MENÜ

Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci-Veli El Kitabı

Sayın Velilerimiz,
“ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci-Veli El Kitabı”, sizlere içinde bulunduğunuz eğitim kurumunu daha ayrıntılı tanıtmak, veli-okul-öğrenci bilgi akışını tamamlamak ve birçok soruya cevap vermek üzere hazırlanmıştır. El kitabının, çocuğunuzun okul yaşamında gerçekleşen çalışmalarını desteklemek konusunda sizin için çok değerli bir araç olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin başarılı olmaları yolunda veli–öğrenci–öğretmen iş birliğinin sağlanabilmesi ve ortak hedefler için hep birlikte çalışmamız gerekliliği doğrultusunda, bu kitapçığı dikkatlice okumanızı rica ediyoruz.

Liebe Eltern,
Das ‘ALKEV Gymnasium –Handbuch für Schüler – Eltern’ wurde vorbereitet, um Ihnen unsere Schule näher bekannt zu machen, den Eltern- Schule – Schüler Informationsaustausch zu ermöglichen und Auskunft über weiteres mehr zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Handbuch Ihnen bei der Unterstützung des schulischen Alltags Ihrer Kinder behilflich sein wird. Für die Kooperation zwischen Eltern, Schülern und Lehrern und der gemeinsamen Zielsetzung auf dem Wege einer erfolgreichen Schullaufbahn, bitten wir Sie dieses Handbuch mit Aufmerksamkeit zu lesen.

Sevgili Öğrencilerimiz,
Bu kitap, okulunuza ve okuldaki uygulamalara dair bilgilere ulaşabilmenizi sağlayacak; başarılarla dolu ve mutlu bir şekilde geçireceğiniz okul yaşantınızda sizlere kılavuzluk edecektir. El kitapçığını dikkatlice okumanız okul hayatınızdaki konforunuz için oldukça önemlidir.
Sevgi, sağlık, mutluluk ve başarı hep yanınızda olsun.
Sevgi ve saygılarımla,

Liebe Schüler,
dieses Handbuch wurde zusammengestellt, um Euch nähere Informationen über unsere Schule zu geben. Es wird Euch einen Überblick über den schulischen Alltag bieten, vieles vereinfachen und Euch gleichzeitig durch ein erfolgreiches Schuljahr begleiten.
Ich wünsche Euch alles Gute und viel Erfolg…

Elif DURUKAN
Ortaokul ve Lise Müdürü
Schulleiterin Mittelschule und Gymnasium

1. ALKEV Lisesi Öğrencisi Olmak

1.1. ALKEV Lisesi Öğrencisi Kimdir?

ALKEV Lisesi öğrencileri, evrensel bakış açısına sahip, dengeli ve ilkeli, entelektüel kimliği olan, çağdaş, disiplinli, zamanı etkili ve verimli kullanabilen, sorumluluk sahibi, sosyal sorumluluklarının bilincinde, çevresiyle iletişimi yüksek, öz güvenli, gerektiğinde iyi bir takım oyuncusu gerektiğinde iyi bir lider olan, kendi yeteneklerinin farkında olan, üretken, empati kurabilen ve değerlerinin bilincindeki öğrencilerdir.

1.2. Öğrenci Hakları

ALKEV Lisesi öğrencileri herhangi bir ayrım gözetmeksizin aşağıda belirtilen hakların tamamına sahiptir.

 • Düşüncelerini özgürce, ALKEV profiline uygun bir üslupla ifade edebilir.
 • Güvenli, sağlıklı, adil bir okul ve sınıf ortamında bulunma hakkına sahiptir.
 • Kendisine ait özel bilgilerin gizli tutulması hakkına sahiptir.
 • Okulun işleyişi, okul kuralları ve alınan kararlarla ilgili bilgi edinme hakkı vardır.
 • Okul yönetiminde temsil etme ve edilme hakkı vardır. (bkz. Öğrenci Birliği)
 • Okul yönetimine etkinlikler ile ilgili önerilerini sunma hakkına sahiptir.
 • Okulda bulunmadığı günlerin ders materyallerini okula gelince öğretmeninden talep etme hakkına sahiptir.
 • İlgili ders öğretmenlerinden ek çalışma materyali isteme hakkına sahiptir.
 • Okul yönetimi ve öğretmenlerinden ihtiyacı olduğu konuda, destek isteme hakkına sahiptir. Notlandırılmış yazılı kağıdını görme hakkına sahiptir.
 • Online değerlendirme sisteminden ilgili dersteki performans değerlendirmelerini görüntüleme hakkına sahiptir.
 • Birden fazla dersten proje ödevi alma hakkına sahiptir.

1.3. Okul-Öğrenci İletişimi

Öğrenci İletişimi: Okul içinde ve dışında yapılacak etkinlik, gezi, duyurular bilgilendirmelerin yapılabilmesi için öğrencilerimiz ile bire bir görüşmenin haricinde aşağıdaki yollarla bilgi akışı sağlanmaktadır.

Duyuru Panosu: Koridordaki panoya önemli duyurular asılır. Organizasyonlarla ilgili birtakım bilgiler bu panoda paylaşılır.

Afiş Panoları: Konser, tiyatro, gezi vb. duyurular bu panoda paylaşılır.

E-posta: Öğrenciye ya da sınıf geneline gönderilmesi gereken evraklar paylaşılır.

Google Classroom: Öğrenciye ya da sınıf geneline verilen ödev ve duyurular paylaşılır.

Haftalık Organizasyon Çizelgesi: Google Drive üzerinden sınıf düzeylerindeki etkinlikler haftalık olarak öğrencilerle paylaşılır. Öğrenciler okulda yapılan tüm etkinlik ve organizasyonlar hakkında bilgi sahibi olur.

1.4. Öğrenci-Okul İletişimi (Öğretmen-Yönetici)

Okul İletişimi: Öğrencilerimiz okul içinde ve dışında yapılacak her türlü faaliyet ve etkinlikler ile ilgili aşağıdaki yolları kullanarak bilgi akışı sağlayabilmektedir:

 • E-posta kullanımı: Öğrencilerimiz öğretmenler ve ilgili yönetici ile iletişime geçmek için öğrenci e-posta adresini kullanırlar. E-posta yazarken kişinin genel özelliklerine göre hitap ve selamlamaya, yazı üslubuna ve postanın altına “adını-soyadını” yazmaya dikkat ederler. İlgili kişinin geri bildirimi hafta içi 08.20-18.00 saatleri arasında gerçekleşir.
 • Dilekçe: Öğrencilerimiz, yönetim düzeyinde taleplerini yazılı ve resmi olarak iletirler. Dilekçe yazarken tarihi, makam adını, resmi dil ile konu metnini, adını-soyadını, telefonunu ve adresini yazmaya dikkat eder ve evrakı teslim etmeden önce imzalarlar.
 • Bireysel görüşme: Öğrencilerimiz, öğretmenleri ve/veya ilgili yöneticiler ile bireysel görüşmelerini gün içerisinde ders aralarında gerçekleştirir.
 • Telefon görüşmesi: Öğretmenler ile görüşmeler hafta içi 09.00-15.20 saatleri (dersinin olmadığı zaman aralıklarında) ve ilgili yöneticiler ile görüşmeler hafta içi 08.20-17.00 saatleri arasında yalnızca kurum telefonu aracılığıyla gerçekleşir.

İletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

*Yönetici ya da öğretmenlere gönderilen bir bildirim hafta içi en geç 18.00’e kadar olmalıdır. Bu saatin dışında gönderilen bir bildirime cevap bir sonraki gün gönderilecektir.
*Hafta sonları ve tatil günlerinde yönetici ve öğretmenlere gönderilen bildirimler dönüş yapılmamaktadır.
*Gönderilen bildirimlerde nezaket kurallarına uyulmalıdır.

1.5. Okul Kuralları

Bir kişinin özgürlüğünün diğer kişinin özgürlüğünün başladığı yerde son bulacağı düşüncesinden hareketle okul kuralları; herkesin özgürce, mutlu, huzurlu ve güvenle geçireceği okul yaşantısı için çok önemlidir. ALKEV Lisesi öğrencileri aşağıdaki kurallara uyarak okul yaşantılarını bir yaşam felsefesi haline dönüştürürler.

ALKEV öğrencilerinden; saygılı, çevreye duyarlı, iletişimlerinin güçlü olması, sınıfta ya da okul genelinde kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri beklenir.

KONU-THEMEN KURALLAR-REGELN KURALA UYULMADIĞINDAKİ SONUÇ
MÖGLICHE FOLGEN BEI VERSTOß GEGEN DIE REGELN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVREYE DUYARLILIK

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

 

● Ders materyallerini temiz ve özenli kullanır.
● Okul içinde verilen dokümanları dosyalayarak saklar.
● Okulda kağıt bardak kullanımı yoktur. Öğrenci su ihtiyacını, koridorlardaki su sebillerinden kendi matarasına doldurarak karşılar.
● Çevresini temiz tutar, tutulmasını sağlar.
● Çöplerini ayrıştırarak koridorlardaki ilgili çöp kutularına atar.
● Okul çıkışlarında evine götürmeyeceği materyallerini dolabına özenle yerleştirir.
● Kaynakların kullanımı konusunda duyarlıdır.
● Öğrencinin farkındalığını geliştirmek için ilgili rehber öğretmen ve müdür yardımcısı görüşme gerçekleştirir.
● Olumsuz davranışın tekrarı durumunda öğrenci yazılı uyarı alır, veli bilgilendirilir.
OKUL GİRİŞ -ÇIKIŞLARI VE BİNALAR ARASI DOLAŞIM

Schuleingang und -ausgang / Verbindung zwischen den Gebäuden

● Okula giriş çıkışlarda kimlik kartını kullanmak zorundadır.
● Okula turnikelerden kartını okutarak C Bloktan giriş yapar, okul çıkışlarında da kartını aynı turnikelere okutarak çıkış yapar.
● İlköğretim binasına dersi olmadıkça giriş yapamaz.
● Lise öğrencisi ilköğretim bahçesini kullanamaz.
● Engelli durumları hariç okul içi asansörleri kullanamaz.
● Yangın merdivenlerini acil durum olmadıkça kullanamaz.
● Öğrenciler özel araçlarıyla okula giriş yapamazlar. Aracını okul dışına park ederek Ana Güvenlik girişindeki turnikelerden kartını okutarak okula giriş yapar.
● Önce sözlü uyarı alır.
● Tekrarı durumunda yazılı uyarı alır, öğrenci sözleşmesi yapılır.
● Rehber öğretmen ile görüşür.
● Tekrar durumunda veli davet edilerek bilgilendirilir.
● Öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir.
*MEB Ödül ve Disiplin yükümlülükleri geçerlidir.
ÖDEV VE PROJELER
Hausaufgaben und Projekte
● Öğrenciler verilen tüm ödevleri tamamlamakla yükümlüdür.
● Ödevleri istenen tarihte (zamanında) teslim eder.
● Ödevlerini nitelikli yapar.
● Öğrenci, devamsızlık durumunda da okulda bulunmadığı günlerin materyalini temin etmekle ve ödevlerini yapmakla sorumludur.
Her bir dönemde ilgili derste;

Bir kez ödev yapmazsa;
● Sözlü uyarı alır.
● Ödevi tamamlar.

İkinci kez ödev yapmazsa:
● Yazılı uyarı alır.
● Ödevi tamamlar.
● Sınıf içi performans notu etkilenmeye başlar.

Öğretmen;
1. Öğrenci için hazırladığı “Yazılı Uyarı Formu”nu PDR birimine teslim eder,
2. K12 Net’te yer alan “Davranış Değerlendirme” bölümüne yazılı uyarıyı girer.

Veliye öğrencinin durumuyla ilgili bilgiyi öğretmen verir.

PDR Sorumlusu;
1. Öğrenci ile görüşme yapar,
2. Görüşme sırasında öğrenci ödev yapmama nedenini “Yazılı Uyarı Formu”nun
2. sayfasında yer alan “Öğrenci Sözleşmesi” bölümüne kendi el yazısıyla yazdırır,
3. İlgili dokümanı dosyalayarak saklar.
4. Öğrenci ile ilgili yaptığı görüşmeye ait notları ve alınan kararları K12 Net’te yer alan “Davranış Değerlendirme” bölümüne ekler.

Müdür Yardımcısı;
1. 2 yazılı uyarısı olan öğrenci ile görüşme yapar.

Müdür;
1. 3’ten fazla yazılı uyarısı olan öğrenciye Okul Müdürü görüşme yaparak “Kurul Öncesi Yazılı Uyarı Formu”nu verir.

*Davranışın devam etmesi durumunda öğrenci velisine K12Net üzerinden Disiplin Kurulu Öğrenci Davet Mektubu ulaştırılır.

DERSE ZAMANINDA GİRME
Pünktlichkeit
● Yoklamalar K12net üzerinden yapılır.
● Öğrencilerin, derse zamanında girmesi esastır.
● Okulumuzda ders zili uygulaması yoktur. Öğrenciler ders giriş çıkış saatlerini; sınıflardaki, koridorlardaki ve bahçedeki dijital saatlerden kontrol ederler.
● Öğrencilerin zaman farkındalığı için kol saati takması esastır. Geç kalma durumunda;Sabah;
● İlk ders başlangıcı 08.15’tir.İlk ders başlangıcından sonra okula gelen öğrenciler dersin akışının bozulmaması için C blok girişte bekletilir.
● Öğrencinin okul binası girişinde ad-soyad-okul numarası bilgisi müdür yardımcısı tarafından alınır.
● Geç kalan öğrenciler,08.35’te derse girer.08.35’ten sonra okula gelen öğrenciler ilk oturumdaki derse alınmaz.Gün İçinde;
● Geç kalma nedenini belirten izin kâğıdını ders öğretmenine iletir (revir, rehberlik servisi veya müdür yardımcısı derse kabul kâğıdı veya izin kâğıdı).
Özürsüz geç kalma durumunda:
Sabah;
● İlgili müdür yardımcısı tarafından veli bilgilendirilir.
● Davranışın 3. kez tekrarında yazılı uyarı verilir. Veli bilgilendirilir.
● Geç kalmanın devamlılığı halinde öğrenci, okul disiplin kurulunca değerlendirilir.Gün İçinde;
● Derse gecikmeli gelen öğrenci müdür yardımcısına giderek derse kabul kâğıdı alır. İlgili rehberlik birimine yönlendirilir.
● Geç kalmanın devamlılığı halinde öğrenci yazılı uyarı alır. Derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenci disiplin kurulunca değerlendirilir.
SINAV
Prüfungen
● Sınavlar sırasında belirlenen kurallara uyar.
● Sınav sırasında kesinlikle soru sormaz.
● Başkalarının dikkatini dağıtacak hareketler yapmaz.
● Öğretmenin yönergelerine uyar.
● Sınav salonunun sessizliğini bozmaz.
● Kendi sınav kâğıdına odaklanır.
● Sınav bitimine kadar salonda kalır.
● Önce sözlü uyarı alır.
● Davranışın ikinci kez tekrarlanması durumunda öğrencinin sınav kâğıdına işaretleme yapılarak öğrenciye yazılı uyarı verilir.
● Gerekli durumda öğrencinin sınavı iptal edilir.
● Öğrenci, kopya durumunda doğrudan okul disiplin kurulunca değerlendirilir.
DAVRANIŞ
Verhalten
● Öğretmenlerine saygılı davranır.
● Büyüklerine ve küçüklerine saygılı davranır.
● Okul çalışanlarına saygılı davranır.
● Kimseye sözlü veya fiziksel olarak zarar vermez.
● Okul kurallarına uyar.
● Resmî Gazete’de yayımlanan güncel MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki tüm maddelere uygun davranır. Uzaktan eğitim sürecinde;
Uzaktan Eğitim El Kitabı süreçlere dair bütünsel bir anlayış geliştirilmesi için detaylı olarak okunmalıdır.
● İlk olumsuz davranış sergilediğinde öğrenci sözlü uyarı alır ve rehber öğretmen ile görüşür. İlgili kişiden özür diler.
● İkinci kez olumsuz davranış sergilediğinde öğrenci yazılı uyarı alır. İlgili prosedür işler.
● Üçüncü kez olumsuz davranış sergileyen öğrenci, ilgili idareci ile görüşür, öğrencinin velisi bilgilendirilir,
● Olumsuz davranışını devam ettiren öğrenci, davranışının niteliği göz önünde bulundurularak okul disiplin kurulunca değerlendirilir.
*** Davranışın niteliğine göre uygulama basamakları değişebilir.
OKUL DEMİRBAŞLARI
Schulinventar
● Okul eşyalarını korur.
● Kendisine ait olan sıra ve sandalyeyi temiz tutar.
● Sınıflardaki tahtaların zarar görmemesini sağlar.
● Sınıfının ve okuldaki her alanın temiz olmasına özen gösterir.
● Zararın tamir ve tazminini yerine getirir.
● Kirlettiği alanın temizliğini yapar.
● Yazılı uyarı alır.
● Davranışın devamı halinde öğrenci, disiplin kuruluna sevk edilir.
ÖĞRENCİ DOLAPLARI
Schülerschränke
● Her öğrencinin bir dolabı vardır, dolap değişikliği yapamaz.
● Dolabını temiz tutar.
● Yiyecek ve içecek bulundurmaz.
● Dolap üstlerine eşya bırakmaz, üzerine ya da içine etiket vs. yapıştırmaz.
● Evden getirdiği günlük yiyeceklerini yemek kabıyla dolabında bulundurur, kalan yiyeceklerini günün sonunda dolabından alır.
● Dolabındaki eşyaların güvenliğinden kendisi sorumludur.
● Ders sırasında dolabına gitmez.
● Sözlü uyarı alır.
● Davranışın tekrarı durumunda yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler.
● Davranışın devam etmesi durumunda öğrenciye verilen dolap geri alınır.
KILIK-KIYAFET
Schuluniform
● Okulun belirlediği kılık kıyafet ilkelerine uyar (bkz. KURALLAR 1.10.2.). ● Yazılı uyarı prosedürü işler.
● Tekrarlanan durumlarda disiplin kuruluna sevk edilir.
KORİDOR VE SINIF
Pausenflur und Klassenzimmer
● Koridorlarda ve diğer tüm eğitim öğretim alanlarında aşırılıklardan kaçınır.
● Sınıf içinde ve koridorlarda koşmaz.
● Masa ve sandalyeleri temiz tutar.
● Koridoru ve kullandığı her mekânı temiz tutar. Çöpleri ayrıştırarak atar. Su sebillerini özenli ve temiz kullanır.
● Koridor ve diğer tüm alanlarda bırakılan eşyalardan kendisi sorumludur.
● Öğrenciler, acil durumlar olmadıkça yangın çıkış kapılarını ve merdivenlerini kullanmazlar.
● Kirlettiği alanların temizliğini yapar.
● Sözlü uyarı alır.
● Davranışın tekrarı durumunda yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler.
YEMEKHANE VE KANTİN
Speisesaal und Kantine
● Yemekhaneye kimlik kartı ile giriş yapar.
● Sıradayken başkalarının haklarına saygılı olur.
● Belirlenen alanlarda yiyeceğini ve içeceğini tüketir.
● Masasını temiz bırakır.
● Tepsisini toplar.
● Yemekhane ve kantinde koşmaz.
● Çalışanlara saygılı davranır.
● Çay ocağını kullanmaz.
● Sözlü uyarı alır.
● Davranışın tekrarı durumunda yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler.
● Veli bilgilendirilerek yemekhanede veya kantinde öğrenciye ek görevler verilir.
CEP TELEFONU KULLANIMI
Benutzung von Handys
● Sabah cep telefonunu kendi sınıfına ait ve adına ayrılmış kutuya koyar, akşam çıkışta alır.
● Öğrencinin telefonunu kullanması gerektiğinde ilgili müdür yardımcısından izin alır, telefon görüşmesini müdür yardımcısının odasında yapar. Müdür yardımcısına ulaşılamadığı durumlarda sırasıyla rehber öğretmen, nöbetçi öğretmen ya da öğrenci işleri sorumlusuna başvurulmalıdır.
● Okulda telefon ile -izinsiz- kesinlikle dolaşmaz.
● Cep telefonlarına ve elektronik cihazlarda kayıp ve /veya hasar oluşması durumunda okul yönetimi sorumlu tutulamaz.
● Yazılı uyarı prosedürü işler.
● Tekrarlanan durumlarda disiplin kuruluna sevk edilir.
KİŞİSEL EŞYALAR

Persönliche Sachen

 

Başkalarının eşyaları izinsiz alıp kullanılmamalıdır.
● Okula değerli eşyalar getirilmemelidir. Bu eşyaların okulda zarar görmesi veya kaybolması durumunda bundan öğrenci sorumludur. Okul yönetimi bundan sorumlu tutulamaz.OKULA- GETİRİLMEMESİ GEREKEN EŞYALAR
● Makyaj malzemeleri
● Değerli takılar
● İlaçlar (revire bırakılmalıdır)
● Kesici veya delici alet
● Tütün ürünleri ve tütün ürünleri ile ilişkilendirilecek eşya (çakmak vs.)
● Sözlü uyarı alır.
● Davranışın tekrarı durumunda yazılı uyarı alır. Yazılı uyarı prosedürü işler.
● MEB Ortaöğretim yönetmeliğinde yer alan durumlar için öğrenci davranışının niteliği ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir.
İNTERNET KULLANIMI VE DİJİTAL VATANDAŞLIK
Benutzung des Internets und Digitale Bürgerschaft
● Ücretli ya da ücretsiz olmasından bağımsız olarak, gerekli izin, onay ya da lisanslama işlemleri yapılmadan bir yazılım ya da doküman internetten indirilemez, kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz.
● Bilgisayar ağından ve okul bilgisayarı ve/veya internet bağlantısı yoluyla kişisel maddî kazanç, ticaret ya da yasal olmayan herhangi bir etkinlik amacıyla yararlanılamaz.
● Cinsel içerikler, dinsel, ırksal ya da politik propaganda içeren ya da ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kurallarına aykırı yayınlar izlenemez, indirilemez ya da internette açık erişimli sitelere yüklenemez.
● Kişilerin kullanım haklarını sınırlayıcı veya bilgisayar ağına saldıran programları bulunduran sitelere girilemez ya da buralardan bahsi geçen eylemleri yerine getiren programlar indirilemez, kurulamaz ve kullanılamaz.
● Kullanıcı tarafından, internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında, elektronik posta mesajlarında, internet sitelerinde yazdığı yorumlarda, hakaret, diğer yasa dışı, toplum ahlak ve anlayışına ters içerik bulunan mesajlar gönderilemez.
● Kullanıcı, internet bant genişliğini yoran, internet ve sistem güvenliğini tehlikeye sokabilecek her türlü film, müzik, oyun, program vb. dosya indirme işlemlerini gerçekleştirmez.
● Sanal özel ağ (VPN) ya da proxy yoluyla erişimi ülke çapında yasaklanmış zararlı ya da hak ihlali içeren her tür içeriğe erişme girişiminde bulunulmaz.
● Herhangi bir bireye sosyal medya hesapları ya da internet ortamındaki farklı platformlarda, kişileri rencide edecek, kişisel bilgi veya belgelerini açığa çıkaracak paylaşımlar kanunlara ve okul kurallarına aykırıdır. Bir ALKEV öğrencisi bu tür davranışları kesinlikle sergilemez.
● Dijital sorumluluklara dair ek detaylar ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Teknoloji Kullanım Kılavuzu’nda yer almaktadır. Öğrenciler kılavuzu detaylı olarak okur ve sorumluluklarına uygun davranır.
● Okulumuzda uygulanmakta olan ADiV@ Programı ise “Kendi cihazını getir/bring your own device”ın ALKEV Okullarına uyarlanmış bir modelidir. Bu programın temel hedefi; öğrencilerimizin dijital vatandaşlık becerilerini içselleştirmelerini, yaratıcılık, üretkenlik ve liderlik becerilerini geliştirmelerini ve farklı öğrenen bireylerin ders motivasyonlarını arttırmayı sağlamaktır.
Tüm öğrenciler ADIV@ programı dijital vatandaşlık ilkelerine uygun davranır.
ALKEV Özel Okulları bilgi sistemleri kaynaklarının genel ilkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda ALKEV Özel Okulları makamları gerçekleştirilen eylemin
● Yoğunluğuna,
● Kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna,
● Tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;
1. Kullanıcı yazılı olarak uyarılır.
2. Kullanıcıya tahsis edilmiş ALKEV Özel Okulları bilgi sistemleri kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılır.
3. ALKEV Özel Okulları bünyesindeki Öğrenci Disiplin Kurulu, akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçer.
4. Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir. Kullanım ve kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da “ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Teknoloji Kullanım Kılavuzu” dahilinde tanımlı olmayan durumlar ALKEV Özel Okulları makamlarınca değerlendirilir.
TÖRENLER
Zeremonien
● Tüm resmi kutlama ve törenlere katılır.
● Tören günü tören akışına uygun kıyafet giyer.
● Törenlerde komutlara uygun hareket eder.
● Tören kurallarına uygun davranır.
● Bayrak törenlerine zamanında katılmak esastır.
● Sözlü uyarı alır.
● Davranışı ikinci kez gerçekleştirdiğinde yazılı uyarı prosedürü işler.
● Davranışın devamı halinde öğrenci okul disiplin kuruluna sevk edilir.
GEZİLER
Ausflüge
● Gezilerde okul kurallarının tamamının geçerli olduğunu bilir.
● Görevli öğretmenlerinin yönergelerine uygun hareket eder.
● Her ortamda ALKEV Lisesi öğrencisine yakışır davranır.
● Konakladığı mekanlar, kullandığı ulaşım araçları, gidilen yerlerde düzen ve temizlikten kendisi sorumludur. Konaklanan mekanlarda ortak alanı paylaşan tüm öğrenciler, aynı sorumluluğu taşır ve verilen zararı karşılar.
● Sözlü uyarı alır.
● Davranış devam ettiğinde yazılı uyarı alır, öğrenci bir sonraki geziye katılamaz.
● Veli bilgilendirilir.
● Davranışın devamı halinde öğrencinin gezilere katılımı sonlandırılır, veli bilgilendirilir ve öğrenci okul disiplin kuruluna sevk edilir.
● Bu durumdan doğacak tüm masraflar veliye aittir.
● Disiplin kurulunca değerlendirilen öğrenciler dönem içerisinde yapılan gezilerden men edilir.
SERVİS
Schulbus
● Servis kurallarına uygun davranışlar sergiler. (bkz. ULAŞIM HİZMETLERİ 6.2)
● Serviste görevli kişilerin yönergelerine uygun hareket eder.
● Emniyet kemeri takar.
● Serviste unutulan eşyalarından kendi sorumludur.
● Her ortamda ALKEV Lisesi öğrencisine yakışır davranır.
● Sözlü uyarı alır.
● Davranışın devamı durumunda yazılı uyarı alır.
*Öğrenci durumu ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir.
KÜTÜPHANE

Bibliothek

● Kütüphaneden alınan kitapları zamanında kütüphaneye teslim eder.
● Kütüphaneden aldığı kitaba zarar gelmemesi için dikkat eder
● Kütüphanede kütüphane kurallarına uyar.
1. Kütüphaneden alınan kitap zamanında teslim edilmemiş ise sözlü uyarı alır ve kitabı teslim eder.
2. Zarar görmüş ya da kaybedilmiş ise kitabın yerine yenisini alır.
3. Davranış tekrarlanırsa yazılı uyarı alır.
4. Kütüphane kurallarına uymaz ise önce sözlü, davranışın tekrarı durumunda yazılı uyarı alır.

1.6 Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Süreci

1.SÖZLÜ UYARI UYGULAMASI

Okul kurallarına aykırı bir davranışın ilk kez sergilenmesi durumunda davranışın niteliği dikkate alınarak öğretmen ya da yönetici tarafından öğrenciye yapılan uyarı türüdür.

2YAZILI UYARI UYGULAMASI

Daha önce sözlü uyarı almış öğrenciye ya da davranışın niteliğine göre doğrudan olacak şekilde öğrenciye öğretmeni ya da müdür yardımcısı tarafından verilen uyarı türüdür. Yazılı uyarı ile ilgili işleyiş aşağıda tarif edilmektedir. Okul kurallarına uymadığı durumlarda öğrenciye öğretmen/yönetici tarafından Yazılı Uyarı Formu (Ek-1) doldurularak verilebilir.

 • Öğretmenler yalnızca kendi derslerine ait öğrencilerin ödev ve sorumluluklarına yönelik yazılı uyarı verebilirler.
 • Öğretmenler kendi dersleri dışındaki tüm okul kurallarının ihlalini gözlemlemeleri durumunda bir şikâyet dilekçesi oluşturarak ilgili müdür yardımcısına iletir. Müdür Yardımcısı, davranışın niteliğine göre oluşturulmuş şikâyet dilekçesini göz önünde bulundurarak yazılı uyarı prosedürünü takip eder. Davranışın niteliğine göre yazılı uyarı veren müdür yardımcısı şikâyet dilekçesini yazılı uyarı formuna işler.
 1. Doldurulan Ek-1 Formu PDR Birimine imzalı olarak teslim edilir.
 2. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen öğrenci ile görüşme yapar. Görüşme sırasında öğrenci tarafından “Öğrenci Sözleşmesi (Ek-2)” doldurulur.
 3. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Ek-2 formunun arka sayfasındaki ilgili alanı doldurur. Sözleşme Formunu K12net sistemine ve öğrenci klasörüne ekler.
 4. İlgili Müdür Yardımcısı ve Psikolojik danışman ve Rehber Öğretmen bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapar. Davranışın türü ve sayısına göre;
 • Kurul Öncesi Yazılı Uyarı Formu (Ek-4) verilmek üzere okul müdürüne yönlendirme yapılması
 • Sınıf Rehber Öğretmeni ile Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen birlikte konuyla ilgili görüşme yapar ve Ek-3 Formunu doldurarak imzalarlar. Psikolojik Danışman, ilgili formu K12net Olay Takip Bölümüne ekler.
 • İmzalanan Ek-3 Formunun bir kopyasını Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Okul Müdürüne sunar. Ek-3 Formunun aslını Öğrenci Klasörüne ekler.
 • Okul Müdürü ilgili öğrenci ile bir görüşme yaparak “Kurul Öncesi Yazılı Uyarı Formunu” (Ek-4) öğrenciye verir.
 • Ek-4 Formu okul müdürü tarafından PDR birimine ve Ödül ve Disiplin Kuruluna iletilir.
 • PDR Birimi formu k12net üzerindeki ilgili alana yükler.
 • Ödül ve Disiplin Kurulu Başkanı, Ek-4 Formu ile ilgili kararı tutanak altına alır.

ya da

 • Yazılı uyarının öğretmen/müdür yardımcısı tarafından k12net üzerindeki “Davranış Değerlendirme” bölümüne girişi yapılır. Öğrencinin velisine öğretmen/müdür yardımcısı tarafından bilgi verilir. (Öğretmen yalnızca kendi dersine ait görev ve sorumluluklar dolayısıyla verdiği yazılı uyarı için veliyi arayarak bilgi verir.)
 1. Kınama cezası gerektiren davranışın görülmesi durumunda daha önce Ek-4 formu almış öğrencinin davranışı doğrudan Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirmeye alınır.

1.7. Ders Saati

Okulumuzda zil sistemi uygulanmadığından öğrencilerin kol saati kullanmaları esastır. Öğrenciler, ayrıca ders giriş saatini duvarlarda ve sınıflarda bulunan dijital saatler aracılığıyla takip ederler. Dersten önce gerekli hazırlıklarını yapar ve derse zamanında girerler. Geç kalma durumunda “Kurallar” bölümünde açıklanan prosedür uygulanır.

1.8.Devam-Devamsızlık ve İzin Uygulamaları

1.8.1.Okula Devamsızlık

 • Okula devam esastır. Öğrencinin okula gelmemesi durumunda ilgili müdür yardımcısına bilgi verilir. Hastalık halinde doktor raporu alınmalı ve 5 iş günü içinde okula iletilmelidir. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Özürsüz devamsızlığı 5 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. Bir günden fazla devamsızlık durumunda, veli okulla iletişim kurmalıdır. *Özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenciler, MEB Yönetmeliği gereği herhangi bir başarı belgesi (Takdir, teşekkür vb.) alamazlar.
 • Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından K12net üzerinden alınan yoklama ile anlık veliye bildirilir. Gün sonunda müdür yardımcısı tarafından devamsızlıklar e-Okula işlenir.
 • Sınav olduğu gün devamsızlık yapan öğrencilerin, telafi sınavına girebilmeleri için kurum yönetmeliği gereği doktor raporu veya velinin dilekçesinin ilgili müdür yardımcısına ulaştırılması gerekmektedir.
 • Okula geldiği halde izin almadan derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
 • Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.
 • Mazeretsiz veya özürsüz devamsızlık yaptığı güne ait bilgileri/dokümanları edinmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgileri MEB yönetmelikleri doğrultusunda günlük olarak e-okul sistemine işlenir.
 • Yıl içerisinde belirli peryotlarla okul yönetimi tarafından veliye devamsızlık mektubu k12net sistemi üzerinden gönderilir.
 • Özürlü devamsızlık, alınan resmi raporun müdür yardımcısına iletilmesi veya velinin ıslak imzalı dilekçesinin teslim edilmesi durumunda geçerli olur. Aksi taktirde özürsüz devamsızlık olarak e-okul sistemine işlenir.
 • Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, özürlü 20 günü, toplamda 30 günü aşanöğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. (Heyet raporu hariç)
 • Yurt içinde ve yurt dışında bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve eğitici kültürel faaliyetler ile bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz.

1.8.2.Derse Geç Kalma

Okulumuzda günlük ders programı, her öğretim yılı başında öğrencilerle paylaşılır. Öğrencilerden, dersin başında gerekli ders malzemelerini hazırlamış olarak öğretmeni karşılamaları beklenir.

 • Teneffüs, öğrencinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak, ilgili dersliklere gitmek ve bir sonraki derse hazırlanmak için kullandığı zaman aralığıdır.
 • Yoklamalar K12net üzerinden yapılır.
 • Öğrencilerin, derse zamanında girmesi esastır.
 • Okulumuzda ders zili uygulaması yoktur. Öğrenciler ders giriş çıkış saatlerini; sınıflardaki, koridorlardaki ve bahçedeki dijital saatlerden kontrol ederler.
 • Öğrencilerin zaman farkındalığı için kol saati takması esastır.
 • İlk derse girdiği hâlde sonraki derslere girmeyen öğrenci, yarım gün devamsız sayılır.
 • Öğrenciler bir ders veya etkinlikten geç bırakıldıkları ya da revirde oldukları için derse geç kalmışlarsa ilgili kişiden alacakları “Derse Kabul Notu” ile derse girerler. Derse Kabul Notunda öğrenci numarası, adı soyadı, sınıfı ve geç kalma nedeni ilgili kişi tarafından yazılır. Not o günün tarihi, saati ve ilgili kişinin imzasını içermek zorundadır. K12net üzerinden “Geç” olarak işaretlenmiş öğrenci yoklaması “İzinli Geç” olarak değiştirilir.

Geç kalma durumunda;

Sabah;

 • İlk ders başlangıcı 08.15’tir. Servis kullanmayan öğrencilerin 08.15’ten; servis kullanan öğrencilerin 08.20’den sonra okula gelmeleri halinde dersin akışının bozulmaması için öğrenciler C Blok Giriş katında saat 08.30’a kadar bekletilir.
 • Öğrencinin okul binası girişinde ad-soyad-okul numarası bilgisi müdür yardımcısı tarafından alınır. İlgili çizelgeye işlenir.
 • Geç kalan öğrenciler,08.30’da derse girer. 08.30’dan sonra okula gelen öğrenciler ilk oturumdaki derse giremezler.
 • Geç kalma nedenini belirten izin kâğıdını ders öğretmenine iletir (revir, rehberlik servisi veya müdür yardımcısı derse kabul notu veya izin kâğıdı).

Gün İçinde;

 • Geç kalma nedenini belirten izin kâğıdını ders öğretmenine iletir (revir, rehberlik servisi veya müdür yardımcısı derse kabul kâğıdı veya izin kâğıdı). ***Bkz. “Okul Kuralları Derse Zamanında Girme”

1.8.3.İzin-Okuldan Erken Ayrılma

Ders saatleri içinde sağlık sorunları veya acil bir durum nedeniyle okuldan çıkış yapması gereken öğrenci için mutlaka okul idaresinden izin alınması gerekmektedir. İzin doğrultusunda ilgili dokümana öğrenci bilgileri işlenir ve güvenlik birimi ile paylaşılır. İzin bilgisi olmayan öğrencinin okul dışına çıkmasına okul güvenliği tarafından izin verilmez.

Okul yönetimi kararı ve acil durumlar dışında veli öğrenciyi okuldan erken alacaksa 1 gün önce okul yönetimini bilgilendirmesi gerekir. Öğrenciyi okuldan velisi dışında biri alacaksa bilgileri mutlaka e-posta yoluyla ilgili müdür yardımcısı ile paylaşılmalıdır. Acil durumlar hariç ders saatinde öğrenci hiçbir şekilde teslim edilmez.

Okul hemşiresi, öğrencinin gün içinde sağlık nedenlerinden dolayı derslere giremeyecek durumda olduğunu onaylarsa hemşire ya da okul yönetimi tarafından veliye haber verilir ve velinin öğrenciyi okuldan alması istenir.

Acil bir durumda öğrencinin hastaneye yönlendirilmesi gerektiğinde velinin bilgisi dahilinde öğrenci hastaneye sevk edilir.

İzinli olma, derse geç kalma, özürlü özürsüz devamsızlık bilgileri e-Okul sistemine işlenir.

1.9. Öğrenci Kimlik Kartı Uygulaması

Tüm öğrencilerimize üzerinde kendi fotoğrafları ve okul numarası bulunan, manyetik kimlik kartı verilir. Kimlik kartları; yemekhanede ve güvenlik kapılarından geçiş için kullanılır. Kimlik kartları mutlaka öğrencilerimizin yanında bulunmalıdır.

1.9.1. Okula Giriş ve Çıkışlarda

 • Tüm öğrencilerimiz, lise binasına girişte bu kartlarını lise giriş merdivenlerinin önündeki turnikelerden okutarak sadece C Bloktan okula giriş yaparlar.
 • Okulun başka bir kapısından binaya giriş ya da başka bir alana geçiş yapılamaz.
 • Öğrencilerimiz, kendi araçlarıyla okula geldiklerinde araçlarını okul dışına park ederek Güvenlik A Kapısındaki yaya turnikelerinden kartını okutarak kampüse giriş yaparak C Blok’tan dersliklerine geçerler.
 • Servis kullanarak okula gelen öğrencilerimiz, sadece lise merdiveni önündeki turnikeye kart okutarak C Blok’tan giriş yapacaklardır.

1.9.1.1. Taşıt Tanıma Sistemi:

Kampüs güvenliğinin daha iyi bir seviyeye çıkarılması amacıyla okula giriş yapan araçların takibinin sağlanması amacıyla ‘Taşıt Tanıma Sistemi’ kullanılacaktır.

1.9.1.2. Okula Giriş-Çıkış ve Otopark Kullanımı

Sabah 07.50 – 08.30 saatleri arasında;

Öğrencilerin, okula bırakılma saati en erken 07.50’dir.

Veli araçları, Güvenlik A Kapısı’ndan giriş yapar, üst otopark alanına işaretlerle belirlenmiş yaya yolunu engellemeyecek şekilde kısa süreli park eder, öğrencinin inişinden sonra kampüs içindeki araç yolunu takip ederek Güvenlik C Kapısı’ndan çıkış yapar. Tüm öğrenciler, üst otopark alanında indirilmek zorundadır. Hiçbir öğrenci, kampüs içi araç yolu üzerinde veya herhangi bir yerde bırakılmayacaktır.

Yayalar- okul içine girmeyen araçlardan inen öğrenciler, öğrencinin kampüs dışında bırakılması durumunda, kendi araçlarıyla okula gelen ve evinden yürüyerek okula gelen tüm öğrenciler- yalnızca Güvenlik A Kapısı yaya turnikelerine kartlarını okutarak içeri girerler.

Gün içi 08.30 – 14.00 saatleri arasında;

Araçlar en geç saat 14.00’e kadar içeri alınacaktır. Saat 14.00’ten sonra servis araçlarının okul otopark alanlarına yerleşimi başlayacağından veli aracı kampüse kesinlikle giriş yapamayacaktır. Öğrencinin geç kalması ve/veya gün içinde okuldan erken çıkması durumunda kampüs giriş-çıkışları için aşağıdaki adımlar izlenecektir:

a.Geç kalan öğrencinin bırakılması;

A Kapısı’ndan güvenliğe bilgi vererek giriş yapılır, öğrenci ilköğretim binası önünde bırakılır ve tekrar A Kapısı’ndan kontrollü bir şekilde çıkış yapılır.

b.Öğrencinin, gün içinde izinli olarak alınması;

 • Müdür yardımcısı, yazılı olarak veliden gelen talep (Acil durumlar dışında bir gün öncesinden ıslak imzalı veli dilekçesi ya da e-posta ile) doğrultusunda sahip olduğu bilgiye göre öğrencinin kartını ilgili saatte turnikeden çıkış için aktif hale getirir.
 • Veli aracı, 14.00’ten önce okul otoparkına taşıt tanıma sisteminden plakasını okutarak ve güvenlik birimine geliş amacını belirterek giriş yapabilir.
 • Veli aracı, 14.00’ten sonra okul içine alınamayacağından okul dışında bir alana park ederek güvenlik biriminden öğrencisinin çıkışıyla ilgili destek alır.

Okul Çıkışı: Saat 15.30’dan sonra;

Servis araçlarının kampüs alanındaki yoğunluğu dolayısıyla veli araçları okul çıkışında kampüse alınmayacaktır. Servis kullanan öğrenciler kendi servis araçlarıyla okuldan çıkış yapabileceklerdir. Farklı güzergahtaki bir servis aracını hiçbir sebeple kullanamayacaklardır.

a.Servis ile Çıkış Yapmayacak Öğrenciler;

Servis kullanmayan lise öğrencileri, velileri yaya olarak içeri girmeden ilgili saatten sonra turnikeden çıkış yapabileceklerdir. Veliler, okul yolunda kendilerine uygun olabilecek alanlara araçlarını park ederek öğrencilerinin çıkışını bekleyeceklerdir. Öğrenciler, A Güvenlik Kapısı’ndaki yaya turnikesinden kartlarını okutarak çıkış yapabilecektir.

Servisle çıkış yapan öğrencilerin farklı bir yolla okuldan çıkış yapmalarına izin verilmez. Servis kullandığı halde velisiyle ya da başka bir araçla çıkış yapmak isteyen öğrencinin velisi müdür yardımcısına ıslak imzalı dilekçe ya da e-posta yoluyla bilgi vermelidir. Servis kullanan öğrencilerin turnike çıkışları pasif halde olacaktır. Dilekçe ya da e-posta doğrultusunda öğrencilerin çıkışları müdür yardımcısı tarafından aktif hale getirilecektir. Turnike çıkışı pasif olan hiçbir öğrencinin çıkışına izin verilmeyecektir.

*Kampüsümüzdeki alanlar, 7/24 kameralarla takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kameralar, güvenlik personellerimiz tarafından izlenmektedir.
**Güvenlik personellerimiz, okul yönetimi tarafından alınan kararları uygulamakla yükümlüdür. Kurallar dışında herhangi bir istekle kendilerinden inisiyatif kullanmaları beklenmemelidir.

1.9.2. Yemekhaneye Girişte

 • Yemekhanede turnike ve yüz tanıma sistemleri kullanılır.
 • Yemekhane binasına kart okutularak giriş yapılır.
 • Yemek alan öğrencilerimizin kartları bu alana giriş için aktif, almayan öğrencilerimiz için pasif olur.
 • Yemek alanında Yüz Tanıma Sistemi ile öğrenci yemek bilgisi takip edilir.

1.9.3. Binalar Arası Geçişte

 • İlk ve ortaokul binası ile lise binasını birbirine bağlayan kapılarda öğrenci geçişini kontrol altına almak için kapılara iki taraflı kartlı geçiş sistemi konulmuştur.
 • Öğrencilerimiz, laboratuvar ve atölyeler için bina değiştirmeleri gerektiğinde öğretmenleri eşliğinde bu kapılardan geçiş sağlayacaklardır.

1.9.4. Kartların Kaybedilmesi Durumunda

 • Kimlik kartları öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere okul tarafından ücretsiz olarak verilir.
 • Kayıp/hasar durumunda öğrenciye verilecek yeni kart ücrete tabii olur.
 • Öğrencinin kartının kaybolması durumunda vakit kaybetmeksizin öğrenci işlerine başvurup dilekçe ile bilgi vermesi gerekmektedir.
 • Öğrenci muhasebe birimine kart bedeli olan ücreti ödeyerek yeni kartını öğrenci işlerinden teslim alır.

1.10. Kitap ve Kırtasiye-Kılık Kıyafet Uygulamaları

1.10.1. Kitap ve Kırtasiye

 • Öğrenci kitap ve kırtasiye satış başlangıç tarihleri K12net üzerinden duyurulur. Kitap ve kırtasiye satışları Okul Sepeti tarafından online olarak gerçekleştirilir. Yabancı Dil kitapları okulumuzdan, diğer materyaller ise Okul Sepeti’nden temin edilir.

1.10.2. Kılık Kıyafet

 • Öğrencilerimiz, kulüp günleri ve beden eğitimi dersi olduğu günlerde ilgili ders saatleri içindesiyah okul eşofmanları giyerler.
 • Diğer günler ve resmî törenlerde okul forması giyilir. Serbest kıyafet uygulaması yoktur.
 • Öğrencilerimiz laboratuvarlarda beyaz laboratuvar önlüğü giyerler.
 • Kız öğrencilerimiz okula, hiçbir zaman makyajlı, tırnakları ojeli şekilde gelemezler.
 • Okul kıyafetlerinin haricinde herhangi bir kıyafet (ALKEV kulüp ve mezun kıyafetleri hariç) okul forması ile beraber giyilemez.
 • Erkek öğrenciler, günlük sakal tıraşı olarak ve bakımlı saçlarla okula gelmelidir.
 • Öğrenciler küçük bir küpe dışında takı kullanmaz.
 • Okul binası içinde şapka takılmaz.
 • Kılık kıyafet uygulamasına aykırı davranış sergileyen öğrenciler disiplin kurulunca değerlendirilir.

Okulumuzun kılık kıyafet uygulaması aşağıdaki gibidir.*

KIZ ÖĞRENCİLER ERKEK ÖĞRENCİLER
Siyah (uygun uzunlukta) Etek Siyah Pantolon
Siyah Pantolon/ Uygun Uzunlukta Şort

*Siyah yırtık olmayan kot pantolon giyebilir.

*Tayt kesinlikle giyemez.

Siyah Bermuda Şort

*Desenli, karışık renkli şort giyemez.

Polo Yaka, “ALKEV” Logolu Sweatshirt Polo Yaka, ALKEV Logolu Sweatshirt
Basic Yaka, ALKEV Logolu Tişört Basic Yaka, ALKEV Logolu Tişört
Basic Yaka, ALKEV Logolu Beden Eğitimi Tişörtü Basic Yaka, ALKEV Logolu Beden Eğitimi Tişörtü
ALKEV Logolu, Kapüşonlu, Fermuarlı / Fermuarsız Sweatshirt ALKEV Logolu, Kapüşonlu, Fermuarlı / Fermuarsız Sweatshirt
Siyah Beden Eğitimi Eşofmanı Altı Siyah Beden Eğitimi Eşofman Altı
Beyaz Laboratuvar Önlüğü

*Laboratuvar derslerinde giymek zorunludur.

Beyaz Laboratuvar Önlüğü

* Laboratuvar derslerinde giymek zorunludur.

 

1.11. Etik Çerçevede Araştırma Becerileri ve Bilgi Okuryazarlığı

1.11.1 Teknoloji Kullanım Politikası

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi, adım adım yükseköğretimin seçkin yerli ve yabancı kurumlarına hazırladığı öğrencileri; öğrencilerine yol gösteren, birlikte keşfeden ve öğrenen deneyimli öğretmenleri; öğretmenlerine ve öğrencilerine ihtiyaç duydukları her alanda destek veren idari personelleriyle teknolojinin her imkanını sonuna kadar kullanan bir eğitim ortamı yaratır. Ortaya çıkan her bir çalışma, öğrencisinin, öğretmeninin ve personelinin teknolojiyi ve bilişim araçlarını kullanımlarını, eğitim hayatını kapsayacak ancak bununla sınırlı kalmayacak şekilde kalıcı yeteneklerle donanmalarını hedefler. Bu bilgi donanımının temel hedefleri:

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin etkili ve yaratıcı kullanımı
 • Teknolojinin sorumlu, güvenli ve etik kullanımı
 • Hem iş birliği içinde proje tabanlı, hem de bireysel çalışma yetkinliğinin kazanılması
 • En doğru bilgiye ulaşana dek araştırma ve bilgiyi her adımda sınama refleksi
 • Problemlere temel yaklaşımlarının yanı sıra yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi

Bu hedefler aynı teknoloji ve bilişim araçlarının gelişmesi gibi gelişir ve yenileri kendiliğinden eklenip zenginleşir. Geçerliliğini yitiren hedefler de kendiliğinden elenir.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde teknolojik altyapı tüm paydaşları sürece eşit şekilde dahil ederek ve eğitim amaçlarını önceliklendirerek planlanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz ve akademik-idari personellerimiz teknolojiyi ve bilişim araçlarını amacına uygun doğrultuda kullanır. Amacına uygun kullanım kuralları aşağıdaki alt başlıklarla belirlidir ve istisnasız öğrenci, öğretmen ve idari personellerin hassasiyetle uymaları gerekmektedir:

Talimat ve Yönlendirmelere Tam Uyum:
Öğretmenlerin ve ilgili personelin talimatlarına, uyarılarına ve yönlendirmelerine uymak; aynı zamanda bu talimat, uyarı ve yönlendirmelerin her bir öğrenci ya da personel için kendisini de koruyacak bir çatı olduğunun koşulsuz kabulünde olmak

Çevre Duyarlılığı:
Enerji ya da kaynak tüketen her tür teknolojik aracın, kullanılmadığı zamanlarda ya da çok zaruri olmadıkça açık unutulmamasını sağlamak, kullanım sonrası kapatmak ya da en az enerji tüketimi sağlayacak şekilde bekleme moduna almak.

Gizlilik ve Kişisel Bilgilerin Korunumu:
Diğer öğrenciler, öğretmenler ya da idari personeller hakkında hiçbir özel bilgi açık erişime sahip ortamlarda (sosyal medya vb. mecralarda) açıklanmamalı, paylaşılmamalıdır.

Özel Erişim Bilgilerinin Korunumu:
Belli kaynaklara erişime olanak sağlayan ve her öğrenciye, öğretmene ve idari personele ayrı ayrı oluşturulan kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin gizli tutulması ve tanımlı olduğu kişi dışında kullanılmaması.

Telif Hakları ve Özgün İçerik Sahipliğine Saygı:
İçerik üretirken kullanılan ve telif hakkıyla korunsun-korunmasın kullanılan tüm materyallerin mutlaka ve mutlaka kaynak belirtilerek kullanılması.

Yazılım Yasalarına Saygı:
Ortak kullanıma açık bilgisayarlarda sadece ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinin sağladığı yazılımlar kullanılmalı; kişisel cihazlarda da sadece yasal olarak lisanslı olanlar veya ücretsiz olanlar kullanılmalıdır.

Ağ Güvenliği:
Okul ağ sistemine bağlıyken hiçbir koşul altında sistemce belirlenmiş IP ya da bilgisayar adı değişimi yapılmamalıdır. Hiçbir Proxy, VPN vb. araçla bu tür sistemsel ayarlar manipüle edilmemelidir.

Kullanımı ya da dağıtımı konusunda açıkça bilgi bulunmayan her türlü içeriğin ve okulun davranış kurallarına aykırı olan materyallerin bilerek açılmaması, başkasına gönderilmemesi, kopyalanmaması ve bu türde materyal oluşturulmamasına dikkat edilmelidir.

İletişim Sorumluluğu:
ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinin sağladığı isim.soyisim@stu.alkev.k12.tr ya da isim.soyisim@alkev.k12.tr biçimli Google Workspace for Education hesapları ve bağlı hizmetleri (Google Classroom, Google Drive ve Google Grupları gibi) düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Teknik Sorumluluklar:
Öğrenciler kendi cihazlarının güvenliğinden ve etik kullanımından kendileri sorumludur.

 1. Kullanımlarındaki tüm cihazlar ile ilgili gerek bu kullanım politikasınca belirlenen kurallara gerekse bağlı diğer kurallara (ADiV@ Etik Sözleşmesi vb.) uyulmalıdır.
 2. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi ağına bağlı ve kampüs içerisinde kullanılan bütün bilgisayarlar ve bilgisayar özellikli cihazlar denetlenir ve kayda alınır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde bilişim teknolojisi kaynaklarından yararlanma hakkı geri alınabilir veya Disiplin Kurulu / Davranış Değerlendirme Kurulu Yönetmelikleri çerçevesinde uygun yaptırımlar uygulanır.
 3. Öğrencilerin teknolojik aygıtları kullanarak davranış kurallarına uymayan müdahalelerde bulunduğundan şüphelenilmesi halinde okul yetkilileri bu aygıtlarda arama yapabilir, öğrenciler ve veliler bu koşulu kabul eder.
 4. İnternet kullanımı ile ilgili kayıtlar TC 5651 sayılı yasa kapsamında tutulmaktadır ve tüm kullanıcılar kendi internet kullanımlarından sorumludur.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 5651
Kabul Tarihi : 4/5/2007
Yayımlandığı R. Gazete : 23/5/2007
Sayı : 26530
Yayımlandığı Düstur : Tertip 5, Cilt 46

https://www.tib.gov.tr/tr/tr-menu-42-kanunlar.html

 • Bilgi Sistemleri birim görevlileri istediği takdirde cihaz şifresinin verilmesi gereklidir.
 • Cihaza bir kimlik etiketi yapıştırılması gereklidir. Etiket Bilgi Sistemleri birimi tarafından verilir.

Teknoloji kullanım süreçlerine dair daha detaylı bilgiye ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Teknoloji Kullanım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimizin ve velilerimizin ilgili el kılavuzu detaylı olarak okumaları önemlidir.

1.11.2 Akademik Dürüstlük Politikamız

Akademik dürüstlük; özgün çalışmalar yapmayı ve başkalarına ait düşünceleri, eserleri, çalışmaları kaynak göstermek koşuluyla paylaşmayı; telif haklarına saygıyı içerir ve kişiyi kişisel dürüstlüğe yönlendirir.

Misyonumuz doğrultusunda öğrencilerimizin akademik dürüstlük ilkelerine uygun çalışmalar ortaya koyan ve dürüstlük kavramını akademik çalışmalarının ötesinde tüm yaşantılarına entegre eden bireyler olmalarını sağlamak, Akademik Dürüstlük Politikamızın temel yapı taşıdır. Bu noktada okulumuz yönetim birimi, öğretmenlerimiz ve kütüphane birimimiz öğrencilerimizde akademik dürüstlük anlayışının gelişmesi için ilgili yönlendirmeleri yapmaktadır.

Uzaktan eğitim sürecinde de yüz yüze eğitim süreçlerinden farklı olmaksızın, ALKEV Akademik Dürüstlük Politikası doğrultusunda eğitim öğretim ve ölçme değerlendirmede öğrencilerimizden beklentilerimiz,

 • Eğitim öğretim sürecinde etik ve ilkeli davranmaları
 • Ortaya koyacakları yeni bir akademik çalışmayı kendilerine ait orijinal fikirler doğrultusunda oluşturmaları
 • Başka bir kişiye ait çalışmayı ya da çalışmaya ait bir bölümü (yazılı, görsel ya da işitsel) kendi çalışmalarında kullandıklarında kurallara uygun bir şekilde esere atıfta bulunmaları; kaynak göstermeleri koşuluyla başkalarının düşünce ve çalışmalarını paylaşmaları
 • Atıfta bulunma, alıntılama, kaynak gösterme yöntemlerine yönelik soruları olması durumunda öğretmenlerinden destek istemeleri
 • Ölçme değerlendirme süreçlerinde (sınavlar, projeler, tezler, quizler…) akademik dürüstlük doğrultusunda hareket etmeleridir.

Başkasına ait bir çalışmayı ya da fikri kendine aitmiş gibi sunmak akademik dürüstlüğe uymayan “intihal” olarak tanımlanan doğruluğa aykırı bir davranıştır. Öğretmenlerimiz,

 • Öğrencilerini neyin intihal teşkil ettiği ve bu durumdan nasıl kaçınılabileceği konusunda bilgilendirerek
 • Öğrencilerini yapacakları araştırmalar için doğru yönlendirerek,
 • Öğrencilerine özgün düşünce ve yaratıcılığa olanak sağlayan ödevler, projeler vererek
 • Kendi hazırladığı çalışmalarla öğrencilerine örnek olarak
 • Öğrenme sürecinin her aşamasında eşitlik ilkesine bağlı, ön yargısız, adil değerlendirmeler yaparak benimsedikleri bu etik anlayışı öğrencilerine kazandırmayı hedeflerler.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince akademik dürüstlüğe aykırı davranışta bulunan öğrenci, okulumuz disiplin kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

Aşağıdaki durumlar akademik dürüstlüğe aykırı örnekler olarak nitelendirilir:

 • Başka bir öğrencinin ödevini kopyalamak
 • Kendisine ait olmayan sözleri ve fikirleri, çalışmasında kendisine aitmiş gibi kullanarak başkalarını yanıltmak
 • Başka bir kişiye ait çalışmayı bu kişiye atıf yapmadan kopyalamak, özetlemek
 • Sınıf içi etkinliklerde kopya çekmek
 • Sınavlarda, quizlerde ve diğer değerlendirme süreçlerinde kopya çekmek

Öğrencilerden ödevlerini, proje ya da çalışmalarını Turnitin adlı akademik dürüstlük yazılımını kullanarak iletmeleri istenebilir ve bu noktada Turnitin öğrencinin çalışmasının akademik dürüstlük ilkelerine uygun olup olmadığını var olan elektronik kaynakların içeriği ile karşılaştırarak kontrol eder ve bunun sonuçları ile ilgili bir rapor verir. Raporlar ders öğretmeni tarafından incelenir. Akademik dürüstlük kurallarına uygun hazırlanmamış çalışmalar için öğrenciye geri bildirim verilir, tüm çalışmalarda öğrencilerden akademik dürüstlük kurallarına uyması beklenir.

“Her şeyden önce saygı” kurumsal değerimizdir. Birbirimizi önemseriz. Bireylerin kendilerinin ve başkalarının fikir ve emeklerine saygı duyması gerektiğine inanırız. Kurum olarak öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımıza akademik dürüstlük politikasını benimsemeleri için gerekli desteği sağlarız.

1.11.3. Turnitin (Okul Akademik Dürüstlük Politikası-İntihal Önleme Programı)

 • Eğitim öğretim yılı başında öğrenci sınıf listeleri doğrultusunda öğrencilerimizin Turnitin hesapları açılmaktadır.
 • Her öğretmen kendi dersine ait sınıf listelerini kendileri oluşturmaktadır.
 • Öğrenciler, verilen ödevlerini yönergeler doğrultusunda ve verilen süre zarfında sisteme girmek durumundadırlar. Teslim süresine uygun davranmak ödev değerlendirme kriterlerinin en önemlilerindendir. Öğrencilerin performans notlarına direk etkisi bulunmaktadır. Sistem, yüklenen doküman ile ilgili veri tabanında ve internette bulduğu bilgiler ışığında alıntı ve kaynak gösterimi süreçlerini dikkate alarak dokümana ait bir intihal yüzdesi vermektedir. Akademik Dürüstlük Politikamız gereği intihal yüzdesini her öğretmen kendi süreçleri içinde değerlendirir. İntihal kurallarına uygun davranmak ödev değerlendirmesinin önemli kriterlerindendir. Öğrencilerin performans notlarına direk etkisi bulunmaktadır.
 • Öğrencilerimizin mezuniyetleriyle birlikte veya okuldan ayrılmaları durumunda 5 iş günü içinde mail hesapları kapatılmaktadır. Bu süre içinde öğrencilerimizin kendilerine ait dokümanları Google hesaplarından kendi arşivlerine almaları beklenmektedir.

1.12. Öğrenci Birliği

Öğrenci Birliği, öğrencilerin görüş ve önerilerini ilgililere iletebilmek, öğrencilerin kendi içlerindeki iletişimi artırmak, gerektiğinde okulu temsil edebilmek amacıyla öğrencilerden oluşan, öğrencilerle yönetim arasındaki ilişkileri etkili bir şekilde kuran demokratik bir örgütlenme olup öğrencilerin okul yönetimindeki sesidir.

Öğrenci Birliği Ne Yapar?

Öğrenci Birliği, ekim ayı içinde yapılan seçimle göreve geldikten sonra okul yönetimiyle toplantılar yaparak yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlamasını yapar.

Okul yönetimi, öğrencilerimizin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini aktarmalarına ve hayata geçirmelerine her zaman destek olmaktadır.

2. Kampüste, Akademik ve Sosyal Yaşam

2.1. Kampüste Yaşam

2.1.1. Ders Saati ve Günlük Zaman Çizelgesi

​​Okulumuzda zil sistemi uygulanmadığından öğrencilerin kol saati kullanmaları esastır. Öğrenciler, ayrıca ders giriş saatini duvarlarda ve sınıflarda bulunan dijital saatler aracılığıyla takip ederler. Dersten önce gerekli hazırlıklarını yapar ve derse zamanında girerler. Geç kalma durumunda “Kurallar” bölümünde açıklanan prosedür uygulanır.

2.1.2. Haftalık Organizasyon Çizelgesi

Her hafta Çarşamba günü Google Drive üzerinden öğrencilerimizi bilgilendirme amacıyla bir sonraki haftanın “Haftalık Organizasyon Çizelgesi” öğrencilerle Classroom üzerinden ve e posta üzerinden paylaşılır. Ders programı dışında hafta boyunca devam edecek sınıf içi ve dışı etkinlikler, sınavlar vb. uygulamalar yer alır. Bu çizelge öğrenci ve öğretmenlerimize haftalık olarak yapılacak etkinlikler, sınavlar vb. ile ilgili bilgi vermektedir.

2.1.3. Öğrenci Dolabı

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimize okul malzemelerini muhafaza edebilecekleri bir dolap tahsis edilir. Öğrencilerimizin dolaplarını yıl sonunda boş ve temiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Dolapların kullanımından öğrencilerimiz sorumlu olup dolaplar ile ilgili aşağıdaki konuların öğrencilerimiz tarafından dikkate alınması önerilir:

 • Dolaplarda bulundurulan eşyaların güvenliğinden öğrenciler sorumludur.
 • Dolaplar, düzenli, temiz ve kilitli tutulmalıdır.
 • Dolap üstlerine eşya bırakılamaz, üzerine ya da içine etiket vs. yapıştırılamaz.
 • Dolap numarası idare tarafından bildirilir, dolap değiştirilemez.
 • Dolapların içinde yiyecek, içecek bulundurulması kesinlikle yasaktır.
 • Ders sırasında dolaplara gidilemez.

2.1.4. Acil Durumlar

İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem ve diğer afet durumlarında okulun öğrenci, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer tüm personelinin acil durumlara karşı korunması; öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirlerle, can ve mal kaybının en aza indirilmesi konusunda yapılacak eğitim, iş ve konu ile ilgili görevliler okul acil eylem planıyla belirlenmiştir.

Bu doğrultuda yıl içinde tahliye tatbikatları yapılır. Ayrıca velilerimize kötü hava koşulları ya da afet durumlarında izlenecek yollar ile ilgili bilgilendirme, SMS ve k12net yoluyla yapılır. Servis kullanmayan öğrenciler, velileri gelene kadar okulda bekletilir.

2.1.5. Kayıp Eşya

Öğrencilerimizin kişisel eşyalarının (eğitim öğretim materyali, üniforma vb.) bulunabilmesi için üzerlerinde adlarının yazılı olması gerekmektedir. Gün içinde bulunan eşyalar kat sorumlusu tarafından toplanır. Kıymetli eşyalar müdür yardımcısına teslim edilir. Bulunan eşyalarla ilgili öğrencilere mail atılır. Öğrencilerin okula maddi değeri yüksek aksesuarlarla gelmemeleri önerilir. Okul bu tür kayıp eşyalardan sorumlu değildir.

KAYIP EŞYA KABUL/TESLİM PROSEDÜRÜ

 1. Bulunan kayıp eşya bulan kişi tarafından ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
 2. Müdür yardımcısı, sistemdeki “Lise Kayıp Eşya” dosyasına gerekli kaydı girer.
 3. Eşyayı teslim alan müdür yardımcısı, sistem üzerinden “Kayıp Eşya Formu”nu doldurur, “Kayıt Sıra Numarası”nı forma işler ve kayıp eşyayı getirene imzalatarak teslim alır.
 4. Türüne göre kayıp eşya, müdür yardımcısı tarafından ilgili kişiye “Kayıp Eşya Formu”nun alt satırı imzalatılarak teslim edilir.

Elektronik eşyalar – Bilgi Sistemleri Birimi

Giyim/Kırtasiye – Spor Salonu / Kayıp Eşya Depo Sorumlusu

 1. Teslim alan kişi, eşyanın sahibi çıkana kadar eşyayı güvenli bir şekilde muhafaza eder.
 2. Kayıp eşya, sahibine teslim edilirken müdür yardımcısında dosyalanmış olan “Kayıp Eşya Formu”ndaki 2.bölüm imzalatılarak eşya teslim edilir.
 3. Sistem içerisindeki “Kayıp Eşya” dosyasında ilgili satırı “Teslim Edildi” olarak günceller.

2.1.6. Öğrenci İşleri

Okul-veli iletişiminin etkin devamlılığı için idari konularla ilgili başvurulacak ilk yerdir. Öğrencilerimizin e-okul ve bilgi sistemleri ile ilgili işlemleri bu birimde yürütülür. Adres, telefon ve e-posta adreslerinizin güncellemesi buradan yapılır. Öğrenci belgeleri buradan verilir.

2.2. Akademik Yaşam

2.2.1 Akademik Program

ALKEV Özel Lisesinde sadece bilgi öğrenen edilgen öğrenciler yerine; bilgiyi gerektiği durumda kullanabilecek, yeniden üretebilecek becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Temel dersler ALKEV müfredat politikası doğrultusunda, 21. yüzyıl becerileri (iletişim, iş birliği, yaratıcılık, eleştirel düşünme, dijital okuryazarlık vb.) çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bilginin ezberletildiği yaşantılar yerine, bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde anlamlı bilgiyi zihninde yapılandırdığı öğrenme durumlarını destekleyen bir iklim oluşturulmaktadır.

Okulumuzda öğretimi planlama sürecinde iki temel çerçeve kullanılır. Bunlardan ilki olan Tasarım Yoluyla Anlama (UbD); geriye dönük tasarım yaklaşımına dayalı, derin öğrenme ve transferi odağına alan bir planlama çerçevesidir. UbD sayesinde tüm öğrenciler için etkili ve aktif öğrenme yaşantıları garanti altına alınır.

İkinci temel çerçeve ise “Bireysel farklılıklar istisna değil normdur.” ilkesini savunan Öğrenmede Evrensel Tasarım (UDL) programıdır. Öğretme ve öğrenmeye yönelik bu yaklaşım, eğitimde standartlaşmayı değil farklılaştırmayı amaçlayarak her öğrencinin farklılıklarına yönelik alternatifler geliştirir. Öğrencilere seçim fırsatı sağlar; öğretimde içeriği, süreci ve öğrenme ürünlerini çeşitlendirir. Farklı öğretim yöntemleriyle öğrenmenin önündeki engelleri kaldırarak her öğrencinin öğrenme düzeyini en üst düzeye çıkarır.

Öğrenci farklılıkları ilgi, seviye ve öğrenme stilleri değişkenleri açısından dikkate alınmakta, konular gerek zorluk seviyesi gerekse derinlik açısından farklılaştırılarak bireyselleştirme yapılmaktadır. Dersler okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısı kullanılarak akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirilmektedir.

2.2.2. Dil Politikası

Okulumuz, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek adına, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine (CEFL) uygun tasarlanmış, bütünleştirici ve zengin müfredatlara sahiptir.

Bu doğrultudaki ilkelerimiz ve bağlı olduğumuz inançlarımız çerçevesinde öğrencilerimizin dil kullanımları ve öğrenimleri sürekli teşvik edilmektedir.

Bunların başlıcaları;

 • Okul ana dil ve hedef dil eğitimine önem verir.
 • Tüm öğretilen dillere eşit derecede değer verilir.
 • Dil edinimi ve gelişimi hayat boyu devam eden bir süreçtir.
 • Tüm öğretmenler dil öğretmenleridir ve öğrencilerin gelişimlerini ve katılımlarını en üst düzeye çıkarmak için çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını ele alma sorumluluğunu taşırlar.
 • Farklılaştırılmış eğitime önem verilir.
 • Ölçme değerlendirme sistemleri eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğrencilerin yetkinlik düzeylerini, öğrenim durumlarını, tutum ve anlayışlarını belirlemek için kullanılır.
 • Okul, tüm okul topluluğuna farklı türlerde ve farklı dillerde yayınlanan kaynaklara erişim sağlar.

Dil Öğretim ve Öğrenim İlkelerimiz

Aşağıdaki ilkeler dil eğitimimizi okulda desteklemektedir:

 • Saygılı, açık ve olumlu bir kültürü teşvik etmek
 • Ana dili de dahil olmak üzere tüm dillerin kullanılmasını teşvik etmek
 • Öğrenmenin görünür ve şeffaf olmasını sağlamak
 • Öğrenmeye anlamlı, amaca uygun ortamlar ve bağlamlar sunmak
 • Öğrenen merkezli bir sınıf ortamı sağlamak
 • Tüm dil beceri alanlarının gelişiminin desteklenmesi ve bu beceri alanlarının aralarında ilişki kurulmasını sağlamak
 • Süreç ve sonuç değerlendirmeleri yapılır ve öğrencilere buna uygun akademik geri bildirim sağlanır.

2.2.3. Ödev Politikası

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde her öğrenci verilen ödevi yapmakla yükümlüdür. Ödevin yapılamamasına dair sağlık sebepleri dışında hiçbir mazeret kabul edilmez. Ödevler, öğretmen tarafından sınıf ortamında verilebileceği gibi Google Classroom üzerinden de verilmektedir. Öğrencinin okulda olmadığı zamanlarda verilen ödevlerin temininden yine öğrencinin kendisi sorumludur. Bu durum ödevin yapılmamasına mazeret olarak gösterilemez.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde ödevler, o dersin kazanımlarının tam anlamıyla edinilmesine, öğrenmenin en üst seviyede gerçekleşmesine hizmet eder ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun şekilde hazırlanır. Bu ödevlerin değerlendirilmesi içerik, teslim tarihine uygunluk, akademik dürüstlük ve düzen göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Değerlendirmelerde kullanılan uygulama turnitin programıdır.

Öğretmenin düzen ve nitelik bakımından yetersiz bulduğu ödevi kabul etmeme ve öğrenciye yeniden yaptırma hakkı vardır. Ayrıca ders öğretmeni gerekli gördüğü takdirde sınıftan bağımsız olarak öğrenciye bireysel ödevlendirme de yapabilir.

2.2.4. Akademik Dürüstlük

Okulumuz, tüm çalışmalarda akademik dürüstlüğe büyük önem verdiği gibi tüm öğrencilerinden akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranışlar sergilemelerini bekler ve teşvik eder. Bunlar;

 • Tüm çalışmalarda özgünlük,
 • İş birliği ve yardımlaşma ilkelerine uygunluk,
 • Emeğe saygı göstermek,
 • Kopya çekmemek,
 • İntihal yapmamak,
 • Bibliyografya hazırlamak,
 • Kaynak gösterme ilkelerine uygunluk,

Uygulanacak çalışmalar tüm ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini kapsar.

2.2.5. Ölçme ve Değerlendirme Politikası

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde ölçme ve değerlendirme, eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Felsefemiz, her öğrencinin uygun koşullar sağlanıp yapıcı geri bildirimler verildiğinde kendisini geliştirebilmesi üzerine oluşturulmuştur.

Tüm ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, öğretmenlerin öğretme ve öğrenim programını sistematik olarak izlemesinde, gözden geçirmesinde, değerlendirmesinde ve planlamasında; kalıcı öğrenmeyi sağlamak için güvenli ve güncel geri bildirimde bulunmalarında yol gösterici niteliktedir. Bu çalışmalarda öğrencilerin potansiyellerini yükseltmek, gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmak hedef alınır.

2.2.5.1.Ölçme ve Değerlendirme Politikası & Süreci

Merkezi sınavdan yeni çıkmış öğrencilerin var olduğu sınıf seviyesinde temel amaç, öğrencilerin ezberlenmiş kalıplardan uzaklaşmasını sağlayan bir öğretim programı ve metotları ışığında becerilere yönelmiş bir öğretim gerçekleştirmektir. Burada bilginin derinleşmesini sağlayacak zemini hazırlamak ve bu derinleşmenin yapılabilmesi için gerekli zihinsel olgunluğun sağlanması önemsenir. Bu; öğrenciyi zorlayıcı, öğrenme sorumluluğunu tamamıyla öğrenciye ait bir hale getiren ve öğrenme motivasyonunu artırıcı bir süreçtir. Lisede öğrenciyi bekleyen akademik sürece zihinsel olarak uyum sağlanırken aslında hizmet ettiği süreç yükseköğretimdir. Öğrenciler, yükseköğretimde içinde bulunacakları sürece lise hazırlık sınıfından başlayarak hazırlanırlar.

Öğrenci başarı süreçlerinin belirlenmesinde ve takibinde aşağıdaki ölçme araçları kullanılmaktadır:

[HBS] Hazırbulunuşluk Sınavları:
Öğrencilerimize akademik takvimin başladığı haftada sınav takviminde belirtilen günlerde hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmek için sınavlar uygulanır. Bu sınavlar, öğrencilerin yıl içerisinde yeni öğrenecekleri bilgi ve becerilerin ön koşul öğrenmelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek, eğitim öğretim faaliyetlerini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla düzenlenmektedir.

[BDS] Başarı Değerlendirme Sınavı:
Başarı Değerlendirme Sınavları bilgi ve yorumlama düzeyini ölçmeye yöneliktir. Yükseköğrenim sınavlarına hazırlık niteliğindedir. “Başarı Değerlendirme Sınavları”nda çeşitli ölçme araçları kullanılır.

[DAS] Disiplinler Arası Sınav:
Becerileri ölçmeye yönelik sınavlardır. PISA, TIMSS sınavlarında olduğu gibi tüm disiplinleri içinde barındıran öğrencilerin yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gibi birçok düşünme becerisinin sorgulandığı sınavlardır. Sınavlar, bu beceriler çerçevesinde soru künyesinde taksonomik değerler belirtilerek, soru rubrikleri doğrultusunda hazırlanır ve değerlendirilir.

[TYT] Temel Yeterlilik Sınavı:
Öğrencilerin gelişimini ölçen sonuç odaklı bir sınavdır. Yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olan derslerden sorular sorulur. Öğrencinin süreç içinde gelişimine ışık tutar.

[AYT] Alan Yeterlilik Sınavı:
Daha çok bilgiyi ölçen bu sınav, ÖSYM’nin sorularında olduğu gibi bir kısmı yoruma dayalı olarak hazırlanır. Sınavın belirleyiciliği, bilgiye dayalı sorular üzerinden kurgulanmasıdır.

Performans Çalışmaları ve Projeler

Performans Çalışmaları
Öğrencilerin performans çalışmalarının sayısı ve niteliği, dersin içeriğine ve işleyişine göre değişiklik gösterebilir. Her öğrenci kendisine verilen performans çalışmasını yapmakla yükümlüdür. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde performans çalışmalarının yanında, ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir tane ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

Projeler
DAP (Disiplinler Arası Proje)
Bu çalışmalarla öğrenciler, branş derslerinin birbirleriyle olan ilişkilerini disiplinler arası bir yapıda hazırlanan proje çalışmalarıyla sunar. Bu çalışmalarla öğrencilerin disiplinler arasındaki ilişkiyi kavramasına ve bakış açılarının gelişmesine imkân sağlanarak benzer ilişkileri keşif yoluyla bulmaları sağlanır.

DAP projelerinin niteliği ve zamanında teslimi, GIB/IB-DP başvuru sürecindeki öğrenci değerlendirmelerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Dönem Projesi
Ekim ayı içerisinde tüm derslerden proje konularının yer aldığı “Proje Kitapçığı” öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler, seçtikleri proje ya da projeleri kitapçıkta belirtilen tarih çerçevesinde hazırlamaya başlar. Mayıs ortasında öğrenciler sunum dahil proje çalışmalarını bitirirler.

Selim Demiren Proje Sergisi
Hazırlık sınıfında verilen “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” kapsamında öğrencilerin tamamı aldıkları formasyona uygun projeler üretirler. Tüm projeler mayıs sonunda “Selim Demiren Proje Sergisi”ne çıkar, jüriler tarafından değerlendirilir. Dereceye girenler ödüllendirilir ve öğrencilerin, hazırladıkları projeleri bir sonraki yıl geliştirip düzenleme yaparak TÜBİTAK ve diğer proje yarışmalarına göndermeleri desteklenir.
Tüm proje çalışmaları, ulusal ve uluslararası proje hazırlama kriterleri çerçevesinde hazırlanmak zorundadır.

Yazılı Sınavlar
Yazılı sınav takvimi dönem başında öğrencilere duyurulur. Sınavlarla ilgili aşağıdaki prosedürler uygulanmaktadır;

 • Okulumuzda “sınav haftası uygulaması” yapılır. Her dönem için 1. ve 2. yazılı sınavlara yönelik iki sınav haftası belirlenir. Tüm sınavlar o hafta içerisinde tamamlanır.
 • Öğretmenler en geç 15 gün içinde sınav sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınavda yapılan hataların üzerinden geçilir. Sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılıp incelemeleri sağlandıktan sonra geri alınır ve saklanır.
 • Herhangi bir nedenle sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencinin velisi, en geç beş gün içinde öğrencinin gerekçesini okul idaresine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin devamsızlığı sağlık nedeninden kaynaklanıyorsa doktor raporu ile belgelendirilmelidir.
 • Özrü uygun görülen öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği zamanda telafi sınavına alınır. Projesini de yine belirlenen süre içinde teslim eder.
 • MEB’in ilgili yönetmelikleri uygulanır.

Değerlendirme
Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez


Dönem Notlarının Tespiti
Bir dersin dönem puanı; yazılı sınavlardan (en az 2 olmak üzere) alınan puanların, performans çalışması puanlarının (en az 2 olmak üzere), varsa proje puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir. Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekmektedir.

Hazırlık sınıfında, sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin üçüncü fıkra hükümlerine göre sorumluluk sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilerek sınavsız öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfına kayıtları bu yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılır.

Karne-Ara Karne

 • Öğrenciler iki resmî karne, iki de ara karne olmak üzere senede dört karne alırlar.
 • Öğrencilere, her dönem sonunda bir resmi karne verilir. Resmi karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.
 • Her dönem ortasında genel veli bilgilendirme toplantıları öncesinde online ara karneler K12net Sistemi üzerinden velilerin erişimine açılır. Ara karnenin amacı resmi karneden önce öğrenci ve veliyi bilgilendirmek; öğrencinin akademik ve davranışsal gelişiminin takibinin yapılmasıyla düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmektir. Velilere sisteme giriş ile ilgili bilgilendirme SMS yoluyla gerçekleşir. Velilerimiz girişlerini sene başlarında oluşturulan ve paylaşılan kullanıcı adı ve şifreleri ile gerçekleştirir.

Doğrudan Sınıf Geçme

Ders yılı sonunda;

 1. a) Tüm derslerden başarılı olan,
 2. b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

Yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre 1 ve 2. dönemin ilk haftası içerisinde ilgili branş öğretmenleri tarafından yapılır.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Hazırlık Sınıfında Yeterlilik Sınavı ve 9. Sınıfa Geçiş
Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.

Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9’uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrenciler birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9’uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

2.2.5.2 Etüt/ Ek Ders

Etüt Çalışmaları
Bu dersler öğrencilerin ya da öğretmenin isteği ve sınav sonuçlarının analizinin ardından duyulan ihtiyaç üzerine yapılır. Öğrenciden gelen talep doğrultusunda öğretmenin de uygunluğu göz önünde bulundurularak ortak kararlaştırılan tarih ve saatte idarenin bilgisi dahilinde bire bir ya da grup halinde yapılan çalışmalardır.

Ek Ders Çalışmaları
Öğrencilerimizin ders düzeyleri, sınavlardaki başarı durumları göz önünde bulundurularak eksik kalan ya da yeterince kavranamayan konularda ihtiyaç duyulduğunda, ders öğretmenlerince ek ders verilir. Bu dersler önceden planlanarak öğrencilere duyurulur.

Etüt ve ek dersler okulda yüz yüze yapılabileceği gibi çevrim içi de planlanabilir.

2.2.6. Geri Bildirim Politikası

ALKEV Lisesinde geri bildirim, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini geliştirmek, performansını artırmak amacıyla özgüven, öz farkındalık ve öğrenme hevesini artırmaya yönelik yapılmaktadır. Hataların, öğrenme süreçlerine oldukça önemli geri bildirimler sağlayan önemli yaşam deneyimleri olmasından hareketle öğrencinin hatalarına yönelik verilecek detaylı ve düzeltme içeren geri bildirimler, onların öğrenmeye olan heveslerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Öğrencilere verilen geri bildirimin çeşidi, veriliş zamanı ve yolu oldukça önemli ise de geri bildirim sürecine öğrencilerimizin aktif katılımı da bir o kadar önemli ve hatta gereklidir. Öğrencilerimizin geri bildirim sürecine katılımın niteliği ve onların okul içi-dışında öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmesi, verilen geri bildirimin çok daha etkili olmasına imkân tanımaktadır.

Okulumuzda verilen geri bildirimler, ayrıntılı olarak verilmektedir. Geri bildirimlerde, öğrencilerimizin eksikliklerinin neler olduğunu, neyi doğru ve yanlış yaptığını, nasıl ilerlemesi gerektiğinin tespit edilerek öğrenme üzerinde daha olumlu etkiler sağlamasına imkân tanınmaktadır.

Okulumuzda verilen ayrıntılı geri bildirimler, genellikle düzeltmeleri ve yönlendirmeleri de içermektedir. Geri bildirimler anlık ya da değerlendirme sonrası olarak verilebilmektedir.

Okulumuzda verilen geri bildirimler,

 • Ayrıntılı olarak sunulmakta, kişiye değil, ürüne yönelik açık ve anlaşılır olmakta, sözlü ve/veya yazılı olmaktadır.
 • Verilere dayalı, süreç odaklı ve biçimlendiricidir.
 • Öğrenmedeki ilerlemeyi ve farkı gösterir niteliktedir.
 • Sadece eksikliklere ve yanlışlara yönelik değil, aynı zamanda düzeltme de içermektedir.

Öğrencilerimize ve velilerimize yukarıdaki özellikleri içeren geri bildirimler, veriye dayalı olarak öğrenci öğretmen görüşmelerinde, dönem sonu öğrenci-öğretmen değerlendirme görüşmelerinde, veli toplantılarında, bireysel veli görüşmelerinde, ara karne ve eve gelen değerlendirme dokümanlarıyla verilmektedir.

2.2.7. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Merkezi Görev ve Sorumlulukları:

 • Öğrencilerle ilgili tüm bilgilerin gizlilik dahilinde düzenli bir biçimde saklanmasını sağlar.
 • Okula nakil ya da yeni gelen öğrencileri tanıyarak okula uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 • Okula nakil ya da yeni gelen öğrencilerin velileriyle sene başında randevulu görüşmeler gerçekleştirir.
 • Yılda en az bir kere tüm öğrencilerle randevulu bireysel görüşmeler yapar.
 • Öğrenci ve velilere; okulun işleyişi, olanakları, birimleri ve çalışmaları hakkında bilgi verir.
 • Tüm öğrenci ve velileri psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve bulundukları gelişim dönemleri hakkında bilgilendirir.
 • Tüm okul toplumuna rehberlik servisini ve çalışmalarını tanıtır.
 • Okula uyumda zorluk yaşayan öğrencilerle ve velileri ile bireysel görüşmeler yapar.
 • Rehberlik dersi programında yer alan psikolojik danışmana özgü özel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri, derslere katılarak gerçekleştirir.
 • Velilere yönelik iş birliğini geliştiren bilgilendirici programlar hazırlar.
 • Öğrenciye kişisel sorunlarıyla ilgili psikolojik danışmanlık yapar.
 • Öğrencilerin akademik sorunlarını belirleyerek, başarılarını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirerek yol haritası çizilmesi konusunda rehberlik yapar.
 • Öğrenci sorunlarının çözümünde öğrenci, veli ve okul yönetimiyle iş birliği yapar.
 • Verimli ders çalışma, meslek seçimi, zaman yönetimi vb. konularda, öğrencileri değişik yönlerden gelişimini desteklemek amacıyla grup çalışmaları gerçekleştirir.
 • İhtiyaca göre rehberlik hizmetlerinde kullanılacak anket, bilgi formu gibi araçları hazırlar, geliştirir ve uygular.
 • Öğrencileri değişik yönleri ile tanımaya yardımcı olacak bilimsel içerikli test-envanter ve ölçek uygulamaları yapar.
 • Uyguladığı ölçme araçlarının sonuçlarını rapor olarak hazırlar ve ilgili kişi ve birimlerle paylaşır.
 • Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yönelik rehberlik hizmetleri düzenler.
 • Disiplin sorunu yaşayan öğrenciyle görüşür ve olumlu davranış geliştirmesine yardımcı olur.
 • Okul yönetimi ya da disiplin kurulu tarafından istenen rehberlik görüş raporu hazırlar.
 • Öğrencilerin kendilerine uygun akademik alanlara yerleşmesine katkıda bulunan çalışmalar yapar.
 • sınıf öğrencileri ve velileri ile alan seçimi ile ilgili görüşmelerde bulunur.
 • ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile ilgili önemli tarihleri duyurur.
 • ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ilgili duyuruları takip ederek tüm okul toplumunu sınavlar hakkında bilgilendirir.
 • Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardım eder.
 • Öğrencilerin meslekler hakkında bilgi edinmelerine yardım eder.
 • Üniversiteleri tanımaya ve iletişim içinde olmaya özen gösterir.
 • Öğrencilere yurt içi üniversite tercihlerinde danışmanlık yapar.
 • Öğrenci, veli ve öğretmenlere ihtiyaçları doğrultusunda, bilgilendirici konferanslar düzenler.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili gelişmeleri izleyerek konferans, seminer ve eğitimlere katılır.
 • Üniversitelere yönelik tanıtım gezileri düzenler.

Öğrenci Görüşmeleri:

 • Görüşmelerde ve sonrasında gizlilik ilkesine uyularak görüşmeler kayıt altına alınır.
 • Her yıl, yeni öğrenciler öncelikli olmak üzere, tüm öğrencilerle 20 dakikalık randevulu bireysel görüşmeler yapılır.
 • Öğrenciler talep ettikleri her durumda rehberlik ve psikolojik danışman ile görüşme yapabilir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışman, bazı durumlarda öğrenci ile görüşme talebinde bulunabilir.
 • Ders saatinde gerçekleştirilecek görüşmeler için, ders öğretmeninin onayı alınarak öğrenci ile görüşme yapılır.
 • Görüşme sonucunda alınan kararlara uygun davranılır.

Veli Görüşmeleri:

 • Görüşmelerde ve sonrasında gizlilik ilkesine uyulur.
 • Her yıl, yeni öğrenci velileri öncelikli olmak üzere, tüm öğrenci velileriyle yüz yüze ya da çevrim içi randevulu bireysel görüşmeler yapılır.
 • Veliler, velisi olduğu öğrenci ile ilgili konular hakkında, psikolojik danışmandan görüşme talebinde bulunabilirler.
 • Randevular, rehber öğretmen ve kariyer danışmanının kendisinden alınır.
 • Rehber öğretmen ve kariyer danışmanı tarafından yeterli ve kaliteli zaman ayrılabilmesi için randevunun en az bir hafta önceden alınmasına özen gösterilmelidir.
 • Acil bir durum olduğunda, ilgili rehber öğretmen ve kariyer danışmanına telefon ve e-mail yoluyla da ulaşılabilir.
 • Velinin randevusuna gelmemesi durumunda randevu iptal edilir ve yeni randevu talebinde bulunmak velinin sorumluluğundadır.
 • Görüşmeler kayıt altına alınarak veliye imzalatılır. Görüşme sonucunda alınan kararlara uygun davranılır.

2.2.8. Yurt İçi – Yurt Dışı Üniversitesi Danışmanlığı

Akademik Programlara Yönlendirme ve Meslek Seçimine Yönelik Çalışmalar

 • Öğrenciler ile ilgi, yetenek, değer gibi kişisel özelliklerini tanımaya yönelik, test ve envanter uygulamaları gerçekleştirilir.
 • Sonuçlar öğrenci ve velisi ile birlikte değerlendirilerek, öğrencilerin akademik gelişimleri ve akademik programlara yönlendirilmeleri hakkında görüşmeler yapılır.
 • Öğrencilere; çalışma becerileri, kişilik özellikleri, yetenek ilgi alanları, mesleki değerleri ve meslekler hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Yükseköğretim programları ile ilgili puan türleri, alan seçenekleri ve koşulları hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirilir.
 • Veli ile yüz yüze ya da çevrim içi randevulu bireysel görüşmeler yapılır.

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Görev ve Sorumlulukları

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığının amacı, öğrenci ve velilere yurt dışı üniversite başvuru süreci ile ilgili tüm işlemlerin en iyi kalitede hizmet sağlayarak zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Başvuru sürecini esasen öğrenci yönetir. Öğrencilere en uygun alternatifler sunularak kendisinin karar vermesi; kayıt ve vize için gerekli evrakların eksiksiz olarak hazırlanması konusunda öğrencilere ve velinin talebi doğrultusunda yurt dışı üniversite başvuru sürecine destek verilir. Akademik ve ders dışı etkinlikler, yaz planları ve yaz okulu başvuruları, gerekli sınav takviminin hazırlanması, üniversite başvuru işlemleri ve üniversite seçimi destek verilen alanlar arasında yer alır.

 • Öğrenciye almak istediği eğitim ile ilgili bilgileri, öğrenim görebileceği üniversiteler ile ilgili alternatifleri sunar.
 • Öğrencinin imkân ve beklentileri doğrultusunda uygun ülke ve programa yönlendirilmesini sağlar, avantaj ve dezavantajları açıklar.
 • Öğrenciyi vize süreci, işlemler ve gerekli belgeler hakkında bilgilendirir, hazırlaması gerekli evrakları bildirerek nerelerden temin edeceği konusunda rehberlik eder.
 • Öğrencinin yurt dışında eğitimi başlamasından itibaren belirlenen aralıklarda e-mail yoluyla sürecin takibini yapar.
 • Öğrenciye yurt dışına çıkışında karşılaşacağı prosedürler hakkında bilgi verir.
 • Veli ile yüz yüze ya da çevrim içi randevulu görüşmeler gerçekleştirir.
 • Yurt dışı üniversite ile ilgili etkinlikleri (fuar, gezi vb.) organize eder.

2.3. Sosyal Yaşam

2.3.1. Geleneksel Gençlik Festivali (Jugendfest)

Okulumuzda her yıl okul aile birliği ve okul yönetimi desteğiyle ve öğrencilerin liderliğinde geleneksel olarak ALKEV Gençlik Festivali (ALKEV Jugendfest) düzenlenmektedir. Festival boyunca okul orkestramız başta olmak üzere farklı sahne performansları ve etkinlikler gerçekleşmektedir.
Bu festival, kurum kültürünün bir parçası olup öğrencilere karar alma, planlama-organizasyon ve iletişim becerilerini üst düzeyde geliştirme fırsatı sunarak okul ile öğrenci arasındaki köprüyü güçlü ve görünür kılar.

2.3.2. Ödül Programı (The Duke of Endinburgh’s International Award)

Okulumuz, İngiltere merkezli The Duke Of Edinburgh’s International Award Programına kabul edilmiştir.
The Duke of Edinburgh’s International Award (http://www.intaward.org.tr), 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programın amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından kurulduğundan bu yana, 140 ülkede uygulanan bu program üç farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar; bronz, gümüş ve altındır. Her bir kategoride uygulanan Ödül Programı dört bölümden (altın kategorisinde toplam beş kategoriden) oluşmaktadır. Bunlar; Beceri GeliştirmeFiziksel Gelişim ve Toplum Hizmetidir. (Altın için ayrıca Toplumsal Uyum Projesidir). Programın tamamlanmasına yakın bir tarihte ise Macera ve Keşif Yolculuğu bölümü ile kamp deneyimi eklenir.

2.3.3. Öğrenci Kulüpleri

Kulüpler öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetme ve onlara yeni beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerdir. Kulüplerin tanıtımıyla, öğrenciler kulüp tercihlerini belirlerler ve kulüp istek formunu çevrim içi olarak doldurarak seçimlerini belirlenen süre içerisinde okul yönetimine bildirirler. Kulüpler web sitesinde yer alan bazı kulüpler ücretlidir bazı kulüpler de kendi seçmelerini yaparlar.

Öğrencilerin en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Kulüp değişiklik talepleri, kulüp yerleştirme sonrasında 14 gün içerisinde yazılı dilekçe aracılığı ile ilgili müdür yardımcısına iletilir ve işleme alınır. Yıl içerisinde açılan bazı kulüpler öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda seçmelerle öğrenci alabilir.

2.3.4. Geziler
Geziler ile eğitim öğretimin zenginleştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Okul gezilerine katılım bir ayrıcalıktır. Olumlu, saygılı ve sorumlu davranış ve tavır göstermek okul gezilerine katılmanın bir ön şartıdır. Okul kuralları geziler için de geçerlidir. Öğrencilerimiz gezilerde ALKEV öğrencisi olduklarını unutmamalıdırlar.

İzinli gidilen geziler nedeniyle girilemeyen tüm derslerin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Şehir dışı ve yurt dışı gezilere katılım izin yazısı okul tarafından gönderilen formlar aracılığıyla gerçekleşir. Vize işlemleri takibi veliye aittir.

Şehir dışı ve yurt dışı gezileri süresince kullanılmak üzere öğrenci ve veli sosyal iletişim grupları oluşturulur. Bilgi ve fotoğraf paylaşımları akşamları belirli saat aralıklarında gerçekleştirilir. Etkinlik sonlandırıldığında oluşturulan bu grup veya gruplar kapatılır.

2.3.5. Okul İçi – Okul Dışı Etkinliklerine ve Yarışmalara Katılım

Öğrencimizin; güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda gerçekleştirilen etkinlik, proje ve yarışmalara katılım göstermesi beklenmektedir.

Okul içi, ilçe, il, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik, proje ve yarışmalar, okul ve ilgili öğretmenler tarafından öğrencilere duyurulur. Katılım göstermek isteyen öğrenci, ilgili öğretmenle irtibata geçerek süreç, içerik, çalışma programı ve takvimi hakkında detaylı bilgi edinir.

Öğrencimiz, danışman öğretmeni nezaretinde bir çalışma programı hazırlar ve bu doğrultuda hazırlıklarını tamamlayarak başvurusunu gerçekleştirir. Öğrencimizin okul dışı etkinliklerine ve yarışmalara katılımı için veli izin yazısı imzalatılarak belirtilen süre içerisinde okul idaresine iletilir. İzin yazılarını zamanında iletmeyen öğrencilerin formları işleme alınmaz.

Lisede eğitim alan öğrenciler kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle, karşılaştığı sorunlara çözüm üretmekle yükümlüdür. Bu anlamda her türlü konuda ilk aşamada görüşülecek kişi öğrencidir. Yine öğrenciler, okul veya dersler ile ilgili karşılaştığı sorunları doğrudan okul ile paylaşmalıdır. Yaşanan sorun veya bilgi ihtiyacı giderilmediği takdirde veli bilgilendirilir.

3. ALKEV’de Veli Olmak

ALKEV’de veliler; saygılı ve adil bir davranışla karşılaşma, öğrenciye okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulduğundan emin olma; öğrencinin akademik başarısı, yabancı dil düzeyi ve davranışsal gelişimi hakkında düzenli ve doğru bilgi alma; ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik birimi ile görüşme; okul işleyişi ile ilgili olarak etkinliklerin öncesinde okul tarafından bilgilendirilme ve okulun herhangi bir birimine yazmış olduğu elektronik postaya iki iş günü içinde cevap alma hakkına sahiptir. 

3.1. Velinin Sorumlulukları

 1. K12net uygulamasını cep telefonlarınıza yüklemenizi ve bildirim ayarlarını açmanızı,
 2. Öğrencinin her gün okula zamanında ve okulun kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmanızı,
 3. Okul tarafından gönderilen duyuruları okuyarak geri bildirimi olanları zamanında yanıtlamanızı,
 4. Öğretmenlerimizle bireysel görüşmelerinizi web sitemizde (k12.tr) yer alan Çevrim İçi Randevu Sistemi üzerinden önceden randevu alarak ve randevu saatlerine uymaya özen göstererek gerçekleştirmenizi,
 5. Yapılan toplantılara katılmaya özen göstermenizi, katılamayacağınız durumlarda okula bilgi vermenizi,
 6. Öğrencilerimizin devamsızlık durumlarına dikkat etmenizi e-okul ve k12net sistemi üzerinden takip etmenizi ve rahatsızlığı sebebiyle okula gelemediği durumlarda doktor raporu almanızı,
 7. Kimlik ve adres bilgilerindeki değişiklikleri k12net üzerinden düzeltmenizi ve aynı zamanda öğrenci işleri bürosuna bildirmenizi,
 8. Okulun görüşünü almadan okul etkinlikleri ile ilgili fotoğrafları medya ile paylaşmamanızı,
 9. Okul idareci ve öğretmenlerine, hiçbir surette maddi değeri olan hediyeler vermemenizi,
 10. Her dönem ortasında paylaşılan çevrim içi ara karne değerlendirmelerini K12net sistemi üzerinden takip etmenizi,
 11. Karşılaşılan herhangi bir olumsuzluğu öncelikle ders ve/veya sınıf öğretmeni ile paylaşarak gerekli yönlendirmeyi takip etmenizi (örn. Rehberlik servisi, müdür yardımcısı veya lise müdürü),
 12. Ders saatleri içerisinde eğitim ve öğretim alanına girmemenizi,
 13. Öğrencinin durumu hakkında bilgi almak için, sadece ALKEV Okulları web sitesinde yer alan çevrim içi randevu sisteminden randevu alarak öncelikli olarak öğretmen ile görüşmenizi,
 14. Gerekli durumlarda, öğretmen görüşmeleriniz sonrasında yine randevu alarak idareci ile görüşmenizi,
 15. Gerekli durumlarda, okul telefonu aracılığıyla öğretmen görüşme saatlerini değerlendirmenizi veya idareci ile telefon görüşmelerinizde hafta içi 08.20-17.00 saatleri arasında iletişime geçmenizi,
 16. Gerekli durumlarda, e-posta kullanarak öğretmen veya idareci ile bağlantı kurmanızı,
 17. Öğretmen tarafından kazandırılmaya çalışılan becerileri ev yaşantısında desteklemenizi, bekliyoruz.
 18. Siz velilerimize gönderilen Veli Davet Yazıları doldurulduğunda işaretlenen seçenek “KATILMIYORUM” da olsa yazının öğrenciyle geri gönderilmesi, velilere sunacağımız hizmetin kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin sorumluluk duygusunun gelişmesi açısından son derece önemlidir.

3.2. İletişim

OkulVeli İletişimi: Öğrencilerimizin akademik, duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerinde bir bütünlük sağlamak amacıyla okul-aile iletişimi sürekli desteklenmektedir. Bu düşünceden hareketle okulumuzda velilerimizle bilgi paylaşımında bulunabilmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

K12net: Tüm bilgilendirmeler, K12net aracılığıyla ulaştırılır.

Telefon: Acil ya da önemli durumlarda okul saatleri içinde size telefon ile ulaşılır. Gerekli durumlarda, öğretmenler ile görüşme saatlerinde; ilgili yöneticiler ile de hafta içi 08.20-17.00 saatleri arasında yalnızca kurum telefonu aracılığıyla gerçekleşir. Bu saatlerin dışında öğretmen ve yönetici, kişisel telefon numarası üzerinden aranmamalı ve kendileriyle kişisel sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurulmamalıdır.

E-posta: Sizlere iletmek istediğimiz önemli, özel-genel duyurular ve yazışmalar için kullanılır. Aynı zamanda gerekli durumlarda veliler kurumsal e-posta adresleri aracılığıyla okul öğretmenleri ve/veya idareciler ile iletişime geçebilirler.

SMS: Önemli etkinlik ve duyurular hatırlatılır.

WhatsApp veya Benzer Sosyal İletişim Araçları: Okul gezileri süresince sorumlu öğretmen gözetiminde sosyal iletişim grubu açılır, bu gruba etkinliğe katılan öğrencilerin velileri, gerekli durumlarda okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı eklenir. Etkinlik boyunca bilgilendirmeler ve -varsa- fotoğraflar bu grupta sorumlu öğretmen tarafından günün sonunda paylaşılır. Etkinlik sona erdiğinde oluşturulan bu grup veya gruplar yine sorumlu öğretmen tarafından kapatılır. Gruplarda özel yazışmalar yapılmaz.

Veli-Öğretmen Bireysel Görüşmeleri: Velilerle öğretmenlerin bireysel olarak yaptıkları görüşmelerdir. Öğretmenlerimiz gerekli durumlarda velilerimizi randevu vererek görüşmeye çağırabilir. Velilerimiz sadece K12net üzerinden online randevu alarak öğretmenlerimizle çevrim içi ya da yüz yüze görüşebilirler. Bu görüşmeler öğretmen görüşme saatleri çerçevesinde gerçekleşir. Görüşmelere karne öncesi ve sonrası birer hafta ara verilir.

Genel Veli Toplantısı: Ara karne sonrasında veliler, öğrencilerle ilgili görüşmek üzere okula davet edilebilecekleri gibi çevrim içi görüşmeler de planlanabilir. Özellikle başarısı beklentilerin altında olan veya sınıf geçme konusunda durumu kritik olan öğrenci velilerinin bu toplantılara katılmaları gerekmektedir. Bu toplantılarda veliler tüm öğretmelerle bireysel görüşme olanağına sahip olurlar. Toplantıya katılım sağlamayan veliler, daha sonra okulla iletişime geçerek öğrencisi hakkında bilgi almakla yükümlüdür. Toplantıya katılım randevuları k12net üzerinden alınır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Görüşmeleri: Psikolojik danışmanların öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini anne-baba ile paylaşmak amacıyla düzenledikleri görüşmelerdir. Veli de gerek gördüğü durumlarda randevu alarak öğrencinin psikolojik danışmanı ile görüşebilir.

Kariyer Merkezi Görüşmeleri: Yurt içi ve yurt dışı üniversite geçişleri, stajlar, alan seçimleri, kişisel gelişim ve kariyer olanakları hakkında bilgi almak üzere yapılan görüşmelerdir. Velilerimiz randevu alarak danışmanlarımızla yüz yüze ya da çevrim içi bireysel görüşme olanağına sahiptirler.

Veli Seminerleri: Yıl boyunca gerçekleştirilen seminerler için davetler gönderilir. Bu toplantılara velilerimizin katılımları önem arz etmektedir.

Çevrim İçi Toplantılar: Uzaktan eğitim süreci ile birlikte işlerlik kazanmıştır. Bilgi paylaşımında bulunmak için gerekli durumlarda veli ile iletişime geçilerek “Google Hangouts Meet” üzerinden randevu oluşturularak çevrim içi toplantılar düzenlenir.

Okul İdaresi Görüşmeleri: Okul idaresi gerek gördüğü durumlarda velileri görüşmek üzere okula davet edebileceği gibi veliler de istedikleri takdirde okul idaresinden randevu alarak görüşmeye gelebilirler.

Velilerimizin görüşmek istedikleri konular doğrultusunda iletişime geçebilecekleri kişiler ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

GÖRÜŞÜLECEK KONU İLETİŞİME GEÇİLECEK BİRİM
SERVİS HİZMETLERİ servis@alkev.k12.tr
YEMEK HİZMETLERİ yemekhizmetleri@alkev.k12.tr
KIRTASİYE/OKUL KİTAPLARI muhasebe@alkev.k12.tr
OKUL KIYAFETLERİ
DEVAM-DEVAMSIZLIK-İZİNLER İLGİLİ MÜDÜR YARDIMCISI
GEZİLER/ETKİNLİKLER/EĞİTİM FAALİYETLERİ İLGİLİ ÖĞRETMEN/MÜDÜR YARDIMCISI
DERS BAŞARI DURUMU DERS ÖĞRETMENİ/REHBERLİK/ MÜDÜR YARDIMCISI
SAĞLIK HİZMETLERİ lise.revir@alkev.k12.tr
ÖĞRENCİ E-OKUL BELGELERİ/ ADRES VE DİĞER BİLGİLER GÜNCELLEMELERİ lise.ogrenciisleri@alkev.k12.tr

3.3. Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek için çalışır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin doğal üyesi olduğu Okul Aile Birliği, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşur. Tüm velilerden oluşan genel kurul, her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanarak istekli veliler arasından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçer.

4. ALKEV’de Uzaktan Eğitim

Covid-19 salgını nedeniyle başlayan ve uzaktan eğitimi gerektirecek her durum için; yeni önlem ve düzenlemelerle niteliği artırılarak sürekli geliştirilen uzaktan eğitim programı ve uygulamaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin kesintisiz devam etmesi yönünde gerektiğinde kullanılmak üzere sistemimiz içinde yer alır.

Yüz yüze yaptığımız eğitimlerdeki niteliği yakalamak için Google Hangouts Meet üzerinden yapılan çevrim içi dersler yanında Google Classroom üzerinden verilen ödevlendirmeler ve materyal paylaşımı ile konu kazanımları kontrol edilerek öğrencilere geri bildirim verilir.  Çevrim içi ve çevrim dışı derslerin yanında öğrencilerin öğretmenleriyle bire bir etkileşim sağladığı etüt saatleri ve üniversite hazırlığı yapan öğrencilere soru çözüm saatleri düzenlenir. Öğrencilerimiz proje çalışmalarına da uzaktan eğitim sürecinde devam eder.

Ara değerlendirmelerle öğrencilerin süreç içindeki durumu değerlendirilerek öğrenci ihtiyaçları yönünde eğitimin verimini artırmak için uzaktan eğitim programında gereken düzenlemeler gerçekleştirilir.

Eğitim süreçlerinin sağlıklı yürüyebilmesi adına veli ve öğrencilerimizin ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Uzaktan Eğitim Kılavuzu’nu detaylı olarak incelemiş olması önemlidir.

5. Acil Eylem Planı

5.1 Deprem

ALKEV Özel Okulları tarafından hazırlanan eylem planı, deprem öncesi alınan önlemleri, deprem anı ve sonrasında yaşanabilecek durumlarla ilgili uygulamaları içerir. İzlenecek adımları diğer yakınlarınızla paylaşmanız, alabileceğiniz önlemler konusunda genel işleyişi kolaylaştıracaktır. ALKEV Özel Okulları Deprem Eylem Planı gereğince süreç aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.

5.1.1. Alınan Önlemler:

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili,

 • Öğrenci, akademik ve idari personel eğitimleri,
 • Servis ve hosteslerin eğitimleri,
 • Diğer afet durumları dışında deprem özelinde bina tahliye tatbikatlarının periyodik olarak yapılması,
 • Okul acil çıkışları ve toplanma alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
 • Deprem sonrası Okul Acil Eylem Planı’nın revizyonu,
 • Okulda bulunması gereken acil gıda ve ilkyardım malzemeleri, su gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili stokların periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Veli iletişiminin sağlanması: Deprem sonrası GSM operatörleriyle ilgili yaşanabilecek olası sorunlardan dolayı velilerimizle kuracağımız iletişim “WhatsApp”uygulamasıüzerinden yapılacaktır.

Bunun için;

Anaokulu, ilk ve ortaokul, lise velilerinden olmak üzere ayrı ayrı tek yönlü “Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” oluşturulacaktır. Sizlerin yorumuna kapalı olacak bu grupta öğrencilerimizin güncel güvenlik durumları ile ilgili bilgi akışının sağlanması planlanmaktadır. Tek yönlü oluşturulmasının sebebi, okuldan sağlanacak bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesidir.

5.1.2. GSM ile İletişim Kurulamayacak, Ulaşımın Sağlıklı Yapılamayacağı Olası Büyük Şiddette Bir Deprem Durumu:

5.1.2.1. Depremin okulda olması durumunda;

Acil Eylem Planı devreye girer. (Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)
Öğrencilerimizin velileri tarafından okuldan alınmaları beklenir. Tüm veliler ya da vekaleten alacak kişiler okula gelene kadar öğrenciler okulda güvenli bir şekilde tutulurlar. (Bkz. 4. Deprem sonrası öğrencilerin okuldan teslim alınması)

“Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” üzerinden velilerimize okuldaki durum ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

5.1.2.2. Depremin sabah okula gelirken serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

5.1.2.3. Depremin eve dönüşte serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri evlerine ulaştırmaktır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

5.1.2.4. Depremin öğrenciler gezideyken olması durumunda;

 • Servisin önceliği tüm öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse okula, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

5.1.3. GSM ile İletişim Kurulabilecek, Ulaşımın Sağlıklı Yapılabileceği Olası Çok Küçük Şiddette Bir Deprem Durumu:

 • Acil Eylem Planı devreye girer. (Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)
 • Velilerimiz, SMS ile bilgilendirilir.
 • Eğitim öğretime ara verilme kararı alınırsa velilerimiz önceden bilgilendirilecek ve öğrencilerimiz servisleriyle evlerine ulaştırılacaktır.

5.1.4. Deprem Sonrası Öğrencilerin Okuldan Teslim Alınması

 • Olası deprem sonrası okula ulaşım sağlayan velilerimiz, öncelikle kendi çocuklarını teslim alabileceklerdir.
 • Okula ulaşım sağlayamayan velilerimizin başka kişiler ya da diğer velilerden çocuklarının teslim alınabileceği yönünde talepte bulunmaları durumunda akış aşağıdaki gibi olacaktır.
 1. Teslim alacak kişinin her bir öğrenci için belirlenmiş “acil durumlarda ulaşılabilecek kişiler”listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
 2. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi isegerekli formu imzalaması koşuluyla öğrenci kendisine teslim edilir.
 3. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi değilise ancak veli ile görüşülmek koşuluyla öğrenci okuldan gerekli form imzalatılarak teslim edilir.

6. Hizmetler

6.1. Yemek Hizmetleri

ALKEV Özel Okullarında yemek hizmeti Sardunya firması tarafından verilmekte ve üretim okulumuzda gerçekleşmektedir. 1976 yılından bu yana yalnızca gıda üretimi ve hizmeti alanında faaliyette bulunan firma, 2023 yılı itibarıyla 1.200’in üzerinde iş yerinde, günde 220.000 kişiye yemek hizmeti vermektedir. Sardunya, ISO 9001-2000 Kalite Güvence Sistemi’ni örnek bir seviyede uygulayarak ulusal ve uluslararası kalite standartlarını eksiksiz yerine getiren, sektörün öncü kuruluşlarından birisidir.

 • Aylık kahvaltı ve yemek menüsü tespiti; okul aile birliği temsilcisi, okul yönetimi, Sardunya yetkilileri, öğrenci temsilcileri ve alanında uzman diyetisyenlerin katılımıyla, sağlık ve beslenme kurallarına uygun olarak hazırlanmakta ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca web sitemizde yayınlanmaktadır.
 • Mutfak, yemekhane ve kantin hijyenine özel önem verilmektedir. Hijyen denetimi, hem Sardunya hijyen departmanı tarafından hem de okulumuz denetim ekibince her ay rutin olarak yapılmaktadır.
 • Lise öğrencilerimizin besin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, açık büfe kahvaltı ve öğlen yemeği sunulmaktadır. (Covid19 önlemleri kapsamında değişkenlik gösterebilir.)
 • Sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinde yemek servisi self servis olarak yapılır.
 • Kahvaltı ve yemek dağıtımı, Sardunya aşçıları tarafından Sardunya proje yöneticileri nezaretinde yapılmaktadır. Öğrenci talep ettiğinde birden fazla porsiyon yemek alabilir.
 • Lisede yemek almayan öğrenciler getirdikleri yemekleri sadece kantinde yiyebilir, yemekhaneyi kullanamaz.  Yemekhaneye girişte kartlı turnike, yemek alımlarında yüz tanıma sistemi kullanılmaktadır.

6.2. Ulaşım Hizmetleri

Servis hizmetlerimiz “Okulser Şirketi”ne ait araçlar ile yapılmaktadır. Öğrencilerimizin servis kayıtları ve yıl içerisindeki servis değişiklikleri Okulser Turizmin görevlendirdiği Okul Servis Sorumlusu ile iletişime geçilerek yapılmaktadır.

Araçlarda, İBB okul servis araçları hizmet yönetmeliği gereğince; üç noktadan destekli emniyet kemeri, sürücü ve hosteste telefon bulunması zorunluluğunun haricinde, okulumuzca alınan idari tedbirle araçlarda GPRS sistemi bulunmaktadır. GPRS sistemi vasıtasıyla servis aracının trafikteki durumu veli tarafından da izlenebilecektir.

Öğrenci servis aracı; öğrencilerin rahat, kaliteli, güvenli bir şekilde; zaman kavramını da dikkate alarak okul ile öğrenci ikameti arasındaki ulaşım hizmetini sağlamaktadır. Öğrenci servis aracı bu hizmeti yerine getirirken, servisteki tüm öğrencilerin ortak yararını gözeterek hareket eder. Ortak yararı gözetmek ise serviste bulunan öğrencilerin birlikte hareket etmesi ve belirtilen kurallara servis kullanan herkesin uyması ile mümkün olabilmektedir. Rahat, kaliteli ve güvenli servis hizmeti için uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibi olup öğrencilerimiz;

 • Servis şoförünün ve araç hostesinin gözetimi altında olduğundan servis şoförü ve araç hostesi talimatlarına uyarlar.
 • Servis biniş noktasında beklerken servis aracı öğrencinin yanında durup kapıyı açana kadar servise doğru hareket etmez, kapı açıldıktan sonra servise binmek için hareket ederler.
 • Servis içerisinde kesinlikle ayakta yolculuk etmezler.
 • Servis içerisinde emniyet kemerlerinin bağlanması yasal zorunluluk olup zorluk yaşamaları durumunda araç hostesinden yardım alabilirler.
 • Serviste ihtiyaçları dikkate alınarak araç hostesi ve servis şoförü tarafından yapılan araç yerleşim planlarına göre otururlar. (Gerekli durumlarda araç hostesi ve servis şoförü öğrenci isteği dışında servis oturma planına müdahale edebilir.)
 • Servis şoförünün belirlediği saatten 3-4 dakika önce servis aracına binecek şekilde hazır bulunurlar. (Belirlenen saatte biniş noktasında hazır bulunmayan öğrencilerimiz için servis aracı en fazla iki dakika bekleme yapabilir. Saat konusunda çıkan uyumsuzluklarda araç takip sistemi saatleri esas alınmaktadır.)
 • Araç içerisinde birbirlerini rahatsız edecek davranışlarda bulunmazlar.
 • Araç içerisinde kendi kulaklıklarıyla müzik dinleyebilir.
 • Araç içerisinde yiyecek ve su haricinde sıvı tüketmezler.
 • Servis aracına zarar verecek davranışlardan kaçınırlar. (Servis aracına zarar veren öğrencilerin velisi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.)
 • Servis içerisine çöp, kağıt, su şişesi vb. atıklar atmazlar.
 • Servis aracı durana kadar ayağa kalkmazlar.
 • Kayıtlı oldukları servisten başka bir aracı kullanamazlar. (Her öğrenciye oturduğu güzergahta servis için koltuk ayrılmıştır.)
 • Okul Servisi Birimi’ndeki kayıtlı adresten başka adrese gidemezler. (Servis güzergahı üzerinde farklı bir noktada araçtan inmek istenildiğinde velinin ıslak imzalı dilekçesi olmadan – SMS ya da telefon görüşmesi dahil- öğrencinin araçtan inişine izin verilmeyecektir. Servis şoförü ve araç hostesinin öğrenci isteği doğrultusunda öğrenciyi başka bir adreste indirme yetkisi kesinlikle yoktur.)

Okul kuralları servis araçlarında da geçerlidir. Öğrencilerimizin servis kurallarına uygun olmayan davranışları gözlemlendiğinde araç hostesi ve/veya servis şoförü tarafından “Servis Gözlem Formu” doldurulur ve form okul yönetimlerine iletilir. Formlar, okul yönetimleri tarafından işleme alarak durumla ilgili gerekli prosedürü uygular. Yukarıdaki kurallara uymanız daha kaliteli ve güvenli hizmet almanızı sağlayacaktır. Bu kurallar dışında rahatsız edici durum olursa; serviste, servis şoföründe ve araç hostesinde olumsuzluk gözlemlerseniz bu durumu Okul Servis Birimi’ndeki servis sorumlusuna ve servis@alkev.k12.tr adresine yazılı olarak bildirdiğiniz taktirde gereken olumsuzluklar giderilecektir.

Servis Kullanımı ile İlgili Beklentiler

Kaliteli, sorunsuz, güvenli servis hizmeti için velilerimiz tarafından da dikkat edilmesi gereken ve bilinmesi gereken bazı önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Öğrencilerimizin, servis şoförünün belirlediği saatte, servis biniş noktasında, servis aracına binecek şekilde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen saatte öğrencimizin hazır bulunmaması durumunda servis aracı en fazla iki dakika bekleme yaparak güzergaha devam eder. Saat konusunda çıkan uyumsuzluklarda araç takip sistemi saatleri esas alınmaktadır.
 • Öğrencimizin servis aracını kullanmayacağı durumlarda mutlaka servis şoförü veya araç hostesine durumun bildirilmesi gerekmektedir.
 • Servis Hizmet Sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı tarihteki ikamet bilgileriniz için geçerlidir. Öğrenci ikametinde değişiklik yapılacaksa değişiklik yapılmadan önce Okul Servis Birimi ile görüşerek yeni ikametin servis durumunun öğrenilmesi olası anlaşmazlıklar için büyük önem taşımaktadır.
 • Her öğrencimiz için ayrı ayrı araç takip sistemi kullanıcı bilgisi tanımlanır. Öğrenci velisi internet üzerinden araç takip sistemini kullanarak aracı takip edebilir. Bunun dışında servis aracının evin önüne geldiğinde korna çalma, eve yaklaştığında telefon etme ve ev kapı zilini çalması gibi uygulamalarla öğrenciye veya velisine bilgi verilmesi mümkün değildir.
 • Okul Servis Birimi araç değişikliği, personel değişikliği ve velilere bilgi iletilmesi gereken durumlarda bilgi akışını öncelikle kısa mesaj servisi ile sağlamaktadır. İletişim bilgilerinizde değişiklik olması durumunda lütfen yeni bilgilerinizi Okul Servis Birimine bildiriniz.
 • Araç hostesi, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise binmesinden, seyahat etmesinden ve araçtan inmesinden sorumludur. Anaokulu, ilkokul 1, 2, 3 ve 4.sınıftaki öğrencilerin velisinin sabah servis biniş noktasında öğrencisini araç hostesine teslim etmesi ve akşam servis iniş noktasından ise öğrencisini araç hostesinden teslim alması gerekmektedir. Öğrenciyi veli dışında servise bindirecek ya da servisten karşılayacak kişiler araç hostesi ve servis şoförüne mutlaka bildirilmelidir.
 • Servise kayıtlı her öğrenciye oturduğu güzergahta servis için koltuk ayrılmıştır. Öğrencinin kayıtlı olduğu servisten başka bir servisi kullanabilmesi mümkün değildir.
 • Öğrencilerimiz, Okul Servisi Birimi’ndeki kayıtlı adresten başka adrese gidemezler. (Servis güzergahı üzerinde farklı bir noktada araçtan inmek istenildiğinde velinin ıslak imzalı dilekçesi olmadan – SMS ya da telefon görüşmesi dahil- öğrencinin araçtan inişine izin verilmeyecektir. Servis şoförü ve araç hostesinin öğrenci isteği doğrultusunda öğrenciyi başka bir adreste indirme yetkisi kesinlikle yoktur.)
 • Davranışlar ile ilgili kurallar servis araçlarında da geçerlidir. Öğrencilerin servis kurallarına uygun olmayan davranışları gözlemlendiğinde araç hostesi ve/veya servis şoförü tarafından “Servis Gözlem Formu” doldurulur ve form okul yönetimlerine iletilir. Formlar, okul yönetimleri tarafından işleme alınarak durumla ilgili gerekli prosedürler uygulanır.

Yukarıda belirtilen konuların dışında her türlü şikayetinizi, servis araçlarında ve personelimizde gözlemlediğiniz olumsuzlukları aynı zamanda memnuniyet bildirimlerinizi de tarafımıza bildirmeniz hizmet kalite anlayışımız için büyük önem taşımaktadır. Geri bildirimlerinizi Okul Servis Birimi’ndeki servis sorumlusuna ve servis@alkev.k12.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ek:1 Öğrencilerimize yönelik servis kullanımı detayları için tıklayınız.

Ek 2: Velilerimize yönelik servis kullanımı detayları için tıklayınız.

6.3. Sağlık Hizmetleri

Okulumuzda sağlık hizmetleri revir de görevli tam zamanlı okul hemşireleri tarafından yürütülmektedir. Okul revirimiz ilk yardım ve takip için yeterli donanıma sahiptir.

Sağlık Hizmetlerinin Uygulanışı

 • Sağlık sorunu olan öğrenci, ders öğretmeninden izin alarak revire gider. Acil durumlarda öğrenci revire doğrudan da başvurabilir. Sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Eğitime devam edemeyecek durumu olan öğrenci bir süre revirde gözlem altında tutulur, velisine haber verilir ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir. Bulaşıcı hastalık belirtileri olan öğrenciler izolasyon odasına alınır.
 • Uzun süren rahatsızlık, ciddi yaralanma gibi ileri tetkik, tedavi veya uzun süreli istirahat gerektiren durumlarda ya da bulaşıcı hastalık durumlarında öğrencinin velisi aranarak bilgilendirilir, öğrenciyi okuldan alması istenir. Okuldan çıkış için öğrenci müdür yardımcısına izin belgesi almak için yönlendirilir.
 • Velinin beklenemeyeceği kadar acil durumlarda, hasta/yaralı, okul hemşiresi gözetiminde, velisinden telefonla onay alınarak, gereken durumlarda da ambulans istenmek suretiyle en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.


Sağlık Kayıtları
Her öğrenci velisinden, okula ilk kayıt sırasında kişisel “Sağlık Bilgi Formu” doldurması ve her yıl bu bilgilerin güncellemesi istenir. Öğrenciye yaklaşımın doğru ve sağlıklı olması açısından tüm bilgilerin eksiksiz olması velinin sorumluluğundadır.

Yıl içinde öğrencinin sağlık durumundaki önemli değişikliklerin okul hemşiresine K12NET üzerinden okul sağlık birimine bildirmeniz gereklidir.

İlaç Verilmesi ile İlgili Kurallar
Gribal semptomlar gösteren ve/veya antibiyotik kullanan öğrencilerin evde istirahat etmeleri gerekir. Hastalığın bulaşıcı etkisi geçtikten sonra ilaç tedavisi devam ediyorsa okula sağlık birimine teslim edilmesi ve veli bilgilendirmesi dahilinde öğrencinin ilaç takibi sağlanır.

Öğrencinin okulda rahatsızlanması durumunda veli aranarak öğrenciyi okuldan teslim alması istenir.

Velilerin “özel sağlık durumu olan öğrenciler” veya “sürekli ilaç kullanması gereken öğrenciler” in kullanılacak ilacın adı, dozu, kullanım şekli ve saati ile ilgili yazılı bir notu, doktor reçetesi ile birlikte okul hemşiresine e-mail ile bildirmesi zorunludur.

Aşılamalar ve Bulaşıcı Hastalıklar
Okulumuzda uygulanmakta olan aşı takvimi, Sağlık Bakanlığının belirlediği program doğrultusunda yürütülmektedir. Yeni bir düzenleme söz konusu olduğunda okulda yapılacak tüm aşı ve testler, önceden veliye duyurulur ve velinin yazılı onayı alınarak uygulanır.

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar (suçiçeği, kabakulak, kızamık, ağır ishal vakaları vb.) tedavi sonrasında, tedavi eden doktorundan, okula devam edebilmelerinde sakınca olmadığına ilişkin belge getirmelidir.

Çevre ve Hijyen
Okulumuzdaki kullanma ve içme suları, periyodik olarak gerekli incelemelerden geçirilmekte; su sebili, depo ve tankların temizlik ve bakımları yetkili firmalarca düzenli olarak yapılmaktadır.

6.4. Güvenlik Hizmetleri

Okulumuzda güvenlik hizmeti, 24 saat esasına göre ikişer güvenlik personeli tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, dış çevre ve okul içi kameralarla izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Okul giriş ve çıkışlarda plaka tanıma sistemi kullanılmakta olup velilerimizin araç plakalarının sistemimize kayıtlı olması gerekmektedir.

6.4.1 Güvenli Giriş ve Çıkış Uygulamaları

Tanımlar:

 • A Kapısı: Güvenlik ana giriş kapısı
 • B Kapısı: Güvenlik ana çıkış kapısı
 • C Kapısı: Anaokulu güvenlik kapısı
 • Üst Otopark: Halı saha yanı park alanı

Sabah 07.50 – 08.30 Saatleri arasında;

Araçlar:

 • Veli araçları, A kapısından giriş yaparak üst otopark alanına kısa süreli park eder, öğrencinin inişinden sonra araç yolunu takip ederek C Kapısından çıkış yapar. Tüm öğrenciler, üst otopark alanında indirilmek zorundadır. Hiçbir öğrenci araç yolu üzerinde veya herhangi bir yere yanaşılarak bırakılamaz.
 • Öğrenci araçları, hiçbir surette içeri alınmaz. Öğrencilerin park yeri okul dışındaki alanlardır.

Yayalar:

 • Velisi tarafından okul kapısının dışında bırakılan öğrenciler, aracı ile okula gelen öğrenciler ve yürüyerek okula gelen öğrenciler A kapısı turnikelerinde kartlarını okutarak içeri girerler.
 • Okul bahçesine giriş yapan öğrenciler lise merdivenlerinin önündeki turnikelerden kartlarını okuturlar. Servisten inen öğrenciler ise turnikelerden geçerek liseye geçiş yaparlar.
 • Yemekhane G Blok, D Blok Ana Girişi (engelli hariç), D Blok Arka Girişi, C Blok Kantin Girişi, A Blok yangın merdivenleri okula giriş için kullanılamaz.
 • Engelli öğrenciler, D Blok Ana Girişten geçerek asansör ile 1. Kata çıkıp Lise A Blok’a (İlköğretim kütüphanesinin önünden) kart okuyucusuyla geçiş yapabilecektir. Engelli öğrenci, müdür yardımcısının onayıyla ilgili saatler için yalnızca o kapının geçiş iznine sahip olacaktır.

Gün İçi 08.30 – 14.00 Saatleri arasında;

 • Saat 08:30 itibariyle A kapısı bariyeri ve araç yolu araç geçişine kapatılır.
 • Tüm araçlar bariyer önünde durdurulur.
 • Okul servisleri bariyerden giriş yaparak okula girebilecektir.
 • Veli aracı ise taşıt tanıma sistemine kayıtlı araç olup olmadığı kontrol edilir.
 • Tüm araçlara okula geliş nedeni sorulur. Geliş nedenine göre aşağıdaki yollar izlenir.
 • Araçlar en geç saat 14:00’a kadar içeri alınacaktır. 14:00’dan sonra veli aracı içeriye kesinlikle alınamaz.
 • 14:00’dan sonra sadece saat 15.00’da okuldan çıkış yapacak tedarikçi araçları giriş yapabilecektir.

Geç kalan öğrencinin okula bırakılması

 1. A kapısından giriş yapılarak İlköğretim binası önünde öğrenci indirilir ve araç A kapısından çıkış yapar.
 2. Veli araç çıkışı güvenlik görevlisi tarafından takip edilerek kayıt altına alınır.
 3. Sisteme kayıtlı olmayan araçlar için öğrenci ve veli bilgisi alınarak ilgili müdür yardımcısına bilgi verilir.

Görüşme için Gelinmesi;

 1. Araç sisteme kayıtlı veli aracı ise, güvenlik görevlisi tarafından gerekli yönlendirme yapılır. Aracın servis park alanına park edilmesi istenir, kişinin kimliği alınarak ziyaretçi kartı verilir.
 2. Görüşmesi biten kişilere ait tüm araçlar okulun B kapısından çıkış yaparlar, çıkış saati güvenlik tarafından kayıt altına alınır.
 3. Araç sisteme kayıtlı olmayan veli aracıysa, sistem kaydına ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman veliye verilir ve sisteme kayıt edilmesi ricasında bulunulur. Öğrenci, veli bilgisi alınarak ilgili müdür yardımcısına bilgi verilir.
 4. Görüşmesi biten kişi güvenliğe yaka kartını teslim eder, kimliğini teslim alır.

Öğrencinin Okuldan Erken Alınması,

 1. Araç sisteme kayıtlı ise, güvenlik görevlisi tarafından hangi öğrencinin alınmak istendiği bilgisi veliden ya da ilgili kişiden alır.
 2. Erken çıkış yapacak öğrencinin velisi ilgili müdür yardımcısına 1 gün önceden (acil durumlar dışında) mail ya da dilekçe yoluyla bilgi verir.
 3. Güvenliğe verilen bilgi doğrultusunda öğrenci çıkış yapabilir. Öğrenci çıkış yaparken kartını turnikeye okutur.
 4. Tüm araçlar okulun B kapısından çıkış yaparlar. Çıkış saati güvenlik tarafından kayıt altına alınır.

Lise öğrencisinin kendi aracıyla ya da velisiz okuldan çıkışı;

 1. Lise öğrencisi turnikeden kartını okutarak okuldan çıkış yapmak zorundadır.
 2. Güvenliğe verilen bilgi doğrultusunda öğrenci çıkış yapabilir.

Saat 15.30 sonrasında;

Veli Araçları

 • Okul çıkışlarında veli araçları içeri alınmayacaktır.
 • Kendi aracıyla gelen lise öğrencisi turnikeden kartını okutarak çıkış yapabilecektir.
 • Servis kullandığı halde velisiyle ya da başka bir araçla çıkış yapmak isteyen öğrencinin velisi önceden ilgili müdür yardımcısına dilekçe ya da mail yoluyla bilgi vermelidir. Servis kullanan öğrencilerin turnike çıkışları pasif halde olacağından, öğrencilerin kartları veli izni doğrultusunda okuldan çıkabilmeleri için müdür yardımcısı tarafından aktif hale getirilecektir.

ALKEV Kampüste Yaşam ve Giriş- Çıkış Kılavuzu için tıklayınız.

Son güncelleme: 1.09.2023