MENÜ

Fen Bilimleri

Teknolojideki gelişmelerden haberdar olan ve teknolojiyi kullanabilen, merak eden; çevresinde gözlemlediklerini teorik bilgilerle açıklayabilen; açıklayamadıklarını da oluşturduğu hipotezlerle adım adım sonuca ulaştırabilen; çevreyi tüketmeden üretim yapmaya teşvik eden; deney ve gözlemlerle laboratuvar ortamında keyif alarak yaparak ve yaşayarak öğrenebilen; fen okuryazarı öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

Fen Bilimleri Zümremiz bu misyon ışığında hedeflerini belirlemiş, uygulamalarını planlamıştır.

 • Öğrencilerin çevrelerinde gözlemleyip, sorguladıklarıyla ilgili Bilimsel Araştırma Basamaklarını doğru kullanmalarını içselleştirmek için; 5.sınıflar laboratuvar derslerinde Deney Etkinlik Kitapçıklarıyla yaptıkları deneyler üzerinden Bilimsel Araştırma Basamaklarını öğrenmeye ve uygulamaya başlar.6.sınıflar eğitim öğretim yılının başında Londra Bilim Müzesi işbirliği ile Bilgi Üniversitesi Çocuk İstanbul tarafından gerçekleştirilen “Gizemli Kutular” (Mystery Boxes) atölye çalışmasına katılır. Bu interaktif atölye çalışmasında çocuklarda bilimsel düşüncenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  7 ve 8. sınıflar laboratuvar derslerinde Deney Etkinlik Kitapçıklarıyla deneyleri, Bilimsel Araştırma Basamaklarını kullanarak gerçekleştirir.

  Fen Bilimlerine ilgili olan öğrenciler il genelinde düzenlenen proje yarışmalarına katılmak üzere “Bilimsel Araştırma Basamakları”nı kullanarak kendi projelerini ders öğretmenleri rehberliğinde hazırlar.

 • Dünyada üzerinde en çok durulan kavramlardan biri olan STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Projeler üreten, dünya ile rekabet edebilen bireyler olabilmenin anahtarı fen ve matematiğin teknoloji ve mühendislik eğitimi ile entegre edilebilmesidir. STEM çalışmalarıyla ilgili olarak okulumuzda 5 haftalık modüller eşliğinde öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulanmasına ve ürüne dönüştürmesine olanak sağlamaktadır.
 • Laboratuvar ortamında yapılan deney ve gözlemlerde tam öğrenmenin gerçekleşmesi ve çevresinde gözlemledikleri ile doğru olarak ilişkilendirmesini sağlamak için laboratuvar derslerinde, nöropsikolojik okul modeline uygun olarak hazırlanmış Deney Etkinlik Kitapçıkları ve Çıkış Kartları kullanılır. Böylelikle tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin yaptıkları deneyler üzerinde daha derinlemesine düşünmeleri sağlanır. 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle Merhum SELİM DEMİREN adına Demiren Ailesi tarafından yaptırılan üstün donanımlı Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları kullanılmaya başlanmıştır.
 • “Sorgulayan Beyinler” kulübünde belirlenen temalar doğrultusunda deney, tasarım ve uygulamalar, rekabet ortamı içinde keyifli bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca teknorobot kitlerle çalışmalar yapılır. Öğrenciler fen bilimleri konularıyla, gerçek yaşam arasında bağlantı kurmaya teşvik edilir, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlanır, soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlanır ve bilgiyi sorgulamayı öğrenir.
 • Fen Bilimleri dersinde öğrenilen bilgilerin doğal ortamlarında gözlemlenmesi ve tecrübe edilmesini sağlamak için ünite kazanımlarına uygun olarak belirlenen geziler ve doğa kampları gerçekleştirilir. Her gezi sonrası öğrenciler “Geziden İzler” etkinlik kartını hazırlar. 5.sınıflar düzeyinde İzmir Uzay Kampı, 6.sınıflar düzeyinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’yle işbirliği yapılarak DOĞADA BİLİM KAMPI-1, 7.sınıflar düzeyinde Muğla Üniversitesi’yle işbirliği yapılarak DOĞADA BİLİM KAMPI-2 düzenlenir. Bu kamplarda öğrenciler bilim insanlarıyla tanışır, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırmalar yapma fırsatı bulurlar. Ayrıca öğrenciler değişik ekosistemleri-nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve bitki örneklerini doğal ortamlarında tanır, gökyüzünü gözlemleyebilir, uzayda yaşamın nasıl olduğunu öğrenir ve bu konularda pek çok deney ve etkinlikler yaparlar.
 • Bilimsel süreli yayınların okunmasını alışkanlık haline getirmek için 5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerinin BİLİM ÇOCUK DERGİSİ abonelikleri eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde gerçekleştirilir. Bilim Çocuk dergi içeriklerinden hazırlanmış soruların bulunduğu, öğrencilere tatlı bir rekabet yaşatacak “KİM BİLİYOR?” bilgi yarışması dönem sonlarında düzenlenir.
 • Öğrencilerin derse olan ilgilerinin devamlılığını sağlamak adına, gelişen teknoloji yakından takip edilerek kullanılır.
 • Tam öğrenmenin gerçekleştiğinden emin olmak adına GDS(Genel Değerlendirme Sınavı), KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavı), Yazılı Sınavlar ve TEOG deneme sınavları sonrasında belirlenen öğrencilerle destekleyici çalışmalar yapılır.
 • Çevre eğitimleri ve çalışmaları ile üstün başarı sağlamış, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı bir okul olduğumuzu simgeleyen YEŞİL BAYRAK ödülünün devamlılığının sağlanması adına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren EKO-OKULLAR PROJESİ çalışmalarının okul içinde yürütülmesi tarafımızca koordine edilir.
 • Öğrencilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazanmasını sağlamak adına okul genelinde bağış kampanyaları düzenlenir. Toplanan bağışlarla TEMA VAKFI, ÇOCUK BÖBREK VAKFI, LÖSEV, WWF gibi kuruluşlara destek verilir.

 

2017 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın