MENÜ

Eğitim Öğretim

Öğrencilerimiz ALKEV Özel İlkokulunda akademik ve davranışsal alanlarda atılan sağlam temellerin üzerine, ALKEV Özel Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerimiz ışığında, akademik ve davranışsal politikalarımız doğrultusunda gelişimlerini sürdürmektedirler.

Ortaokulumuzda tüm ders müfredatları, ALKEV Müfredat Politikası doğrultusunda ulusal ve uluslararası öğretim programları entegrasyonuyla hazırlanır.

Okulumuzda öğretimi planlama sürecinde iki temel çerçeve kullanılır. Bunlardan ilki olan Tasarım Yoluyla Anlama (UbD); geriye dönük tasarım yaklaşımına dayalı, derin öğrenme ve transferi odağına alan bir planlama çerçevesidir. UbD sayesinde tüm öğrenciler için etkili ve aktif öğrenme yaşantıları garanti altına alınır.

İkinci temel çerçeve ise “Bireysel farklılıklar istisna değil normdur.” ilkesini savunan Öğrenmede Evrensel Tasarım (UDL) programıdır. Öğretme ve öğrenmeye yönelik bu yaklaşım, eğitimde standartlaşmayı değil farklılaştırmayı amaçlayarak her öğrencinin farklılıklarına yönelik alternatifler geliştirir. Öğrencilere seçim fırsatı sağlar; öğretimde içeriği, süreci ve öğrenme ürünlerini çeşitlendirir. Farklı öğretim yöntemleriyle öğrenmenin önündeki engelleri kaldırarak her öğrencinin öğrenme düzeyini en üst düzeye çıkarır.

ALKEV Özel Okulları olarak öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz, olumlu bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilir.

Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları planlanmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilen okulumuzda öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde kişisel gelişimlerine destek olurken sosyal sorumluluk duygusu yüksek, estetik bilinç ve zevk kazanmış, yeniliklere açık birer dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedirler.