MENÜ

Kalite Politikamız

ALKEV EĞİTİMİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİMİZ

Öğretmen, öğrenci ve veli odaklıyız.

Okul içerisinde çalışanlarımızı dinleyip anlayacak, onların ihtiyaç ve beklentileri ile tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dengede tutarak tüm hizmet verdiğimiz tarafları tatmin etmeye çalışacağız.

Liderlik prensibini benimseriz.

Okulumuzun gelişim planını, hedeflerini ve vizyonunu oluşturup anlatacak ve liderliğimiz sayesinde vizyonumuzu gerçekleştirmek için herkesin davranışlarını yönlendirecek temel değerlere örnek olacağız.

Akademik olan ve olmayan insan kaynağımızın, çalışmalara katılması doğrultusunda hareket ederiz.

Çalışanlarımızı, zümrelerimizin ve okulumuzun gelişimine dahil edeceğiz. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini tümü ile ortaya çıkarabilecekleri ve motive olacakları bir ortam yaratacağız.

Süreç ve sistem yaklaşımını benimseriz.

Ulusal ve Uluslararası Müfredat Programları, Kalite Yönetim Sistemi ve tüm yönetim çalışmalarımızda süreç yaklaşımı izleyerek hedeflerini gerçekleştiren, birbiri ile bağlantılı süreçlerden oluşan tek bir sistem ile zümrelerimizi ve okulumuzu yöneteceğiz.

Sürekli gelişim içerisindeyiz.

Her bireyin hizmetlerimizin, süreçlerimizin ve yönetim sistemimizin sürekli olarak verimliliğini ve etkinliğini artırmak için motive olacağı bir ortam yaratacağız.

Her kararımızda gerçekçi yaklaşımı benimseriz.

Kararlarımızı; hizmet, süreç ve sistem özelliklerini taşıyan, yetkinlik ve hedef bazlı doğru ölçümlerden aldığımız verilerin mantıksal ve sezgisel analizine dayandıracağız.

Yukarıda saydığımız kalite yönetim sistemi prensipleri doğrultusunda

KALİTE POLİTİKAMIZ

“Eğitim Öğretim faaliyetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz; ancak Eğitim Öğretim ve Yönetsel faaliyetlerimizin kalitesini eğitim alan öğrencilerimiz ve paydaşlarımız değerlendirecektir.”

Tüm düzenleyici, yasal ve uygulanabilir şartları yerine getireceğiz.

Öğrencilerimizi sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler olarak yetiştireceğiz.

Öğrencilerimizi ana dilini kusursuz kullanan ve Hedef dil Almanca/İngilizce eğitiminde konuşan, yazan, dinleyen, okuyan ve anlayan performansa ulaştıracağız.

Eğitim ve Kalite hedeflerini oluşturarak, onları düzenli olarak gözden geçireceğiz ve sürekli iyileştirmeyi arttıracağız.

Akademik olan veya olmayan tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak her çalışanımızın yetkinliklerini yükselteceğiz.

Eğitim Öğretim ve Yönetsel Süreçlerimizde oluşan/oluşabilecek uygunsuzlukları azaltacağız.

Okul çalışanlarına kaliteli eğitim hizmeti ve memnuniyetini sağlayacağız.

Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili çalışmalar yapacağız ve çevreye duyarlı olacağız.

Okul çalışanlarının beklentilerini müfredat geliştirmeye yansıtırken, ulusal ve uluslararası eğitimsel programların gelişimi izleyerek en doğru eğitim hizmetini sunacağız.

İnsanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştireceğiz.

AKADEMİK BÖLÜM VE BİRİM MİSYONLARI

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ:

Öğrencilerin 12. sınıfın sonunda yaşları, deneyimleri ve ilgi alanlarıyla doğru orantılı olmak üzere, beş temel beceride (okuma, yazma, anlama, dinleme, konuşma) yetkinlik kazanmaları ve bu yetkinliği sosyal yaşam alanlarına transfer edebilmeleri; bununla birlikte farklı olana karşı açık olan, hoşgörülü, bağımsız düşünebilen ve çalışan; iç disiplini gelişmiş, yaratıcı öğrenciler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

SINIF ÖĞRETMENLERİ:

İlköğretimin 1-4 sınıflarında akademik yeterliliklere ve sorun çözme becerilerine sahip; öğrenmeyi öğrenmiş, eleştirel düşünen; topluma karşı sorumlu bireyler yetiştirerek öğrencilerin hayata hazır olmalarını sağlamak, temel varlık sebebimizdir.

UYGULAMALI DERSLER:

Öğrencilerimize sanat, spor ve teknoloji alanlarında farkındalık, yetenek ve beceri kazandırmak temel varlık sebebimizdir.

ANAOKULU:

Kültürel farklılıkları kabul eden; Almanca dilini öğrenmeye açık, hoşgörülü, sorumluluk bilinci yüksek, özgüvenli, kendini iyi ifade eden, sosyal, sorgulayan, uyumlu, keşfeden, problem çözebilen, mutlu, başarılı, bir üst yaş grubuna hazır çocuklar yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Öğrenme süreçlerini takip ederek öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimize öğrencinin akademik alanlarındaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamak, tamamlama ve destek çalışmaları yapmalarına rehberlik etmek, öğrencilerin TEOG ve diğer sınavlarda başarılarına destek olmak, temel varlık sebebimizdir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK:

Eğitim-öğretim sürecine paralel olarak öğrencilerin hayata hazırlanmaları, farkındalık geliştirmeleri, çözüm odaklı olmaları ve kendini tanımalarına destek vererek huzurlu, mutlu bireyler olmalarını sağlarken velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine bu konuda destek olmak temel varlık sebebimizdir.

BRANŞ DERSLERİ:

Ana dilini doğru kullanan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüvenli, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, araştırmacı ve akademik başarısı yüksek öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

MATEMATİK:

Matematiğin, “Sadece zeki olan kişiler başarır” mitinden bağımsız bir düşünce ve ilişkiler sistemi olduğunu kavrayabilen; kendine özgü bir dili ve gizemi olduğunu anlayabilen, bu dili ve gizemi keşfetmekten keyif alabilen; bilişsel ve davranışsal düzeyi ne olursa olsun matematiğe karşı olumlu tutum geliştirip matematiği diğer disiplinlerle ve günlük yaşamıyla ilişkilendirebilen bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

TÜRKÇE:

Ana dilini doğru kullanan ve hayatının her alanında uygulayabilen; Türk ve Dünya edebiyatını tanıyan edebi bilinç kazanmış; milli benlik kültürü yüksek, Atatürkçülüğü temel almış ve bu doğrultuda ilerleyen, Türk diline sahip çıkan ve onu koruyan; yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

FEN VE TEKNOLOJİ:

Teknolojiden haberdar olan ve teknolojiyi kullanabilen, merak eden; çevresinde gözlemlediklerini teorik bilgilerle açıklayabilen; açıklayamadıklarını da oluşturduğu hipotezlerle adım adım sonuca ulaştırabilen; çevreyi tüketmeden üretim yapmaya teşvik eden; deney ve gözlemlerle laboratuvar ortamında keyif alarak, yaparak ve yaşayarak öğrenebilen; fen okur-yazarı öğrenciler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

SOSYAL BİLGİLER:

Soran, sorgulayan; neden sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen; fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ilerici, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

KÜTÜPHANE:

Eğitim ve öğretimi destekleyerek, en son bilgi ve bilgi teknolojilerini öğretmen ve öğrencilere taşırmak; düşünen, araştıran, bilgi analizi ve sentezi yapabilen ve eleştirel düşünebilen ve akademik dürüstlük ilkelerine bağlı öğrenci profilinin gelişimine katkıda bulunmak, öğrenci ve öğretmenin akademik ihtiyaçlarının yanında kişisel gelişimine katkıda temel varlık sebebimizdir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ALKEV Stratejik Plan Raporu

Raporu görüntülemek için tıklayınız.