MENÜ

Kulüpler

ALKEV Özel Okulları kulüp programı; öğrencilerin, yaş düzeylerine uygun ilgi alanları çerçevesinde, potansiyellerini açığa çıkarmak ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kulüp çalışmaları, yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder. Kontenjan doğrultusunda:

1 ve 2. SINIFLAR KULÜPLERİ

DEUTSCH MACHT SPAß (Eğlenceli Almanca)

Oyunlarla, şarkılarla, hikâyelerle ve dramayla Almanca dil becerilerimizi geliştirecek ve skeçler hazırlayacağız.


TEMEL JİMNASTİK

Temel Jimnastik Kulübünde öğrenciler; düzgün duruş, postür, esneklik kazanma, sürat ve kuvvet çalışmaları yaparak benden kontrollerini geliştirmeyi öğrenirler.


KÜTÜPHANEM: BENİM YARATICI DÜNYAM

Yaratıcı drama, yaratıcı yazarlık, kitap sohbetleri, kütüphane oyunları, origami, hamurdan masal kahramanları etkinlikleriyle eğitici ve eğlenceli bir kulüp sizleri bekliyoruz.


FUTBOL

Futbol Kulübünde öğrencilerin futbola ait temel teknik ve taktikleri öğrenmeleri amaçlanır. Kulüpte öğrenciler, yapılan çalışmalar ve öğrendikleri bilgilerle okul takımına da hazırlık yaparlar.


MODERN DANS

Dans, öğrenciye kendini ifade edebilmenin bir yolunu sunar ve iletişim aracı olarak kullanabilmesinin yollarını gösterir.
Öğrencilerimiz müzik eşliğinde çeşitli figürlerle koreografik dans oluşturarak bu dansları çeşitli gösterilerde sergilerler. Bu çalışmalar öğrencilerimizin duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.


HAYVAN DOSTLARI BULUŞUYOR

Bir evcil hayvan besliyor musun? Ya da beslemek ister miydin? Peki, bitkilerle aran nasıl? Doğadaki her canlının bir beslenme ve yaşam şekli olduğunu düşünürsek; evimizde bizimle yaşayan canlıları okula getirip paylaşımlar yaparak veya araştırarak yeni canlılar keşfetmeye ne dersin?


GENEL KÜLTÜR KULÜBÜ

Genel kültür; sadece bir konuda değil hemen hemen bütün konular hakkında kısmi bilgilere sahip olmaktır.
Bir aletin nasıl çalıştığını, bir oyunun nasıl oynandığını, Romalıların rakamlarını, ülkemizin ve başka ülkelerin şehirlerini, bayraklarını, farklı tatları, tanınmış kişilerin kim olduğu gibi pek çok bilgiyi öğrenerek, bulunduğun ortamda fark yaratmak istiyorsan bu kulüp tam da sana göre. Tüm bu bilgileri öğrenirken bazen araştırma yapacağız, bazen oyunlar oynayıp, dergiler okuyacak bazen belgeseller izleyeceğiz, bilmediğimiz farklı tatları tadacağız. Minik bilgi yarışmaları ile bilgilerimizi pekiştirerek eğleneceğiz.


CREACUBES VE AKIL OYUNLARIYLA BECERİ GELİŞİMİ

Crea cubeslerden yaş düzeyine uygun olarak Soma küpler ve Katamino adlı oyunlar seçilerek aşağıdaki becerilerin gelişmesi amaçlanmıştır.
Stratejik düşünce eğitimi, Konsantrasyon ve dayanıklılığa teşvik, Dilsel ifade eğitimi = iş birliği ve tepki yetisi, Alan algılama gücü ve düşünce, Güçlenen Beceriler, Görsel algı gelişimi:
*Görsel Tepki Koordine Yetisi. Gözlere ve hareketliliğe engel olmadan koordine edebilme.
*Biçim-Temel-Algılama Yetisi. Her uyarıya odaklana bilme yetisi.
*Şekil sabitliği algılama Yetisi. Farklı büyüklükteki cisimleri düzenleme, farklı alanlarda ya da renklerde onları tekrar tanıyabilme ve diğer cisimlerden ayırt edebilme.
*Mekân-konum algısı. Cisimlerin durumunu kendine bağlı olarak algılayabilme.
Mekân İlişkilerini anlama Yetisi. İki ya da daha fazla cismin kendine ve diğerlerine bağlı olan konumlarını algılama.

3 ve 4. SINIFLAR KULÜPLERİ

MİNİK FİLOZOFLAR

3 ve 4. Sınıf öğrencileri için felsefenin tarihi, tanımı, soruları ve mantığı üzerine atölye çalışması yapılacaktır. Bu süreçte her hafta bir felsefe sorusu ya da problemi üzerine düşünerek “düşünme üzerine düşünme” etkinliği yapılacak, sorular üzerine tartışmalar yapılacaktır. Bu kulübün amacı kesinlikle bir şeylere çözüm bulmak değildir. Önemli olan çocukları soru sormaya teşvik etmektir. Sorgulayan, eleştiren, dogmaları kabul etmeyen 21. Yy. filozoflarını bekliyoruz.


LERNSPAß DEUTSCH

Almancanın heyecanlı dijital serüvenine var mısın? Bu yolculukta seni popüler Alman filmleri, heyecanlı oyunlar ve büyük sürprizler bekliyor olacak.


TEKNOLOJİ TASARIM KULÜBÜ

Öğrencilerin 21.yy becerilerini geliştirmek amacıyla, onların tasarım odaklı çalışarak kendi projelerini üretmeleri ve hayatlarındaki sorunlara çözümler bulmaları amaçlanır.


TEMEL JİMNASTİK

Temel Jimnastik Kulübünde öğrenciler; düzgün duruş, postür, esneklik kazanma, sürat ve kuvvet çalışmaları yaparak benden kontrollerini geliştirmeyi öğrenirler.


MODERN DANS

Dans, öğrenciye kendini ifade edebilmenin bir yolunu sunar ve iletişim aracı olarak kullanabilmesinin yollarını gösterir.
Öğrencilerimiz müzik eşliğinde çeşitli figürlerle koreografik dans oluşturarak bu dansları çeşitli gösterilerde sergilerler. Bu çalışmalar öğrencilerimizin duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.


BASKETBOL

Basketbol Kulübünde öğrencilerin, basketbola ait temel teknik ve taktikleri öğrenmeleri amaçlanır. Kulüpte öğrenciler, yapılan çalışmalar ve öğrendikleri bilgilerle okul takımına da hazırlık yaparlar.


TASARIM KULÜBÜ

*Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek,
*Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım yapabilmelerini sağlamak,
*Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip katılarak sanata daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.

5, 6 ve 7. SINIFLAR KULÜPLERİ

FIRST LEGO LEAGUE

Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyi sevmesi amaçlanırken takım çalışmasını güçlendiren, sosyal sorumluluk alan, çevresine, doğaya, topluma duyarlı bireyler olmasına katkıda bulunmaktır. Amacımız lego robot oluşturmak ve bu robot ile turnuvanın temasına uygun çözümler üretmektir. Bu organizasyonun ulusal ve uluslararası yarışmaları bulunmaktadır. Katılacağımız yarışmanın teması “HİDRODİNAMİK: SUYUN YOLCULUĞU”dur. Bölge turnuvası: Şubat ayında İstanbul’da yapılacaktır. Türkiye Turnuvası: Mart ayında İzmir’de yapılacaktır. Not: Turnuva takvimi henüz kesinlik kazanmamıştır.


DESTINATION IMAGINATION

Öğrencilerimizin; yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, zamana karşı yarışmak, beyin fırtınası yapmak ve takım çalışmasını güçlendirmek, ortak hareket etmek temel amacımızdır.


BASKETBOL

Basketbol Kulübünde öğrencilerin, basketbola ait temel teknik ve taktikleri öğrenmeleri amaçlanır. Kulüpte öğrenciler, yapılan çalışmalar ve öğrendikleri bilgilerle okul takımına da hazırlık yaparlar.


SORGULAYAN BEYİNLER – STEM

Öğrencilerimiz için;
*Fen, Matematik, Teknoloji ve Tasarım (STEM) alanlarında uygulamalar yapılırken öğrencilerin işbirliği içinde ilgi alanları doğrultusunda eğlenerek çalışmalarını sağlamak.
*Öğrencilerin sahip olması gereken 21. Yüzyıl becerilerini (yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, üretkenlik, sorumluluk, liderlik ) geliştirmek.
*Fen bilimleri konularıyla, gerçek yaşam arasında bağlantı kurmaya teşvik etmek.
*Çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlamak.
*Soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlamak.
*Bilginin yanı sıra eleştirel ve sorgulayarak düşünmeyi öğretmek.
Her hafta belirlenen temalar doğrultusunda deney, tasarım ve uygulamaları, rekabet ortamını eğlenceli kılarak kendi ürünlerini sunma fırsatı bularak, ilgileri doğrultusunda proje üretmeleri sağlanacaktır.


MASA TENİSİ

Teknik, taktik çalışmalar ve okul takımı hazırlıklarına yer verilecektir.


7.SANAT SİNEMA

Dinleme/izleme, iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisidir. Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır. Bu kulüp, öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.
Öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek düzeylerine uygun filmler seçilerek yapılan etkinlikler ve eleştirel yorumlama çalışmaları, öğrencilerin etkili iletişim kurmaları ve toplum hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak katılmalarını destekleyecektir.


FUTBOL

Futbol Kulübünde öğrencilerin futbola ait temel teknik ve taktikleri öğrenmeleri amaçlanır. Kulüpte öğrenciler, yapılan çalışmalar ve öğrendikleri bilgilerle okul takımına da hazırlık yaparlar.


DRAMA

Oyun, çocuğun dünyasını yansıtır. Kendini ifade etmesini sağlar. Oyun, yaratıcılığın göstergesidir. Oyun, çocuğun öğrenme laboratuvarıdır. Seni, tiyatronun tüm olanaklarından faydalanarak kendini daha iyi ifade edebilen bireyler oluşturmaya, yaratıcılığını ve doğaçlama yeteneği ortaya çıkarmaya, eyleme dönük olmaya bekliyoruz.


DANS

Bazen doğaçlama, bazen koreografi yolu ile öğrencilerin hareket, öğrenme, algılama, düşünme, ritim duygusu ve yaratma yeteneklerini geliştirmek; aynı zamanda esnek, dayanıklı, sağlıklı ve ilerleyen zamanlarda da doğru duruşa sahip bir beden geliştirmelerine yardımcı olan “sanatsal” bir hobi, bir spordur dans.

LİSE KULÜPLERİ

LEGO ROBOTİK (FIRST LEGO LEAGUE-FLL)

Lego robotik kulübünde öğrencilerimiz yazılım ile mekanik tasarımı birlikte öğrenerek mekatroniğe ilk adımlarını atacaklar. Lego mindstorm ev3 robotik setine ait arayüz programı üzerinde sürükle bırak yöntemiyle kodlama yapacak olan öğrencilerimiz kendi küçük yazılımlarını oluşturmanın tadına varacaklar. Diğer yandan hedeflenen amaca / göreve uygun iskelet modelini kurgularken hayal güçlerini geliştirerek mekanik tasarım becerilerini geliştirecekler. Öncelikle hazır modeller üzerinde ilk deneyimlerini yaparak bu seviyeyi tamamladıklarında zihinsel olarak kendi tasarımlarını oluşturmaya hazır duruma geldiklerini hissedecekler. Öğrencilerimiz renk-ışık sensörü, dokunmatik sensör, ultrasonik sensör, kızılötesi sensör, jiroskop sensörü gibi algılayıcılar ile lego parçalarını anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde birleştirecek, sisteme yükledikleri kendi yazılımlarını yükleyerek robotlarını tamamlayacaklar. Son aşamada android ve ios yazılımlarına kuracakları uygulamalarla cep telefonu ya da tabletleri ile robotlarını kullanmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Kurulacak olan takım ile First Lego League (FLL) yarışmalarına katılım sağlanacaktır.


BİNİCİLİK

Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişiminde spor önemli yer almaktadır. Dersine konsantre olamayan, ödevini bitiremeyen, sorumluluk taşıyamayan hatta davranış bozukluğu gösteren çocuklar birçok ailenin üzüntü kaynağıdır. Binicilik bu bıkkınlığı, yorgunluğu, isteksizliği, erken ergenliği ve obeziteyi, hatta davranış bozuklukları ve dikkat dağınıklıklarını gidermenin en güzel yoludur. At üzerinde iken dengeyi sağlamaya çalışmanın yanı sıra atın binicinin isteği doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için birçok yardım vardır. Bu yardımları uygulama çabası sırasında konsantrasyon gelişir. Dikkat dağınıklığı toparlanır, odaklanma yeteneği artar. Ayrıca çabuk davranmak gerekeceği için de çocuk çok kısa zaman sürecinde karar vermeyi, inisiyatif kullanmayı öğrenir. Bunlara ek olarak başka çocuk başladığı işi bitirmeye de konsantre olur. Sonuçta kararlı ve istikrarlı olmak başarıyı getirecektir. Öğrenci böylece başarının da tadını çıkarmaya başlayacaktır. Binicilik derslerimiz Gürman Çiftliğinde (Hadımköy) yapılacaktır.


MASA TENİSİ

Teknik, taktik çalışmalar ve okul takımı hazırlıklarına yer verilecektir.


DESTINATION IMAGINATION (DI)

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, zamana karşı yarışmak, beyin fırtınası yapmak ve takım çalışmasını güçlendirmek, ortak hareket etmek temel amacımızdır.
DI (Destination İmagination) yaratıcılıktan girişimciliğe tüm süreçlerin öğretildiği uluslararası bir organizasyondur. Bu organizasyon her yıl ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler. Bu yarışmalarda öğrenciler takımlar halinde yarışarak sınırlı bir zamanda kendilerine verilen zorlu görevleri iş birliği, problem çözme vb. becerilerini kullanarak en iyi şekilde tamamlarlar.
Kulüp öğrencilerinden belirlenen 7 kişilik DI takımı önce Kuşadası’nda yapılan ulusal etkinliğe katılır. Burada ilk iki takım arasına giren takımlar Amerika’da yapılan Global Finals etkinliğinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanır.
Geçen yıl DI kulübü takımımız Strong Union Ulusal etkinlikte ilk iki takım arasına girmiş ve Amerika da yapılan Global Finals etkinliklerine katılmıştır.


ALMANCA MÜNAZARA KULÜBÜ

Bu kulüpte farklı konularda karşıt görüşler oluşturmayı ve bu görüşleri bilgi ile donatıp birbirimizle Almanca dilinde tartışmayı öğreniyoruz.


SERAMİK ATÖLYESİ

Seramik Kulübü öğrencileri, sınırlama olmadan diledikleri şekillendirmeyi yaparken, gerekli olan teknik bilgileri öğrenirler.
Atölye çalışmasının amacı, rahatlatıcı bir unsur olan çamur ile hayal edilenin yaratılması, üretkenliği sevdirmesi ve öğrencinin aklındaki üretimi yaparken serbest şekillendirme tekniklerinin tümünü ve seramik tornasını kullanmasını öğrenmesini sağlamaktır.


KİMYA ATÖLYESİ

Öğrencilerin ufkunu genişletmeyi, hayal gücünü beslemeyi amaçlar. Öğrencileri çevresi ve insanlık için yaratıcı üretken bireyler haline getirmeyi hedefler. Kulüp saatleri süresince, öğrenciler deneyler yaparlar ve bu yaptıkları deneyleri neden sonuç ilişkisine bağlı olarak çözümlemeye çalışırlar. Kolonya, sabun ve mum gibi ürünler üreterek sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunurlar.


GİTAR KULÜBÜ

Gitar kulübünde başlangıç seviyesinde klasik gitar eğitimi verilecektir. Klasik gitar, gitar ailesi içerisinde klasik müzikten, pop müziğine kadar her türden müzik türünü çalabileceğiniz evrensel bir enstrümandır. Derslerimizde ilk önce klasik gitarın yapısını inceleyip ardından temel nota bilgisini öğreneceğiz. Klasik gitarda akor yapıları sıklıkla kullanıldığı için parmaklara esneklik kazandırmak için önemli gitar sanatçılarının yaptığı gitar etütleri ile çalışmalar yapacağız. Gitar hem solo hem de ritim enstrümanı olduğu için hem arpej teknikleri hem de ritim duygumuzun gelişmesi için de ritim teknikleri öğreneceğiz.


BASKETBOL

Basketbol Kulübü, öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayarak kendini ifade edebilen, okul takımının oluşumunda yer alacak ve okulunu temsil edecek öğrencileri seçmek amacıyla kurulmuştur. Basketbol kulübü, öğrencilere iş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme, görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma becerileri kazandırır. Kendine güven duymayı, yerinde ve çabuk karar verebilmeyi, dostça oynamayı ve yarışmayı, kazananı takdir etmeyi, kaybetmeyi kabullenmeyi, hile ve haksızlığın karşısında olmayı öğretir. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazandırır, okul kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme duyarlılığı geliştirir, takım arkadaşlarına, rakibe ve topluma uyum sağlamayı destekler, basketbol ile ilgili temel becerileri, koordinasyonu, sürat ve çabukluğu, dayanıklılık ve kuvveti geliştirmeye çalışır.


MODERN UNITED NATIONS (MUN)

Amacımız öğrencilerin global konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi ortamlarda münazara yapma becerilerini geliştirmelerini ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarının benzer uygulamalarını yapmalarını ve uluslararası farkındalığa sahip olmalarını sağlamaktır.


AG ROBOTİK (First Robotic Competition- FRC)

Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyi sevmesi amaçlanırken takım çalışmasını güçlendiren, sosyal sorumluluk alan, çevresine doğaya topluma duyarlı bireyler olmasına katkıda bulunmaktır.
AG Robotik takımının amacı; yurt içi ve yurt dışında düzenlenen FIRST robotik yarışmalara katılarak, öğrencilerin bu yarışmalarda kazanacağı deneyimler ile vizyonlarını geliştirmektir. Ayrıca “AG Robotik” Robot takımı olarak okulumuzda bulunan diğer öğrencilere robotiği sevdirmek için okul içinde robotik etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.


TİYATRO KULÜBÜ

Tiyatro Kulübü, öğrencilerimizin tiyatro sanatına yönelmelerini ve estetik zevklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulur. Önemli edebi eserleri sahnelerken sahne sanatları ile edebiyat arasındaki bağ hakkında öğrencilerde farkındalık yaratmaya çalışılır. Ortaya çıkacak ürünü değişik mekânlarda sahnelerken öğrencilerimizin girişimcilik yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri desteklenir.


OKUL ORKESTRASI

Yıl boyu yapacağımız çalışmalarla öncelikli olarak lisede kalıcı bir müzik grubu kültürünü inşa etmek, öğrencilerin müzikal uğraşlarını doğru sanatsal bilgiyle yönlendirip, birlikte çalışma ve üretme eğilimlerini güçlendirerek, zihinsel ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, yapılan çalışmalar ve üretimler sonucu okul içindeki etkinliklerde görev alarak okulumuzun kültürel gelişimine katkı sağlamak, müziğin enerjisiyle öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek enstrümanlarında başarılı ve yetkin bireyler yetişmesine katkı sağlamak.


KEMAN

Keman Kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi, el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.


VOLEYBOL

Voleybol temel teknik ve taktiklerin çalışılacağı kulüpte okul takımına da hazırlık yapılacaktır.


DANS KULÜBÜ / HİP-HOP

Dans etmek, birçok güzel hislerimizi ortaya çıkarmak amacıyla insanlığın geçmişinden bugüne getirdiği en müthiş etkinliklerden birisidir. Dans, hissetmek, anlamak ve iletişim kurmak için hareketin araç olduğu bir sanat dalıdır.
Hip-hop, dansın oldukça enerjik bir formudur. 1970’li yıllarda Amerika’da kötü koşullarda yaşayan zencilerin gündemden uzaklaşmak için kurduğu Hip-Hop müziği ve dansı aslında bir kültür ve yaşam tarzıdır.
Kısa sürede duygu ve düşünceleri özgürce ifade etme, kendini yansıtma biçimi olmuş ve tüm dünyaya yayılmıştır.
Öğrencilerin ritim kullanma, estetik ve doğaçlamalar gibi yönlerini geliştiren bir tarzdır. Amacımız, akademik olarak yoğun bir çalışma programına sahip okulumuzda öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarına fayda sağlamak ve daha verimli bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini sağlamaktır. Yıl sonu gösterileri için öğretim yılı başında gösteri koreografisi oluşturularak bu çerçevede uzman dans eğitmenleri tarafından çalışmalar planlanmaktadır.

2018 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın