MENÜ

ALKEV’de Pandemi Tedbirleri

Mart ayından itibaren Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm dünyayı etkisi almasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı güncel bilgiler ışığında okulumuzda gerekli tüm tedbirler alınmakta ve koruyucu uygulamalar sürdürülmektedir.

Bu doküman 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların açılmasıyla birlikte uygulanacak tedbirler ve düzenlemeler konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

COVID-19 Hakkında

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından ciddi enfeksiyonlara kadar değişik yoğunlukta hastalıklara sebep olabilen büyük bir virüs ailesidir. İnsanlar arasında dolaşan virüs çeşitleri olduğu gibi hayvanlarda bulunan ancak insanlara geçebilen koronavirüsler de bulunmaktadır. Ağır hastalık tablolarına sebep olan Ortadoğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) tek hörgüçlü develerden, Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) misk kedilerinden insanlara geçtiği ortaya çıkmıştır.

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi tarafından Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen zatürre vakaları bildirilmiştir. 7 Ocak 2020’de vakalara yeni bir koronavirüsün sebep olduğu tespit edilmiş ve 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırılmıştır. Günümüzde tüm ülkelere yayılmış olan bu yeni virüs türüne karşı Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda halk sağlığı önlemleri alınmaktadır. Amaçlar vaka görülme hızının düşürülmesi, salgın eğrisindeki yükselişin yavaşlatılması; böylece sağlık hizmetine olabilecek yoğun talebin ve ağır tıbbi sonuçların önüne geçmektir.

Hastalık temel olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Öksüren, hapşıran hasta bireylerin ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin temas etmesi sonucu bulaşma gerçekleşir. Semptom göstermeyen kişiler de hastalığı bulaştırma riskine sahiptir (COVID-19 Rehberi).

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın genel korunma önlemleri aşağıda belirtilmiştir (Sağlık Bakanlığı Yeni Koronavirüs Kitapçığı):

 • Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
 • Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
 • Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
 • Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
 • El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

Belirtiler varsa:

 • Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takılmalıdır.

ALKEV Özel Okulları Pandemi Politikası

 • Pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgiler takip edilir; ilgili prosedürlerin güncelliğinden emin olunur. Tüm uygulamalarda Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve MEB tarafından yayınlanan yönetmelikler izlenir.
 • Tüm personel ve öğrenciler serviste ve okulda bulundukları süre boyunca yönetmelikler tarafından belirlenen koruyucu ekipmanları kullanır, el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat ederler.
 • Tüm fiziki alanların hijyeni maksimum önlemle güvence altına alınır.
 • Personelimizin ve öğrencilerimizin günlük sağlık kontrolleri (Ateş taraması ve/veya semptom kontrolü) güvenli bir şekilde düzenli olarak yapılır.
 • Hasta olan (grip vb.) veya bir Covid-19 hastası ile yakın temasta bulunmuş olan personel ve öğrenciler evde kalmaları için yönlendirilir.
 • Personelimiz, velilerimiz ve öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışına zorunlu olmayan seyahatler ve kalabalık organizasyonlara katılım önerilmez.
 • Okul çapında pandemi iletişim ağı kurularak; çalışanlar ve ailelerin semptomları raporlamaları, doğru bilgiye ulaşabilmeleri güvence altına alınır.
 • Covid 19 nedeniyle personelin çalışma sistemi yeniden düzenlenmiştir, hastalık durumunda kullanılan personel izinleri uzatılmıştır.
 • Yüksek risk grubunda olan personel ve öğrenciler, uzaktan çalışma ve çevrimiçi öğrenme seçenekleri sağlanarak korunur ve desteklenir.
 • Personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz sürecin psikolojik etkileri konusunda rehberlik birimimiz tarafından desteklenir.
 • Çalışanlar, veliler ve öğrencilere koruyucu önlemler için belirli aralıklarla uzaktan veya yüz yüze eğitimler verilir.

Pandemi Önlem ve Acil Eylem Komitesi

Pandemi süresince alınacak önlemlerin ve uygulanacak stratejilerin planlamasının zamanında ve eksiksiz yapılması, uygulamaya geçirilmesi Pandemi Önlem ve Acil Eylem Komitesi’nin sorumluluğundadır.

Komite Üyeleri:

Genel Müdür
Okul Müdürleri
Akademik ve İdari Koordinatör
Rehberlik Koordinatörü
Kurumsal İletişim Koordinatörü
Müdür Yardımcıları
İşletme Müdürü
Kurum Doktoru
Kurum Hemşireleri

Pandemi İletişim Ağı

Okul ve veli arasında sağlıklı bir iletişim sağlamak amacıyla Pandemi İletişim Ağı oluşturulmuştur.

 • pandemi@alkev.k12.tr e-posta adresi, yüz yüze veya telefon ile ulaşılamadığı her durum için kullanılır. Bu nedenle okul personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilir.
 • Öğrencimizin okulda bulunduğu süre içerisinde semptom gösterdiği tespit edilirse öğrenci izolasyon odasına alınır ve revir hemşiresi tarafından velisine bilgi verilerek en yakın sağlık merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilir.
 • Velilerimizin yakın çevrelerinde temasta oldukları bir kişide Koronavirüs görülmesi veya şüphesi; öğrencimizin ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. semptomlardan herhangi birini göstermesi durumunda velimiz tarafından okul müdür yardımcısına / yönetimine ivedilikle bilgi verilmesi gereklidir. Hafta sonları ve resmî tatillerde bilgilendirme pandemi@alkev.k12.tr adresine e-posta göndererek yapılır.
 • Okul personelinde COVID-19 pozitif olması durumunda İşletme Müdürü, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (ALO 184) arayarak bilgilendirme yapar. Öğrencide pozitif olması durumunda ise velisinin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile irtibata geçmesi için istenir. COVID-19, 22 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığınca, “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi’ne eklenmiştir ve bildirimi zorunludur.
 • Tüm iletişim süreci okul doktoru koordinasyonunda gerçekleştirilir, kayıtlar dijital veri tabanında dokümante edilir.

Hijyen Uygulamaları ve Yeni Düzenlemeler

Bina ve Tesisler

 • Okullar açılmadan önce, bina ve tesislerin genel temizliği su ve deterjan ile gerçekleştirilir.
 • Okul içindeki sık dokunulan yüzeyler (oyun alanı ekipmanı, masa yüzeyleri, sandalyeler, stor perde kulpları) günde en az üç kere temizlenir ve dezenfekte edilir.
 • Kapı ve pencere kolları, evye kulpları, tuvaletler her teneffüs/mola sonrasında temizlenir. Bezler temizlenen yüzeylere göre renklere ayrılmıştır ve her kullanım sonrası uygun şekilde yıkanır.
 • Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberler doğrultusunda yüzeyler için 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu, tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılır. Kumaş yüzeyler deterjan ve su ile periyodik olarak silinir.
 • Ofislerde kişisel kullanımdaki elektronik cihazlar kullanıcıları tarafından düzenli olarak dezenfekte edilir.
 • Sınıf ve laboratuvarlarda kullanılan cihazlar (bilgisayar klavyeleri, fare, tablet bilgisayarlar vb.) %70’lik alkolle günde en az iki kere dezenfekte edilir.
 • Kolay erişilebilir yerlere alkol bazlı el dezenfektanı konulmuştur. Öğrencilerin kullanımı öğretmen kontrolünde gerçekleşir. Aynı zamanda %70 alkollü kolonya gerektiğinde kullanılması için temin edilmiştir.
 • Sınıflar, ofisler ve koridorlar için pedallı çöp kovaları, maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilmiştir.
 • Tüm kapalı alanlar 45 dakikada bir havalandırılır. Havalandırma sistemleri %100 kapasite ile doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde çalışır, periyodik olarak dezenfekte edilir ve filtreleri temizlenir.
 • Temizlik yapan personel her zaman maske ve eldiven kullanır.
 • Okul zemin temizliği günde iki kez yapılır, asansörlerin dokunulan yüzeyleri günde en az 4 kez temizlenir. Asansörlerde aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle sosyal mesafe işaretlemesi yapılmıştır ve kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilir. Zorunlu olmadıkça kullanılmaz.
 • Koridorlara el hijyeni, sosyal mesafe, doğru maske ve siperlik kullanımı gibi günlük koruyucu önlemlere nasıl uyulacağını gösteren ve lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler asılmıştır.
 • Okul genelinde sosyal mesafe uyarı işaretleri yerleştirilmiştir.
 • Sınıflar, atölyeler, yemekhane, kütüphane, kantin vb. toplu kullanım alanları; kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Okul içindeki dinlenme alanlarında öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları sağlanır.
 • Ofislerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” ile ilgili uyarılar dikkate alınır.

Tuvaletler

 • Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmıştır.
 • Tüm musluklar fotosellidir.
 • Tuvaletlerde sıvı sabun, el dezenfektanı, tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı sürekli olarak temin edilir.
 • Tuvaletlerin temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılır.

Revir

 • Okulumuzda anaokulu, ilkokul – ortaokul ve lise için bağımsız üç revir bulunmaktadır. Tam zamanlı bir okul doktorumuz ve üç hemşiremiz görev yapmaktadır.
 • Revirlerimizde hemşirelerimiz muayene esnasında tıbbi maske, eldiven, önlük ve siperlik kullanır; revir alanında sosyal mesafe kuralına riayet edilir.
 • Revire gelen hasta maske takar, girerken ve çıkarken dezenfektan ile ellerini temizlemesi gereklidir.
 • Revire sıra ile girilir ve gelen hastanın içerde hasta varsa girmesi önlenir.
 • Hasta muayene sedyesinde kağıt örtüler her işlem sonrası değiştirilir; kullanılan araç ve gereç her muayene sonrası dezenfekte edilir.
 • Revirin her hasta sonrası havalandırılır, zemin ve eşyaların temizliği periyodik olarak sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile gerçekleştirilir. Revirden çıkan tıbbi atıklar kılavuza uygun şekilde saklanır ve bertaraf edilir.
 • Eğitim öğretim süreci başlamadan önce tüm personele ve velilere dijital ortamda Sağlık Bilgi Formu ulaştırılır. Sağlık bilgi formuna COVID-19 ile ilgili detaylar yer almaktadır. Aynı zamanda okulların açılmasıyla birlikte, velilere Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanmış “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” imzalatılır. Bir nüsha velide, bir nüsha okulda kalır.
 • Muayene edilen öğrenci revir defterine ve dijital veri tabanına kaydedilir. Eğer ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, baş ağrısı, tat ve koku alma duygularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtileri varsa öğrenci izolasyon odasına alınır. Velisine bilgi verilerek en yakın sağlık merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilir.

Yemekhane

 • Yemekhanenin kullanımı öğrenci grupları arasında kademelendirilmiştir ve aynı öğrenci grubu her gün aynı masada yemek yiyecektir.
 • Yemekhane masalarına şeffaf separatörler monte edilmiştir.
 • Anaokulu hazırlık grubu öğrencileri tüm yemek zamanlarında sınıflarında ya da açık alanda yemek yerken, 4 yaş grupları kahvaltı ve meyve saatinde sınıflarında yemek yiyecekler, öğlen yemeği için yemekhaneyi kullanacaklardır. 3 yaş grupları ise kahvaltı ve öğlen yemeğini yemekhanede, meyvelerini kendi sınıflarında yiyeceklerdir.
 • Masalarda yeme ve içme dışında maske takılması gereklidir.
 • Her kullanım arasında masa, sandalyeler ve yemek servis alanları dezenfekte edilir. Gün sonunda özel kimyasallar ile detaylı temizlik yapılır.
 • Yemekler için çatal, kaşık ve bıçak kese kağıdı içinde kişiye özel servis edilir. Tepsi ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanır.
 • Açık büfe kahvaltı ve salata bar kaldırılmıştır; soğuk ürünler streç film kaplı, soslar tek kişilik kapta, tuz, karabiber vb. baharat paket içinde yemekhane personeli tarafından servis edilir.
 • Tüm yemekhane personeli koruyucu güvenlik ekipmanlarını sürekli olarak (önlük, bone, maske, siperlik) kullanır.
 • Yemekhanede oturma düzeni masa ve sandalye araları 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Yemekhaneye alınan tüm gıda ürünleri Sardunya tarafından belirlenen COVID-19 hijyen uygulamalarına tabi tutulmaktadır ve süreç yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uyularak yerine getirilir.
 • Ortak kullanılan sürahiler, yağdanlıklar vb. eşya kaldırılmıştır. Su tekli ambalajlarda sunulur.
 • Yemekhane girişlerinde bulunan lavabolarda öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkaması sağlanır. Aynı zamanda yemekhane girişlerin el antiseptiği ve kağıt havlu bulunmaktadır.

Kantin

 • Kantinde ürünler tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler ile servis edilir.
 • Kantin alanında maske kullanımı zorunludur ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilir.
 • Tüm gıda ürünleri Sardunya tarafından belirlenen COVID-19 hijyen uygulamalarına tabi tutulmaktadır ve süreç yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantın ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyularak yerine getirilir.

Kütüphane

 • Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması konusunda okul pandemi politikası kapsamındaki maddeler geçerlidir.
 • Kitaplara temas öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılır.
 • Kütüphane kullanıcılarının giriş ve çıkış saatleri kaydedilir.
 • Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına riayet edilir. Öğrenciler sırayla içeri alınır. Sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmiştir.
 • İçerideki kişi sayısı sosyal mesafeye (en az bir metre) uyulacak şekilde sınırlanır. Öğrencilerin sıralara çapraz düzende oturması sağlanır.
 • Öğrenciler ile öğretmenler arasındaki işlemler sırasında sosyal mesafeye dikkat edilir.
 • Kütüphanede hijyen kurallarına nasıl uyulacağını gösteren bilgilendirici afişler duvarlara asılmıştır.
 • Öğrenciler, kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları konusunda bilgilendirilir.
 • Öğrenciler kitaplara elle dokunmaz, kütüphane öğretmeninden yardım ister. Girişte el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanır.
 • Kütüphanelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılır. Genel bina temizlik protokolü kütüphanede için de geçerlidir.

Spor Salonu

 • Salondaki kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılır.
 • Spor salonlarında sosyal mesafe 2 metre olarak uygulanır.
 • Öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri kaydedilir.
 • Spor salonunda erişilebilir yerlere pedallı çöp kutuları, alkol bazlı el dezenfektanı konulmuştur.
 • Pandemi süreci boyunca temas gerektirmeyen bireysel sporların öğretimi yapılacaktır. Yüksek efor gerektiren sporlar yaptırılmaz.
 • Salonda maske kullanımı ve el hijyeni konusunda okul pandemi politikası kapsamındaki maddeler geçerlidir.
 • Spor salonuna ziyaretçi alınmaz.
 • Lavabolarda sabun ve tek kullanımlık kâğıt havlunun durumu sürekli kontrol edilir.
 • Her öğrenci için tek kullanımlık malzeme kullanılır, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında malzemeler dezenfekte edilir.
 • Spor salonu hijyen kurallarına nasıl uyulacağını gösteren bilgilendirici afişler duvarlara asılmıştır.
 • Her öğrenci kişisel havlu vb. malzemelerini yanında salona getirir.
 • Spor salonuna girdikten sonra ellerin yıkanması gereklidir.
 • Spor salonu her 45 dakikada bir havalandırılır ve her gün düzenli olarak temizliği yapılır. Genel bina temizlik protokolü spor salonu için de geçerlidir. Öğle arasında bir saat genel temizlik sebebiyle kimse içeri alınmaz.
 • Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her kullanımdan sonra gerçekleştirilir.

Hijyen Uygulamalarında Kullanılan Ürünler

Tüm ürünler Eczacıbaşı markasına aittir ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda detayları yer almaktadır.

Eğitim Öğretim Süreci

 • Okulun ilk haftasında COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri tüm sınıf düzeylerinde işlenecektir.
 • Tüm eğitmenler ve diğer çalışanlar okulda bulundukları sürece maske takarlar. Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanlar tıbbi maskeye ek olarak siperlik de kullanırlar.
 • Öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde kullanacakları koruyucu ekipman konusunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri izlenmektedir. İlkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde maske takmaları gerekmektedir. Anaokulunda ise 2 yaş üstündeki tüm çocuklar mümkünse maske takar. Ancak aktiviteler sırasında maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanır.
 • Öğrenci sıraları ders esnasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Öğrencilerin sınıf ve dersliklerde oturacağı alanlar önceden belirlenmiştir. Zorunlu haller dışında değişiklik yapılmamaktadır. Öğrenciler çapraz düzende otururlar.
 • Öğretmenler sınıf içindeki ses düzeyinin yükselmemesine dikkat ederler.
 • Gösteri, müsabaka, gezi vb. toplu etkinlikler pandemi süresince iptal edilmiştir. Toplantılar mümkün oldukça çevrimiçi yapılır, yüz yüze yapılması durumunda sosyal mesafe kuralına uyulur.
 • Her öğrencinin kişisel malzemesi kendi sorumluluğundadır, malzeme paylaşımı yapılmaz. Ortak kullanılması gereken malzeme öğretmen sorumluluğunda her kullanımdan sonra dezenfekte edilir.
 • Öğrencilerin farklı derslikleri kullandığı durumlarda her kullanım sonrası derslikler havalandırılır ve temizlenir.
 • Hemşireler okul doktorunun gözetiminde gün içinde düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirir.
 • Devamsızlıklarda beklenmedik artışlar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne raporlanır.

Okula Giriş Çıkışlar

 • Okula girişlerde termal kamera ile ateş ölçümü yapılır. Giriş yapan kişinin maske takması ve ellerini dezenfektan ile temizlemesi zorunludur.
 • Okula giriş sırasında Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtilen semptomlardan herhangi birini (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı vb.) sergileyen kişi izolasyon odasına alınarak okul hemşiresine bilgi verilir.
 • Her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması; mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrenci bırakıp almaması önerilir.
 • Giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla velilerin duracağı yerler işaretler ile belirlenmiş ve uyarı levhaları konulmuştur.
 • Pandemi süresince zorunlu haller dışında öğrenci alımı da dahil okul saatlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Öğrencisini almak üzere gelen veliler, okul binası dışında bekleyerek öğrencilerini teslim alabilirler.
 • Zorunlu durumlarda kabul edilen ziyaretçiler okulda bulundukları süre boyunca maske takmalıdır.
 • Okuldaki toplam kişi sayısı dört metrekarede bir çalışan veya öğrenciyi geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır.
 • Pandemi dönemi boyunca okul personeline ait kişisel kargolar okula kabul edilmeyecektir. Kurumsal kargolar güvenlik personeli tarafından dezenfeksiyon işlemleri yapılarak ilgili birime yönlendirilir.
 • Güvenlik görevlileri tıbbi maske takarlar ve kuruma giriş yapan ziyaretçi ile aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak görüşürler.
 • Güvenlik görevlisi yerinden ayrılacağı zaman maske ve eldiveni çift poşetleyerek evsel atık kutusuna atar. Bir sonraki kullanım için siperliğini %70’lik alkolle temizler ve göreve yeniden başladığında yeni maske ve eldiven kullanır.

Okul Servisleri

 • Her yolculuktan önce ve sonra servis araçlarının sık temas edilen yüzeyleri (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinir, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilir.
 • Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılır. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinir. Temizlik süresince eldiven takılır.
 • Paspasların, kumaş yüzeylerin yıkanması ve temizlenmesi ve aracın süpürülmesi en az haftada bir kez yapılır ve araç özel solüsyonlarla dezenfekte edilir.
 • Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılır ve sonrasında dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar araç havalandırılır.
 • Araçlar öğrencileri sabah toplamadan önce, okula bıraktıktan sonra, çıkış saatinden önce ve son öğrenci bırakılınca yarım saat havalandırılır.
 • Öğrenciler ve çalışanlar servise binerken ve inerken sosyal mesafe uygun davranırlar.
 • Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmuştur, araca binmeden önce el dezenfektanı veya en az %70’lik alkol içeren kolonya ile eller temizlenir.
 • Öğrenciler ve çalışanlar her gün aynı yerde otururlar ve maske takarlar. Koltuklara numara verilerek, evden alınma sırasına göre her öğrencinin hangi koltuğu kullanacağı önceden belirlenir. Numara listesi servise asılır.
 • Öğrenci ve çalışanlar evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol sıralarda cam kenarlarına oturular. Cam kenarları dolduktan sonra binen kişiler arkadan öne doğru çapraz şekilde koridorlara oturtulurlar. Çapraz şekilde oturma düzeni de bittikten sonra binen kişiler arkadan öne olmak üzere boş koltuklara alınır.
 • Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde gerekmedikçe konuşmamaya özen gösterilir ve ses düzeyine dikkat edilir.
 • Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketilmez.
 • Araçlarda kağıt havlu, ıslak mendil, el dezenfektanı, yedek maske ve çöp poşeti bulundurulur.
 • Araç içinde COVID-19 ile ilgili uyulması gereken hijyen kuralları görünür bir şekilde asılmıştır.
 • Araçlar pencereler uygun olan her fırsatta açılarak havalandırılır. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı durumdadır. Araçları klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Servis müdürü, servis personelinin sağlık durumunu izlemekle ve hastalık belirtileri hissedildiğinde personeli en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmekle yükümlüdür. Hasta personel, tedavi süreci bitmeden görevine dönemez.
 • Servis bürosu ve okulumuz tarafından COVID-19 konusunda personel eğitimleri düzenlenmektedir, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürler görünür yerlere asılmıştır.

Bir Personel, Öğrenci veya Ziyaretçinin Hastalanması

 • Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtilen semptomlardan herhangi birini sergileyen kişi koruyucu ekipmanı bulunan okul hemşiresi eşliğinde önceden bu amaçla ayrılmış izolasyon odasına alınacaktır.
 • Hasta; personelimiz ise evine veya en yakın sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde sevk edilecek, öğrencimiz ise velisine bilgi verilerek en yakın sağlık merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilecektir.
 • Bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.
 • Okul hemşiresi kişinin COVID-19 tanısı alıp almadığını takip edecektir.
 • Personelimiz veya öğrencimizin COVID-19 tanısı alması durumunda Müdür yardımcısı/okul yönetimi tarafından, semptom görülen kişinin okul içinde bulunduğu alanlar ve kimler ile temas ettiği belirlenecek ve tutanak altına alınacaktır. Kişinin bulunduğu sınıf/oda boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacaktır. 24 saatin ardından temizlenecek ve dezenfektasyon işlemi yapılacaktır.
 • Sınıf/oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, önlük, siperlik ve eldiven kullanacaktır.
 • Temas şüphesi olan kişiler okul tarafından bilgilendirilecek ve test yapılması amacıyla hastanelere yönlendirilecektir. Temaslı kişiler okul hemşireleri tarafından takip edilecektir.
 • Hasta öğrenciler ile temas eden öğrenci ve personel evlerine gönderilerek, durum il/ ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecektir.
 • Hasta kişi tarafından kullanılan alanlar havalandırılacak, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacaktır.
 • Hasta çalışan veya öğrencilerin, tedavi süreçleri tamamlanana kadar okula dönmeyerek evde istirahat etmeleri veya iyileştiklerine dair raporu okula teslim etmeleri gerekmektedir.

Kaynaklar

CDC Okullar İçin Dikkat Edilecekler
T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemleri
T.C Sağlık Bakanlığı Kapalı İşyeri/Ofislerde COVID-19 İçin Alınacak Önlemler
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeni Koronavirüs Hastalığı Kitapçığı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü Özel Okullarda Telafi Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Okul Servis Araçlarında Hijyen Uygulaması

Önlem Görsel Örnekleri

Okulum Temiz Belgesi

3 Ekim 2020 Cumartesi günü TSE denetçileri tarafından gerçekleştirilen Okulum Temiz Belgesi denetiminde, okulumuzda alınan pandemiye dönük önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu değerlendirilmiştir.

Denetim sonucunda okulumuzda bir çok örnek niteliğinde uygulamanın yürürlükte bulunduğu belirtilmiş ve Okulum Temiz Belgesi başvurumuz onaylanmıştır.