MENÜ

Üniversite Hazırlık

Türkiye’de veya yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi, hedefledikleri kariyer yolculuklarına hazırlamak amacıyla okul kültürümüz ve akademik programımız içinde 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik “ALKEV’de Üniversite Hazırlık” programı yürütülmektedir.

11.sınıfta kendi yetenek ve ilgilerini daha da netleştirmiş olan öğrencilerimizle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmalarına başlanır. Program, 11. sınıflarımızda TYT, 12. sınıfta YKS [TYT-AYT] Hazırlık süreciyle devam eder.

Bu iki yıllık “Yüksek Öğretime Hazırlık” sürecinde öğrencilerimize; akademik çalışmalarının yanında, üniversite hazırlık sürecine uyum, uzun süreli planlamalar yapabilme, çalışma alışkanlıklarını tutarlı bir şekilde sürdürme ve motivasyonda kalma konusunda destek çalışmaları yürütülür.

Hedeflenen başarı için; iyi bir hazırlık sürecinin yanında, sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine bağlıdır. Bu sebeple:

Üniversite Hazırlık Programımız, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğine uygun olarak, okul akademik programıyla uyumlu bir şekilde planlanmıştır.

Üniversite hazırlık sürecinde tüm dersleri kapsayan yapılandırıcı ve tamamlayıcı müfredat programı, alanında yetkin ve tecrübeli öğretim kadrosu “YKS Öğretmenler Kurulu” tarafından yürütülmektedir.

Üniversite Hazırlık Sürecinde birimlerimiz, birbiriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürürler. Bu sürece destek veren birimlerimiz: Okul yönetimi, Sınav Koordinatörlüğü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Kariyer Merkezi, Mentör Öğretmenler, Yurt Dışı Üniversite Danışmaları ve Ölçme ve Değerlendirme Birimidir.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

1.DANIŞMANLIK HİZMETİ: Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize YKS hazırlık sürecinde bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında çalışmalar yürütülmektir.

2.YOĞUNLAŞTIRILMIŞ HAZIRLIK EĞİTİMİ: Üniversite Hazırlık Programımız ağustos ayında yoğunlaştırılmış ders programıyla başlar, eğitim-öğretim yılının belirli dönemlerinde artırılmış ders saatleri ve etütlerle devam eder. ÖSYM’nin sınav tarihine kadar bu yoğun çalışma programları sürdürülür.

3.HAFTANIN 6 GÜNÜ EĞİTİM: Öğrencilerimiz; okulun akademik programıyla birlikte cumartesi günleri dâhil haftanın 6 günü devam eden kapsamlı bir eğitim programına dahil olarak yıl boyunca YKS/Üniversite hazırlık eğitimi alırlar.

4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DESTEĞİ: Ortaöğretim konularının tekrar edilerek pekiştirilmesi, ölçme ve değerlendirme sistematiği içinde öğrencilerin kalıcı öğrenmelerinin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması için planlamalar yapılır.
Ölçme ve değerlendirme sistemi; sınavlara hazırlık sürecinde de en önemli kaynaklarımızdandır. Öğrencinin konu ve kazanım eksikliklerini tespit eder, onları giderecek pekiştirme materyallerinin hazırlanması için öğretmenlere veri sağlar. Öğrencilerimizin de çalışma programlarını daha dengeli hazırlayabilmeleri için öncülük eder.

5.TÜRKİYE GENELİNDE DENEME SINAV PROGRAMLARI: Türkiye genelinde YKS sınav sisteminin nabzını tutan, yayın çeşitliliği doğrultusunda öğrencilerimize giderek yoğunlaşan deneme sınav programı uygulanır. Tüm YKS Deneme sınavlarıyla bilirlikte sınav takvimi doğrultusunda uygulanan Bölüm Sınavlarında Türkiye genelinde değerlendirilerek okul yönetimine, YKS Kuruluna, öğrenci-velilerimize geri bildirimlerde bulunarak, sonuç değerlendirmesi yapılır.

6.HAFTADA 4 GÜN EK DERS (ETÜT) ÇALIŞMALARI: Sınavlara hazırlık uzun soluklu bir eğitim sürecidir. Öğrencilerimizin kalıcı öğrenmelerini sağlamak her zaman ilk tercihimizdir. Bunu hayata geçirmenin en etkili yollarından biri düzenli ek ders (etüt) çalışmaları planlamaktadır. Haftada 4 gün okul çıkışlarında zorunlu olarak programlı ek ders (etüt)’lerde, işlenen konular öğretmenler tarafından özet olarak tekrar edilir ve konuyla ilgili sorular çözülür. Öğrencilerimizin anlatılan konuları pekiştirmesi ve eksiklerini tamamlaması için çalışmalar yürütülür.

7.BİREYSEL MENTÖRLÜK SİSTEMİ: Sınavlara hazırlanan her öğrenci, konu ve kazanım eksikliğini giderecek uygulamalara, motivasyona, ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyarlar. İşte tam bu noktada; Sınav Koordinatörlüğümüz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ve mentör öğretmenlerimiz devreye girerler. Bu ekip çalışmasında öğrencilerimize danışmanlık yapılarak konu ve kazanım eksikliğini giderecek şekilde çalışma programları oluşturularak onlara rehberlik edilir. Bu çalışmalarla; öğrencilerimizin motivasyonları artırılarak, sürdürülebilir bir çalışma programının da takipçisi olunur.
Kısacası, öğrencilerimizin geleceğini planlanmasında onları motive ederek, ihtiyaçları olan her dakikada, onların arkasındaki en büyük destek ve güç olmaya devam edilir.

8.ÖDEV TAKİP SİSTEMİ: Üniversiteye hazırlık sürecinde ödevler ve bu ödevlerin takibi en kritik konuların başında gelmektedir. Çünkü verilen ödevler, öğrenmenin kalıcı hale gelmesi ve konuların net anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşır. Ödevler, öğretmenler tarafından kontrol edilir, öğrencinin öğrenme eksiklerinin tamamlanması sağlanır.

9.YKS KURUL TOPLANTILARI: Haftalık olarak öğrencilerimizin akademik durumları, Sınav Koordinatörlüğü tarafından ölçme değerlendirme biriminden alınan raporlarla ve haftalık öğrenci görüşmeleri ve takipleri doğrultusunda yapılan çalışmalar, YKS Öğretmenler Kurulunda paylaşılır.

YKS Öğretmenler Kurulunda her öğrencinin bireysel gelişimleri takip edilir. Öğrencinin sınıf içi öğrenme tutumları, motivasyonu, ders çalışma yöntem ve taktikleri, sınav analizleri, ders takipleri, ödev performansları değerlendirilerek, öğrenciler hakkında bilgi paylaşımında bulunulur. Toplantı sonunda alınması gereken tedbirler belirlenir ve uygulanır. İlgili taraflara geri bildirimlerde bulunulur.

10.HAFTALIK PLANLAMA GÖRÜŞMELERİ VE TAKİP PROGRAMLARI: Öğrencilerimizle haftalık olarak sürecin takibi amacıyla Sınav Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından görüşmeler yapılır. Öğrencilerin plan ve programları takip edilir, öğrenme eksikleri konusunda geri bildirimler verilir. Sınav hazırlık stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi, performans takibi, sınav kaygısı, yükseköğretim programları hakkında bilgiler verilir.

11.GERİ BİLDİRİM GÖRÜŞMELERİ VE TAKİP PROGRAMLARI: Velilerimizle etkin zaman aralıklarında, periyodik olarak, sürecin takibi amacıyla planlamalar yapılarak görüşmeler planlanır.
Bu görüşmeler; Sınav Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yürütülür. İhtiyaç halinde YKS Kurulu öğretmenleri ve müdür yardımcısı da toplantılara davet edilir.
Sınav hazırlığı ile ilgili velilerimizle yürütülen süreç değerlendirme toplantılarında; sınav hazırlık stratejileri, programın yürütülmesi, performans takibi, sınav kaygısı ve yükseköğretim programları gibi konularda bilgilendirmeler yapılır.

12.ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TERCİHLER: Üniversite sınav başvuru işlemleri, sınavın uygulama esasları, kurallar ve tercih danışmanlığı yürütülür.
Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler arası geçiş, merkezi yatay geçiş, çift ana dal, yan dal gibi konularla Üniversite hazırlık birimimiz, Yurt Dışı Üniversite Danışmanlık Birimimiz ve Kariyer Merkezimiz ve okul idaremiz birlikte çalışarak öğrenci ve velilerimize danışmanlık yaparlar.
Öğrencilerimize başvuru ve tercih döneminde bireysel randevular verilerek, tercih danışmanlığı hizmeti verilir. Öğrencilerin kararsızlıklarının giderilmesi, yapabilecekleri tercih ve teknik hataların önüne geçilmesi görüşmeler sırasında tespit edilerek, düzeltilir.
Üniversite ve bölüm tercihlerinde öğrencilerimize, belli hedeflere daha sonraki yıllarda da ulaşmalarını sağlamak için üniversitelerin transfer ve çift ana dal bilgileri ile yurt dışı imkanları hakkında bilgiler verilerek onlara ve ailelerine danışmanlık yapılır