MENÜ

Eğitim Öğretim

Öğrencilerimiz ALKEV Özel İlkokulunda akademik ve davranışsal alanlarda atılan sağlam temellerin üzerine, ALKEV Özel Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerimiz ışığında, akademik ve davranışsal politikalarımız doğrultusunda gelişimlerini sürdürmektedirler.

Ortaokulumuzda tüm ders müfredatları, ALKEV Müfredat Politikası doğrultusunda ulusal ve uluslararası öğretim programları entegrasyonuyla hazırlanır.

Özellikle ilkokuldan ortaokula geçiş sınıf seviyesi olan 5.sınıf düzeyinde haftalık 16 saat Almanca ve 5 saat İngilizce olmak üzere toplam 21 saat yoğun bir dil eğitimi uygulaması mevcuttur. Dil eğitimi uygulamalarına 8. sınıf seviyesine kadar Almanca ve İngilizce olarak yoğun bir şekilde devam edilerek, öğrencilerimiz Almanca dil eğitimi ve İngilizce dil eğitimi AB kriterleri dil standartlarına göre gerçekleşir. Almanca dil eğitimi B1 seviyesinde tamamlarlar.

ALKEV Özel Okulları olarak öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz, olumlu bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilir.

Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır. Bu doğrultuda dersler, akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra “tablet bilgisayarlar” gibi teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları planlanmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilen okulumuzda öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde kişisel gelişimlerine destek olurken sosyal sorumluluk duygusu yüksek, estetik bilinç ve zevk kazanmış, yeniliklere açık birer dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedirler.