MENÜ

Assessment Center – Şubat 2020

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Rehberlik Birimi olarak düzenlediğimiz “Gelişim Akademisi” kapsamında yapılan eğitimlerin dördüncüsünü 11. sınıf öğrencilerimiz ile gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 21. yüzyıl iş dünyasının aradığı en önemli becerilerinden biri olan ve işe alım süreçlerinde adayların başvurduğu pozisyona uygunluğunu belirlemek için incelendiği bir takım süreçlerden oluşan “Assessment Center” konulu atölye çalışmasına katıldılar.

Öğrencilerimiz bu çalışmada, gerçekte var olmayan bir kriz durumu oluşturarak, çalıştıkları kurumun olası bir kriz durumunda başvurdukları çözüm yollarını, iletişim becerilerini, kendilerini ifade edebilme ve sorun çözme becerilerini ortaya koydular. Sunum ve takım çalışması olarak iki ayrı oturumdan oluşan, öğrencilerin güçlü olduğu ve zayıf olduğu yönleri hakkında geri dönütler verilerek son bulan çalışma öğrencilerimiz için büyük bir farkındalık kazandırmış oldu.