MENÜ

ALKEV’de Pandemi Tedbirleri

Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı ve MEB in yayınladığı güncel bilgiler ve rehberler ışığında okulumuzda gerekli tüm tedbirler alınmakta ve koruyucu uygulamalar sürdürülmektedir.

Bu doküman 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların açılmasıyla birlikte, sağlıklı yüz yüze eğitim ortamlarını sağlayabilmek için alınan tedbirler ve düzenlemeler konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

COVID-19 Hakkında

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından ciddi enfeksiyonlara kadar değişik yoğunlukta hastalıklara sebep olabilen büyük bir virüs ailesidir. İnsanlar arasında dolaşan virüs çeşitleri olduğu gibi hayvanlarda bulunan ancak insanlara geçebilen koronavirüsler de bulunmaktadır. Ağır hastalık tablolarına sebep olan Ortadoğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) tek hörgüçlü develerden, Ağır Akut Solunum Sendromunu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) misk kedilerinden insanlara geçtiği ortaya çıkmıştır. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Önce İngiltere’de sonra Güney Afrika ve Brezilya’da son olarak da Hindistan’da Covid-19 mutant suşları tespit edilmiştir. Mutant virüsler, bulaşıcılığın çok artmasına sebep oldukları için ülkemiz ve dünya çapında seyahat kısıtlamaları ve ilave tedbirler alınmıştır. Sürekli olarak değişen yurtdışı seyahat kısıtlamaları ve gerekliliklere dair güncel bilgileri takip etmeniz çok önemlidir.

Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Tanı Nasıl Konur?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Korunma Yolları Nelerdir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir.

Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

ALKEV Özel Okulları Pandemi Politikası

 • Pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgiler takip edilir; ilgili prosedürlerin güncelliğinden emin olunur. Tüm uygulamalarda Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve MEB tarafından yayınlanan yönetmelikler izlenir.
 • Tüm personel ve öğrenciler serviste ve okulda bulundukları süre boyunca yönetmelikler tarafından belirlenen koruyucu ekipmanları kullanır, el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat ederler.
 • Tüm fiziki alanların hijyeni maksimum önlemle güvence altına alınır.
 • Hasta olan (grip vb.) veya bir COVID-19 hastası ile yakın temasta bulunmuş olan personel ve öğrenciler evde kalmaları için yönlendirilir.
 • Personelimiz, velilerimiz ve öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışına zorunlu olmayan seyahatler ve kalabalık organizasyonlara katılım önerilmez.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından riskli olarak değerlendirilen ülkelerden dönen öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın dönüşlerinden itibaren kampüse gelmeden önce 7 gün süre ile ev karantinasında olmaları ve bu süre zarfında herhangi bir şikâyet ya da COVID-19 temas şüphesi durumunda, gerekli teşhis aşamalarından geçerek, durumu okul doktoru ve ilgili idareciye bildirmesi gerekmektedir.
 • Okul çapında pandemi iletişim ağı kurularak; çalışanlar ve ailelerin semptomları raporlamaları, doğru bilgiye ulaşabilmeleri güvence altına alınır.
 • COVID-19 nedeniyle personelin çalışma sistemi yeniden düzenlenmiştir, hastalık durumunda kullanılan personel izinleri uzatılmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve COVID-19 tanılı veya temaslı olan öğrenciler ve de yüz yüze eğitim için sağlıklı koşullar oluşturmak adına okul içinde bulaşa neden olabilecek covid dışı rahatsızlığı doktor raporuyla belirtilmiş öğrencilerimiz için online eğitim seçeneği sunulmuştur. Personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz sürecin psikolojik etkileri konusunda rehberlik birimimiz tarafından desteklenir.

Pandemi Önlem ve Acil Eylem Komitesi

Pandemi süresince alınacak önlemlerin ve uygulanacak stratejilerin planlamasının zamanında ve eksiksiz yapılması, uygulamaya geçirilmesi Pandemi Önlem ve Acil Eylem Komitesi’nin sorumluluğundadır.

Komite Üyeleri:

Genel Müdür
Okul Müdürleri
Akademik ve İdari Koordinatör
Kurum Doktoru
İşletme Müdürü
Müdür Yardımcıları
Kurum Hemşireleri
Rehberlik Koordinatörü
Kurumsal İletişim Koordinatörü

Pandemi İletişim Ağı

Okul ve veli arasında sağlıklı bir iletişim sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 • pandemi@alkev.k12.tr e-posta adresi, yüz yüze veya telefon ile ulaşılamadığı her durum için kullanılır. Bu nedenle okul personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilir.
 • Öğrencimizin okulda bulunduğu süre içerisinde bulaşıcı hastalık belirtisi gösterdiği durumlarda öğrenci izolasyon odasına alınır ve ilgili revir hemşiresi tarafından velisine bilgi verilerek en yakın sağlık merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilir.
 • Velilerimizin yakın çevrelerinde temasta oldukları bir kişide Koronavirüs görülmesi veya şüphesi; öğrencimizin ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. semptomlardan herhangi birini göstermesi durumunda velimiz tarafından okul müdür yardımcısına / yönetimine ivedilikle bilgi verilmesi gereklidir. Hafta sonları ve resmî tatillerde bilgilendirme pandemi@alkev.k12.tr adresine e-posta göndererek yapılır.
 • Tüm iletişim süreci okul doktoru koordinasyonunda gerçekleştirilir, kayıtlar dijital veri tabanında dokümante edilir.

Hijyen Uygulamaları ve Yeni Düzenlemeler

Bina ve Tesisler

 • Okullar açılmadan önce, bina ve tesislerin genel temizliği su ve deterjan ile gerçekleştirilir.
 • Okul içindeki sık dokunulan yüzeyler (oyun alanı ekipmanı, masa yüzeyleri, sandalyeler, stor perde kulpları) günde en az üç kere temizlenir ve dezenfekte edilir.
 • Kapı ve pencere kolları, evye kulpları, tuvaletler her teneffüs/mola sonrasında temizlenir. Bezler temizlenen yüzeylere göre renklere ayrılmıştır ve her kullanım sonrası uygun şekilde yıkanır.
 • Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberler doğrultusunda yüzeyler için 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu, tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılır. Kumaş yüzeyler deterjan ve su ile periyodik olarak silinir.
 • Ofislerde kişisel kullanımdaki elektronik cihazlar kullanıcıları tarafından %70’lik alkolle düzenli olarak dezenfekte edilir.
 • Sınıf ve laboratuvarlarda kullanılan cihazlar (bilgisayar klavyeleri, fare, tablet bilgisayarlar vb.) %70’lik alkolle günde en az iki kere dezenfekte edilir.
 • Kolay erişilebilir yerlere alkol bazlı el dezenfektanı konulmuştur. Küçük yaş gurubu öğrencilerin kullanımı öğretmen kontrolünde gerçekleşir. Aynı zamanda %70 alkollü kolonya gerektiğinde kullanılması için temin edilmiştir.
 • Sınıflar, ofisler ve koridorlar için pedallı çöp kovaları, maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilmiştir.
 • Tüm kapalı alanlar mümkün olduğunca sık aralıklarla havalandırılır. Havalandırma sistemleri %100 kapasite ile doğal hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde çalışır, periyodik olarak dezenfekte edilir ve filtreleri temizlenir.
 • Temizlik yapan personel her zaman maske ve eldiven kullanır.
 • Okul zemin temizliği günde iki kez yapılır, asansörlerin dokunulan yüzeyleri günde en az 4 kez temizlenir. Asansörlerde aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle sosyal mesafe işaretlemesi yapılmıştır ve kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilir. Zorunlu olmadıkça kullanılmaz.
 • Koridorlara el hijyeni, sosyal mesafe, doğru maske ve siperlik kullanımı gibi günlük koruyucu önlemlere nasıl uyulacağını gösteren ve lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler asılmıştır.
 • Okul genelinde sosyal mesafe uyarı işaretleri yerleştirilmiştir.
 • Sınıflar, atölyeler, yemekhane, kütüphane, kantin vb. toplu kullanım alanları; kişiler arasındaki sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde düzenlenmiştir.
 • Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılmıştır.
 • Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesi okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmıştır.
 • Okul içindeki dinlenme alanlarında öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları sağlanır.
 • Ofislerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” ile ilgili uyarılar dikkate alınır.

Tuvaletler

 • Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmıştır.
 • Tüm musluklar fotosellidir.
 • Tuvaletlerde sıvı sabun, el dezenfektanı, tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı sürekli olarak temin edilir.
 • Tuvaletlerin temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılır.

Revir

 • Okulumuzda anaokulu, ilkokul-ortaokul ve lise için bağımsız üç revir bulunmaktadır.
 • Tam zamanlı bir okul doktorumuz ve üç hemşiremiz görev yapmaktadır.
 • Revirlerimizde sağlık ekibimiz muayene sırasında kişisel koruyucu donanım kullanır.
 • Revirlerde sosyal mesafe kuralına riayet edilir.
 • Revire gelen hasta maske takar.
 • Revire sıra ile girilir.
 • İçeride hasta varsa girilmez bekleme alanında beklenir.
 • Hasta muayene sedyesinde kâğıt örtüler her işlem sonrası değiştirilir; kullanılan araç ve gereç her muayene sonrası dezenfekte edilir.
 • Revir her hasta sonrası havalandırılır, zemin ve eşyaların temizliği periyodik olarak sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile gerçekleştirilir. Revirden çıkan tıbbi atıklar kılavuza uygun şekilde saklanır ve bertaraf edilir.
 • Muayene edilen öğrenci revir defterine ve dijital veri tabanına kaydedilir. Eğer ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, baş ağrısı, tat ve koku alma duygularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtileri varsa öğrenci izolasyon odasına alınır. Okul öncesi, 1 ve 2. sınıf öğrencilerine sınıf ya da rehber öğretmeni eşlik eder. Velisine bilgi verilerek en yakın sağlık merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilir.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, konjunktivit, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtileri olan öğrencilerimizin bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını İlgili okul müdür yardımcısına ulaştırmaları gerekmektedir. Çalışanlarımızın ise benzer semptomlar göstermeleri halinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını aynı gün içinde okul doktoru ve bağlı bulundukları idareciye ulaştırmaları zorunludur.
 • Öğrencimizin veya çalışanımızın ya da yakın temasta olduğu kişilerin COVID-19 tanısı alması durumunda bu bilgiyi okul doktoru veya ilgili yönetici ile paylaşması zorunludur. Bu öğrencimizin veya çalışanımızın tedavi aşamalarının takibi ve okula dönüş tarihinin kararı takip altında olduğu doktor ve okul doktoru tarafından verilecektir.
 • Kronik hastalığı olan ve okulda fiziksel koşullarda bulunması sakıncalı olan öğrencilerimizin bu durumlarını belgelemeleri zorunludur. Öğrencilerimiz, T.C. Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer aldıklarına dair bu sistemden alacakları belge ile ilgili okul müdürlüklerine başvurabilirler.
 • Kronik hastalığı olan ve okula fiziki koşullarda devam etmek isteyen öğrencilerimizin, sağlık açısından oluşabilecek riskleri en aza indirgemek için, takip altında oldukları branş doktorlarından okulda fiziki olarak bulunmalarının uygunluğuna dair rapor getirmeleri gerekmektedir.

Yemekhane

 • Yemekhanenin kullanımı öğrenci grupları arasında kademelendirilmiştir ve aynı öğrenci grubu her gün aynı masada yemek yiyecektir.
 • Yemekhane masalarına şeffaf seperatörler monte edilmiştir.
 • Anaokulu hazırlık grubu öğrencileri tüm yemek zamanlarında sınıflarında ya da açık alanda yemek yerken, 3 ve 4 yaş grupları kahvaltı ve öğlen yemeği için yemekhaneyi kullanacaklar, meyvelerini kendi sınıflarında yiyeceklerdir.
 • Masalarda yeme ve içme dışında maske takılması gereklidir.
 • Her kullanım arasında masa, sandalyeler ve yemek servis alanları dezenfekte edilir. Gün sonunda özel kimyasallar ile detaylı temizlik yapılır.
 • Yemekler için çatal, kaşık ve bıçak kese kâğıdı içinde kişiye özel servis edilir. Tepsi ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanır.
 • Açık büfe kahvaltı ve salata bar kaldırılmıştır; soğuk ürünler streç film kaplı, soslar tek kişilik kapta, tuz, karabiber vb. baharat paket içinde yemekhane personeli tarafından servis edilir.
 • Tüm yemekhane personeli koruyucu güvenlik ekipmanlarını sürekli olarak (önlük, bone, maske, siperlik) kullanır.
 • Yemekhaneye alınan tüm gıda ürünleri Sardunya tarafından belirlenen COVID-19 hijyen uygulamalarına tabi tutulmaktadır ve süreç yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-içme Hizmeti Sunan İşletmeler de Alınması Gereken Önlemler” rehberine uyularak yerine getirilir.
 • Ortak kullanılan sürahiler, yağdanlıklar vb. eşya kaldırılmıştır. Su tekli ambalajlarda sunulur.
 • Yemekhane girişlerinde bulunan lavabolarda öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkaması sağlanır. Aynı zamanda yemekhane girişlerin el antiseptiği ve kâğıt havlu bulunmaktadır.

Kantin

 • Yemekler için çatal, kaşık ve bıçak kese kâğıdı içinde kişiye özel servis edilir. Tek kullanımlık bardak kullanılır. Tepsi ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanır.
 • Kantin alanında masalarda yeme ve içme dışında maske takılması gereklidir. Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilir.
 • Tüm gıda ürünleri Sardunya tarafından belirlenen COVID-19 hijyen uygulamalarına tabi tutulmaktadır ve süreç yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler’ e uyularak yerine getirilir.

Kütüphane

 • Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması, havalandırma konusunda okul pandemi politikası kapsamındaki maddeler geçerlidir.
 • Kitaplara temas öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılır.
 • Kütüphane kullanıcılarının giriş ve çıkış saatleri kaydedilir.
 • Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına riayet edilir. Öğrenciler sırayla içeri alınır. Sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmiştir.
 • İçerideki kişi sayısı sosyal mesafeye (en az bir metre) uyulacak şekilde sınırlanır. Öğrencilerin sıralara çapraz düzende oturması sağlanır.
 • Öğrenciler ile öğretmenler arasındaki işlemler sırasında sosyal mesafeye dikkat edilir.
 • Kütüphanede hijyen kurallarına nasıl uyulacağını gösteren bilgilendirici afişler duvarlara asılmıştır.
 • Öğrenciler, kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları konusunda bilgilendirilir.
 • Öğrenciler kitaplara elle dokunmaz, kütüphane öğretmeninden yardım ister. Girişte el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanır.
 • Kütüphanelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılır. Genel bina temizlik protokolü kütüphanede için de geçerlidir.

Spor Salonu

 • Salondaki kişi sayısı her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılır.
 • Spor salonlarında sosyal mesafe 2 metre olarak uygulanır.
 • Öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri kaydedilir.
 • Spor salonunda erişilebilir yerlere pedallı çöp kutuları, alkol bazlı el dezenfektanı konulmuştur.
 • Pandemi süreci boyunca temas gerektirmeyen bireysel sporların öğretimi yapılacaktır. Yüksek efor gerektiren sporlar yaptırılmaz.
 • Salonda maske kullanımı ve el hijyeni konusunda okul pandemi politikası kapsamındaki maddeler geçerlidir.
 • Spor salonuna ziyaretçi alınmaz.
 • Lavabolarda sabun ve tek kullanımlık kağıt havlunun durumu sürekli kontrol edilir.
 • Her öğrenci için tek kullanımlık malzeme kullanılır, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında malzemeler dezenfekte edilir.
 • Spor salonu hijyen kurallarına nasıl uyulacağını gösteren bilgilendirici afişler duvarlara asılmıştır.
 • Her öğrenci kişisel havlu vb. malzemelerini yanında salona getirir.
 • Spor salonuna girdikten sonra ellerin yıkanması gereklidir.
 • Spor salonu sürekli havalandırılır ve her gün düzenli olarak temizliği yapılır. Genel bina temizlik protokolü spor salonu için de geçerlidir. Öğle arasında bir saat genel temizlik sebebiyle kimse içeri alınmaz.
 • Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her kullanımdan sonra gerçekleştirilir.

Hijyen Uygulamalarında Kullanılan Ürünler

Tüm ürünler Eczacıbaşı markasına aittir ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda detayları yer almaktadır.

Eğitim Öğretim Süreci

 • Eğitim öğretim süreci başlamadan önce tüm personele ve velilere dijital ortamda Sağlık Bilgi Formu ulaştırılır. Sağlık bilgi formuna COVID-19 ile ilgili detaylar yer almaktadır. Aynı zamanda okulların açılmasıyla birlikte, velilere Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanmış “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” imzalatılır. Bir nüsha velide, bir nüsha okulda kalır.
 • Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim okul doktoru tarafından verilir. Okul yönetimi ve okul doktoru tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır.
 • Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir.
 • Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.
 • Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.
 • Okulun ilk haftasında COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri tüm sınıf düzeylerinde işlenecektir.
 • Okuldaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir. Gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenler (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) ile maske takamayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanır.
 • Tüm okul topluluğu aşı durumlarından bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takarlar.
 • Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanlar tıbbi maskeye ek olarak siperlik de kullanırlar.
 • Öğretmenlerin farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri gereklidir.
 • Öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde kullanacakları koruyucu ekipman konusunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri izlenmektedir.
 • Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık kalmalı ve doğal havalandırma sağlanır.
 • Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanır.
 • Öğrenci sıraları ders esnasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Öğrencilerin sınıf ve dersliklerde oturacağı alanlar önceden belirlenmiştir. Zorunlu haller dışında değişiklik yapılmamaktadır. Öğrenciler Yüzleri aynı yöne bakacak şekilde otururlar.
 • Öğretmenler sınıf içindeki ses düzeyinin yükselmemesine dikkat ederler.
 • Her öğrencinin kişisel malzemesi kendi sorumluluğundadır, malzeme paylaşımı yapılmaz. Ortak kullanılması gereken malzeme öğretmen sorumluluğunda her kullanımdan sonra dezenfekte edilir.
 • Öğrencilerin farklı derslikleri kullandığı durumlarda her kullanım sonrası derslikler havalandırılır ve temizlenir.
 • Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanmıştır.
 • Sınıf ve öğrenci grupları arasındaki gün içinde etkileşim sınırlandırılmıştır
 • Okul ortak kapalı alanlarındaki camların sürekli açık kalması ve/veya mümkün olduğu kadar dış ortam havası alacak şekilde havalandırılması sağlanır
 • Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, kalabalık gruplar oluşturması nöbetçi öğretmenlerce önlenir.
 • Teneffüs saatleri okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanmıştır.
 • Beslenme saatleri farklı grupların etkileşimini sınırlandırmak için farklı zaman dilimlerine göre planlanmıştır.
 • Spor salonu ve bahçe gibi ortak alanlarının kullanımı kademelendirilmiştir. Gösteri, müsabaka, gezi vb. toplu etkinlikler pandemi süresince maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyularak gerçekleştirilir.
 • Anaokulu sosyal etkinlikleri açık alanda ya da pandemi koşullarına uygun olarak küçük gruplarla gerçekleştirilecek biçimde planlanmıştır.
 • Toplantılar mümkün oldukça çevrimiçi yapılır, yüz yüze yapılması durumunda sosyal mesafe kuralına uyulur.
 • Hemşireler ve okul doktorunun gözetiminde gün içinde düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirir.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş riskli ülkelerden dönen öğrencilerimizin/çalışanlarımızın dönüşlerinden itibaren 7 gün süre ile ev karantinasında olmaları ve bu süre zarfında herhangi bir şikayet ya da COVID-19 temas şüphesi durumunda gerekli teşhis aşamalarından geçerek bu durumu Okul Doktoru ve İlgili Müdür Yardımcısına/bağlı bulunduğu idareciye bildirmeleri gerekmektedir.
 • Devamsızlıklarda beklenmedik artışlar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne raporlanır.

Okula Giriş Çıkışlar

 • Okula girişlerde termal kamera ile ateş ölçümü yapılır. Giriş yapan kişinin maske takması zorunludur.El temizliği için girişlerde antiseptikler ve maske ihtiyacı için yedek maske bulunur.
 • Okula giriş sırasında Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtilen semptomlardan herhangi birini (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı vb.) sergileyen kişi revirlere yönlendirilir.Revirde sağlık ekibi tarafından değerlendirilen öğrenci yada çalışan için gerekli durumlarda izolasyon prosedürü uygulanır.
 • Her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması; mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrenci bırakıp almaması önerilir.
 • Giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla velilerin duracağı yerler işaretler ile belirlenmiş ve uyarı levhaları konulmuştur.
 • Pandemi süresince zorunlu haller dışında öğrenci alımı da dahil okul saatlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
 • Velisi tarafından alınan ve bırakılan öğrencilerin okula giriş ve okuldan ayrılış saatleri farklılaştırılmıştır. Öğrencisini almak üzere gelen veliler, okul binası dışında bekleyerek öğrencilerini teslim alabilirler.
 • Zorunlu durumlarda kabul edilen ziyaretçiler okulda bulundukları süre boyunca maske takmalıdır.
 • Pandemi dönemi boyunca okul personeline ait kişisel kargolar okula kabul edilmeyecektir. Kurumsal kargolar güvenlik personeli tarafından dezenfeksiyon işlemleri yapılarak ilgili birime yönlendirilir.
 • Güvenlik görevlileri tıbbi maske takarlar ve kuruma giriş yapan ziyaretçi ile aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakarak görüşürler.
 • Güvenlik görevlisi yerinden ayrılacağı zaman maske ve eldiveni çift poşetleyerek evsel atık kutusuna atar. Bir sonraki kullanım için siperliğini %70’lik alkolle temizler ve göreve yeniden başladığında yeni maske ve eldiven kullanır.

SERVİSLER

 • Okul Servisleri Servis şoförleri, servis hostesleri, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanlar kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket eder ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılır.
 • Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği bulunur ayrıca araç içinde öğrenciler için yedek tıbbi maske bulundurulur. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılır.
 • Servislerde koltuklara numara verilir ve oturma listesi oluşturulur. Bu liste serviste görünür yerde asılıdır, böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanır.
 • Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinir, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilir. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılır.
 • Ayrıca servislerde Sağlık Bakanlığı COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler’e de titizlikle uyulur.
 • Paspasların, kumaş yüzeylerin yıkanması ve temizlenmesi ve aracın süpürülmesi en az haftada bir kez yapılır ve araç özel solüsyonlarla dezenfekte edilir.
 • Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılır ve sonrasında dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar araç havalandırılır.
 • Öğrenciler ve çalışanlar servise binerken ve inerken sosyal mesafe uygun davranırlar.
 • Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde gerekmedikçe konuşmamaya özen gösterilir ve ses düzeyine dikkat edilir.
 • Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketilmez.
 • Araçlarda kâğıt havlu, ıslak mendil ve çöp poşeti bulundurulur.
 • Sabah servise binerken her öğrencinin ateş ölçümü yapılır. Ateşi ve COVID-19 ile uyumlu belirtileri olan öğrenci servise alınmaz.
 • Araç içinde COVID-19 ile ilgili uyulması gereken hijyen kuralları görünür bir şekilde asılmıştır.
 • Servis sırasında araçlar pencereler açılarak havalandırılır. Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler açılarak servisin sık sık havalandırılması sağlanacak.
 • Servis müdürü, servis personelinin sağlık durumunu izlemekle ve hastalık belirtileri hissedildiğinde personeli en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmekle yükümlüdür. Hasta personel, tedavi süreci bitmeden görevine dönemez.
 • Servis bürosu ve okulumuz tarafından COVID-19 konusunda personel eğitimleri düzenlenmektedir.

Bir Personel, Öğrenci veya Ziyaretçinin Hastalanması

 • Personel ya da öğrencinin hastalık semptomlarını (halsizlik, ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, kusma, koku duyusu kaybı) okulda göstermesi durumunda kişi öncelikle hasta ve çevresi için gerekli koruyucu önlemler alınarak ilgili revire yönlendirilir. Burada sağlık ekibi tarafından değerlendirilen kişi, belirtilerin hastalığı işaret ettiği durumlarda öğrenci ise velisi aranarak okuldan alıp bir sağlık kurumuna götürmesi istenir. Hasta izolasyon odasında bekler. (Okul öncesi, 1 ve 2. sınıf öğrencilerine gerekli tedbirleri almak kaydıyla rehber öğretmeni eşlik eder.) Teşhis süreci yakından takip edilir. Hasta; personel ise en yakın sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde sevk edilir. Bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.
 • Okul dışında belirti gösterdiği durumda ise ilgili yönetici veya okul sağlık birimine bilgi verilmeli, teşhis ve tedavi için tam teşekküllü bir sağlık kurumuna başvurmalıdır. Süreç sağlık birimi tarafından takip edilir.
 • Personelimiz veya öğrencimizin COVID-19 tanısı alması durumunda okul sağlık birimi ve okul yönetimi tarafından, semptom görülen kişinin okul içinde bulunduğu alanlar ve kimler ile temas ettiği belirlenecek ve tutanak altına alınacaktır.
 • Temas şüphesi olan kişiler okul tarafından bilgilendirilecek ve test yapılması amacıyla hastanelere yönlendirilecektir. Temaslı kişiler sağlık birimi tarafından takip edilecektir.
 • Millî Eğitim Bakanlığının 04.10.2021 tarihli Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar konulu yazısı uyarınca hareket edilecektir.
 • Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.
 • Ayrıca kişinin bulunduğu alanlar 24 saat havalandırılacak, 24 saatin ardından uygun dezenfeksiyon işlemi uygulanacaktır.
 • Dezenfeksiyon işlemlerini yapan kişi koruyucu ekipman kullanır.
 • Hasta çalışan veya öğrencilerin, tedavi süreçleri tamamlanana kadar okula dönmeyerek evde istirahat etmeleri, iyileştiklerine dair raporla ve sağlık biriminin onayı ile okula dönmelidir.

Kaynaklar

CDC Okullar İçin Dikkat Edilecekler
T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemleri
T.C Sağlık Bakanlığı Kapalı İşyeri/Ofislerde COVID-19 İçin Alınacak Önlemler
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeni Koronavirüs Hastalığı Kitapçığı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü Özel Okullarda Telafi Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Okul Servis Araçlarında Hijyen Uygulaması

Önlem Görsel Örnekleri

Okulum Temiz Belgesi

3 Ekim 2020 Cumartesi günü TSE denetçileri tarafından gerçekleştirilen Okulum Temiz Belgesi denetiminde, okulumuzda alınan pandemiye dönük önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu değerlendirilmiştir.

Denetim sonucunda okulumuzda bir çok örnek niteliğinde uygulamanın yürürlükte bulunduğu belirtilmiş ve Okulum Temiz Belgesi başvurumuz onaylanmıştır.

9 Ekim 2021 Cumartesi günü TSE denetçileri tarafından gerçekleştirilen “Okulum Temiz” belgesi denetiminde, okulumuzda alınan pandemiye dönük önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu değerlendirilmiştir.

Denetim sonucunda okulumuzda yürürlükte olan uygulamalar etkili bulunmuş ve “Okulum Temiz” belgesi yenilenmiştir.