MENÜ

Sağlık

Okulumuzda öğrencilerin fiziksel gelişiminin takibi, rutin aralıklarla gerçekleştirilen sağlık kontrolleri ve ilk yardım müdahaleleri, okul hemşiremiz tarafından yapılmaktadır.

Bununla birlikte okulun hijyen koşullarının takibi ve çalışanlar ile öğrencilere yönelik sağlık eğitim hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerin okul içinde hastalanması ya da kaza geçirmesi durumunda ilk yardım revirlerimizde yapılmakta, gerektiğinde veli onayı ile birlikte, en yakın hastaneye okul idaresi ve okul hemşiresi refakatinde sevk edilmektedir.

Her öğrenci için “Sağlık Bilgi Formu” tutulmakta, ayrıca öğrencinin sağlıkla ilgili tüm bilgileri günlük olarak, iletişim platformu K-12net üzerinden velilerimize iletilmektedir.