MENÜ

Anaokulu Veli El Kitabı

Sayın Velimiz,

Anaokulu Veli El Kitapçığı, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan okulumuzda, 2023-2024 Eğitim yılı akademik çalışmaları, okulun genel işleyişi, hak ve sorumluluklar gibi temel konularda sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Okulun genel işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak; etkinlikleri takip etmenizi sağlayacak, okul ve aile arasındaki iş birliğini güçlendirecektir. Bu amaçla kitapçığı dikkatle okumanızı, olası değişiklikler ve gelişmelerle ilgili olarak dijital platformlarımızı takip etmenizi önemle rica eder, yeni eğitim yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini dilerim.

Hazan KAYA
Anaokulu Müdürü

 

1. Çalışma Takvimi

Akademik takvimde yer alan gezi ve okul dışı etkinlikler, belirtilen tarihteki pandemi koşulları, rezervasyon ve randevu uygunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda veli ve öğrencilerimiz önceden bilgilendirilir.

*Etkinlik takvimi, dönem başında veliler ile K12 sistemi üzerinden velilerle paylaşılır. 

2. Günlük Zaman Çizelgesi

ANAOKULU GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ *

3 YAŞ GRUBUSAAT4 YAŞ GRUBUSAATHAZIRLIK GRUBUSAAT
OKULA GELİŞ
SERBEST OYUN
08.00
09.00
OKULA GELİŞ
SERBEST OYUN
08.00
09.00
OKULA GELİŞ
SERBEST OYUN
08.00
09.00
TEMİZLİK/KAHVALTI
TEMİZLİK
09.00
09.30
TEMİZLİK/KAHVALTI
TEMİZLİK
09.00
09.30
TEMİZLİK/KAHVALTI
TEMİZLİK
09.00
09.30
ÇEMBER SAATİ09.30
10.00
ÇEMBER SAATİ09.30
10.00
ÇEMBER SAATİ09.30
10.00
OYUN ZAMANI10.00
10.40
OYUN ZAMANI10.00
10.40
OYUN ZAMANI10.00
10.40
ETKİNLİK ZAMANI10.40
12.00
ETKİNLİK ZAMANI10.40
12.50
ETKİNLİK ZAMANI10.40
12.40
ÖĞLEN YEMEĞİ-TEMİZLİK12.00
12.50
ÖĞLEN YEMEĞİ-TEMİZLİK12.50
13.30
ÖĞLEN YEMEĞİ-TEMİZLİK12.40
13.15
DİNLENME VE UYKU13.00
14.15
OYUN ZAMANI13.30
14.00
OYUN ZAMANI13.15
13.45
MEYVE SAATİ14.30
14.50
ETKİNLİK ZAMANI14.00
15.10
ETKİNLİK ZAMANI13.45
15.10
ETKİNLİK ZAMANI14.50
15.20
MEYVE SAATİ15.10
15.30
MEYVE SAATİ15.10
15.30
GÜNÜ DEĞERLENDİRME15.20
15.30
GÜNÜ DEĞERLENDİRME15.30
15.40
GÜNÜ DEĞERLENDİRME15.30
15.40
EVE GİDİŞ15.45EVE GİDİŞ15.40EVE GİDİŞ15.40

*Etkinlik zamanları; branş dersi, sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları vb. etkinlikleri ve haftanın ilk dört gününü kapsamaktadır. Cuma Günleri eve gidiş saati 14.25 dir.

3. ALKEV’de Öğrenci Olmak

3.1 Öğrenci Hakları

Öğrencilerimizin;

●Yaşına ve gelişim özelliklerine uygun, profesyonel davranış ve tutum görme,
● Akranları ve öğretmenleri tarafından kabul ve değer görme,
● İnanç, dil, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılık yaşamama,
● Görüş ve fikirlerini başkalarının haklarına saygı göstererek özgürce ifade etme,
● Güvenli, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşama,
● Eğitim ve oyun alanlarından en iyi şekilde yararlanma,
● Bireysel özelliklerini destekleyen, kaliteli bir eğitim alma,
● İlgi ve ihtiyaçlarına uygun sosyal faaliyetlere katılma,
● Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
● Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
● Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilerle eşit olma,
● Fiziksel ve duygusal şiddetten korunma,
● Sağlıklı yiyecekler ile dengeli ve yeterli miktarda beslenme hakkı vardır.

3.2 Öğrencinin Sorumlulukları

Öğrencilerimiz;

 • Kendi haklarını bilir ve başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Öğretmenlerine, arkadaşlarına, diğer çalışanlara nazik ve saygılı davranır.
 • Söz veya eylemle şiddet içeren davranışlarda bulunmaz.
 • Çalışmalarında zaman yönetimine uyar.
 • Yaşına ve yapabilirliğine uygun olan tüm kişisel işlerini kendisi yapar. (Yemek yemek, giyinmek vb.)
 • Yaşadığı ortamı temiz tutar. Çevresine ve doğaya saygılıdır.
 • Okul ve sınıf eşyalarını korur.

3.3 Öğrencinin Uyması Gereken Kurallar

Her eğitim öğretim yılı başında okul ve sınıf kuralları tüm öğrencilerin katılımı ile oluşturulur. Kuralların uygulanmasında tüm öğretmenler ortak tutum sergiler. Çocuklar; başka çocuklara ve çevrelerine zarar vermemek, güvenli olmayan davranışlarda bulunmamak konusunda bilgilendirilirler. Bu kurala uyulmadığında öğrenci sözle uyarılır. Aynı davranış üçüncü kez tekrarlandığında etkinlikten, yaşına paralel sürede uzaklaştırılır. (3 yaş maksimum 3 dakika vb.)

3.4 Okul Saatleri

Okul eğitim saatleri pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe 08.15’den 15.45’e, cuma 08.15’den 14.25’e kadardır. Okula devam ve zamanında gelmek esastır.

3.5 Okula Devamsızlık

Okula devam esastır. Önemli durumlarda öğrencinin okula gelemeyeceği velisi tarafından K12 Sistemi üzerinden sınıf öğretmenine bildirilmelidir.

3.6. Okuldan Öğrencinin Alınması

Öğrenci okuldan velilerinin dışında, ailenin yazılı olarak bildirdiği kişiler tarafından alınabilir. Öğrenci, velisi dışında biri tarafından alınması durumunda, mutlaka öğrenci işlerine ya da K12 Sistemi üzerinden sınıf öğretmenine saat 13.00 a kadar, yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Veliler öğrencilerini okul bahçesinde bekleyerek teslim alırlar.

3.7 Okul Kıyafeti

Öğrencilerimiz okula gezi ve beden eğitimi derslerinin olduğu günlerde okul eşofmanı, bunun dışındaki günlerde serbest kıyafetlerle gelirler

Anaokulumuzun genel prensibi öğrencinin kendi işini kendisinin yapması üzerinedir. Bu nedenle henüz bağcık bağlayamıyorsa bağcıklı ayakkabı gönderilmemesi, okulda giymesi için tercih edilen kıyafetlerin ise her gün bahçe saati yapıldığı düşünülerek, rahat hareket edebileceği kıyafetler arasından seçilmesi önemlidir.

Eşofman takımları, tüm yıl boyunca okulumuzdan temin edilebilir.

3.8 Doğum Günü Kutlamaları

Şeker çikolata kullanımını sınırlandırmak ve kutlamanın özüne odaklanabilmek amacıyla doğum günleri, okulda öğrencilerin kendi sınıfında, eğlenceli şarkılar ve oyunlarla doğum gününe en yakın günde kutlanmakta, evden pasta, hediye vb kabul edilmemektedir.

3.9 Okula Gönderilmemesi Gerekenler

Çocukların özel bir gün nedeni ile arkadaşlarını kutlaması ya da üzüntüsünü paylaşması okul kültürü içinde çocuklara kazandırmaya çalıştığımız önemli değerlerdir. Bu nedenle özel gün ve kutlamalar okulda gerçekleştirilir.

Bununla birlikte çocuklarda sıklıkla görülen gıda alerjisi nedeniyle, doğum günleri ve özel günler de dâhil olmak üzere okula, şeker ve çikolata gibi ürünler kabul edilmemektedir. Aile katılımı, bayramlar vb. zamanlarda da çocuklara şekerle birlikte, hediye de getirilmemesi konusunda okul ile iş birliği yapılmalıdır.

Çocuklar okula altın küpeler, bileklik vb. değerli eşyalarını da getirmemelidir.

3.10 Kayıp Eşya

Öğrencinin okul içinde kullanacağı tüm giysiler, kaybolmaması veya başka öğrencilerin eşyalarına karışmaması için etiketlenmeli ya da bu eşyalara isim yazılmalıdır. Bulunan eşyalar kat sorumluları tarafından toplanır. Sahibi bulunmaması durumunda dönem sonlarında kayıp eşya kutularındaki sahipsiz eşyalar, kurum ya da kişilere bağışlanır.

4. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

4.1 Akademik Program

ALKEV Özel Anaokulu eğitim süreçleri; çocukların yaş grupları ve bireysel farklılıkları gözetilerek PASS teorisi ve beceri temelli eğitim anlayışı ile programlanır. Her yaş düzeyi için ayrı ayrı belirlenmiş̧ temalar, çocukların beceri edinmelerinde araç olarak değerlendirilir. Eğitim aktiviteleri; kültürel aktiviteler, geziler, projeler ve sanat etkinlikleri ile zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Çocukların seçim yapmaları ve karar vermelerine olanak tanıyan uygulamalara gün içinde sıklıkla yer verilir.

Edinilmesi gereken bilgi ve kazanılması beklenen becerilerde odak noktada öğrenci yer alır. Öğretmen, öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik eder. Örneğin çocuklara öğrenme fırsatları yaratır, sorular sorar, görsel ve işitsel materyaller kullanır, onları problemi düşünmeye ve çözümlemeye teşvik eder.

Almanca edinim programı okulumuz için ayrı bir önem taşır. Eğitim programı öğrencilerin dili anlama-konuşma becerilerini üst seviyeye taşımak ve Almancayı akıcı olarak kullanmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere 3 yaş gruplarında bir Türkçe, bir de Almanca konuşan iki sınıf öğretmeni; 4 yaş ve Hazırlık gruplarında ise her ikisi de Almanca konuşan iki sınıf öğretmeni görev alır. Almanca, ana dili öğrenme biçimimizden yola çıkılarak doğal süreçler ve tüm günlük programla yaşanarak öğrenilir. Bu süreçte dil banyosu “Immersiyon” metodundan faydalanılır.

4.1.1 Almanca Dil Edinim Programı
Çocukların erken yaşlarda dil edinmeleri; dili etkili ve kalıcı öğrenmelerinde, artikülasyon problemi yaşamadan, açık, anlaşılır ve doğru telaffuzlarında önemli katkılar sağlar. Bu nedenle okulumuz anaokulunda ana dil düzeyinde Almanca konuşan öğretmenler ile eğitim faaliyetleri yürütülür.

Çocuklar dili günlük rutinler içinde edinir. Bunun dışında amaca yönelik, planlı eğitim zamanları da uygulanır.

 1. Almanca Kahvaltı Zamanı: Okulda gün oyunla başlar. Kahvaltı 08.40’ta başlar ve 09.30’da sonlandırılır. 3 ve 4 yaş grubu öğrencilerimiz kahvaltılarını yemekhanede ve Almanca öğretmenleri ile birlikte yaparlar. Hazırlık grubu öğrencilerimiz ise kahvaltılarını kendi sınıflarında yaparlar. Öğrencilerin kahvaltılarını kendilerinin hazırlamaları ve toplamaları sırasında hem sorumluluk bilincinin gelişmesi hem de dili doğal süreçte edinmesi hedeflenir.
 2. Almanca Çember Zamanı: Çember saati her sabah kahvaltı sonrası gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte aşamalı olarak dil aktiviteleri yaparlar. Yeni kelimeler, şarkılar ve parmak oyunlarının öğrenildiği bu zaman diliminde öğrencinin aktif kılınmasına özen gösterilir.
 3. Almanca Küçük Grup Zamanı: Çocuklar farklı dil seviyelerine ve farklı öğrenme stillerine sahiptirler. Çocukların bu farklılıkları öğrenme sürecini de etkiler. Bu nedenle Almanca sınıf öğretmenleri farklı niteliklerde küçük gruplar oluşturarak sınıfın dışında bir ortamda dil etkinlikleri gerçekleştirirler. 5-6 çocuktan oluşan küçük gruplarla çalışmak, öğrenmenin hızlanmasında etkili ve eğlenceli bir yoldur.
 4. Alman Kültür Aktiviteleri: Almanca konuşan ülkelerin kültürünü tanıtmak ve o toplumlara ait yaşantıların güncesinden kesitler sunmak amacıyla çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenir. Dil edinim sürecinde çocukların hedef dile ait kültür ile tanışmaları, öğrenme sürecini anlamlı hâle getirir. Laternenfest (Fener Festivali), Weihnachtsbasar (Yeni Yıl Panayırı), Fasching (Karnaval) ve Ostern (Paskalya) gibi tipik Alman gelenekleri tanıtılır.

4.1.2 Türkçe Dil Programı: “Ana dilim benim memleketimdir.”
Anaokulunda çocukların kendilerini doğru ifade edebilmeleri için kavram donanımlarının gelişmesi, tam anlaşılır ve akıcı konuşmaları önemlidir. Bu beceri, sosyal duygusal gelişim için olduğu kadar akademik gelişim ve yabancı dil edinimi için de oldukça önemlidir. Bu amaçla, tüm gün Almanca konuşulan gruplarda çocukların kavram donanımlarını ve dil becerilerini geliştirmek amacı ile Türkçe dil dersleri ve sezgisel okuma çalışmaları yapılır. Bu derslerde; sesleri tanıma ve yazma, okunan metinleri dinleme, anlama ve yorumlama, matematik ve düşünme becerilerine yönelik planlı çalışmalar yürütülür. 3 yaş gruplarında Türkçe sınıf öğretmenleri, bu programı Almanca dil edinim programı ile paralel olarak yürütür.

4.1.3 Bahçe Zamanı
Almanların “Kötü hava yoktur, yanlış giysi vardır.” sözünden yola çıkılarak okulumuzda hemen her hava koşulunda bahçeye çıkılması hedeflenir. Bu nedenle hava koşullarının takibi ve çocukların uygun giysiler ile okula gönderilmesi velilerimizden beklenir.

4.1.4 Öğrenci Gelişiminin Takibi
Çocukların gelişimleri; okula kabullerinden, dönem sonuna kadar sınıf öğretmenleri ve rehberlik biriminin ortak çalışmaları ile takip edilerek düzenli aralıklarla gözlem formlarına işlenir. Zaman zaman gelişimin farklı alanlarında zorluk yaşayan öğrencilere özel, grup içi ya da bireysel faaliyetler planlanarak tüm süreçler velilerle açıkça paylaşılır. Her öğrencinin portfolyo dosyası okula başlanılan ilk haftadan itibaren oluşturulmaya başlanır. 3 yaştan 4 yaşa 4 yaştan, Hazırlık Grubuna dosyalar devreder. Portfolyolar yıl sonunda önce sınıfta arkadaşları, sonra aileler ile paylaşılır.

4.1.5 Ödev Anlayışımız
Anaokulunda yazılı ödevler Hazırlık sınıflarında, haftada bir ve cuma günleri verilir. Okula gelemeyen öğrenciler için ödevler, K12 Sistemi üzerinden velilerle paylaşılır.

Ödevlerle öğrencinin;

● Sorumluluk duygusunu desteklemek,
● İlkokul sürecinde yerine getireceği bu sorumluluğun eğlenceli yönlerini keşfetmesini sağlamak,
● Zamanı doğru kullanabilme alışkanlığını geliştirmek,
● Ödev bilincini oluşturmayı desteklemek hedeflenmektedir.

Ödevlerde Kontrol ve Geri Bildirim
● Ödevin yapılıp yapılmadığı pazartesi kontrol edilir.
● Kontrol sırasında öğrencilerin pozitif yönleri ön plana çıkarılır.
● Ödev sürecinde gözlemlenen aksaklıklar veli ile paylaşılarak çözüm üretilir.

4.1.6 Eğitici Etkinlikler
Anaokulunda eğitici etkinlik programı içerisinde, resim, beden eğitimi, orff eğitimi vb. dersler alanında uzman kişilerce verilir.

Tüm eğitici aktivitelerin temel amacı; öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarının hem öğretmen hem de öğrenci tarafından keşfedilmesini sağlamak, ilkokul düzeyinde sunulacak olan kulüp çalışmalarına alt yapı oluşturarak öğrencilerin daha bilinçli tercih yapmalarına destek olmaktır.

Ders programı dönem başında ailelerle paylaşılır.

4.1.7 Özel Gün ve Kutlamalar
Okulumuzda, belirli gün ve haftalar, milli ve dinî bayramlar çocukların coşku ile katıldıkları kutlamalar olarak planlanır. Bu etkinliklerde çocuklar kültürümüze ait belli başlı değerleri yaşayarak ve zaman zaman sorumluluklar alarak deneyimlerler. Bununla birlikte farklı kültürleri tanıyarak, öğrendiği dile ait kültürel farklılıkları da keşfetmesini sağlamak, okul kültürünün önemli bir parçası kabul edilir.

4.1.8 Proje Haftası
Proje haftası iki haftalık süreci kapsayacak şekilde, farklı yaş gruplarından öğrenci ve öğretmenlerle, kendi belirledikleri konuları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirdiği bir çalışmadır.  Öğrenciler, projenin son gününde çalışmalarını farklı sunum teknikleri ile sergilerler.

4.1.9 Geziler
4 yaş ve Hazırlık gruplarında temalara paralel olarak planlanan gezilerde çocuklar keşfederek ve inceleyerek bilgiye ulaşma fırsatı elde etmiş olurlar.

Gezi sonlarında öğrencilerimizden gezide gördüklerini ailelerine anlatmaları ve gezi ile ilgili bir resim yapmaları istenir. Evlere gönderilen anı defterlerine çocukların anılarını, onların ifadeleri ile velilerin yazması beklenir. Yapılan resim üzerinden gezi anıları Almanca olarak anlatılır.

4.2 Spor ve Sanat Faaliyetleri

Kış spor okulları, öğrencilere okul dışı zamanlarda yaş gruplarına uygun sanat ve sporun farklı alanlarında çalışma imkânı sunar. 4 yaş ve Hazırlık grubu öğrencileri bireysel ya da karma olarak basketbol, jimnastik, piyano vb. derslere katılabilirler.

4.2.1.Kış Spor Okulları
Kış spor okulları, öğrencilere okul dışı zamanlarda yaş gruplarına uygun sanat ve sporun farklı alanlarında çalışma imkânı sunar. 4 yaş ve Hazırlık grubu öğrencileri bireysel ya da karma olarak basketbol, jimnastik ya da piyano dersleri vb. derslere katılabilirler.

**COVİD-19, MEB yönetmelik ve genelgelerindeki değişiklikler vb. öngörülemeyen durumlar nedeniyle yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda, branş dersleri, geziler, kış spor okulları ve toplu okul etkinliklerine ara verilebilir.

4.3 Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Pandemi, hayatımızın diğer yönleri ile birlikte eğitim öğretim süreçlerinin de dönüşümünü gerektirmiştir. Mart 2019 tarihi ile öğretim çalışmalarımız değişen şartlara hızlı bir şekilde uyumlanmış; müfredatımız kesintiye uğramadan çevrimiçi ortamda öğrencilere ulaştırılmaya devam etmiştir.

2023-2024 Eğitim öğretim yılının, bir önceki eğitim yılında olduğu gibi yüz yüze eğitim ile devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte olağanüstü durum senaryolarından birisi de uzaktan eğitimin, zaman zaman sürecinin içinde yer alacak olmasıdır. Okulumuz tüm olağanüstü durumlara hazırlıklı olacak biçimde, planlamalarını dönem başında gerçekleştirmektedir.

5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programının Amaçları

 • Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin çok büyük bir kısmını tamamladığı, tüm yaşamları boyunca etkili olacak davranış biçimlerinin şekillendiği bu dönemde kendilerini gerçekleştirmesine yardım etmek,
 • Çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal, bilişsel, dil gelişimlerini desteklemek,
 • Yaratıcı düşünce gelişimini desteklemek,
 • Çocuğun problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak,
 • Çocuğun olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini sağlamasına destek olmak,
 • Çocuğun sağlıklı iletişim becerilerini kazanmasını sağlamak,
 • Anne ve babalara, ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak,
 • Çocuğun saygı, sevgi, sorumluluk, çevre bilinci gibi evrensel değerleri kazanmasını sağlamaktır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Dikkat Edilen İlkeler

 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.
 • Etkili bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti bireysel ayrılıkları dikkate alan bir eğitim sisteminde gerçekleşir.
 • Çocuğun bütün olarak gelişmesine sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmasına destek olunur.
 • Uygulanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
 • Uygulanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı ardışık ve esnektir.
 • Öğretmenler, veliler ve okul yönetimi ile iletişim içinde iş birliği yapılır, koordineli çalışılır.

5.1 Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

 1. Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemeye, onları takip etmeye yönelik çalışmalardır.
 2. Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.
 3. Bireysel Çalışmalar: Gerekli görülen öğrencilerle küçük kas gelişimi, algı, dikkat alanlarında ve davranış̧ bozukluğu gösteren çocuklarla yapılan çalışmalardır.
 4. Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak amacıyla yapılan çalışmalardır.
 5. Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimizin sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini takip etmeye yönelik bir çalışmalardır.
 6. Kayıt Görüşmeleri: Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalardır.
 7. Okul Olgunluğu Çalışmaları: ilköğretime geçme sürecinde, öğrencilerimizin geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve onları desteklemek amacıyla yapılan çalışmalardır.
 8. Grup Çalışmaları: Düşünme becerini geliştirme, yaratıcılık, dikkat güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve psikomotor gelişime destek gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.

5.2 Velilere Yönelik Çalışmalar

 1. Aile Danışmanlığı: Velilerimizi daha yakından tanıyarak onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alanlardaki güçlü ya da desteklenmesi gereken yönleriyle ilgili detaylı bilgiler verir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapar.
 2. Bülten Çalışmaları: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda periyodik aralıklarla veli bültenleri çıkarılır ve bu bültenler velilerimize ulaştırılır.
 3. Seminerler: Velilerimizin çocuklarına yönelik uygun tutum ve davranışlar geliştirmelerine destek olmak için düzenlenen çalışmalardır.
 4. Aile-Çocuk Atölyeleri: Aile- çocuk iletişimini güçlendirmek, iletişim becerilerini oyun ve oyuncakları kullanarak geliştirmeyi hedefleyen atölye çalışmalarıdır.

6. ALKEV’de Veli Olmak

6.1 Veli Hakları

ALKEV’de veliler saygılı ve adil bir yaklaşımla; öğrenciye okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulduğundan emin olma; öğrencinin akademik başarısı, yabancı dil düzeyi ve davranışsal gelişimi hakkında düzenli ve doğru bilgi alma; ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik birimi ile görüşme; okul isleyişi ile ilgili olarak etkinliklerin öncesinde okul tarafından bilgilendirilme ve okulun herhangi bir birimine yazmış̧ olduğu elektronik postaya iki iş günü içinde cevap alma hakkına sahiptir.

6.2 Veli Sorumlulukları

Velilerimiz;

 • Okul iletişim ve paylaşım platformlarını takip etmek,
 • Okul tarafından gönderilen formları zamanında doldurmak ve imzalamak,
 • Öğretmenlerle görüşmeleri randevu alarak gerçekleştirmek,
 • Veli toplantılarına, veli-öğretmen görüşmelerine katılmak,
 • Öğrencinin her gün okula zamanında gelmesini sağlamak,
 • Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına destek olmak,
 • Öğrenciye zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda rehberlik etmek,
 • Okul saatleri içerisinde öğrenciler arasında yaşanan sorunlarda aktif sorun çözücü olmamak, her durumda öğretmenden ve okul rehberlik biriminden destek almak,
 • Okul ile iş birliği yapmak ve okulun öğrenciyle ilgili aldığı kararların uygulanmasında ortak davranış sergilemek,
 • Öğrencinin yaşamındaki olağan dışı durumlar ve kendisi ile birlikte, etkileşimde bulunduğu kişilerin sağlığını olumsuz etkileyecek sağlık sorunları ile ilgili okulu bilgilendirmek,
 • Öğrencinin akademik ve kişisel gelişimini doğrudan ya da dolaylı etkileyecek her türlü durum ve gelişmeyi sınıf öğretmeni ya da rehberlik birimi ile paylaşmak,
 • Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak çalışmalarını onun yerine yapmamak,
 • Okulda kazandırılan davranışları ev yaşantısında desteklemek,
 • Her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek,
 • Değişen adres ve telefon bilgilerini okul yönetimine bildirmekten sorumludur.

6.3 Okul Veli İletişimi

Öğrencilerimizin gerek akademik gerekse duygusal ve sosyal gelişmelerinde bir bütünlük sağlamak amacıyla okul-aile iletişimi sürekli desteklenmektedir. Veli-okul iletişimini güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak için farklı paylaşım kanalları ve toplantı / görüşmeler kullanılır:

 • Veli Oryantasyon Toplantıları: Öğretim yılı başında velileri bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılardır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerle tanışır ve ders programları ile okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar. Atölye etkinliklerine katılarak süreci yaşayarak deneyimleme fırsatı bulurlar.
 • Veli- Branş̧ Öğretmeni Bireysel Görüşmeleri: Velilerle branş̧ öğretmenlerinin bireysel olarak yaptıkları görüşmelerdir. Öğretim yılı başında velilere veli-öğretmen bireysel görüşme saatlerini gösteren bir çizelge gönderilir. Veliler istedikleri zaman, randevu alarak çizelgede belirtilen saatlerde öğretmenlerle görüşebilirler.
 • Veli Toplantısı: Dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez, bireysel olarak yapılır. Bunun dışında veliler, farklı zamanlarda da sınıf öğretmeninden randevu alarak görüşebilirler. Görüşmeler, yüz yüze ya da Google Meet üzerinden yapılır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Görüşmeleri: Psikolojik danışmanın öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini anne ve baba ile paylaşmak amacıyla düzenlediği görüşmelerdir. Veli de gerek gördüğü durumlarda randevu alarak öğrencinin psikolojik danışmanı ile yüz yüze ya da Google Meet üzerinden görüşme talep edebilir.

6.3.1. Veli İletişim Kanalları

Toplantıların dışında okul etkinliklerini duyurduğumuz ve veli-öğretmen arasındaki haberleşmeyi sağlayan iletişim kanallarımız; dijital bültenler, okul dergisi, sosyal medya ve yazılı ve sözlü bireysel iletişim araçlarıdır.

Google Classroom:
Okuldaki tüm duyurular, Google Classroom üzerinden gerçekleştirilir. Bu nedenle okula başlarken her öğrencinin kendine ait e-posta adresi ve şifresi oluşturularak velilerle paylaşılır. Veliler, classrooma öğrenci hesabı üzerinden giriş yaparlar. Öğretmenlere iletilecek sorular, görüşme talepleri, öğrencinin okula gelmemesi vb durumlar bu mail adresi üzerinden sınıf öğretmenlerine iletilir.

Sosyal Medya:
Veliler okul genelinde gerçekleştirilen sosyal faaliyetler, geziler, okulun tüm paydaşlarını ilgilendiren etkinlikler ile ilgili paylaşımlara web sitemizden ve sosyal medya mecralarımızdan ulaşabilirler.

Acil durum e-posta adresleri ve WhatsApp hattı:
Bireysel olarak öğrenciyi ilgilendiren acil durumlarda, velilerimiz ile doğrudan telefon ile iletişim kurulur.

Bunun dışında deprem vb. doğal afetlerde var olan diğer iletişim kanallarına alternatif olarak oluşturulan WhatsApp hattı üzerinden toplu olarak velilerle iletişime geçilir. Bu nedenle velinin okulda kayıtlı telefon bilgilerini güncel tutması büyük önem taşır. DEPREM WhatsApp Hattı: 0549 710 01 34

Ulaşım ve Yemek Hizmetlerinde İletişim:
Velilerimiz ulaşım ile ilgili Ulaştırma ve Tedarik Hizmetleri Sorumlusu ve yemek hizmetleri ile ilgili konularda Satın Alma ve Dış İlişkiler Sorumlusu ile iletişime geçerler.

6.4 Okul Aile Birliği

Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin doğal üyesi olduğu Okul Aile Birliği; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşur. Tüm velilerden oluşan genel kurul, her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanarak istekli veliler arasından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçer. Okul Aile Birliği, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek için çalışır.

7. Hizmetler

7.1 Yemek Hizmetleri

ALKEV Özel Okullarında yemek hizmeti Sardunya firması tarafından verilmekte ve üretim okulumuzda gerçekleşmektedir. 1976 yılından bu yana yalnızca gıda üretimi ve hizmeti alanında faaliyette bulunan firma, 2023 yılı itibarıyla 1.200’in üzerinde iş yerinde, günde 220.000 kişiye yemek hizmeti vermektedir. Sardunya, ISO 9001-2000 Kalite Güvence Sistemi’ni örnek bir seviyede uygulayarak ulusal ve uluslararası kalite standartlarını eksiksiz yerine getiren, sektörün öncü kuruluşlarından birisidir.

Aylık kahvaltı ve yemek menüsü tespiti; okul yönetimi, Sardunya yetkilileri, öğrenci temsilcileri ve alanında uzman diyetisyenlerin katılımıyla, sağlık ve beslenme kurallarına uygun olarak hazırlanmakta ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca web sitemizde yayınlanmaktadır. Yemek menüsünde her ay; Alman, İtalyan gibi dünya ve yöresel Türkiye mutfaklarının farklı yemeklerinden çocuklarımızın tatmalarına, sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasına özen gösterilmektedir.

Mutfak ve yemekhane hijyenine özel önem verilmektedir. Hijyen denetimi, hem Sardunya hijyen departmanı tarafından hem de okulumuz denetim ekibince her ay rutin olarak yapılmaktadır.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı, alanında uzman olan Sardunya Yemek Şirketi tarafından hazırlanıp sunulmaktadır.

Anaokulunda saat 09.00’da sabah kahvaltısı, 11.30-12.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak öğle yemeği, saat 14.30-15.00’de meyve saati uygulaması yapılır.

Yemek servisleri öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Her çocuğun yiyebileceği miktarda, yemekler tabaklarına konularak çocukların tüm yemeklerden yemelerine, değişik tat ve lezzetlerinin farkına varmalarına ve tabaklarındaki yemeği bitirmelerine özen gösterilir. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında, sofra kurallarının da öğrenilmesine özen gösterilir.

7.2 Ulaşım Hizmetleri

Servis hizmetlerimiz “Okulser Şirketi”ne ait araçlar ile yapılmaktadır. Öğrencilerimizin servis kayıtları ve yıl içerisindeki servis değişiklikleri Okulser Turizmin görevlendirdiği Okul Servis Sorumlusu ile iletişime geçilerek yapılmaktadır.

Araçlarda, İBB okul servis araçları hizmet yönetmeliği gereğince; üç noktadan destekli emniyet kemeri, sürücü ve hosteste telefon bulunması zorunluluğunun haricinde, okulumuzca alınan idari tedbirle araçlarda GPRS sistemi bulunmaktadır. GPRS sistemi vasıtasıyla servis aracının trafikteki durumu veli tarafından da izlenebilecektir.

Öğrenci servis aracı; öğrencilerin rahat, kaliteli, güvenli bir şekilde; zaman kavramını da dikkate alarak okul ile öğrenci ikameti arasındaki ulaşım hizmetini sağlamaktadır. Öğrenci servis aracı bu hizmeti yerine getirirken, servisteki tüm öğrencilerin ortak yararını gözeterek hareket eder. Ortak yararı gözetmek ise serviste bulunan öğrencilerin birlikte hareket etmesi ve belirtilen kurallara servis kullanan herkesin uyması ile mümkün olabilmektedir. Rahat, kaliteli ve güvenli servis hizmeti için uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibi olup öğrencilerimiz;

 • Servis şoförünün ve araç hostesinin gözetimi altında olduğundan servis şoförü ve araç hostesi talimatlarına uyarlar.
 • Servis biniş noktasında beklerken servis aracı öğrencinin yanında durup kapıyı açana kadar servise doğru hareket etmez, kapı açıldıktan sonra servise binmek için hareket ederler.
 • Servis içerisinde kesinlikle ayakta yolculuk etmezler.
 • Servis içerisinde emniyet kemerlerinin bağlanması yasal zorunluluk olup zorluk yaşamaları durumunda araç hostesinden yardım alabilirler.
 • Serviste ihtiyaçları dikkate alınarak araç hostesi ve servis şoförü tarafından yapılan araç yerleşim planlarına göre otururlar. (Gerekli durumlarda araç hostesi ve servis şoförü öğrenci isteği dışında servis oturma planına müdahale edebilir.)
 • Servis şoförünün belirlediği saatten 3-4 dakika önce servis aracına binecek şekilde hazır bulunurlar. (Belirlenen saatte biniş noktasında hazır bulunmayan öğrencilerimiz için servis aracı en fazla iki dakika bekleme yapabilir. Saat konusunda çıkan uyumsuzluklarda araç takip sistemi saatleri esas alınmaktadır.)
 • Araç içerisinde birbirlerini rahatsız edecek davranışlarda bulunmazlar.
 • Araç içerisinde kendi kulaklıklarıyla müzik dinleyebilir.
 • Araç içerisinde yiyecek ve su haricinde sıvı tüketmezler.
 • Servis aracına zarar verecek davranışlardan kaçınırlar. (Servis aracına zarar veren öğrencilerin velisi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.)
 • Servis içerisine çöp, kağıt, su şişesi vb. atıklar atmazlar.
 • Servis aracı durana kadar ayağa kalkmazlar.
 • Kayıtlı oldukları servisten başka bir aracı kullanamazlar. (Her öğrenciye oturduğu güzergahta servis için koltuk ayrılmıştır.)
 • Okul Servisi Birimi’ndeki kayıtlı adresten başka adrese gidemezler. (Servis güzergahı üzerinde farklı bir noktada araçtan inmek istenildiğinde velinin ıslak imzalı dilekçesi olmadan – SMS ya da telefon görüşmesi dahil- öğrencinin araçtan inişine izin verilmeyecektir. Servis şoförü ve araç hostesinin öğrenci isteği doğrultusunda öğrenciyi başka bir adreste indirme yetkisi kesinlikle yoktur.)

Okul kuralları servis araçlarında da geçerlidir. Öğrencilerimizin servis kurallarına uygun olmayan davranışları gözlemlendiğinde araç hostesi ve/veya servis şoförü tarafından “Servis Gözlem Formu” doldurulur ve form okul yönetimlerine iletilir. Formlar, okul yönetimleri tarafından işleme alarak durumla ilgili gerekli prosedürü uygular. Yukarıdaki kurallara uymanız daha kaliteli ve güvenli hizmet almanızı sağlayacaktır. Bu kurallar dışında rahatsız edici durum olursa; serviste, servis şoföründe ve araç hostesinde olumsuzluk gözlemlerseniz bu durumu Okul Servis Birimi’ndeki servis sorumlusuna ve servis@alkev.k12.tr adresine yazılı olarak bildirdiğiniz taktirde gereken olumsuzluklar giderilecektir.

Servis Kullanımı ile İlgili Beklentiler

Kaliteli, sorunsuz, güvenli servis hizmeti için velilerimiz tarafından da dikkat edilmesi gereken ve bilinmesi gereken bazı önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Öğrencilerimizin, servis şoförünün belirlediği saatte, servis biniş noktasında, servis aracına binecek şekilde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen saatte öğrencimizin hazır bulunmaması durumunda servis aracı en fazla iki dakika bekleme yaparak güzergaha devam eder. Saat konusunda çıkan uyumsuzluklarda araç takip sistemi saatleri esas alınmaktadır.
 • Öğrencimizin servis aracını kullanmayacağı durumlarda mutlaka servis şoförü veya araç hostesine durumun bildirilmesi gerekmektedir.
 • Servis Hizmet Sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı tarihteki ikamet bilgileriniz için geçerlidir. Öğrenci ikametinde değişiklik yapılacaksa değişiklik yapılmadan önce Okul Servis Birimi ile görüşerek yeni ikametin servis durumunun öğrenilmesi olası anlaşmazlıklar için büyük önem taşımaktadır.
 • Her öğrencimiz için ayrı ayrı araç takip sistemi kullanıcı bilgisi tanımlanır. Öğrenci velisi internet üzerinden araç takip sistemini kullanarak aracı takip edebilir. Bunun dışında servis aracının evin önüne geldiğinde korna çalma, eve yaklaştığında telefon etme ve ev kapı zilini çalması gibi uygulamalarla öğrenciye veya velisine bilgi verilmesi mümkün değildir.
 • Okul Servis Birimi araç değişikliği, personel değişikliği ve velilere bilgi iletilmesi gereken durumlarda bilgi akışını öncelikle kısa mesaj servisi ile sağlamaktadır. İletişim bilgilerinizde değişiklik olması durumunda lütfen yeni bilgilerinizi Okul Servis Birimine bildiriniz.
 • Araç hostesi, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise binmesinden, seyahat etmesinden ve araçtan inmesinden sorumludur. Anaokulu, ilkokul 1, 2, 3 ve 4.sınıftaki öğrencilerin velisinin sabah servis biniş noktasında öğrencisini araç hostesine teslim etmesi ve akşam servis iniş noktasından ise öğrencisini araç hostesinden teslim alması gerekmektedir. Öğrenciyi veli dışında servise bindirecek ya da servisten karşılayacak kişiler araç hostesi ve servis şoförüne mutlaka bildirilmelidir.
 • Servise kayıtlı her öğrenciye oturduğu güzergahta servis için koltuk ayrılmıştır. Öğrencinin kayıtlı olduğu servisten başka bir servisi kullanabilmesi mümkün değildir.
 • Öğrencilerimiz, Okul Servisi Birimi’ndeki kayıtlı adresten başka adrese gidemezler. (Servis güzergahı üzerinde farklı bir noktada araçtan inmek istenildiğinde velinin ıslak imzalı dilekçesi olmadan – SMS ya da telefon görüşmesi dahil- öğrencinin araçtan inişine izin verilmeyecektir. Servis şoförü ve araç hostesinin öğrenci isteği doğrultusunda öğrenciyi başka bir adreste indirme yetkisi kesinlikle yoktur.)
 • Davranışlar ile ilgili kurallar servis araçlarında da geçerlidir. Öğrencilerin servis kurallarına uygun olmayan davranışları gözlemlendiğinde araç hostesi ve/veya servis şoförü tarafından “Servis Gözlem Formu” doldurulur ve form okul yönetimlerine iletilir. Formlar, okul yönetimleri tarafından işleme alınarak durumla ilgili gerekli prosedürler uygulanır.

Yukarıda belirtilen konuların dışında her türlü şikayetinizi, servis araçlarında ve personelimizde gözlemlediğiniz olumsuzlukları aynı zamanda memnuniyet bildirimlerinizi de tarafımıza bildirmeniz hizmet kalite anlayışımız için büyük önem taşımaktadır. Geri bildirimlerinizi Okul Servis Birimi’ndeki servis sorumlusuna ve servis@alkev.k12.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ek:1 Öğrencilerimize yönelik servis kullanımı detayları için tıklayınız.

Ek 2: Velilerimize yönelik servis kullanımı detayları için tıklayınız.

7.3 Sağlık Hizmetleri

Okulumuzda sağlık hizmetleri revir de görevli tam zamanlı okul hemşireleri tarafından yürütülmektedir. Okul revirimiz ilk yardım ve takip için yeterli donanıma sahiptir.

Sağlık Hizmetlerinin Uygulanışı

 • Sağlık sorunu olan öğrenci, ders öğretmeninden izin alarak revire gider. Acil durumlarda öğrenci revire doğrudan da başvurabilir. Sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Eğitime devam edemeyecek durumu olan öğrenci bir süre revirde gözlem altında tutulur, velisine haber verilir ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir. Bulaşıcı hastalık belirtileri olan öğrenciler izolasyon odasına alınır.
 • Uzun süren rahatsızlık, ciddi yaralanma gibi ileri tetkik, tedavi veya uzun süreli istirahat gerektiren durumlarda ya da bulaşıcı hastalık durumlarında öğrencinin velisi aranarak bilgilendirilir, öğrenciyi okuldan alması istenir. Okuldan çıkış için öğrenci müdür yardımcısına izin belgesi almak için yönlendirilir.
 • Velinin beklenemeyeceği kadar acil durumlarda, hasta/yaralı, okul hemşiresi gözetiminde, velisinden telefonla onay alınarak, gereken durumlarda da ambulans istenmek suretiyle en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.

Sağlık Kayıtları

Her öğrenci velisinden, okula ilk kayıt sırasında kişisel “Sağlık Bilgi Formu” doldurması ve her yıl bu bilgilerin güncellemesi istenir. Öğrenciye yaklaşımın doğru ve sağlıklı olması açısından tüm bilgilerin eksiksiz olması velinin sorumluluğundadır.

Yıl içinde öğrencinin sağlık durumundaki önemli değişikliklerin okul hemşiresine K12NET üzerinden okul sağlık birimine bildirmeniz gereklidir.

İlaç Verilmesi ile İlgili Kurallar

Özel sağlık durumu veya kronik durumlar dışında öğrencilere ilaç verilmez. Gribal semptomlar gösteren ve/veya antibiyotik kullanan öğrencilerin evde istirahat etmeleri gerekir. İlaç bitiminde doktordan alacağı belge ile okula devam edebilir.

Öğrencinin okulda rahatsızlanması durumunda veli aranarak öğrenciyi okuldan teslim alması istenir.

Velilerin “özel sağlık durumu olan öğrenciler” veya “sürekli ilaç kullanması gereken öğrenciler” in kullanılacak ilacın adı, dozu, kullanım şekli ve saati ile ilgili yazılı bir notu, doktor reçetesi ile birlikte okul hemşiresine e-mail ile bildirmesi zorunludur.

Aşılamalar ve Bulaşıcı Hastalıklar

Okulumuzda uygulanmakta olan aşı takvimi, Sağlık Bakanlığının belirlediği program doğrultusunda yürütülmektedir. Yeni bir düzenleme söz konusu olduğunda okulda yapılacak tüm aşı ve testler, önceden veliye duyurulur ve velinin yazılı onayı alınarak uygulanır.

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar (suçiçeği, kabakulak, kızamık, ağır ishal vakaları vb.) tedavi sonrasında, tedavi eden doktorundan, okula devam edebilmelerinde sakınca olmadığına ilişkin belge getirmelidir.

Çevre ve Hijyen

Okulumuzdaki kullanma ve içme suları, periyodik olarak gerekli incelemelerden geçirilmekte; su sebili, depo ve tankların temizlik ve bakımları yetkili firmalarca düzenli olarak yapılmaktadır.

7.4 Güvenlik Hizmetleri

Okulumuzda güvenlik hizmeti, 24 saat esasına göre güvenlik personeli tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, okulumuz dış çevre ve okul içi kameralarla izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Okul giriş ve çıkışlarda plaka tanıma sistemi kullanılmakta olup velilerimizin araç plakalarının sistemimize kayıtlı olması gerekmektedir.

8. Acil Eylem Planları

Deprem Tedbirleri

ALKEV Özel Okulları tarafından hazırlanan eylem planı, deprem öncesi alınan önlemleri, deprem anı ve sonrasında yaşanabilecek durumlarla ilgili uygulamaları içerir. İzlenecek adımları diğer yakınlarınızla paylaşmanız, alabileceğiniz önlemler konusunda genel işleyişi kolaylaştıracaktır.

8.1.1. Alınan Önemler:

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili,

 • Öğrenci, akademik ve idari personel eğitimleri,
 • Servis ve hosteslerin eğitimleri,
 • Diğer afet durumları dışında deprem özelinde bina tahliye tatbikatlarının periyodik olarak yapılması,
 • Okul acil çıkışları ve toplanma alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
 • Deprem sonrası Okul Acil Eylem Planı’nın revizyonu,
 • Okulda bulunması gereken acil gıda ve ilkyardım malzemeleri, su gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili stokların periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Veli iletişiminin sağlanması: Deprem sonrası GSM operatörleriyle ilgili yaşanabilecek olası sorunlardan dolayı velilerimizle kuracağımız iletişim “WhatsApp” uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Bunun için;
Anaokulu, ilk ve ortaokul, lise velilerinden olmak üzere ayrı ayrı tek yönlü “Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” oluşturulmuştur. Sizlerin yorumuna kapalı olacak bu grupta öğrencilerimizin güncel güvenlik durumları ile ilgili bilgi akışının sağlanması planlanmaktadır. Tek yönlü oluşturulmasının sebebi, okuldan sağlanacak bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesidir.

8.1.2. GSM ile İletişim Kurulamayacak, Ulaşımın Sağlıklı Yapılamayacağı Olası Büyük Şiddette Bir Deprem Durumu

 

8.1.2.1. Depremin okulda olması durumunda;

Acil Eylem Planı devreye girer. (Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)

Öğrencilerimizin velileri tarafından okuldan alınmaları beklenir. Tüm veliler ya da vekaleten alacak kişiler okula gelene kadar öğrenciler okulda güvenli bir şekilde tutulurlar.

“Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” üzerinden velilerimize okuldaki durum ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

8.1.2.2. Depremin sabah okula gelirken serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.2.3. Depremin eve dönüşte serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri evlerine ulaştırmaktır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.2.4. Depremin öğrenciler gezideyken olması durumunda;

 • Servisin önceliği tüm öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse okula, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.3. GSM ile İletişim Kurulabilecek, Ulaşımın Sağlıklı Yapılabileceği Olası Çok Küçük Şiddette Bir Deprem Durumu

 • Acil Eylem Planı devreye girer. (Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)
 • Velilerimiz, SMS ile bilgilendirilir.
 • Eğitim öğretime ara verilme kararı alınırsa velilerimiz önceden bilgilendirilecek ve öğrencilerimiz servisleriyle evlerine ulaştırılacaktır.

8.1.4. Deprem Sonrası Öğrencilerin Okuldan Teslim Alınması

 • Olası deprem sonrası okula ulaşım sağlayan velilerimiz, öncelikle kendi çocuklarını teslim alabileceklerdir.
 • Okula ulaşım sağlayamayan velilerimizin başka kişiler ya da diğer velilerden çocuklarının teslim alınabileceği yönünde talepte bulunmaları durumunda akış aşağıdaki gibi olacaktır.
 1. Teslim alacak kişinin her bir öğrenci için belirlenmiş “acil durumlarda ulaşılabilecek kişiler” listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
 2. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi ise gerekli formu imzalaması koşuluyla öğrenci kendisine teslim edilir.
 3. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi değil ise ancak veli ile görüşülmek koşuluyla öğrenci okuldan gerekli form imzalatılarak teslim edilir.