MENÜ

Anaokulu Veli El Kitabı

Sayın Velimiz,

Anaokulu Veli El Kitapçığı, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan okulumuzda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik çalışmaları, okulun genel işleyişi, hak ve sorumluluklar gibi temel konularda sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Okulun genel işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak; etkinlikleri takip etmenizi sağlayacak, okul ve aile arasındaki iş birliğini güçlendirecektir. Bu amaçla kitapçığı dikkatle okumanızı, olası değişiklikler ve gelişmelerle ilgili olarak dijital platformlarımızı takip etmenizi önemle rica eder, yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini dilerim.

Hazan KAYA
Anaokulu Müdüru

 

1. Hakkımızda

1.1 Misyonumuz

Uluslararası deneyimlerden yararlanarak bütünleştirici, zengin bir müfredatla bir üst eğitim kurumuna hazırlarken evrensel hoşgörüye sahip; barış içinde huzurlu bir dünya oluşturulmasına katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin duyarlı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, saygılı, disiplini içselleştirmiş, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeyi önemseyen, ana dilini ve hedef dilleri olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Dil Standartları’na göre kullanabilen, kendi geleceğini hazırlayan, yetkin bireyler olmasını sağlamak temel varlık sebebimizdir.

1.2 Vizyonumuz

ALKEV, anaokulundan lise son sınıfa kadar ulusal ve uluslararası programlar ışığında öğrencilerini ve tüm çalışanlarını geleceğe hazırlayan, yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığı olan saygın, lider bir okul olmayı amaçlamaktadır.

1.3 Kalite Politikamız

ALKEV Eğitiminde Kalite Yönetim Sistemi Prensiplerimiz Öğretmen, Öğrenci ve Veli Odaklıyız
Okul içerisinde çalışanlarımızı dinleyip anlayacak, onların ihtiyaç ve beklentileri ile tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dengede tutarak tüm hizmet verdiğimiz tarafları tatmin etmeye çalışacağız.

Liderlik Prensibini Benimseriz
Okulumuzun gelişim planını, hedeflerini ve vizyonunu oluşturup anlatacak ve liderliğimiz sayesinde vizyonumuzu gerçekleştirmek için herkesin davranışlarını yönlendirecek temel değerlere örnek olacağız.

Akademik Olan ve Olmayan İnsan Kaynağımızın, Çalışmalara Katılması Doğrultusunda Hareket Ederiz
Çalışanlarımızı, zümrelerimizin ve okulumuzun gelişimine dâhil edeceğiz. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini tümü ile ortaya çıkarabilecekleri ve motive olacakları bir ortam yaratacağız.

Süreç ve Sistem Yaklaşımını Benimseriz
Ulusal ve uluslararası müfredat programları, kalite yönetim sistemi ve tüm yönetim çalışmalarımızda süreç yaklaşımını izleyerek hedeflerini gerçekleştiren, birbiri ile bağlantılı süreçlerden oluşan tek bir sistem ile zümrelerimizi ve okulumuzu yöneteceğiz.

Sürekli Gelişim İçerisindeyiz
Her bireyin hizmetlerimizin, süreçlerimizin ve yönetim sistemimizin sürekli olarak verimliliğini ve etkinliğini artırmak için motive olacağı bir ortam yaratacağız.

Her Kararımızda Gerçekçi Yaklaşımı Benimseriz
Kararlarımızı; hizmet, süreç ve sistem özelliklerini taşıyan, yetkinlik ve hedef bazlı doğru ölçümlerden aldığımız verilerin mantıksal ve sezgisel analizine dayandıracağız.
Yukarıda saydığımız kalite yönetim sistemi prensipleri doğrultusunda,
“Eğitim – Öğretim” faaliyetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz ancak “Eğitim- Öğretim” ve “Yönetsel” faaliyetlerimizin kalitesini eğitim alan öğrencilerimiz ve paydaşlarımız değerlendirecektir.”

1.4 Prensiplerimiz

 • Tüm düzenleyici, yasal ve uygulanabilir şartları yerine getireceğiz.
 • Öğrencilerimizi sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler olarak yetiştireceğiz.
 • Öğrencilerimizi ana dilini kusursuz kullanan ve hedef dil Almanca/İngilizce eğitiminde konuşan, yazan, dinleyen, okuyan ve anlayan performansına (başarımına) ulaştıracağız.
 • Eğitim ve kalite hedeflerini oluşturarak onları düzenli olarak gözden geçireceğiz ve sürekli iyileştirmeyi artıracağız.
 • Akademik olan veya olmayan tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak her çalışanımızın yetkinliklerini yükselteceğiz.
 • Eğitim öğretim ve yönetsel süreçlerimizde oluşan/oluşabilecek uygunsuzlukları azaltacağız.
 • Okul çalışanlarına kaliteli eğitim hizmeti verecek ve onların memnuniyetini sağlayacağız.
 • Çevre yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yapacağız ve çevreye duyarlı olacağız.
 • Okul çalışanlarının beklentilerini müfredat geliştirmeye yansıtırken ulusal ve uluslararası eğitimsel programların gelişimini izleyerek en doğru eğitim hizmetini sunacağız.
 • İnsanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştireceğiz.

1.5 Kurumsal Değerlerimiz

Sürdürülebilirliği Dikkate Alırız
Kararlarımızın ve kaynaklarımızın sürdürülebilir olmasını hedefleriz. Bu amaçla verimliliği destekleyen, sorumlu, yenilikçi ve çevreci bir yaklaşımla istikrar ve güven yaratacak politikalar izleriz.

Değer Katarız
Tüm çabamızın odağı insandır. Erdemlerimizden, bilgi, beceri ve deneyimlerimizden güç alarak gelişime katkı sağlarız. Bizi değerli kılanın kendimize ve dünyaya kattıklarımız olduğunu bilir, “iyi bir dünya” için çalışırız.

Demokrasi Kültürüne Bağlıyız
Açık iletişim kurar, fikirleri önemseriz. Birbirimize güven duyar, adil ve eşit davranırız.

Her Şeyden Önce “Saygı”
Birbirimizi önemseriz. Davranışlarımızda ön yargı yoktur. Dinlemeyi bilir, anlamaya çalışırız. Farklılıkların bizi zenginleştirdiğine inanırız.

2. Çalışma Takvimi

Akademik takvimde yer alan gezi ve okul dışı etkinlikler, belirtilen tarihteki pandemi koşulları, rezervasyon ve randevu uygunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda veli ve öğrencilerimiz önceden bilgilendirilir.

**Etkinlik takvimi, dönem başında veliler ile Google Classroom üzerinden velilerle paylaşılır. 

3. Günlük Zaman Çizelgesi

ANAOKULU GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ *

3 YAŞ GRUBUSAAT4 YAŞ GRUBUSAATHAZIRLIK GRUBUSAAT
OKULA GELİŞ
SERBEST OYUN
08.00
09.00
OKULA GELİŞ
SERBEST OYUN
08.00
09.00
OKULA GELİŞ
SERBEST OYUN
08.00
09.00
TEMİZLİK/KAHVALTI
TEMİZLİK
09.00
09.30
TEMİZLİK/KAHVALTI
TEMİZLİK
09.00
09.30
TEMİZLİK/KAHVALTI
TEMİZLİK
09.00
09.30
ÇEMBER SAATİ09.30
10.00
ÇEMBER SAATİ09.30
10.00
ÇEMBER SAATİ09.30
10.00
OYUN ZAMANI10.00
10.40
OYUN ZAMANI10.00
10.40
OYUN ZAMANI10.00
10.40
ETKİNLİK ZAMANI10.40
12.00
ETKİNLİK ZAMANI10.40
12.50
ETKİNLİK ZAMANI10.40
12.40
ÖĞLEN YEMEĞİ-TEMİZLİK12.00
12.50
ÖĞLEN YEMEĞİ-TEMİZLİK12.50
13.30
ÖĞLEN YEMEĞİ-TEMİZLİK12.40
13.15
DİNLENME VE UYKU13.00
14.15
OYUN ZAMANI13.30
14.00
OYUN ZAMANI13.15
13.45
MEYVE SAATİ14.30
14.50
ETKİNLİK ZAMANI14.00
15.10
ETKİNLİK ZAMANI13.45
15.10
ETKİNLİK ZAMANI14.50
15.20
MEYVE SAATİ15.10
15.30
MEYVE SAATİ15.10
15.30
GÜNÜ DEĞERLENDİRME15.20
15.30
GÜNÜ DEĞERLENDİRME15.30
15.40
GÜNÜ DEĞERLENDİRME15.30
15.40
EVE GİDİŞ15.45
16.00
EVE GİDİŞ15.40
16.00
EVE GİDİŞ15.40
16.00

*Etkinlik zamanları; branş dersi, sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları vb. etkinlikleri ve haftanın ilk dört gününü kapsamaktadır. Cuma Günleri eve gidiş saati 14.25 dir.

4. ALKEV’de Öğrenci Olmak

4.1 Öğrenci Hakları

Öğrencilerimizin;

●Yaşına ve gelişim özelliklerine uygun, profesyonel davranış ve tutum görme,
● Akranları ve öğretmenleri tarafından kabul ve değer görme,
● İnanç, dil, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılık yaşamama,
● Görüş ve fikirlerini başkalarının haklarına saygı göstererek özgürce ifade etme,
● Güvenli, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşama,
● Eğitim ve oyun alanlarından en iyi şekilde yararlanma,
● Bireysel özelliklerini destekleyen, kaliteli bir eğitim alma,
● İlgi ve ihtiyaçlarına uygun sosyal faaliyetlere katılma,
● Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
● Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
● Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilerle eşit olma,
● Fiziksel ve duygusal şiddetten korunma,
● Sağlıklı yiyecekler ile dengeli ve yeterli miktarda beslenme hakkı vardır.

4.2 Öğrencinin Sorumlulukları

Öğrencilerimiz;

 • Kendi haklarını bilir ve başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Öğretmenlerine, arkadaşlarına, diğer çalışanlara nazik ve saygılı davranır.
 • Söz veya eylemle şiddet içeren davranışlarda bulunmaz.
 • Çalışmalarında zaman yönetimine uyar.
 • Yaşına ve yapabilirliğine uygun olan tüm kişisel işlerini kendisi yapar. (Yemek yemek, giyinmek vb.)
 • Yaşadığı ortamı temiz tutar. Çevresine ve doğaya saygılıdır.
 • Okul ve sınıf eşyalarını korur.

4.3 Öğrencinin Uyması Gereken Kurallar

Her eğitim öğretim yılı başında okul ve sınıf kuralları tüm öğrencilerin katılımı ile oluşturulur. Kuralların uygulanmasında tüm öğretmenler ortak tutum sergiler. Çocuklar; başka çocuklara ve çevrelerine zarar vermemek, güvenli olmayan davranışlarda bulunmamak konusunda bilgilendirilirler. Bu kurala uyulmadığında öğrenci sözle uyarılır. Aynı davranış üçüncü kez tekrarlandığında etkinlikten, yaşına paralel sürede uzaklaştırılır. (3 yaş maksimum 3 dakika vb.)

4.4 Okul Saatleri

Okul eğitim saatleri pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe 08.15’den 16.00’ya, cuma 08.15’den 14.25’e kadardır. Okula devam ve zamanında gelmek esastır.

4.5 Okula Devamsızlık

Okula devam esastır. Önemli durumlarda öğrencinin okula gelemeyeceği velisi tarafından Google Classroom üzerinden sınıf öğretmenine bildirilmelidir.

 4.6. Okuldan Öğrencinin Alınması

Öğrenci okuldan velilerinin dışında, ailenin yazılı olarak bildirdiği kişiler tarafından alınabilir. Öğrenci, velisi dışında biri tarafından alınması durumunda, mutlaka öğrenci işlerine ya da Google Classroom üzerinden sınıf öğretmenine saat 13.00 a kadar, yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
Veliler öğrencilerini okul bahçesinde bekleyerek teslim alırlar.

4.7 Okul Kıyafeti

Öğrencilerimiz okula gezi ve beden eğitimi derslerinin olduğu günlerde okul eşofmanı, bunun dışındaki günlerde serbest kıyafetlerle gelirler

Anaokulumuzun genel prensibi öğrencinin kendi işini kendisinin yapması üzerinedir. Bu nedenle henüz bağcık bağlayamıyorsa bağcıklı ayakkabı gönderilmemesi, okulda giymesi için tercih edilen kıyafetlerin ise her gün bahçe saati yapıldığı düşünülerek, rahat hareket edebileceği kıyafetler arasından seçilmesi önemlidir.

Eşofman takımları, tüm yıl boyunca okulumuzdan temin edilebilir.

4.8 Doğum Günü Kutlamaları

Şeker çikolata kullanımını sınırlandırmak ve kutlamanın özüne odaklanabilmek amacıyla doğum günleri, okulda öğrencilerin kendi sınıfında, eğlenceli şarkılar ve oyunlarla doğum gününe en yakın günde kutlanmakta, evden pasta, hediye vb kabul edilmemektedir.

4.9 Okula Gönderilmemesi Gerekenler

Çocukların özel bir gün nedeni ile arkadaşlarını kutlaması ya da üzüntüsünü paylaşması okul kültürü içinde çocuklara kazandırmaya çalıştığımız önemli değerlerdir. Bu nedenle özel gün ve kutlamalar okulda gerçekleştirilir.

Bununla birlikte çocuklarda sıklıkla görülen gıda alerjisi nedeniyle, doğum günleri ve özel günler de dâhil olmak üzere okula, şeker ve çikolata gibi ürünler kabul edilmemektedir. Aile katılımı, bayramlar vb. zamanlarda da çocuklara şekerle birlikte, hediye de getirilmemesi konusunda okul ile iş birliği yapılmalıdır.

Çocuklar okula altın küpeler, bileklik vb. değerli eşyalarını da getirmemelidir.

4.10 Kayıp Eşya

Öğrencinin okul içinde kullanacağı tüm giysiler, kaybolmaması veya başka öğrencilerin eşyalarına karışmaması için etiketlenmeli ya da bu eşyalara isim yazılmalıdır. Bulunan eşyalar kat sorumluları tarafından toplanır. Sahibi bulunmaması durumunda dönem sonlarında kayıp eşya kutularındaki sahipsiz eşyalar, kurum ya da kişilere bağışlanır.

5. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

5.1 Akademik Program

ALKEV Özel Anaokulu eğitim süreçleri; çocukların yaş grupları ve bireysel farklılıkları gözetilerek PASS teorisi ve beceri temelli eğitim anlayışı ile programlanır. Her yaş düzeyi için ayrı ayrı belirlenmiş̧ temalar, çocukların beceri edinmelerinde araç olarak değerlendirilir. Eğitim aktiviteleri; kültürel aktiviteler, geziler, projeler ve sanat etkinlikleri ile zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Çocukların seçim yapmaları ve karar vermelerine olanak tanıyan uygulamalara gün içinde sıklıkla yer verilir.

Edinilmesi gereken bilgi ve kazanılması beklenen becerilerde odak noktada öğrenci yer alır. Öğretmen, öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik eder. Örneğin çocuklara öğrenme fırsatları yaratır, sorular sorar, görsel ve işitsel materyaller kullanır, onları problemi düşünmeye ve çözümlemeye teşvik eder.

Almanca edinim programı okulumuz için ayrı bir önem taşır. Eğitim programı öğrencilerin dili anlama-konuşma becerilerini üst seviyeye taşımak ve Almancayı akıcı olarak kullanmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu amaca ulaşmak üzere 3 yaş gruplarında bir Türkçe, bir de Almanca konuşan iki sınıf öğretmeni; 4 yaş ve Hazırlık gruplarında ise her ikisi de Almanca konuşan iki sınıf öğretmeni görev alır. Almanca, ana dili öğrenme biçimimizden yola çıkılarak doğal süreçler ve tüm günlük programla yaşanarak öğrenilir. Bu süreçte dil banyosu “Immersiyon” metodundan faydalanılır.

5.1.1 Almanca Dil Edinim Programı
Çocukların erken yaşlarda dil edinmeleri; dili etkili ve kalıcı öğrenmelerinde, artikülasyon problemi yaşamadan, açık, anlaşılır ve doğru telaffuzlarında önemli katkılar sağlar. Bu nedenle okulumuz anaokulunda ana dil düzeyinde Almanca konuşan öğretmenler ile eğitim faaliyetleri yürütülür.

Çocuklar dili günlük rutinler içinde edinir. Bunun dışında amaca yönelik, planlı eğitim zamanları da uygulanır.

 1. Almanca Kahvaltı Zamanı: Okulda gün oyunla başlar. Kahvaltı 08.40’ta başlar ve 09.30’da sonlandırılır. 3 ve 4 yaş grubu öğrencilerimiz kahvaltılarını yemekhanede ve Almanca öğretmenleri ile birlikte yaparlar. Hazırlık grubu öğrencilerimiz ise kahvaltılarını kendi sınıflarında yaparlar. Öğrencilerin kahvaltılarını kendilerinin hazırlamaları ve toplamaları sırasında hem sorumluluk bilincinin gelişmesi hem de dili doğal süreçte edinmesi hedeflenir.
 2. Almanca Çember Zamanı: Çember saati her sabah kahvaltı sonrası gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte aşamalı olarak dil aktiviteleri yaparlar. Yeni kelimeler, şarkılar ve parmak oyunlarının öğrenildiği bu zaman diliminde öğrencinin aktif kılınmasına özen gösterilir.
 3. Almanca Küçük Grup Zamanı: Çocuklar farklı dil seviyelerine ve farklı öğrenme stillerine sahiptirler. Çocukların bu farklılıkları öğrenme sürecini de etkiler. Bu nedenle Almanca sınıf öğretmenleri farklı niteliklerde küçük gruplar oluşturarak sınıfın dışında bir ortamda dil etkinlikleri gerçekleştirirler. 5-6 çocuktan oluşan küçük gruplarla çalışmak, öğrenmenin hızlanmasında etkili ve eğlenceli bir yoldur.
 4. Alman Kültür Aktiviteleri: Almanca konuşan ülkelerin kültürünü tanıtmak ve o toplumlara ait yaşantıların güncesinden kesitler sunmak amacıyla çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenir. Dil edinim sürecinde çocukların hedef dile ait kültür ile tanışmaları, öğrenme sürecini anlamlı hâle getirir. Laternenfest (Fener Festivali), Weihnachtsbasar (Yeni Yıl Panayırı), Fasching (Karnaval) ve Ostern (Paskalya) gibi tipik Alman gelenekleri tanıtılır.

5.1.2 Türkçe Dil Programı: “Ana dilim benim memleketimdir.”
Anaokulunda çocukların kendilerini doğru ifade edebilmeleri için kavram donanımlarının gelişmesi, tam anlaşılır ve akıcı konuşmaları önemlidir. Bu beceri, sosyal duygusal gelişim için olduğu kadar akademik gelişim ve yabancı dil edinimi için de oldukça önemlidir. Bu amaçla, tüm gün Almanca konuşulan gruplarda çocukların kavram donanımlarını ve dil becerilerini geliştirmek amacı ile Türkçe dil dersleri ve sezgisel okuma çalışmaları yapılır. Bu derslerde; sesleri tanıma ve yazma, okunan metinleri dinleme, anlama ve yorumlama, matematik ve düşünme becerilerine yönelik planlı çalışmalar yürütülür. 3 yaş gruplarında Türkçe sınıf öğretmenleri, bu programı Almanca dil edinim programı ile paralel olarak yürütür.

5.1.3 Bahçe Zamanı
Almanların “Kötü hava yoktur, yanlış giysi vardır.” sözünden yola çıkılarak okulumuzda hemen her hava koşulunda bahçeye çıkılması hedeflenir. Bu nedenle hava koşullarının takibi ve çocukların uygun giysiler ile okula gönderilmesi velilerimizden beklenir.

5.1.4 Öğrenci Gelişiminin Takibi
Çocukların gelişimleri; okula kabullerinden, dönem sonuna kadar sınıf öğretmenleri ve rehberlik biriminin ortak çalışmaları ile takip edilerek düzenli aralıklarla gözlem formlarına işlenir. Zaman zaman gelişimin farklı alanlarında zorluk yaşayan öğrencilere özel, grup içi ya da bireysel faaliyetler planlanarak tüm süreçler velilerle açıkça paylaşılır. Her öğrencinin portfolyo dosyası okula başlanılan ilk haftadan itibaren oluşturulmaya başlanır. 3 yaştan 4 yaşa 4 yaştan, Hazırlık Grubuna dosyalar devreder. Portfolyolar yıl sonunda önce sınıfta arkadaşları, sonra aileler ile paylaşılır.

5.1.5 Ödev Anlayışımız
Anaokulunda yazılı ödevler hazırlık sınıflarında, haftada bir ve cuma günleri verilir. Okula gelemeyen öğrenciler için ödevler, Google Classroom üzerinden üzerinden velilerle paylaşılır.

Ödevlerle öğrencinin;

● Sorumluluk duygusunu desteklemek,
● İlkokul sürecinde yerine getireceği bu sorumluluğun eğlenceli yönlerini keşfetmesini sağlamak,
● Zamanı doğru kullanabilme alışkanlığını geliştirmek,
● Ödev bilincini oluşturmayı desteklemek hedeflenmektedir.

Ödevlerde Kontrol ve Geri Bildirim
● Ödevin yapılıp yapılmadığı pazartesi kontrol edilir.
● Kontrol sırasında öğrencilerin pozitif yönleri ön plana çıkarılır.
● Ödev sürecinde gözlemlenen aksaklıklar veli ile paylaşılarak çözüm üretilir.

5.1.6 Eğitici Etkinlikler
Anaokulunda eğitici etkinlik programı içerisinde, resim, beden eğitimi, orff eğitimi vb. dersler alanında uzman kişilerce verilir.

Tüm eğitici aktivitelerin temel amacı; öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarının hem öğretmen hem de öğrenci tarafından keşfedilmesini sağlamak, ilkokul düzeyinde sunulacak olan kulüp çalışmalarına alt yapı oluşturarak öğrencilerin daha bilinçli tercih yapmalarına destek olmaktır.

Ders programı dönem başında ailelerle paylaşılır.

5.1.7 Özel Gün ve Kutlamalar
Okulumuzda, belirli gün ve haftalar, milli ve dinî bayramlar çocukların coşku ile katıldıkları kutlamalar olarak planlanır. Bu etkinliklerde çocuklar kültürümüze ait belli başlı değerleri yaşayarak ve zaman zaman sorumluluklar alarak deneyimlerler. Bununla birlikte farklı kültürleri tanıyarak, öğrendiği dile ait kültürel farklılıkları da keşfetmesini sağlamak, okul kültürünün önemli bir parçası kabul edilir.

5.1.8 Proje Haftası
Proje haftası ikinci dönemin son iki haftasını kapsayacak şekilde, farklı yaş gruplarından öğrenci ve öğretmenlerle, kendi belirledikleri konuları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirdiği bir çalışmadır.  Öğrenciler, projenin son gününde çalışmalarını farklı sunum teknikleri ile sergilerler.

5.1.9 Geziler
4 yaş ve Hazırlık gruplarında temalara paralel olarak planlanan gezilerde çocuklar keşfederek ve inceleyerek bilgiye ulaşma fırsatı elde etmiş olurlar.

Gezi sonlarında öğrencilerimizden gezide gördüklerini ailelerine anlatmaları ve gezi ile ilgili bir resim yapmaları istenir. Evlere gönderilen anı defterlerine çocukların anılarını, onların ifadeleri ile velilerin yazması beklenir. Yapılan resim üzerinden gezi anıları Almanca olarak anlatılır.

5.2 Spor ve Sanat Faaliyetleri

Kış spor okulları, öğrencilere okul dışı zamanlarda yaş gruplarına uygun sanat ve sporun farklı alanlarında çalışma imkânı sunar. 4 yaş ve Hazırlık grubu öğrencileri bireysel ya da karma olarak basketbol, jimnastik, piyano vb. derslere katılabilirler.

5.2.1.Kış Spor Okulları
Kış spor okulları, öğrencilere okul dışı zamanlarda yaş gruplarına uygun sanat ve sporun farklı alanlarında çalışma imkânı sunar. 4 yaş ve Hazırlık grubu öğrencileri bireysel ya da karma olarak basketbol, jimnastik ya da piyano dersleri vb. derslere katılabilirler.

**COVİD-19 vb. öngörülemeyen durumlar nedeniyle yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda, branş dersleri, geziler, kış spor okulları ve toplu okul etkinliklerine ara verilebilir.

5.3 Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Pandemi, hayatımızın diğer yönleri ile birlikte eğitim öğretim süreçlerinin de dönüşümünü gerektirmiştir. Mart 2019 tarihi ile öğretim çalışmalarımız değişen şartlara hızlı bir şekilde uyumlanmış; müfredatımız kesintiye uğramadan çevrimiçi ortamda öğrencilere ulaştırılmaya devam etmiştir.

2022-2023 Eğitim öğretim yılının, bir önceki eğitim yılında olduğu gibi yüz yüze eğitim ile devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte olağanüstü durum senaryolarından birisi de uzaktan eğitimin, zaman zaman sürecinin içinde yer alacak olmasıdır. Okulumuz tüm olağanüstü durumlara hazırlıklı olacak biçimde, planlamalarını dönem başında gerçekleştirmektedir.

6. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programının Amaçları

 • Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin çok büyük bir kısmını tamamladığı, tüm yaşamları boyunca etkili olacak davranış biçimlerinin şekillendiği bu dönemde kendilerini gerçekleştirmesine yardım etmek,
 • Çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal, bilişsel, dil gelişimlerini desteklemek,
 • Yaratıcı düşünce gelişimini desteklemek,
 • Çocuğun problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak,
 • Çocuğun olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini sağlamasına destek olmak,
 • Çocuğun sağlıklı iletişim becerilerini kazanmasını sağlamak,
 • Anne ve babalara, ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak,
 • Çocuğun saygı, sevgi, sorumluluk, çevre bilinci gibi evrensel değerleri kazanmasını sağlamaktır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Dikkat Edilen İlkeler

 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.
 • Etkili bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti bireysel ayrılıkları dikkate alan bir eğitim sisteminde gerçekleşir.
 • Çocuğun bütün olarak gelişmesine sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmasına destek olunur.
 • Uygulanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
 • Uygulanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı ardışık ve esnektir.
 • Öğretmenler, veliler ve okul yönetimi ile iletişim içinde iş birliği yapılır, koordineli çalışılır.

6.1 Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

 1. Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemeye, onları takip etmeye yönelik çalışmalardır.
 2. Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.
 3. Bireysel Çalışmalar: Gerekli görülen öğrencilerle küçük kas gelişimi, algı, dikkat alanlarında ve davranış̧ bozukluğu gösteren çocuklarla yapılan çalışmalardır.
 4. Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak amacıyla yapılan çalışmalardır.
 5. Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimizin sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini takip etmeye yönelik bir çalışmalardır.
 6. Kayıt Görüşmeleri: Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalardır.
 7. Okul Olgunluğu Çalışmaları: ilköğretime geçme sürecinde, öğrencilerimizin geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve onları desteklemek amacıyla yapılan çalışmalardır.
 8. Grup Çalışmaları: Düşünme becerini geliştirme, yaratıcılık, dikkat güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve psikomotor gelişime destek gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.

6.2 Velilere Yönelik Çalışmalar

 1. Aile Danışmanlığı: Velilerimizi daha yakından tanıyarak onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alanlardaki güçlü ya da desteklenmesi gereken yönleriyle ilgili detaylı bilgiler verir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapar.
 2. Bülten Çalışmaları: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda periyodik aralıklarla veli bültenleri çıkarılır ve bu bültenler velilerimize ulaştırılır.
 3. Seminerler: Velilerimizin çocuklarına yönelik uygun tutum ve davranışlar geliştirmelerine destek olmak için düzenlenen çalışmalardır.
 4. Aile-Çocuk Atölyeleri: Aile- çocuk iletişimini güçlendirmek, iletişim becerilerini oyun ve oyuncakları kullanarak geliştirmeyi hedefleyen atölye çalışmalarıdır.

7. ALKEV’de Veli Olmak

7.1 Veli Hakları

ALKEV’de veliler saygılı ve adil bir yaklaşımla; öğrenciye okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulduğundan emin olma; öğrencinin akademik başarısı, yabancı dil düzeyi ve davranışsal gelişimi hakkında düzenli ve doğru bilgi alma; ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik birimi ile görüşme; okul isleyişi ile ilgili olarak etkinliklerin öncesinde okul tarafından bilgilendirilme ve okulun herhangi bir birimine yazmış̧ olduğu elektronik postaya iki iş günü içinde cevap alma hakkına sahiptir.

7.2 Veli Sorumlulukları

Velilerimiz;

 • Okul iletişim ve paylaşım platformlarını takip etmek,
 • Okul tarafından gönderilen formları zamanında doldurmak ve imzalamak,
 • Öğretmenlerle görüşmeleri randevu alarak gerçekleştirmek,
 • Veli toplantılarına, veli-öğretmen görüşmelerine katılmak,
 • Öğrencinin her gün okula zamanında gelmesini sağlamak,
 • Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına destek olmak,
 • Öğrenciye zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda rehberlik etmek,
 • Okul saatleri içerisinde öğrenciler arasında yaşanan sorunlarda aktif sorun çözücü olmamak, her durumda öğretmenden ve okul rehberlik biriminden destek almak,
 • Okul ile iş birliği yapmak ve okulun öğrenciyle ilgili aldığı kararların uygulanmasında ortak davranış sergilemek,
 • Öğrencinin yaşamındaki olağan dışı durumlar ve kendisi ile birlikte, etkileşimde bulunduğu kişilerin sağlığını olumsuz etkileyecek sağlık sorunları ile ilgili okulu bilgilendirmek,
 • Öğrencinin akademik ve kişisel gelişimini doğrudan ya da dolaylı etkileyecek her türlü durum ve gelişmeyi sınıf öğretmeni ya da rehberlik birimi ile paylaşmak,
 • Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak çalışmalarını onun yerine yapmamak,
 • Okulda kazandırılan davranışları ev yaşantısında desteklemek,
 • Her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek,
 • Değişen adres ve telefon bilgilerini okul yönetimine bildirmekten sorumludur.

7.3 Okul Veli İletişimi

Öğrencilerimizin gerek akademik gerekse duygusal ve sosyal gelişmelerinde bir bütünlük sağlamak amacıyla okul-aile iletişimi sürekli desteklenmektedir. Veli-okul iletişimini güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak için farklı paylaşım kanalları ve toplantı / görüşmeler kullanılır:

 • Veli Oryantasyon Toplantıları: Öğretim yılı başında velileri bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılardır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerle tanışır ve ders programları ile okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar. Atölye etkinliklerine katılarak süreci yaşayarak deneyimleme fırsatı bulurlar.
 • Veli- Branş̧ Öğretmeni Bireysel Görüşmeleri: Velilerle branş̧ öğretmenlerinin bireysel olarak yaptıkları görüşmelerdir. Öğretim yılı başında velilere veli-öğretmen bireysel görüşme saatlerini gösteren bir çizelge gönderilir. Veliler istedikleri zaman, randevu alarak çizelgede belirtilen saatlerde öğretmenlerle görüşebilirler.
 • Veli Toplantısı: Dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez, bireysel olarak yapılır. Bunun dışında veliler, farklı zamanlarda da sınıf öğretmeninden randevu alarak görüşebilirler. Görüşmeler, yüz yüze ya da Google Meet üzerinden yapılır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Görüşmeleri: Psikolojik danışmanın öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini anne ve baba ile paylaşmak amacıyla düzenlediği görüşmelerdir. Veli de gerek gördüğü durumlarda randevu alarak öğrencinin psikolojik danışmanı ile yüz yüze ya da Google Meet üzerinden görüşme talep edebilir.

7.3.1. Veli İletişim Kanalları

Toplantıların dışında okul etkinliklerini duyurduğumuz ve veli-öğretmen arasındaki haberleşmeyi sağlayan iletişim kanallarımız; dijital bültenler, okul dergisi, sosyal medya ve yazılı ve sözlü bireysel iletişim araçlarıdır.

Google Classroom:
Okuldaki tüm duyurular, Google Classroom üzerinden gerçekleştirilir. Bu nedenle okula başlarken her öğrencinin kendine ait e-posta adresi ve şifresi oluşturularak velilerle paylaşılır. Veliler, classrooma öğrenci hesabı üzerinden giriş yaparlar. Öğretmenlere iletilecek sorular, görüşme talepleri, öğrencinin okula gelmemesi vb durumlar bu mail adresi üzerinden sınıf öğretmenlerine iletilir.

Okul Dergisi: Das Karussell
Öğrencilerin okuldaki sosyal yaşamları, katıldıkları etkinlik ve geziler, önemli konuklarla yaptıkları söyleşiler hakkında bilgi veren okul bültenidir. İlk-orta okul ve Lise etkinliklerinin de yer aldığı Das Karussell yılda bir kez, dönem sonlarında verilir.

Sosyal Medya:
Veliler okul genelinde gerçekleştirilen sosyal faaliyetler, geziler, okulun tüm paydaşlarını ilgilendiren etkinlikler ile ilgili paylaşımlara www.alkev.k12.tr adresindeki web sitemizden, Facebook, Instagram ve Twitter adreslerinden ulaşabilirler.

Acil durum e-posta adresleri ve WhatsApp hattı:
Bireysel olarak öğrenciyi ilgilendiren acil durumlarda, velilerimiz ile doğrudan telefon ile iletişim kurulur.

Bunun dışında deprem vb. doğal afetlerde var olan diğer iletişim kanallarına alternatif olarak oluşturulan WhatsApp hattı üzerinden toplu olarak velilerle iletişime geçilir.Bu nedenle velinin okulda kayıtlı telefon bilgilerini güncel tutması büyük önem taşır.DEPREM WhatsApp Hattı: 0549 710 01 34

Ulaşım ve Yemek Hizmetlerinde İletişim:
Velilerimiz ulaşım ile ilgili Ulaştırma ve Tedarik Hizmetleri Sorumlusu ve yemek hizmetleri ile ilgili konularda Satın Alma ve Dış İlişkiler Sorumlusu ile iletişime geçerler.

7.4 Okul Aile Birliği

Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin doğal üyesi olduğu Okul Aile Birliği; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşur. Tüm velilerden oluşan genel kurul, her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanarak istekli veliler arasından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçer. Okul Aile Birliği, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek için çalışır.

Okul Aile Birliği’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgiye www.alkev.k12.tr adresinden ulaşabilir, yapılan duyurular hakkında bilgi alabilir ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

8. Hizmetler

8.1 Yemek Hizmetleri

ALKEV Özel Okullarında yemek hizmeti Sardunya firması tarafından verilmekte ve üretim okulumuzda gerçekleşmektedir. 1976 yılından bu yana yalnızca gıda üretimi ve hizmeti alanında faaliyette bulunan firma, 2015 yılı itibarıyla 1.000’in üzerinde iş yerinde, günde 170.000 kişiye yemek hizmeti vermektedir. Sardunya, ISO 9001-2000 Kalite Güvence Sistemi’ni örnek bir seviyede uygulayarak ulusal ve uluslararası kalite standartlarını eksiksiz yerine getiren, sektörün öncü kuruluşlarından birisidir.

Aylık kahvaltı ve yemek menüsü tespiti; okul aile birliği temsilcisi, okul yönetimi, Sardunya yetkilileri, öğrenci temsilcileri ve alanında uzman diyetisyenlerin katılımıyla, sağlık ve beslenme kurallarına uygun olarak hazırlanmakta ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca web sitemizde yayınlanmaktadır. Yemek menüsünde her ay; Alman, İtalyan, Meksika, Çin gibi dünya ve yöresel Türkiye mutfaklarının farklı yemeklerinden çocuklarımızın tatmalarına, salata ve sebze barı uygulaması ile sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasına özen gösterilmektedir.

Mutfak ve yemekhane hijyenine özel önem verilmektedir. Hijyen denetimi, hem Sardunya hijyen departmanı tarafından hem de okulumuz denetim ekibince her ay rutin olarak yapılmaktadır.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı, alanında uzman olan Sardunya Yemek Şirketi tarafından hazırlanıp sunulmaktadır.

Anaokulunda saat 09.00’da sabah kahvaltısı, 11.30-12.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak öğle yemeği, saat 14.30-15.00’de meyve saati uygulaması yapılır.

Yemek servisleri öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Her çocuğun yiyebileceği miktarda, yemekler tabaklarına konularak çocukların tüm yemeklerden yemelerine, değişik tat ve lezzetlerinin farkına varmalarına ve tabaklarındaki yemeği bitirmelerine özen gösterilir. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında, sofra kurallarının da öğrenilmesine özen gösterilir.

8.2 Ulaşım Hizmetleri

Servis hizmetlerimiz OKULSER firmasına ait araçlar ile yapılmaktadır. Çocuklarımızın servis kayıtları ve yıl içerisindeki servis değişiklikleri firmanın görevlendirdiği sorumlu müdür ile iletişime geçilerek yapılmaktadır.

Araçlarda İBB okul servis araçları hizmet yönetmeliği gereğince; üç noktadan destekli emniyet kemeri aynı zamanda okulumuzca alınan tedbirler doğrultusunda, boyu 1,50 cm’ye kadar olan çocuklar için dört noktadan destekli emniyet kemeri ve GPRS sistemi bulunmaktadır. GPRS sistemi vasıtasıyla servis aracının trafikteki durumu veli tarafından da izlenebilmektedir.

Öğrencilerimiz binanın giriş kapısından hostes vasıtasıyla alınır, akşam alındıkları noktada veliye teslim edilir. Okula gelindiğinde hostes tarafından araçtan inmeleri sağlanır. Okulun ilk ayı öğrenciler servise sınıf öğretmenleri ve servis hostesinin gözetiminde giderler. Bir ayın sonunda bu süreç servis hostesleri ile sürdürülür. Hostes tarafından araçta yoklama alınmadan araç hareket ettirilmez.

Servis hizmetleri, okul içindeki tüm birimlerde süren uygulamaların devamı olarak görülür. Servis sürücüleri ve hostesleri gerekli durumlarda servislerde yaşananlarla ilgili aktarımlarını “İletişim Pusulası” vasıtasıyla servis müdürüne bildirirler. Servis müdürü; okul yönetimi, veli ve diğer birimlerle iletişim kurarak bilgi alışverişi sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

Servis Kullanma Kuralları

 • Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğinde olduğundan servis aracında da okul kurallarına uygun hareket edilir.
 • Servise binmek üzere sabahları belirlenen yer ve saatte hazır olunur.
  ● Servis bekletilmez, servisin bekleme süresi azami 2 dakikadır. Geç kalan öğrenci, velisi tarafından okula getirilir.
 • Servis aracı ders saati başlamadan en az 10 dakika önce okulda olacak şekilde ilk noktadan hareket saatini belirler. Ders bittikten 10 dakika sonra da okuldan ayrılır.
 • Sürücü ve hostese karşı saygılı davranılır, sürücü ve hostesin uyarılarına uyulur.
 • Seyir halindeyken sürücü meşgul edilmez.
 • Servisten inildiğinde aracın önünden geçilmez.
 • Servis içinde emniyet kemeri kesinlikle çıkarılmaz. Emniyet kemeri bağlamayan veya bağlı kemeri çözen öğrenci, velisine ve okul yönetimine bildirilir.
 • Servisin durduğu ya da hareket halinde olduğu zamanlarda, öğrenci kendisini veya başkalarını tehlikeye atacak veya çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz.
 • Servis araçları ulaşım halindeyken durdurulup alışveriş yapılmaz.
 • Servis aracı temiz tutulur, yerlere çöp atılmaz.
 • Servis kurallarına uymayan öğrenci, servis hostesi tarafından yazılı olarak servis müdürüne rapor edilir. Rehber öğretmen kurallara uymayan öğrenciyi okul kuralları gereğince uyarır. Aynı öğrenci olumsuz davranışını sürdürürse ailesi ile görüşülür. Tekrarı durumunda belli bir süre için öğrencinin servis kullanmasına izin verilmez.

Veliye Düşen Görevler

 • Sabahları servis bekletilmemelidir. Belirtilen saatte binanın ana giriş kapısında hazır olmayan öğrenci, diğer öğrencilerin geç kalmamaları için 2 dakikadan fazla beklenmez.
 • Geç kalan öğrencinin, evden okula veya okuldan eve ulaşımı veli sorumluluğundadır.
 • Öğrencinin herhangi bir nedenle okula gelmeyeceği durumunda, veli servisin beklememesi için sürücüyü/hostesi bilgilendirir.
 • Öğrenci, okuldan velisi tarafından alındığı durumda, veli öğrencinin servis kullanmayacağını sürücüye/hostese bildirir.
 • Öğrencinin başka bir servise binmesi gereken durumlarda, velinin saat 14.00’e kadar okul idaresine telefon veya e-posta ile bilgi vermesi gerekir. Farklı servis aracı kullanımına, serviste yer olması durumunda izin verilir.
 • Öğrencinin velisi dışında bir başkası tarafından okuldan alınması gerektiğinde bir gün öncesinden veli tarafından yazılan ve imzalanan bir belgenin okul müdür yardımcısına teslim edilmesi ya da e-posta olarak gönderilmesi gerekir.

8.3 Sağlık Hizmetleri

Okulumuzda sağlık hizmetleri okul doktorumuz liderliğinde revir de görevli tam zamanlı okul hemşiresi tarafından yürütülmektedir. Okul revirimiz ilk yardım ve takip için yeterli donanıma sahiptir.

8.3.1 Sağlık Hizmetlerinin Uygulanışı

 • Sağlık sorunu olan öğrenci, öğretmeni tarafından revire getirilir,sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Eğitime devam edemeyecek durumu olan öğrenci bir süre revirde gözlem altında tutulur. Bulaşıcı hastalık belirtileri olan öğrenciler izolasyon odasına alınır.
 • Uzun süren rahatsızlık, ciddi yaralanma gibi ileri tetkik, tedavi veya uzun süreli istirahat gerektiren durumlarda yada bulaşıcı hastalık durumlarında öğrencinin velisi aranarak bilgilendirilir, öğrenciyi okuldan alması istenir.
 • Velinin beklenemeyeceği kadar acil durumlarda, hasta/yaralı, okul hemşiresi gözetiminde, velisinden telefonla onay alınarak, gereken durumlarda da ambulans istenmek suretiyle en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.

8.3.2 Sağlık Kayıtları

Her öğrenci velisinden, okula ilk kayıt sırasında kişisel “Sağlık Bilgi Formu” doldurması ve her yıl bu bilgilerin güncellemesi istenir. Öğrenciye yaklaşımın doğru ve sağlıklı olması açısından tüm bilgilerin eksiksiz olması velinin sorumluluğundadır.

Yıl içinde öğrencinin sağlık durumundaki önemli değişikliklerin okul hemşiresine bildirmeniz gereklidir.

8.3.3 İlaç Verilmesi ile İlgili Kurallar

Özel sağlık durumu veya kronik durumlar dışında öğrencilere ilaç verilmez. Gribal semptomlar gösteren ve/veya antibiyotik kullanan öğrencilerin evde istirahat etmeleri gerekir. İlaç bitiminde doktordan alacağı belge ile okula devam edebilir.

Öğrencinin okulda rahatsızlanması durumunda veli aranarak öğrenciyi okuldan teslim alması istenir.

Velilerin “özel sağlık durumu olan öğrenciler” veya “sürekli ilaç kullanması gereken öğrenciler” in kullanılacak ilacın adı, dozu, kullanım şekli ve saati ile ilgili yazılı bir notu, doktor reçetesi ile birlikte okul hemşiresine e-mail ile bildirmesi zorunludur.

8.3.4 Aşılamalar ve Bulaşıcı Hastalıklar

Okulumuzda uygulanmakta olan aşı takvimi, Sağlık Bakanlığının belirlediği program doğrultusunda yürütülmektedir. Pandemi öncesinde aşı uygulamaları, Büyükçekmece Sağlık Grup Başkanlığınca görevlendirilen ekipler tarafından, kendi doktorları gözetiminde yapılmaktaydı.Ancak covid-19 pandemisi ile 2020 yılı itibariyle okulda aşılama kaldırıldı ve aile hekimlerine devredildi.Yeni bir düzenleme söz konusu olduğunda okulda yapılacak  tüm aşı ve testler, önceden veliye duyurulur ve velinin yazılı onayı alınarak uygulanır.

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, (suçiçeği, kabakulak, kızamık, ağır ishal vakaları vb.) tedavi sonrasında, tedavi eden doktorundan, okula devam edebilmelerinde sakınca olmadığına ilişkin belge getirmelidir.

8.3.5 Çevre ve Hijyen

Okulumuzdaki kullanma ve içme suları, periyodik olarak gerekli incelemelerden geçirilmekte; su sebili, depo ve tankların temizlik ve bakımları yetkili firmalarca düzenli olarak yapılmaktadır.

Yemekhane ve mutfakta çalışan personelin periyodik kontrol sonuçları işletme müdürü ve okul hemşiresi tarafından denetlenmektedir.

8.4 Güvenlik Hizmetleri

Okulumuzda güvenlik hizmeti, 24 saat esasına göre güvenlik personeli tarafından yürütülmekte, ayrıca iç ve dış çevre, kameralarla izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Kapılardan girişi hızlandırmak için velilerimize, tanıtım kartı/araç stickeri verilmektedir.

Okul velisi olmayan ve veli tanıtım kartı/araç stickeri bulunmayan tüm kişilerin girişte kimlikleri alınır, ziyaretçi kartı verilir ve ziyaretçi defterine kayıtları yapılır. Çıkışlarda, ziyaretçi kartları teslim alınarak kendilerine kimlik kartları geri verilir. Ayrıca öğrencinin kimle çıktığı, çıkış sebebi ve çıkış saati deftere kayıt edilir.

9. Acil Eylem Planları

Deprem Tedbirleri

Okul binalarımız depreme karşı dayanıklı malzemeler ve son teknolojiler kullanılarak inşa edilmiş, bina deprem güvenliği açısından kontrolleri yapılarak, gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bununla birlikte, olası bir deprem durumunda, karşılaşılabilinecek senaryolar ile ilgili çalışmalar yapılmış, bunlara uygun olarak gerekli tedbirler alınmıştır. Telefon hatları ve diğer iletişim kanallarının kullanılamaması durumunda velilere genel durum ile ilgili bilgi vermek amacı ile kurulan whatsApp hattı kullanılarak velilerle iletişime geçilir.  Deprem ile ilgili tedbirlere DEPREM EYLEM PLANI bağlantısından ulaşabilirsiniz.