League Kulübünde öğrencilerin bilim ve teknolojiyi sevmesi amaçlanır. Öğrenciler takım olarak çalışabilen, sosyal, sorumluluk alan, çevresine, doğaya, topluma duyarlı bireyler olmaları yönünde desteklenir.
Bu organizasyonun ulusal ve uluslararası yarışmaları bulunmaktadır. Katılacağımız yarışmanın teması “’Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu” dır.


FUTBOL

Futbol, başarının en yoğun şekilde yaşandığı sporlardan biridir. Futbol kulübünde, öğrencilerin takım olmanın heyecanını, topa hakim olma duygusunu ve bunun yanında başarıyı, heyecanı yoğun bir şekilde yaşamaları amaçlanır. Futbol kulübünde öğrencilerin kendine güveni artar,  duygularını kontrol edebilme becerisi gelişir. Öğrenciler, fair play (dürüst oyun) ilkesinin mantığını kazanır, kendi bedeninin bilincine varır, vücut dengesini yani koordinasyonunu geliştirir. Bireyler arasında ilişkileri geliştiren ve saygı kavramını olgunlaştıran futbol kulübünde öğrenciler aynı zamanda kaybetmeyi de kabullenmeyi ve kazananı tebrik etmeyi öğrenir. Böylelikle yenilgiyi ya da galibiyeti abartmamak gerektiğini de kavramış olur.


DESTINATION IMAGINATION

Destination Imagination Kulübünde, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmelerine olanak sağlayarak, zamana karşı yarışabilme, beyin fırtınası yaparak  takım çalışmasıyla ortak hareket edebilme becerilerini güçlendirmek temel amaçlarımızdır.

DI (Destination Imagination) yaratıcılıktan girişimciliğe tüm süreçlerin öğretildiği uluslararası bir organizasyondur. Bu organizasyon her yıl ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler. Bu yarışmalarda öğrenciler takımlar halinde yarışarak sınırlı bir zamanda kendilerine verilen zorlu görevleri işbirliği, problem çözme vb. becerilerini kullanarak en iyi şekilde tamamlar.


SORGULAYAN BEYİNLER

Sorgulayan Beyinler Kulübü; öğrencileri fen bilimleri konularıyla, gerçek yaşam arasında bağlantı kurmaya teşvik etmek, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlamak, soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlamak, bilginin yanı sıra eleştirel ve sorgulayarak düşünmeyi öğretmek, öğrencilerin araştırma  becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi için projeler üretmelerini sağlamak ve onları yarışmalara katılarak projelerini sunmaya cesaretlendirmek amacıyla kurulmuştur. Kulüp çalışmalarında her hafta farklı bir tema belirlenir. Bu doğrultuda öğrencler her hafta farklı bir deney, tasarım veya uygulama yaparlar. Bu uygulamalarda rekabet ortamını eğlenceli kılarak kendi ürünlerini sunma fırsatı bulur ve ilgileri doğrultusunda proje üretirler.


SANAT SİNEMA KULÜBÜ

7.Sanat Sinema Kulübü, öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. Dinleme/izleme, iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisidir. Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır.

Öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek, düzeylerine uygun filmler seçilerek yapılan etkinlikler ve eleştirel yorumlama çalışmaları, öğrencilerin etkili iletişim kurmaları ve toplum hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak katılmalarını destekleyecektir.


BASKETBOL

Basketbol, başarının en yoğun şekilde yaşandığı sporlardan biridir. Basketbol kulübünde, öğrencilerin takım olmanın heyecanını, topa hakim olma duygusunu ve bunun yanında başarıyı, heyecanı yoğun bir şekilde yaşamaları amaçlanır. Basketbol kulübünde öğrencilerin kendine güveni artar,  duygularını kontrol edebilme becerisi gelişir. Öğrenciler, fair play (dürüst oyun) ilkesinin mantığını kazanır, kendi bedeninin bilincine varır, vücut dengesini yani koordinasyonunu geliştirir. Bireyler arasında ilişkileri geliştiren ve saygı kavramını olgunlaştıran basketbol kulübünde öğrenciler aynı zamanda kaybetmeyi de kabullenmeyi ve kazananı tebrik etmeyi öğrenir. Böylelikle yenilgiyi ya da galibiyeti abartmamak gerektiğini de kavramış olur.


DRAMA

Drama Kulübünün amacı tiyatronun tüm olanaklarından faydalanarak öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler olmalarını desteklemek, yaratıcılıklarını ve doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkararak eyleme dönük olmalarını sağlamaktır. Oyun, çocuğun dünyasını yansıtır. Kendini ifade etmesini sağlar. Oyun, yaratıcılığın göstergesidir. Oyun, çocuğun öğrenme laboratuvarıdır. Drama Kulübü bu doğrultuda oyunlar aracılığıyla öğrencilerin gelişimini destekler.


DANS

Bazen doğaçlama, bazen koreografi yolu ile öğrencilerin hareket, öğrenme, algılama, düşünme, ritim duygusu ve yaratma yeteneklerini geliştirmek; aynı zamanda esnek, dayanıklı, sağlıklı ve ilerleyen zamanlarda da doğru duruşa sahip bir beden geliştirmelerine yardımcı olan “sanatsal” bir hobi, bir spordur dans.

LİSE KULÜPLERİ

DANS KULÜBÜ / HIP-HOP

Dans Kulübünün amacı akademik olarak yoğun bir çalışma programına sahip okulumuzda öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarına fayda sağlamak ve daha verimli bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini sağlamaktır. Dans etmek, birçok güzel hislerimizi ortaya çıkarmak amacıyla insanlığın geçmişinden bugüne getirdiği en müthiş etkinliklerden birisidir. Dans; hissetmek, anlamak ve iletişim kurmak için hareketin araç olduğu bir sanat dalıdır. Hip-Hop, dansın oldukça enerjik bir formudur. 1970’li yıllarda Amerika’da kötü koşullarda yaşayan zencilerin gündemden uzaklaşmak için kurduğu Hip-Hop müziği ve dansı aslında bir kültür ve yaşam tarzıdır. Kısa sürede duygu ve düşünceleri özgürce ifade etme, kendini yansıtma biçimi olmuş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Öğrencilerin ritim kullanma, estetik ve doğaçlamalar gibi yönlerini geliştiren bir tarzdır. Yıl sonu gösterileri için öğretim yılı başında gösteri koreografisi oluşturularak bu çerçevede uzman dans eğitmenleri tarafından çalışmalar planlanmaktadır.


LEGO ROBOTİK KULÜBÜ

LEGO Robotik kulübünün amacı öğrencilerimizin yazılım ile mekanik tasarımı birlikte öğrenerek mekatroniğe ilk adımlarını atmalarıdır.  Lego mindstorm ev3 robotik setine ait arayüz programı üzerinde sürükle bırak yöntemiyle kodlama yapacak olan öğrencilerimiz kendi küçük yazılımlarını oluşturmanın tadına varacaklar. Diğer yandan hedeflenen amaca/göreve uygun iskelet modelini kurgularken hayal güçlerini kullanarak mekanik tasarım becerilerini geliştirecekler. Öncelikle hazır modeller üzerinde ilk deneyimlerini yaparak bu seviyeyi tamamladıklarında zihinsel olarak kendi tasarımlarını oluşturmaya hazır duruma geldiklerini hissedecekler. Öğrencilerimiz renk-ışık sensörü, dokunmatik sensör, ultrasonik sensör, kızılötesi sensör, jiroskop sensörü gibi algılayıcılar ile lego parçalarını anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde birleştirecek, sisteme kendi yazılımlarını yükleyerek robotlarını tamamlayacaklar. Son aşamada android ve iOS yazılımlarına kuracakları uygulamalarla cep telefonu ya da tabletleri ile robotlarını kullanmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Kulüp faaliyetine katılan öğrencilerimizin yaptıkları her yeni modelde heyecanları artacak ve ilgileri pekişecektir.


İNGİLİZCE OKUL DERGİSİ

İngilizce Okul Dergisi Kulübü, tüm seviyedeki lise öğrencilerinin yazı çalışmalarını içeren ve düzenli periyodlarla çıkacak olan bir ürün elde etmek amacıyla kurulmuştur. Dergi, İngilizce dersinde öğrencilerin yazdığı farklı metin türlerinden başarılı örneklerle birlikte sorumlu öğretmen danışmanlığında her sınıf seviyesinden öğrencilerin gönüllü olarak oluşturduğu metinleri içerir. Bu bağlamda tüm liseye ait kolektif bir projedir.


ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLLERİ – THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD

Uluslararası Gençlik Ödülleri Programı, tüm lise öğrencilerinin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programın amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır.

Program üç farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar: Bronz, Gümüş ve Altındır. Bronz ve Gümüş kategorilerinde uygulanan ödül programı dört bölümden; Altın Kategorisi ise beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim ve Toplum Hizmeti’dir. (Altın için ayrıca Toplumsal Uyum Projesidir.) Programın tamamlanmasına yakın bir tarihte  Macera ve Keşif Yolculuğu bölümü ile kamp deneyimi de eklenir. Bölümlerin temel amacı ise;

Beceri Geliştirme: Gençlerin yeteneklerini ve yeni ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve becerilerini geliştirmek,

Fiziksel Gelişim: Gençleri spor yapmaya teşvik etmek,

Toplum Hizmeti: Başkalarına ve topluma yararlı bir hizmette bulunmaya özendirmek. Bu bölüm, toplumun bireylerinin birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulamakta ve bu nedenle gönüllü yardımın önemini göstermektir.

Toplumsal Uyum Projemiz yalnızca Altın Kategoride tamamlanması gereken bu bölüm gençlerin daha önce hiç birlikte olmadıkları kişiler ile yabancı bir ortamda bir amaca yönelik faaliyette bulunarak yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Seçilen kategoride gereklilikleri yerine getiren öğrencilerimizin başarıları tören ile taçlandırılır.


MÜNAZARA KULÜBÜ

Münazara Kulübü, öğrencilerimizin, değişen dünya şartlarında kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmelerini, tartışma becerilerinin gelişmesini ve öğrencilerde tartışma etiğinin oluşmasını amaçlar. Kulübümüz öğrencilerimize organize bir şekilde düzenli olarak özgür tartışma platformu sağlamayı amaçlar.

Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak, okulumuzda gerekli münazara eğitimini alan öğrencilerimizin farklı kurumların düzenleyeceği etkinliklere katılımlarını sağlamak ve bu şekilde öğrencilerimizin girişimcilik yeteneklerini geliştirmek temel dayanak noktamızdır. Seçilen kategoride gerekliliklerini yerine getiren öğrencilerimizin başarıları tören ile taçlandırılır.


TİYATRO

Tiyatro Kulübü, öğrencilerimizin tiyatro sanatına yönelmelerini ve estetik zevklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulur. Önemli edebi eserleri sahnelerken sahne sanatları ile edebiyat arasındaki bağ hakkında öğrencilerde farkındalık yaratmaya çalışılır. Ortaya çıkacak ürünü değişik mekânlarda sahnelerken öğrencilerimizin girişimcilik yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri desteklenir.


DESTINATION – IMAGINATION

Destination Imagination Kulübü, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, zamana karşı yarışabilmelerini, beyin fırtınası yapmalarını ve takım çalışmasını güçlendirmelerini amaçlamaktadır. DI (Destination Imagination) yaratıcılıktan girişimciliğe tüm süreçlerin öğretildiği uluslararası bir organizasyondur. Bu organizasyon her yıl ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler. Bu yarışmalarda öğrenciler takımlar halinde yarışarak sınırlı bir zamanda kendilerine verilen zorlu görevleri işbirliği, problem çözme vb. becerilerini kullanarak en iyi şekilde tamamlarlar.


FUTBOL

Futbol Kulübü; teknik, taktik ve kondüsyonel çalışmalar yaparak öğrencilerimizin futbol yeteneklerini müsabaka ortamında gösterme, yardımlaşma, dayanışma ve takım ruhunu sahaya yansıtarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmelerini hedeflemektedir. İl ve ilçede düzenlenen okullar arası resmi, özel turnuvalara katılınır. İleri futbol teknik ve taktiklerin çalışılacağı kulüpte okul takımına da hazırlık yapılacaktır.


BASKETBOL

Basketbol Kulübü, öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayarak kendini ifade edebilen, okul takımının oluşumunda yer alacak ve okulunu temsil edecek öğrencileri seçmek amacıyla kurulmuştur.

Basketbol kulübü, öğrencilere işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme, görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma becerileri kazandırır. Kendine güven duymayı, yerinde ve çabuk karar verebilmeyi, dostça oynamayı ve yarışmayı, kazananı takdir etmeyi, kaybetmeyi kabullenmeyi, hile ve haksızlığın karşısında olmayı öğretir. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazandırır, okul kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme duyarlılığı geliştirir, takım arkadaşlarına, rakibe ve topluma uyum sağlamayı destekler, basketbol ile ilgili temel becerileri, koordinasyonu, sürat ve çabukluğu, dayanıklılık ve kuvveti geliştirmeye çalışır.


ALKEV FRC Robot Takımı

ALKEV FRC Robot Takımı, öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyi sevmesini amaçlarken öğrencilerimizdeki takım olabilme bilincini güçlendirir, onların sosyal sorumluluk alan, çevresine doğaya topluma duyarlı bireyler olmasına yönelik çalışmalar yapar . ALKEV FRC Robot takımı, ulusal ve uluslar arası robot turnuvalarında boy göstermeyi amaçlar. Ayrıca “ALKEV FRC“ Robot takımı, okulumuzda bulunan diğer öğrencilere robotiği sevdirmek için okul içinde robotik etkinlikleri düzenler.


EL SANATLARI

Geleneksel El Sanatları Kulübü, Osmanlı süsleme sanatı olan “Ebru’’yu, ‘’Çini’’ yi ve ‘’Minyatür” ü genel hatları ile öğretip bu alanlarda özgün çalışmalar yapabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Anadolu, çeşitli uygarlıkların kültür mirasını ve kendi öz değerlerini bir potada birleştirmesiyle zengin bir mozaiğe sahiptir.

Geçmişten günümüze gelen özgün sanatlarımızdan olan EBRU, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele, bezendiği şekillerin ve bu şekillere müdahale edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda, ipek kumaşa, cam objelere aktarılarak, şekillendirilmesidir. Toplumların yaşam biçimleri, farklı din ve bölge özellikleriyle oluşturulmuş sanat eserleri incelenerek, farklı obje ve tekniklerle özgün çalışmalar yapılacaktır.


OKUL ORKESTRASI

Okul orkestrası, yıl boyu yapacağımız çalışmalarla öncelikli olarak okulumuz lise biriminde kalıcı bir müzik grubu kültürünü inşa etmeyi, öğrencilerin müzikal uğraşlarını doğru sanatsal bilgiyle yönlendirip, birlikte çalışma ve üretme eğilimlerini güçlendirerek, zihinsel ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, yapılan çalışmalar ve üretimler sonucu okul içindeki etkinliklerde görev alarak okulumuzun kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kulüp, müziğin enerjisiyle öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek öğrencilerin enstrümanlarında başarılı ve yetkin birer birey olarak yetişmelerini önemser.


LINGUISTIC

Linguistic Kulübü, dünyada daha önce konuşulmuş, şu an kullanılmayan; hâlâ kullanılmakta olan ve hiç var olmamış dillere, kısaca dil’e, oluşumuna ve yapısına dair genel bir bakış açısı edinmek ve dilin matematiksel sistemini sorular yoluyla keşfetmek amacıyla kurulmuştur. Çalışmalar, kulüp saatlerinin dışında da devam eder. Olimpiyatlara yakın tarihlerde belirli aralıklarla yoğunlaştırılmış kamplar düzenlenir. Kulüp olarak International Linguistic Olimpiyatları kapsamında gerçekleşen yarışmalara katılım gösterilir.


MODEL UÇAK

Model Uçak Kulübü, öğrencilerimizin sabırla bir işin ucundan tutmayı öğrenmesini, belli bir düzen dahilinde, üretimin bir parçası olmanın hazzını yaşamasını, özellikle havacılıkta disiplinin ne denli önemli olduğunu ve havacılıkta küçücük bir ayrıntının  dahi  es geçilemeyeceğini tecrübe etmesini sağlamak, üretimine yoğun katkı sunduğumuz bir modeli, ciddi bir el, beyin koordinasyonu gerektiren simülasyon eğitimlerinden sonra uçurabilme zevkini tatmak amacıyla kurulmuştur. İlk olarak ARF (Almost Ready to Fly) diye tabir edilen, nerdeyse uçuşa hazır kitler ile çalışmaya başlanır. Derin bir sabır ve yoğun bir çaba ile kitleri tamamlama aşamasına geçilir, eş zamanlı olarak da RC pilot simülasyon eğitimlerine başlanır. Emekle geride bırakılan, hatırı sayılır bir sürenin ardından tamamlanan model uçaklarımız ile artık reel olarak model, uçak pistine çıkar ve pilotaj deneyimleri yaşanır. Alınacak tüm güvenlik önlemlerine rağmen yaşanması nerdeyse kaçınılmaz olan kimi kaza ve kırılmaların da üstesinden gelinir.


İSPANYOLCA

Kulübün amacı öğrencilerin İspanyolca konuşulan ülkelerde, günlük yaşantıda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Kulübün kazanımları ile öğrencilerimiz pratik bir İspanyolca bilgisi ile temel düzeydeki konuşmalara katılabilir, soru sorabilir ve kendileri hakkında bilgi verebilirler. Kulübün temel amacı ise iletişim becerisinin geliştirilmesidir. Öğrenilen gramer bilgisi, öğrencilerin iletişim ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir.


KEMAN

Keman Kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi, el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.


MUN (Model United Nations)

MUN Kulübü, öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmelerini ve sorunlara çabuk çözüm üretebilmelerini amaçlamaktadır. Model Birleşmiş Milletler Kulübüne (MUN) katılan öğrenciler, önemli dünya meseleleri hakkında bilgi edinirler. Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretirler. Tüm bu çalışmalar İngilizce yürütülür. Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası konferanslara katılırlar. Bu konferanslarda öğrenciler önceden belirlenmiş bir ülkeyi temsil ederler. Diplomat kimliğine girip diğer temsilci öğrencilerle tanışır ve konuşurlar. Dil ve bilgi becerilerini kullanır, üstlendikleri pozisyonu taşırlar.

2017 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın