MENÜ

Kalite Politikamız

ALKEV EĞİTİMİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİMİZ

Öğretmen, öğrenci ve veli odaklıyız.

Okul içerisinde çalışanlarımızı dinleyip anlayacak, onların ihtiyaç ve beklentileri ile tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dengede tutarak tüm hizmet verdiğimiz tarafları tatmin etmeye çalışacağız.

Liderlik prensibini benimseriz.

Okulumuzun gelişim planını, hedeflerini ve vizyonunu oluşturup anlatacak ve liderliğimiz sayesinde vizyonumuzu gerçekleştirmek için herkesin davranışlarını yönlendirecek temel değerlere örnek olacağız.

Akademik olan ve olmayan insan kaynağımızın, çalışmalara katılması doğrultusunda hareket ederiz.

Çalışanlarımızı, zümrelerimizin ve okulumuzun gelişimine dahil edeceğiz. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini tümü ile ortaya çıkarabilecekleri ve motive olacakları bir ortam yaratacağız.

Süreç ve sistem yaklaşımını benimseriz.

Ulusal ve Uluslararası Müfredat Programları, Kalite Yönetim Sistemi ve tüm yönetim çalışmalarımızda süreç yaklaşımı izleyerek hedeflerini gerçekleştiren, birbiri ile bağlantılı süreçlerden oluşan tek bir sistem ile zümrelerimizi ve okulumuzu yöneteceğiz.

Sürekli gelişim içerisindeyiz.

Her bireyin hizmetlerimizin, süreçlerimizin ve yönetim sistemimizin sürekli olarak verimliliğini ve etkinliğini artırmak için motive olacağı bir ortam yaratacağız.

Her kararımızda gerçekçi yaklaşımı benimseriz.

Kararlarımızı; hizmet, süreç ve sistem özelliklerini taşıyan, yetkinlik ve hedef bazlı doğru ölçümlerden aldığımız verilerin mantıksal ve sezgisel analizine dayandıracağız.

Yukarıda saydığımız kalite yönetim sistemi prensipleri doğrultusunda

KALİTE POLİTİKAMIZ

“Eğitim Öğretim faaliyetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz ancak Eğitim Öğretim ve Yönetsel faaliyetlerimizin kalitesini eğitim alan öğrencilerimiz ve paydaşlarımız değerlendirecektir.”

Tüm düzenleyici, yasal ve uygulanabilir şartları yerine getireceğiz.

Öğrencilerimizi, sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler olarak yetiştireceğiz.

Öğrencilerimizi ana dilini kusursuz kullanan ve hedef dil Almanca/İngilizce eğitiminde konuşan, yazan, dinleyen, okuyan ve anlayan performansa ulaştıracağız.

Eğitim ve kalite hedeflerini oluşturarak onları düzenli olarak gözden geçireceğiz ve sürekli iyileştirmeyi artıracağız.

Akademik olan veya olmayan tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak her çalışanımızın yetkinliklerini yükselteceğiz.

Eğitim Öğretim ve Yönetsel Süreçlerimizde oluşan/oluşabilecek uygunsuzlukları azaltacağız.

Okul çalışanlarına kaliteli eğitim hizmeti ve memnuniyetini sağlayacağız.

Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili çalışmalar yapacağız ve çevreye duyarlı olacağız.

Okul çalışanlarının beklentilerini müfredat geliştirmeye yansıtırken, ulusal ve uluslararası eğitimsel programların gelişimi izleyerek en doğru eğitim hizmetini sunacağız.

İnsanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştireceğiz.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ALKEV Stratejik Plan Raporu

Raporu görüntülemek için tıklayınız.