MENÜ

Ortaokul Veli El Kitabı

Sayın Velimiz,

Bu kitapçık, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan okulumuzda, 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanacak akademik ve sosyal çalışmaları, okulun fizikî yerleşimini, okul çalışanlarının görev dağılımı ile gerek duyulduğunda kime, nasıl ulaşılabileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kaynağın dikkatle incelenmesiyle edinilecek bilgiler, karşılıklı iletişimimizi kolaylaştıracaktır. Öğrencinin sağlıklı gelişmesi ve yetişmesinde okul ile ailenin sürekli ilişki ve işbirliği içerisinde olması, ona sağlanacak katkı için önemlidir. Bu birlikteliğin vazgeçilmez unsurları olan telefon, ziyaret, görüşme, mesaj vb. her türlü iletişim için doğru yer ve zamanda, doğru kişi ile iletişim kurmak; gereksinim duyulan bilgilendirmelere rahat bir düzen içerisinde ulaşabilmek hepimizi mutlu edecektir.

Karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde, etkili bir iletişimle huzurlu bir anlaşma ortamında birlik, beraberlik içerisinde, başarılı bir eğitim- öğretim yılı diliyoruz.

Ayşenur YAVUZ
İlkokul ve Ortaokul Müdürü

1. Hakkımızda

1.1 Misyonumuz

Uluslararası deneyimlerden yararlanarak bütünleştirici, zengin bir müfredatla bir üst eğitim kurumuna hazırlarken evrensel hoşgörüye sahip; barış içinde huzurlu bir dünya oluşturulmasına katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin duyarlı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, saygılı, disiplini içselleştirmiş, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeyi önemseyen, ana dilini ve hedef dilleri olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Dil Standartları’na göre kullanabilen, kendi geleceğini hazırlayan, yetkin bireyler olmasını sağlamak temel varlık sebebimizdir.

1.2 Vizyonumuz

ALKEV, anaokulundan lise son sınıfa kadar ulusal ve uluslararası programlar ışığında öğrencilerini ve tüm çalışanlarını geleceğe hazırlayan, yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığı olan saygın, lider bir okul olmayı amaçlamaktadır.

1.3 Kalite Politikamız

ALKEV Eğitiminde Kalite Yönetim Sistemi Prensiplerimiz Öğretmen, Öğrenci ve Veli Odaklıyız
Okul içerisinde çalışanlarımızı dinleyip anlayacak, onların ihtiyaç ve beklentileri ile tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dengede tutarak tüm hizmet verdiğimiz tarafları tatmin etmeye çalışacağız.

Liderlik Prensibini Benimseriz
Okulumuzun gelişim planını, hedeflerini ve vizyonunu oluşturup anlatacak ve liderliğimiz sayesinde vizyonumuzu gerçekleştirmek için herkesin davranışlarını yönlendirecek temel değerlere örnek olacağız.

Akademik Olan ve Olmayan İnsan Kaynağımızın, Çalışmalara Katılması Doğrultusunda Hareket Ederiz
Çalışanlarımızı, zümrelerimizin ve okulumuzun gelişimine dâhil edeceğiz. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini tümü ile ortaya çıkarabilecekleri ve motive olacakları bir ortam yaratacağız.

Süreç ve Sistem Yaklaşımını Benimseriz
Ulusal ve uluslararası müfredat programları, kalite yönetim sistemi ve tüm yönetim çalışmalarımızda süreç yaklaşımını izleyerek hedeflerini gerçekleştiren, birbiri ile bağlantılı süreçlerden oluşan tek bir sistem ile zümrelerimizi ve okulumuzu yöneteceğiz.

Sürekli Gelişim İçerisindeyiz
Her bireyin hizmetlerimizin, süreçlerimizin ve yönetim sistemimizin sürekli olarak verimliliğini ve etkinliğini artırmak için motive olacağı bir ortam yaratacağız.

Her Kararımızda Gerçekçi Yaklaşımı Benimseriz
Kararlarımızı; hizmet, süreç ve sistem özelliklerini taşıyan, yetkinlik ve hedef bazlı doğru ölçümlerden aldığımız verilerin mantıksal ve sezgisel analizine dayandıracağız.
Yukarıda saydığımız kalite yönetim sistemi prensipleri doğrultusunda,
“Eğitim – Öğretim” faaliyetlerimizin kalitesinden biz sorumluyuz ancak “Eğitim- Öğretim” ve “Yönetsel” faaliyetlerimizin kalitesini eğitim alan öğrencilerimiz ve paydaşlarımız değerlendirecektir.”

1.4 Prensiplerimiz

 • Tüm düzenleyici, yasal ve uygulanabilir şartları yerine getireceğiz.
 • Öğrencilerimizi sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler olarak yetiştireceğiz.
 • Öğrencilerimizi ana dilini kusursuz kullanan ve hedef dil Almanca/İngilizce eğitiminde konuşan, yazan, dinleyen, okuyan ve anlayan performansına (başarımına) ulaştıracağız.
 • Eğitim ve kalite hedeflerini oluşturarak onları düzenli olarak gözden geçireceğiz ve sürekli iyileştirmeyi artıracağız.
 • Akademik olan veya olmayan tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak her çalışanımızın yetkinliklerini yükselteceğiz.
 • Eğitim öğretim ve yönetsel süreçlerimizde oluşan/oluşabilecek uygunsuzlukları azaltacağız.
 • Okul çalışanlarına kaliteli eğitim hizmeti verecek ve onların memnuniyetini sağlayacağız.
 • Çevre yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yapacağız ve çevreye duyarlı olacağız.
 • Okul çalışanlarının beklentilerini müfredat geliştirmeye yansıtırken ulusal ve uluslararası eğitimsel programların gelişimini izleyerek en doğru eğitim hizmetini sunacağız.
 • İnsanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştireceğiz.

1.5 Kurumsal Değerlerimiz

Sürdürülebilirliği Dikkate Alırız
Kararlarımızın ve kaynaklarımızın sürdürülebilir olmasını hedefleriz. Bu amaçla verimliliği destekleyen, sorumlu, yenilikçi ve çevreci bir yaklaşımla istikrar ve güven yaratacak politikalar izleriz.

Değer Katarız
Tüm çabamızın odağı insandır. Erdemlerimizden, bilgi, beceri ve deneyimlerimizden güç alarak gelişime katkı sağlarız. Bizi değerli kılanın kendimize ve dünyaya kattıklarımız olduğunu bilir, “iyi bir dünya” için çalışırız.

Demokrasi Kültürüne Bağlıyız
Açık iletişim kurar, fikirleri önemseriz. Birbirimize güven duyar, adil ve eşit davranırız.

Her Şeyden Önce “Saygı”
Birbirimizi önemseriz. Davranışlarımızda ön yargı yoktur. Dinlemeyi bilir, anlamaya çalışırız. Farklılıkların bizi zenginleştirdiğine inanırız.

2. Çalışma Takvimi

Akademik takvimde yer alan gezi ve okul dışı etkinlikler, belirtilen tarihteki rezervasyon ve randevu uygunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda veli ve öğrencilerimiz önceden bilgilendirilir.

Covid-19 salgınının yeniden okul süreçlerini etkilemesi durumunda çalışma takviminde değişiklikler yapılır ve uzaktan öğretim süreci başlatılarak yapılan değişiklikler K12NET üzerinden veliler ile paylaşılır.

3. Günlük Zaman Çizelgesi

4. ALKEV’de Öğrenci Olmak

4.1 Öğrencinin Sorumlulukları

Öğrencilerimiz;

 • ALKEV’li Olmanın İlkeleri’ni bilir ve okul kurallarına uyar.
 • Okul dışında ALKEV öğrencisine yaraşır bir şekilde davranır.
 • Başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Öğretmenlerine, arkadaşlarına, diğer çalışanlara nazik ve saygılı davranır.
 • Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınır.
 • Ders zili çaldığında gerekli ders malzemelerini hazırlamış olarak öğretmeni karşılar.
 • Yaşadığı ortamı temiz tutar. Çevresine ve doğaya saygılıdır.
 • Okul ve sınıf eşyalarını korur.
 • Sınıf ve dolabını temiz ve düzenli tutar.
 • Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyer.
 • Söz veya eylemle şiddet içeren davranışlarda bulunmaz.
 • Ödevlerini ve çalışmalarını zamanında yapar ve teslim eder.
 • Kütüphaneden alınan kitapları zamanında teslim eder.
 • Akademik takvimi bilir ve takip eder.
 • Ajanda tutma alışkanlığına sahiptir.
 • Okuldaki tüm etkinliklerde ve derslerde zaman yönetimine önem verir.
 • Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkıda bulunur.
 • Resmî tören ve kutlamalara katılır.
 • Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
 • Başkasının kişisel ve akademik bilgilerini izinsiz kullanmaz. Akademik dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

4.2 Öğrenci Hakları

Öğrencilerimizin;

 • Görüş ve fikirlerini başkalarının haklarına saygı göstererek özgürce ifade etme,
 • Okul yönetimine fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarıyla katkıda bulunma,
 • Okul yönetiminde temsil etme ve edilme,
 • Akranları ve öğretmenleri tarafından kabul görme,
 • İnanç, dil, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılık yaşamama,
 • Güvenli, sağlıklı, temiz ve hijyenik çevre bilinciyle oluşturulmuş bir ortamda yaşama,
 • Sınıf, laboratuvar, spor ve sanat atölyeleri, kütüphane, yemekhane, teknolojik olanaklardan en iyi şekilde yararlanma,
 • Akademik gelişimi hakkında zamanında ve doğru bilgilendirilme,
 • Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
 • Kendini tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma,
 • Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
 • Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilerle eşit olma,
 • Yaşadığı problemlerini rehberlik servisi ve öğretmenleriyle rahatça paylaşma,
 • Sınavlar değerlendirildikten sonra sınav kâğıtlarını görme hakkı vardır.

4.3 Öğrencinin Uyması Gereken Kurallar

Eğitim öğretim yılı başında tüm öğrencilere “ALKEV’li Olmanın İlkeleri Kitapçığı” dağıtılır. Bu kitapçık “www.alkev.k12.tr” adresindeki web sitemizde de yayımlanır. Okul idaresi ve öğretmenleri, yıl içinde yapılan toplantılarda öğrencilerle birlikte bu kuralları sınıfta yeniden gözden geçirir. Eğitim öğretim yılı içinde gerekli görülürse kitapçık revize edilerek öğrenci ve velilere duyurulur. Kitapçıkta, okul kuralları ve bu kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar ayrıntılı olarak anlatılır. Öğrencilerin yıl boyunca bu kurallara uygun davranışlar sergilemeleri gerekmektedir.

Okulumuzda ayrıca öğrenciler okul kurallarına uymadığında ya da ALKEV ilkelerine uygun davranmadığında “ALKEV’li Olmanın İlkeleri Kitapçığı”ndaki belirtilen adımlar izlenir.

Öğrencilerimiz ALKEV’li olmanın ilke ve prensiplerini yerine getirip olumlu davranış gösterdiğinde ayrıca ALKEV’li Olmanın İlkeleri kitapçığında ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde ödüllendirilerek motive edilir.

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği – Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okullarda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin olumlu davranışlarını ödüllendirme ve olumsuz davranışlarını en aza indirme çalışmaları “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu” tarafından yürütülmektedir.

Kurulun olumsuz davranışlara uygulamakla yükümlü olduğu yaptırımlar; “Sözlü Uyarma”, “Yazılı Uyarı”, “Öğrenci ile Sözleşme İmzalama”, “Veli ile Görüşme”, “Kınama”, “Okul Değiştirme”’dir. Yaptırımlar öğrencinin kişisel dosyasına işlenir. Bu yaptırımlardan “Kınama” cezasını alan öğrenci “Öğrenci Birliği” seçimlerine katılamaz, ücretsiz okuma hakkından yararlanamaz, “Teşekkür” ve “Takdirname” alamaz. Okulumuzda bu çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

4.4 Cep Telefonu ve Elektronik Cihaz Kuralları

ALKEV’li Olmanın İlkeleri kitapçığında belirtildiği gibi öğrencilerin zorunlu durumlarda okula getirdiği cep telefonu, tablet bilgisayar vb. cihazlar müdür yardımcısının odasında muhafaza edilir. Ancak kaybolma, zarar görme vb. durumlardan okul sorumlu değildir.

4.5 Okula Devamsızlık, Derse Geç Kalma, Okuldan Erken Ayrılma

Okula Devamsızlık

 • Okula devam esastır. Öğrencinin okula gelmemesi durumunda ilgili müdür yardımcısı veya sınıf öğretmeni bilgilendirilir. Hastalık halinde doktor raporu alınmalı ve 5 iş günü içinde okula iletilmelidir.
 • Sınav olduğu gün devamsızlık yapan öğrencilerin, telafi sınavına girebilmeleri için kurum yönetmeliği gereği doktor raporu veya velinin dilekçesinin ulaştırılması gerekmektedir.
 • Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde öğrenciye 15 güne kadar izin verilebilir.
 • Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.
 • Mazeretsiz veya özürsüz devamsızlık yaptığı güne ait bilgileri/dokümanları edinmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgileri haftalık olarak e-okul sistemine işlenir.

Derse Geç Kalma

 • İlk derse girdiği hâlde sonraki derslere girmeyen öğrenci, yarım gün devamsız sayılır.
 • İlk derse geç kalan öğrenci müdür yardımcısına geç kalış nedenini bildirmek ve “Derse Kabul Kâğıdı” almak zorundadır.
 • Ara derslere geç kalan öğrenci, sınıfta bulunan öğretmen tarafından müdür yardımcısının ofisine yollanır. Müdür yardımcısı, öğrencinin mazeretini dinledikten sonra, özürlü veya özürsüz olduğunu tespit eder ve “Derse Kabul Kâğıdı” vererek derse gönderir.
 • Derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerle ilgili yaptırım süreci başlatılır (bkz. ALKEV’lİ Olmanın İlkeleri).
 • Öğrenciler bir ders veya etkinlikten geç bırakıldıkları için derse geç kalmışlarsa ilgili öğretmenden alacakları “Derse Kabul Kâğıdı” ile derse girerler.
  Revirden gelen öğrenci “Revir Kâğıdı” ile derse girer.

Dersten İzin Alma
Okul hemşiresi, öğrencinin gün içinde sağlık nedenlerinden dolayı derslere giremeyecek durumda olduğunu onaylarsa müdür yardımcısına haber verir. Veliye haber verilir ve gerekli görülürse velinin öğrenciyi okuldan alması istenir. Veli öğrenciyi giriş lobiden teslim alır.

Okuldan Erken Ayrılma
Ders saatleri içinde sağlık sorunları veya acil bir durum nedeniyle okuldan çıkış yapması gereken öğrenci için mutlaka okul idaresinden izin kâğıdı alınması gerekmektedir. İzin kâğıdı olmayan öğrencinin okul dışına çıkmasına okul güvenliği tarafından izin verilmez.

Okul yönetimi kararı ve acil durumlar dışında veli öğrenciyi okuldan erken alacaksa 1 gün önce okul yönetimini bilgilendirmesi gerekir. Öğrenciyi okuldan velisi dışında biri alacaksa bilgileri mutlaka e-posta yoluyla ilgili müdür yardımcısı ile paylaşılmalıdır. Acil durumlar hariç ders saatinde öğrenci hiçbir şekilde teslim edilmez.

Öğrenci Ulaşım Değişikliği Bilgisi
Öğrencinin ulaşım şekliyle ilgili gün içerisinde herhangi bir değişiklik varsa (servis numarası değişikliği, öğrenciyi okuldan alan kişinin farklı olması vb.) saat 12.00’e kadar ilgili müdür yardımcısına mail atılarak bilgi verilmesi zorunludur. Aksi taktirde bu değişiklik geçerli olmayacaktır.

4.6 Kılık Kıyafet

 •  Öğrencilerimiz okula okul üniforması ile gelmek zorundadır. Okul formasının haricinde kazak, süveter, eşofman üstü vb. kıyafetler giyilmez.
 •  Beden Eğitimi dersi ve kulüp çalışmalarının olduğu günlerde, öğrencilerimiz okul eşofmanı ile okula gelirler.
 •  Okulumuzda cuma günü serbest kıyafet uygulaması vardır. Özel durumlarda bu uygulamaya bireysel veya toplu ara verilebilir.
 •  Kız öğrenciler serbest kıyafet günü de dâhil makyaj yaparak gelemez, küpe dışında takı kullanamazlar.
 •  Erkek öğrenciler serbest kıyafet günü de dâhil herhangi bir takı takamazlar.

4.7 Kayıp Eşya

Öğrencinin okul içinde kullanacağı tüm eşyaların kaybolmasını veya başka öğrencilerin eşyalarına karışmasını önlemek amacı ile etiket kullanılmalıdır. Kaybolan eşyasını bulmak öğrencinin sorumluluğundadır. Dönem sonlarında kayıp eşya kutularındaki sahipsiz eşyalar hayır kurumlarına bağışlanır.

5. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

5.1 Akademik Program

ALKEV Özel Ortaokulunda sadece bilgi öğrenen edilgen öğrenciler yerine; bilgiyi gerektiği durumda kullanabilecek, yeniden üretebilecek becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Temel dersler ALKEV müfredat politikası doğrultusunda, 21. yüzyıl becerileri (iletişim, iş birliği, yaratıcılık, eleştirel düşünme, dijital okuryazarlık vb.) çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bilginin ezberletildiği yaşantılar yerine, bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde anlamlı bilgiyi zihninde yapılandırdığı öğrenme durumlarını destekleyen bir iklim oluşturulmaktadır.

Düşünme becerileri eğitim modeliyle bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bu farklılıklarını tanımlayarak öğrencinin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci farklılıkları ilgi, seviye ve öğrenme stilleri değişkenleri açısından dikkate alınmakta, konular gerek zorluk seviyesi gerekse derinlik açısından farklılaştırılarak bireyselleştirme yapılmaktadır. Dersler okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısı kullanılarak akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirilmektedir.

5.2 ALKEV’de Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Programı, “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeylerini temel alan bir programdır. Öğretim; öğrenci merkezlilik, eylem odaklılık ve yapılandırmacı yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşımda her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesi temeldir; düşünme becerilerinin geliştirilmesinin, yaratıcı düşünmeyi de geliştirdiğini kabul eder.

Programda öğrenciye somut bilgiler sunulur, öğrencinin dil becerileri konusunda kendini değerlendirmesi ve akranlarının onu değerlendirmesi desteklenir.

Bu program ile öğrencilerin yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu da öğrencinin özerkleşmesini, dil ve kültürler arası farkındalığı beraberinde getirir. Beceriler yardımıyla kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak hedef dilde okuma yazma alışkanlığı kazanmaları beklenir.

Derslerde “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni”ne dayalı olarak hazırlanmış ders kitapları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi alanları göz önünde bulundurularak okulumuz tarafından farklı kaynaklar üretilmekte ve ders kaynakları zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerin seviyesinin farklı kaynaklar tarafından ölçülüp değerlendirilmesi için Alman Kültür Bakanlığınca (KMK) hazırlanan sertifika sınavları programda yer almaktadır.

Yabancı Dil Programında Hedeflenen Dil Düzeyleri
1.
5-6. Sınıf sonrasında A2 (Temel Dil Kullanıcı- Gereksinim)
2. 7-8. Sınıf sonrasında B1 (Ara Düzey Kullanıcı)

İngilizce

ALKEV’de 3. sınıfta başlayan İngilizce öğretimi Almancada benimsenen yaklaşımlar ve prensipler doğrultusunda yapılanır. Edinilen deneyimlere göre, öğrenciler Almanca ile tanıştıktan sonra ikinci yabancı dil İngilizceye rahat bir geçiş yapmakta ve hızla ilerleme kaydetmektedir. Almancada olduğu gibi, İngilizcede de öğrencilerimize dil sertifikası sınavlarına katılım olanağı sunulur ve gerekli hazırlıklar derslerle bütünleştirilir.

Cambridge Üniversitesinin hazırladığı Cambridge ESOL dil sınavlarına 4-7. sınıf öğrencileri katılırlar. Bu sınavlar iletişimsel özellikli olup İngiltere merkezli dil kurumu tarafından gerçekleştirilir.

Bu doğrultuda,

İkinci Yabancı Dil Programında Hedeflenen Dil Düzeyleri

1. 5. sınıf düzeylerinde tamamlanan A1-A2 eğitimi (Temel Dil Kullanıcı-Gereksinim)
2. 6. sınıf sonrasında A2 (Temel Dil Kullanıcı- Gereksinim)
3. 7-8. sınıf sonrasında A2-B1 (Ara Düzey Kullanıcı)

5.3 Ödev Anlayışımız

Ödevlerle öğrencinin;

 • İşlenecek konulara ait ön bilgi ile derse katılması,
 • İşlenen konuları pekiştirmesi,
 • Sorumluluk duygusu, görevleri ve ödevleri arasındaki bağın geliştirilmesi,
 • Ödevlerini, görevlerini planlama aşamasında zamanı kullanabilme alışkanlığının geliştirilmesi,
 • Araştırma, yaratma süreçlerine katkısı için öğrencilerimize ödev politikamızda belirlenen kriterlere uygun olarak düzenli ödev verilir.

Ödevlerde Kontrol ve Geri Bildirim

 • Verilen ödev bir sonraki derste kontrol edilir. İçerik kontrolü öğrencilerle veya öğretmen tarafından yapılır.
 • Ödevini yapmadan okula gelen öğrenciler ödevlerini mutlaka tamamlarlar.
 • Öğrencinin ödev yapma alışkanlığı ile geri bildirim günlük ve/veya haftalık K12 ödev bilgilendirme ve çizelgesi üzerinden veli tarafından takip edilir.
 • Ödev, öğrencinin sorumluluğundadır ancak ödevin aksaması ve bu durumun sürekli tekrarı durumlarında veli bilgilendirilir.
 • Öğrencinin ödev devamsızlığı durumunda okul kuralları (bkz. ALKEV’li Olmanın İlkeleri kitapçığı) prosedürü devreye girer.
 • Eğer sorun çözülemezse rehberlik birimi ve aile ile öğrencinin bulunduğu bir toplantı düzenlenir.

5.4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

ALKEV Özel Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Göz Önünde Bulundurulan İlkeler

 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır. Öğrenciler kendi istekleriyle, psikolojik danışmanların ihtiyaç hissettikleri durumlarda ya da öğretmen yönlendirmesiyle görüşme gerçekleştirirler.
 • Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
 • Öğretmenler, veliler, okul yönetimi ve rehberlik birimi sürekli iletişim içinde olup iş birliği yapar, gerektiği durumlarda ortak çözüm yolları geliştirir.

Çalışmalarımızın hedeflerine ulaşabilmesi; aile, öğretmen, idare arasındaki karşılıklı anlayış ve iş birliğine bağlıdır. Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin çok büyük bir kısmını tamamladığı, tüm yaşamları boyunca etkili olacak davranış biçimlerinin şekillendiği bu dönemde kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmek amacıyla öğrencimizin psiko- sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini desteklemek, olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini sağlamasına destek olmak, sağlıklı iletişim becerilerini kazanmasını sağlamak, anne ve babalara ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak amaçlarımız arasındadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır. Akademik alanlarla ilgili bilgiler de öğretmenlerle paylaşılır.

Okula Uyum Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan veya ara sınıflara yeni gelen öğrencilere yönelik yapılan, okulu ve tüm birimlerini tanıtmayı hedefleyen çalışmalardır. Amaç, öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Öğrencinin okula uyumuyla ilgili süreci bireysel veli görüşmelerinde veliyle paylaşılır.

Bireysel Çalışmalar: Öğretmenler ve velilerden gelen geri bildirimler ya da psikolojik danışmanın gözlemleri sonucunda bireysel desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuklarla bireysel çalışmalar yapılır. Bireysel çalışmalarda kullanılan yol, yöntem ve teknikler öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda psikolojik danışman ve rehber öğretmen tarafından belirlenir. Öğrenciyle yapılan bireysel çalışmalar arasında önleyici destekleyici görüşmeler, durum takibi ve akademik takip, hedef belirleme, ergenlerle terapötik danışma görüşmeleri ve öğremcilere uygulanan test ve teknikler yer alır. Yapılan bu çalışmaların sonuçları, okul hayatındaki yansımaları, alınabilecek önlemler ile ilgili konular, veli ile bireysel görüşmelerde paylaşılır, iş birliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda da etik ilkeler korunarak ilgili öğretmen ya da okul idaresi ile paylaşılabilir.

Grup Çalışmaları: Benzer sıkıntılar yaşadıkları gözlenen ve tespit edilen öğrencilerle gönüllülük ve gizlilik ilkesine uygun olarak planlanır ve yürütülür. Grup çalışmalarında; öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak, duygularını tanıyarak başkalarının da benzer duygular yaşadıklarını gözlemleme fırsatı vermek, değişim ve gelişim konusunda motivasyonlarını artırmak, grubun diğer üyelerinin problem çözme yöntemlerini gözlemleyerek kendisi için en uygun yolu ve yöntemi bulması konusunda öğrencileri yüreklendirmek amaçlanır. Grup çalışmaları ile ilgili veli bilgilendirilir.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri: Öğrencilerin sınıf düzeyindeki ihtiyaçlarına yönelik olarak sınıf rehberlik etkinlikleri planlanır ve uygulanır.

Velilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Veli Görüşmeleri: Psikolojik danışmanların öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini gerekli gördükleri durumlarda veliler ile paylaşmak amacıyla düzenledikleri görüşmelerdir. Bazı durumlarda konuyla ilgili olarak görüşmeye katılmak isteyen öğretmen olduğunda görüşmenin bir kısmında yer alır. Velilerimiz de rehberlik servisiyle görüşmek istedikleri zaman arayıp randevu alabilirler.

Randevular rehber öğretmen tarafından verilir. Ulaşılamayan durumlarda santral memuru tarafından konu ile ilgili not alınır ve rehber öğretmenin dönüş yapması sağlanır. Randevusuna gelemeyecek olan velilerin önceden durumu haber vermeleri, velilerimizin rehberlik servisimizden alacağı verimi artırmaktadır. Haber verilemediği durumlarda yeniden randevu alınması velilerimiz tarafından gerçekleştirilir.

Yayınlar: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda yayınlar çıkarılır ve velilerimize ulaştırılır.

Seminerler: Velilerimizin çocuklarına yönelik uygun tutum ve davranışlar geliştirmelerine destek olmak, ortak yaşanan sıkıntılarla (sorumluluk bilinci, öz disiplin, kurallar, anne baba tutumları vs.) ilgili bilgi ve tecrübeleri paylaşmak ve ortak çözümler geliştirmek amacıyla düzenlenen paylaşımlardır. Siz velilerimize gönderilen “Veli Davet Yazıları” doldurulurken işaretlenen seçenek “KATILMIYORUM” da olsa yazının öğrenciyle geri gönderilmesi, velilere sunacağımız hizmetin kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin sorumluluk duygusunun gelişmesi açısından son derece önemlidir.

5.5 Ölçme-Değerlendirme Süreci

Akademik Başarı Ölçütleri
ALKEV Özel Ortaokulunda öğrenci başarısının değerlendirilmesinde iki temel ölçüt vardır:

 1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar
 2. Kazanımlar ile uluslararası deneyimlerden elde ettiğimiz ALKEV müfredatı

Öğrenci başarısı; yazılı sınavlar, varsa proje, öğrencilerin derse katılım ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. Öğrenciler yıl boyunca derslere ve sınavlara eksiksiz katılır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek amacıyla ölçme değerlendirme birimi tarafından düzenli aralıklarla sınavlar yapılarak öğrencilerin akademik seviyeleri ölçülür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici ve destekleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

Performans Belirleme Çalışmaları ve Projeler
Performans belirleme çalışmalarının sayısı ve niteliği, dersin içeriğine ve işleyişine göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en fazla beş tane ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

Ortaokulda öğrenciler ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Projeler ve performans belirleme çalışmaları, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içerisinde çalışmalarını teslim eder. Projeler, teslim edildiği dönemde değerlendirilir.

Okulumuzda Yapılan İzleme ve Düzey Belirleme Amaçlı Sınavlar

Sınav Tablosu

Hazırbulunuşluk SınavıKDS

(Kazanım Değerlendirme Sınavı)

GDS

(Genel Değerlendirme Sınavı)

Sözel Bölüm

Sayısal Bölüm

LGS

Bursluluk Sınavı
5. SınıfTüm Derslerde Sınıf Çalışması4 adet KDS-Sözel

4 adet KDS-Sayısal

4 adet KDS-Yabancı Dil

21
6. SınıfTüm Derslerde Sınıf Çalışması4 adet KDS-Sözel

4 adet KDS-Sayısal

4 adet KDS-Yabancı Dil

41
7. SınıfTüm Derslerde Sınıf Çalışması2 adet KDS-Sözel

2 adet KDS-Sayısal

2 adet KDS-Yabancı Dil

33 Adet Sözel Bölüm

3 Adet Sayısal Bölüm

5 Adet LGS

1
8. SınıfTüm Derslerde Sınıf Çalışması40 LGS (Bazıları Türkiye Geneli Sınavlar)

*Okul içinde yapılan Başarı Bursu Sınavı ortaokulda 5, 6, 7. sınıflara uygulanır. Burslar, ALKEV Burs Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan sınava ve ders öğretmenleri tarafından puanlanan “Okul Kültürü” ölçeğine göre verilir. (Okul Kültürü Ölçeği; Öğrencilerin okul ve sınıf içerisindeki davranışları ile derslere karşı tutumlarını ölçmek için hazırlanan Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler-Almanca ders öğretmenleri tarafından 30 puan üzerinden değerlendirilme yapılan bir ölçektir. Kazanım Değerlendirme Sınavları açık uçlu, diğer sınavlarımız çoktan seçmeli olarak uygulanır.)

Yazılı Sınav Uygulamaları

 • Okulumuzda, her şubeye kendi sınıf seviyesinde zümre öğretmenlerince hazırlanan ortak sınavlar uygulanır. Dönemde her dersten iki sınav yapılır.
 • Sınavların tarihleri dönem başında belirlenerek tüm öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez.
 • Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 • Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
 • Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.
 • Herhangi bir nedenle sınava katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

Puan Değerlendirmesi
Ortaokulda öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Ortaokul düzeyinde sınavlar, projeler ve öğrencilerin ders etkinliklerine katılımları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, k12net ve e-okul sistemine işlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

Dönem, Yıl Sonu ve Ağırlıklı Puanı
Ortaokulda bir dersin dönem puanı;
Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Dönem puanı, yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam puan olarak değerlendirilir.

Bir dersin yıl sonu puanı;
Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yıl sonu puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00’ten az olamaz.

Sınıf Geçme
Başarılı olan öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

Ortaokulda;

Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.

Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, “Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti” veya “Sınıf Tekrarına Karar Verildi” ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

Etüt ve Ek Dersler
Ölçme değerlendirme birimimizin yaptığı sınavların raporlarına ve öğretmen arkadaşlarımız ders içi gözlemlerine göre öğrencilerin etüt ihtiyacı olan derslerden etüde K12NET sistemimiz üzerinden etüde davet edilir.

5, 6 ve 7. sınıflarda okul saatleri sonrasında çevrim içi çıkış etüdü yapılır.
Çıkış Etütlerinin çevrim içi olarak  Pazartesi – Perşembe 17.20–18.00 / 18.05–18.45; Salı – Çarşamba 17.20 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

6 ve 7. Sınıfların sosyal bilgiler çıkış etütleri 15 günde bir dönüşümlü yapılacaktır.

5. SINIFLARPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBE
TÜRKÇESOSYAL BİLGİLERALMANCAMATEMATİKFEN BİLİMLERİİNGİLİZCE
17.20 – 18.0018.05 – 18.4517.20 – 18.0017.20 – 18.0017.20 – 18.0018.05 – 18.45
6. SINIFLARPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBE
TÜRKÇESOSYAL BİLGİLERALMANCAMATEMATİKFEN BİLİMLERİİNGİLİZCE
17.20 – 18.0018.05 – 18.4517.20 – 18.0017.20 – 18.0017.20 – 18.0018.05 – 18.45
7. SINIFLARPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBE
TÜRKÇESOSYAL BİLGİLERALMANCAMATEMATİKFEN BİLİMLERİİNGİLİZCE
17.20 – 18.0018.05 – 18.4517.20 – 18.0017.20 – 18.0017.20 – 18.0018.05 – 18.45

8. sınıflarda Çarşamba ve Perşembe okul saatleri içerisinde açık etüt; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe öğrenci ihtiyacına göre çıkış etüdü uygulanır.
8. sınıflarda MEB ders saatlerine ek olarak etüt saatleri ile ders saatleri artırılır.

5.6 Özel Gün ve Kutlamalar

ALKEV Özel Okullarında, MEB mevzuatında yer alan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’ni dikkate alarak anma, tören ve gösteri programları planlanır. Ulusal ve resmî bayramlar günün anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanır. ALKEV’de milli bayramlarımız gününde kutlanmaktadır.

Kültürümüzün temellerini oluşturan dini bayramlarda küçük sınıflarımız büyük sınıflarımızı ziyaret ederek bayramlaşırlar. Burada, sosyal hayattaki değerlerin canlı tutulması ve hayata dair bazı sosyal tecrübelerin okulda kazandırılması amacı güdülmektedir. Türk ve Alman kültürünün ortak değerleri olan küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve sorumluluk bilincinde olma vurgusu okulumuzun kazandırmak istediği temel değerler arasındadır.

5.7 Alman Kültür Etkinlikleri

Okulumuzda yabancı dil eğitimi ağırlıklı Almanca yapılır ve dilin kullanımı günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Çok kültürlülüğün esas alındığı okulumuzda öğrencilerimize Alman dilini konuşan ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve o toplumlara ait yaşıtlarının güncesinden kesitler yaşatmak amacıyla çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenir.

Weihnachtsbasar (Yeni Yıl Panayırı), Fasching (Karnaval) gibi faaliyetler çerçevesinde, tipik Alman gelenekleri yaşayarak ve uygulayarak tanınır. Almanya gezileri, değişim programları, uluslararası dil ve spor kampları gibi etkinlikler ise öğrencilerimizin Almanca bilgilerini sınıf dışı ortamda özgün olarak kullanmalarına fırsat yaratmaktadır.

5.8 Proje Haftası

ALKEV Özel Okullarının üretmeye önem veren öğrencileri, II. dönemin son haftasında çeşitli projelerde öğretmenleri rehberliğinde 1 hafta boyunca çalışırlar. Öğrencilerimiz karne günü bu çalışmalarını sergileyip sunumlarını gerçekleştirirler.

Okulumuzda yürütülen bu çalışmada proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanılmakta; öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, araştırma, bilgi teknolojilerini doğru kullanma ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Eğitim-Öğretimi Destekleyici Etkinlikler

5.9. Kulüp Saati

ALKEV Özel Okulları olarak eğitim öğretim programında kulüp çalışmaları, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Kulüplerin amacı; öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk ve keşfetme duygularını geliştirmek; kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.

Sene başında yapılan “Kulüp Tanıtım Günü”nde kulüp öğretmenleri tarafından öğrencilere kulüpler hakkında bilgi verilir, aynı gün kulüp tanıtım kitapçığı ile tercih formları dağıtılır. Daha sonra öğrenciler velileri ile birlikte yapmış oldukları tercihlerine göre kulüplere yerleştirilir. Kulüplere devam zorunluluğu olup çalışmalar sırasında okul kuralları geçerlidir. Öğrencilere öğretim yılı içerisinde etkinlik çalışmalarını sergileme fırsatı verilir.

5.10 Geziler

Her yaş grubunun gelişimsel özellikleri, ders kazanımları ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde geziler planlanmaktadır. Öğrenciler; keşfederek ve inceleyerek bilgiye ulaşma; anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmeyi destekleme fırsatı elde etmiş olurlar.

5.11 Spor ve Sanat Etkinlikleri

Okulumuzun yürüttüğü beden eğitimi faaliyetlerinin dışında, öğrencilerimizin fiziksel ölçüm testleri ile gelişimlerinin takibi yapılmakta ve uygun spor branşına yönlendirme gerçekleştirilmektedir.

Hafta içi ve hafta sonları düzenlenen kış spor okulu faaliyetleri, yaz okulu faaliyetleri, resmi ve özel müsabakalar, sınıf içi ve sınıflar arası özel günlerde düzenlenen spor turnuvaları ile öğrencilerimiz yeteneklerini geliştirmekte ve başarılarını gösterme şansı yakalamaktadırlar.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da katılan okulumuzda; yurt içi kayak kampları düzenlenmekte, izcilik faaliyetleri yürütülmektedir.

ALKEV Özel Okullarında sanat eğitimi görsel sanatlar, müzik, drama disiplinlerinden oluşur. Öğrencilerimizin zihinsel ve algısal yeteneklerini geliştirmek, onlara estetik duyarlılık kazandırmak, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini sanatla ifade etmelerini, yaratıcı düşünmelerini sağlamak, sanat sevgisi ve bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar düzenlenir.

Her yıl düzenlenen müzik şöleni, dinletiler, konserler, gösteriler, sergi ve yarışmalar ile verilen nitelikli sanat eğitiminin ürünleri velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılır. Dünya Sanat Günü, tüm hafta boyunca düzenlenen sanat etkinlikleri ile kutlanır.

6. ALKEV’de Uzaktan Eğitim Süreci

Pandemi, hayatımızın diğer yönleri ile birlikte eğitim öğretim süreçlerinin de dönüşümünü gerektirmiştir. Mart 2019 tarihi ile öğretim çalışmalarımız değişen şartlara hızlı bir şekilde uyumlanmış; müfredatımız kesintiye uğramadan çevrimiçi ortamda öğrencilere ulaştırılmaya devam etmiştir.

Pandemi döneminde yaşadığımız tecrübe, çevrim içi eğitimin artık eğitim öğretim hayatımızın bir parçası olacağını göstermiştir. Bir Google okulu olarak önümüzdeki süreçte temel programlar Google Suite, temel pedagojimiz yüz yüze ve çevrimiçi öğretimi bir arada ele alan harmanlanmış öğrenme olacaktır. Ders içerikleri koşullar doğrultusunda tamamen veya kısmi olarak dijital sunulacaktır.

Bilişsel, sosyal ve öğretimsel boyutların yer aldığı bir ekosistem olarak tasarlanan uzaktan eğitim sürecinin bileşenleri aşağıda sunulmuştur:

6.1 Çevrim içi ve Çevrim dışı Dersler

Derslerimiz senkron ve asenkron şekilde işlenmektedir.

Bilgi aktarımının yanında öğrencilerin öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşime girmesi, fikirlerini tartışması ve müzakere etmesi için Google Meet üzerinden canlı dersler gerçekleştirilmektedir. Burada amaç sadece içeriği aktarmak değil diyaloğu da sağlamak, sosyal görünürlüğün avantajından faydalanmaktır.

Uzaktan öğretimin temel bileşenlerinden asenkron videolar konu anlatımları ve örnek soru çözümleri içerikleri için kullanılmaktadır.

6.2 Ödevlendirme ve Ek Görevler

Derslerin öncesinde ve sonrasında öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırması, var olan bilgilerini pekiştirmesi amacıyla destekleyici çalışmalar paylaşılmaktadır. Öğrencileri kavramsal anlayışlara ulaştırmak amacıyla ek görevlerle onlara konu ile ilgili keşfetme, üretme ve sorgulama fırsatları verilmektedir.

Sadece günlük ödevler değil öğrendiklerini performansa dönüştürmelerini sağlayacak ve akranlarıyla iş birliği yapacakları projeler üretmeleri teşvik edilmektedir.

6.3 Sanal Sınıf: Google Classroom

Ödevler, ders materyalleri ve duyurular Google Classroom üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler öğretmenlerine ödevlerini göndermekte, geri bildirim almakta, sınıf tartışmalarına yorum yapmakta ve iletişime geçebilmektedir.

Bunların yanında sanal sınıflarımız; birlikte çalışmak, paylaşımda bulunmak, açık iletişimi desteklemek ve sosyal bağlarımızı korumak amacıyla da kullanılmaktadır.

6.4 Değerlendirme

Yüzyüze eğitimde kullandığımız değerlendirme süreçleri çevrimiçi ortamda devam ettirilmektedir. Takvimlenmiş çevrimiçi deneme sınavları ve yazılı değerlendirmeler uygulanmakta, süreç değerlendirmesi amacıyla öğrencilere performans görevleri ve projeler atanmaktadır. Öğrencilere sık sık özdeğerlendirme fırsatları verilmektedir.

6.5 Sınav Grupları

8.sınıflarda öğretmenlerimizin hazırladığı ve farklı yayınevlerinden temin edilen sınavlar ile öğrencilere kendilerini deneme fırsatı sağlanmaktadır. Tüm denemelerin her branş için çözümleri yapılarak Classroom platformuna yüklenmektedir. Sınav sonuçları ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik küçük gruplar ile etütler planlanarak öğrencilerimizin eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmektedir. Haftanın belirli günlerinde öğrencilerin çözemedikleri soruların çevrimiçi olarak birebir ve interaktif şekilde çözülmesi sağlanmaktadır. İki haftada bir olacak şekilde öğrencilerimiz iki veya üç kişilik gruplar halinde mentör öğretmenleri ile görüşerek durum değerlendirmesi yapmakta ve öğrencilerimizin yeni yol haritaları çizmeleri sağlanmaktadır.

6.6 Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik birimimiz bu süreçte öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla çevrimiçi dersler, bireysel veli görüşmeleri, bireysel öğrenci görüşmeleri ve webinarlar düzenlemekte, sürekli ulaşılabilir olma stratejisini benimsemektedir.

8. sınıf öğrencileri ve velileri ile düzenli olarak yüz yüze ve online görüşmeler yapılmakta, sürecin sınava hazırlık açısından etkin ve verimli geçirilmesi konusuna yönelik mentorluk çalışmaları çevrimiçi ortamda devam ettirilmektedir.

7. ALKEV’de Veli Olmak

ALKEV’de veliler; saygılı ve adil bir davranışla karşılaşma, öğrenciye okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulduğundan emin olma; öğrencinin akademik başarısı, yabancı dil düzeyi ve davranışsal gelişimi hakkında düzenli ve doğru bilgi alma; ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik birimi ile görüşme; okul işleyişi ile ilgili olarak etkinliklerin öncesinde okul tarafından bilgilendirilme ve okulun herhangi bir birimine yazmış olduğu elektronik postaya iki iş günü içinde cevap alma hakkına sahiptir.

7.1 Veli Sorumlulukları

Tüm velilerimiz,

 • Düzenli olarak K12Net sistemini kontrol etmek,
 • Okul iletişim ve paylaşım platformlarını takip etmek,
 • Okul tarafından gönderilen formları zamanında doldurmak ve imzalamak,
 • Öğretmenlerle görüşmeleri randevu alarak gerçekleştirmek, saygı çerçevesinde iletişim kurmak,
 • Veli toplantılarına, veli-öğretmen görüşmelerine katılmak,
 • Öğrencinin her gün okula zamanında ve okul kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelmesini sağlamak,
 • Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına destek olmak,
 • Öğrenciye zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda rehberlik etmek,
 • Öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamak,
 • Okul saatleri içerisinde öğrenciler arasında yaşanan sorunlarda aktif sorun çözücü olmamak, her durumda öğretmenden destek almak,
 • Okul ile işbirliği yapmak ve okulun öğrenciyle ilgili aldığı kararların uygulanmasında ortak davranış sergilemek,
 • Öğrencinin yaşamındaki olağandışı durumlar, sağlık sorunları, özel ilgi alanları ve yetenekleri konularında okulu bilgilendirmek,
 • Öğrencinin akademik ve kişisel gelişimini doğrudan ya da dolaylı etkileyecek her türlü durum ve gelişmeyi rehberlik birimi ile paylaşmak,
 • Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak çalışmalarını onun yerine yapmamak,
 • Okulda kazandırılan davranışları ev yaşantısında desteklemek,
 • Her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek,
 • Değişen adres ve telefon bilgilerini okul yönetimine bildirmekle sorumludurlar.

7.2 Okul-Veli İletişimi

Öğrencilerimizin gerek akademik gerekse duygusal ve sosyal gelişmelerinde bir bütünlük sağlamak amacıyla okul-aile iletişimi sürekli desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerle ilgili konuların onların duyabileceği ortamdan uzakta, randevu alarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Eğitim- öğretim saatleri içerisinde velilerin katlarda bulunmaması gerekmektedir. Veli-okul iletişimini güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak için aşağıda belirtilen paylaşım kanalları ve toplantılar/görüşmeler kullanılır.

Telefon: Okul saatlerinde, okul- veli arasında önemli ve acil durumlarda bilgi paylaşımı için kullanılır. Telefonlar öncelikle santrale aktarılır ve santral memuru veliyi ilgili birime bağlar. Ulaşılamayan durumlarda konu ile ilgili not alınır ve ilgili kişinin dönüş yapması sağlanır. Telefon bilgilerinizin güncel olması son derece önemlidir. Öğretmenin kişisel cep telefonuyla iletişim sağlanmaz.

Telefon İletileri (SMS): Önemli etkinlik ve toplantıların duyurularında kullanılır. Bilginin sağlıklı paylaşımı açısından hem anne hem de babaya gönderilir. Okul yönetimi tarafından gönderilmiş kısa mesajlar okul yönetimi tarafından okundu kabul edilir.

Whatsapp Veli Bilgilendirme Sistemi: Önemli bilgilendirme ve duyurular öğretmen tarafından kurulan tek taraflı whatsapp grubundan da paylaşılır. Gruba ilgili yönetici, rehber öğretmen ve branş öğretmenleri de dahil edilir.

K12Net Sistemi: Toplantı gün ve saatleri, duyurular, öğrencinin ödev durumu, ölçme değerlendirme sonuçları ve varsa öğretmen özel notlarının iletildiği sistemdir. Öğretmenler K12Net sistemini günde bir kez kontrol etmekte yükümlüdür.

Veli Bilgilendirme Toplantıları: Öğretim yılı başında velileri sınıf düzeyi süreçlerine dair bilgilendirmek amacıyla toplu olarak yapılan toplantılardır. Bu toplantılarda veliler, öğretmenlerle tanışırlar; ders ve öğretim içerikleri ile okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar.

Bireysel Veli Toplantısı: Velilerle sınıf öğretmenleri dönemde iki kez, rehber öğretmenlerle dönemde en az bir kez bireysel yapılan görüşmelerdir. Dönem boyunca tüm öğretmenlerden alınan akademik ve davranış durum değerlendirme bilgilerinin velilerle paylaşıldığı çözüm ve karar odaklı toplantılardır. Bu toplantılarda tespit edilen çözüm önerilerinin hem okul hem de veli tarafından takip edilmesi esastır.

Veli-Ders Öğretmeni Bireysel Görüşmeleri: Velilerin ders öğretmeni ile yaptığı görüşmelerdir. Bu görüşme talebi veli veya öğretmen tarafından gelebilir. Öğretim yılı başında velilere “veli-öğretmen bireysel görüşme saatleri”ni gösteren bir çizelge gönderilir. Veliler okulu arayarak santral memuruna randevu taleplerini iletirler. Santral memuru bireysel görüşme saatlerini dikkate alarak randevuyu oluşturur. Görüşme talebi öğretmenden geliyorsa veli öğretmen tarafından aranır. Karne günü ve veli toplantılarının, bir hafta önce ve bir hafta sonrasında veli görüşmesi yapılmaz.

Genel Veli Toplantısı: Veliler, çocuklarıyla ilgili görüşmek üzere dönemde bir kez okula davet edilirler. Velilerimizin genel durum değerlendirmelerini yapabilmeleri için bu toplantılara katılmaları beklenir. Bu toplantılarda veliler branş öğretmenleriyle bireysel görüşme olanağına sahip olurlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Görüşmeleri: Psikolojik danışmanların öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini gerekli gördükleri durumlarda veliler ile paylaşmak amacıyla düzenledikleri görüşmelerdir. Velilerimiz de rehberlik servisiyle görüşmek istedikleri zaman okulu arayıp randevu alabilirler. Randevular rehber öğretmen tarafından verilir. Ulaşılamayan durumlarda santral memuru tarafından konu ile ilgili not alınır ve rehber öğretmenin dönüş yapması sağlanır. Randevusuna gelemeyecek olan velilerin önceden durumu haber vermeleri velilerimizin rehberlik servisimizden alacağı verimi artırmaktadır. Haber verilemediği durumlarda yeniden randevu alınması velilerimiz tarafından gerçekleşir.

Okul İdaresi Görüşmeleri: Okul idaresi gerek gördüğü durumlarda velileri görüşmek üzere okula davet edebileceği gibi, veliler de ihtiyaç duydukları takdirde okul idaresinden randevu alarak görüşmeye gelebilirler. Ayrıca yıl içinde tüm velilerimiz ilgili müdür yardımcısı ile planlanmış bir görüşmeye mutlaka davet edilir.

Veli Seminerleri: Okulumuz birimleri tarafından düzenlenen anne ve baba gelişimini hedef alan seminerlerdir. Ebeveyn-çocuk iletişiminin ve akademik süreçlere dair bilgilenme toplantılarının önemli olduğu düşünüldüğünden katılımız önerilmektedir.

Bültenler: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda periyodik aralıklarla yayınlar çıkarılır ve velilerimize ulaştırılır.

7.3 Okul Aile Birliği

Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin doğal üyesi olduğu Okul Aile Birliği; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşur. Tüm velilerden oluşan genel kurul, her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanarak istekli veliler arasından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçer. Okul Aile Birliği, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek için çalışır. ALKEV Özel Okulları Okul Aile Birliği yıl içinde sosyal sorumluluk amaçlı etkinlikler düzenler.

Okul Aile Birliği’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgiye “www.alkev.k12.tr” adresinden ulaşabilir, yapılan duyurular hakkında bilgi alabilir ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

7.4 Okulda İletişim

Velilerimizin görüşmek istedikleri konular doğrultusunda iletişime geçebilecekleri kişiler ve birimler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

GÖRÜŞÜLECEK KONUİLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ
SERVİS HİZMETLERİFİRMA YETKİLİSİ/ULAŞTIRMA VE TEDARİK HİZMETLERİ SORUMLUSU
YEMEK HİZMETLERİSATIN ALMA VE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
KIRTASİYE/OKUL KİTAPLARIMUHASEBE/MÜDÜR YARDIMCISI
OKUL KIYAFETLERİSATIN ALMA VE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU/MÜDÜR YARDIMCISI
DEVAM-DEVAMSIZLIK-İZİNLERMÜDÜR YARDIMCISI
GEZİLER/ETKİNLİKLER/EĞİTİM FAALİYETLERİİLGİLİ ÖĞRETMEN/MÜDÜR YARDIMCISI
DERS BAŞARI DURUMUDERS ÖĞRETMENİ/REHBERLİK
SAĞLIK HİZMETLERİOKUL HEMŞİRESİ/OKUL DOKTORU/MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRENCİ E-OKUL BELGELERİÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU

8. Acil Eylem Planı

8.1 Deprem

ALKEV Özel Okulları tarafından hazırlanan eylem planı, deprem öncesi alınan önlemleri, deprem anı ve sonrasında yaşanabilecek durumlarla ilgili uygulamaları içerir. İzlenecek adımları diğer yakınlarınızla paylaşmanız, alabileceğiniz önlemler konusunda genel işleyişi kolaylaştıracaktır.

8.1.1. Alınan Önemler:

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili,

 • Öğrenci, akademik ve idari personel eğitimleri,
 • Servis ve hosteslerin eğitimleri,
 • Diğer afet durumları dışında deprem özelinde bina tahliye tatbikatlarının periyodik olarak yapılması,
 • Okul acil çıkışları ve toplanma alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
 • Deprem sonrası Okul Acil Eylem Planı’nın revizyonu,
 • Okulda bulunması gereken acil gıda ve ilkyardım malzemeleri, su gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili stokların periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Veli iletişiminin sağlanması: Deprem sonrası GSM operatörleriyle ilgili yaşanabilecek olası sorunlardan dolayı velilerimizle kuracağımız iletişim “WhatsApp”uygulamasıüzerinden yapılacaktır.

Bunun için;
Anaokulu, ilk ve ortaokul, lise velilerinden olmak üzere ayrı ayrı tek yönlü “Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” oluşturulacaktır. Sizlerin yorumuna kapalı olacak bu grupta öğrencilerimizin güncel güvenlik durumları ile ilgili bilgi akışının sağlanması planlanmaktadır. Tek yönlü oluşturulmasının sebebi, okuldan sağlanacak bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesidir.

8.1.2. GSM ile İletişim Kurulamayacak, Ulaşımın Sağlıklı Yapılamayacağı Olası Büyük Şiddette Bir Deprem Durumu

8.1.2.1. Depremin okulda olması durumunda;

Acil Eylem Planı devreye girer.(Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)

Öğrencilerimizin velileri tarafından okuldan alınmaları beklenir. Tüm veliler ya da vekaleten alacak kişiler okula gelene kadar öğrenciler okulda güvenli bir şekilde tutulurlar.(Bkz. 8.1.4. Deprem sonrası öğrencilerin okuldan teslim alınması)

“Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” üzerinden velilerimize okuldaki durum ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

8.1.2.2. Depremin sabah okula gelirken serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.2.3. Depremin eve dönüşte serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri evlerine ulaştırmaktır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.2.4. Depremin öğrenciler gezideyken olması durumunda;

 • Servisin önceliği tüm öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse okula, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.3. GSM ile İletişim Kurulabilecek, Ulaşımın Sağlıklı Yapılabileceği Olası Çok Küçük Şiddette Bir Deprem Durumu

 • Acil Eylem Planı devreye girer.(Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)
 • Velilerimiz, SMS ile bilgilendirilir.
 • Eğitim öğretime ara verilme kararı alınırsa velilerimiz önceden bilgilendirilecek ve öğrencilerimiz servisleriyle evlerine ulaştırılacaktır.

8.1.4. Deprem Sonrası Öğrencilerin Okuldan Teslim Alınması

 • Olası deprem sonrası okula ulaşım sağlayan velilerimiz, öncelikle kendi çocuklarını teslim alabileceklerdir.
 • Okula ulaşım sağlayamayan velilerimizin başka kişiler ya da diğer velilerden çocuklarının teslim alınabileceği yönünde talepte bulunmaları durumunda akış aşağıdaki gibi olacaktır.
 1. Teslim alacak kişinin her bir öğrenci için belirlenmiş “acil durumlarda ulaşılabilecek kişiler”listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
 2. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi isegerekli formu imzalaması koşuluyla öğrenci kendisine teslim edilir.
 3. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi değilise ancak veli ile görüşülmek koşuluyla öğrenci okuldan gerekli form imzalatılarak teslim edilir.

9. Hizmetler

9.1 Yemek Hizmetleri

ALKEV Özel Okullarında yemek hizmeti Sardunya firması tarafından verilmekte ve üretim okulumuzda gerçekleşmektedir. 1976 yılından bu yana yalnızca gıda üretimi ve hizmeti alanında faaliyette bulunan firma, 2015 yılı itibarıyla 1.000’in üzerinde iş yerinde, günde 170.000 kişiye yemek hizmeti vermektedir. Sardunya, ISO 9001-2000 Kalite Güvence Sistemi’ni örnek bir seviyede uygulayarak ulusal ve uluslararası kalite standartlarını eksiksiz yerine getiren, sektörün öncü kuruluşlarından birisidir.

Aylık kahvaltı ve yemek menüsü tespiti; okul doktoru, okul yönetimi, Sardunya yetkilileri, öğrenci temsilcileri ve alanında uzman diyetisyenlerin katılımıyla, sağlık ve beslenme kurallarına uygun olarak hazırlanmakta ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca web sitemizde yayınlanmaktadır. Yemek menüsünde her ay; Alman, İtalyan, Meksika, Çin gibi dünya ve yöresel Türkiye mutfaklarının farklı yemeklerinden çocuklarımızın tatmalarına, salata ve sebze barı uygulaması ile sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasına özen gösterilmektedir.

Mutfak ve yemekhane hijyenine özel önem verilmektedir. Hijyen denetimi, hem Sardunya hijyen departmanı tarafından hem de okulumuz denetim ekibince her ay rutin olarak yapılmaktadır.

İlkokulumuzda öğrencilerimizin besin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açık büfe kahvaltı ve öğlen yemeği sunulmakta, gün meyve saati ile son bulmaktadır.

Sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinde her sınıf, kendisine ait olan masada öğretmenleri ile beraber oturur. Yemek servisi 1 ve 2. sınıflarda öğrencilerin yemek saatine yakın, masalarında hazırlanır; 3 ve 4. sınıflarda ise self servis olarak uygulanır. Pandemi döneminde ise tüm kademelerde öğrenci yemekleri masaya hazırlanır. Meyve saati sınıflarda yapılır.

Kahvaltı ve yemek dağıtımı, Sardunya aşçıları tarafından Sardunya proje yöneticileri ve işletme müdürünün nezaretinde yapılmaktadır.

9.2 Ulaşım Hizmetleri

Servis hizmetlerimiz OKULSER firmasına ait araçlar ile yapılmaktadır. Çocuklarımızın servis kayıtları ve yıl içerisindeki servis değişiklikleri firmanın görevlendirdiği sorumlu müdür ile iletişime geçilerek yapılmaktadır.

Araçlarda İBB okul servis araçları hizmet yönetmeliği gereğince; üç noktadan destekli emniyet kemeri aynı zamanda okulumuzca alınan tedbirler doğrultusunda, boyu 1,50 cm’ye kadar olan çocuklar için dört noktadan destekli emniyet kemeri ve GPRS sistemi bulunmaktadır. GPRS sistemi vasıtasıyla servis aracının trafikteki durumu veli tarafından da izlenebilmektedir.

Öğrencilerimiz sabahları binanın giriş kapısından hostes vasıtasıyla alınır, okula gelindiğinde hostes tarafından araçtan inmeleri sağlanır. Okul saati bitiminde öğrenciler servislerine giderler. Hostes tarafından araçta yoklama alınmadan araç hareket ettirilmez. 1. sınıf öğrencileri okulun ilk ayı sorumlu öğretmenleri ve sorumlu hostes eşliğinde servislere giderler. Okul sonrası, öğrenci sabah alındığı yerde teslim edilir.

Servis hizmetleri okul içindeki tüm birimlerde süren uygulamaların devamı olarak görülür. Servis sürücüleri ve hostesleri gerekli durumlarda servislerde yaşananlarla ilgili aktarımlarını “İletişim Pusulası“ vasıtasıyla servis müdürüne bildirirler. Servis müdürü; okul yönetimi, veli ve diğer birimlerle iletişim kurarak bilgi alışverişi sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

Servis hizmetleri okul içindeki tüm birimlerde süren uygulamaların devamı olarak görülür. Servis sürücüleri ve hostesleri gerekli durumlarda servislerde yaşananlarla ilgili aktarımlarını “iletişim pusulası“ vasıtasıyla servis müdürüne bildirirler. Servis müdürü; okul yönetimi, veli ve diğer birimlerle iletişim kurarak bilgi alışverişi sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

Servis Kullanma Kuralları

 • Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğinde olduğundan servis aracında da okul kurallarına uygun hareket edilir.
 • Servise binmek üzere sabahları belirlenen yer ve saatte hazır olunur.
 • Servis bekletilmez, servisin bekleme süresi azami 2 dakikadır. Geç kalan öğrenci, velisi tarafından okula getirilir.
 • Servis aracı ders saati başlamadan en az 10 dakika önce okulda olacak şekilde ilk noktadan hareket saatini belirler. Ders bittikten 10 dakika sonra da okuldan ayrılır.
 • Sürücü ve hostese karşı saygılı davranılır, sürücü ve hostesin uyarılarına uyulur.
 • Seyir halindeyken sürücü meşgul edilmez.
 • Servisten inildiğinde aracın önünden geçilmez.
 • Servis içinde emniyet kemeri kesinlikle çıkarılmaz. Emniyet kemeri bağlamayan veya bağlı kemeri çözen öğrenci, velisine ve okul yönetimine bildirilir.
 • Servisin durduğu ya da hareket halinde olduğu zamanlarda, öğrenci kendisini veya başkalarını tehlikeye atacak veya çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz.
 • Servis araçları ulaşım halindeyken bireysel taleplerle durdurulmaz.
 • Servis aracı temiz tutulur, yerlere çöp atılmaz.
 • Servis kurallarına uymayan öğrenci, servis hostesi tarafından yazılı olarak servis müdürüne rapor edilir. Müdür yardımcısı kurallara uymayan öğrenciyi okul kuralları gereğince uyarır. Aynı öğrenci olumsuz davranışını sürdürürse ailesi ile görüşülür. Tekrarı durumunda belli bir süre için öğrencinin servis kullanmasına izin verilmez.

Veliye Düşen Görevler

 • Sabahları servis bekletilmemelidir. Belirtilen saatte binanın ana giriş kapısında hazır olmayan öğrenci, diğer öğrencilerin geç kalmamaları için 2 dakikadan fazla beklenmez.
 • Geç kalan öğrencinin, evden okula veya okuldan eve ulaşımı veli sorumluluğundadır.
 • Öğrencinin herhangi bir nedenle okula gelmeyeceği durumunda, veli servisin beklememesi için sürücüyü/hostesi bilgilendirir.
 • Öğrenci, okuldan velisi tarafından alındığı durumda, veli öğrencinin servis kullanmayacağını sürücüye/hostese bildirir.
 • Öğrencilerimiz kendi servisleri dışında başka bir servis kullanamazlar.
 • Servis kullanan öğrencilerimizin velileri veya yakınları tarafından alınması gerektiği durumlarda veli tarafından ilgili müdür yardımcısı ve servis bürosuna bilgi verilir, müdür yardımcısından alınacak izin kağıdının güvenliğe ibraz edilmesiyle çıkış yapılır.

9.3 Sağlık Hizmetleri

Okulumuzda sağlık hizmetleri okul doktorumuz liderliğinde revir de görevli tam zamanlı okul hemşireleri tarafından yürütülmektedir. Okul revirimiz ilk yardım ve takip için yeterli donanıma sahiptir.

Sağlık Hizmetlerinin Uygulanışı

 • Sağlık sorunu olan öğrenci revire yönlendirilir. Acil durumlarda öğrenci revire doğrudan da başvurabilir. Sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Eğitime devam edemeyecek durumu olan öğrenci bir süre revirde gözlem altında tutulur, velisine haber verilir ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir. Bulaşıcı hastalık belirtileri olan öğrenciler izolasyon odasına alınır.
 • Uzun süren rahatsızlık, ciddi yaralanma gibi ileri tetkik, tedavi veya uzun süreli istirahat gerektiren durumlarda ya da bulaşıcı hastalık durumlarında öğrencinin velisi aranarak bilgilendirilir, öğrenciyi okuldan alması istenir. Okuldan çıkış için öğrenci müdür yardımcısına izin belgesi almak için yönlendirilir.
 • Velinin beklenemeyeceği kadar acil durumlarda, hasta/yaralı, okul hemşiresi gözetiminde, velisinden telefonla onay alınarak, gereken durumlarda da ambulans istenmek suretiyle en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.

Sağlık Kayıtları
Her öğrenci velisinden, okula ilk kayıt sırasında kişisel “Sağlık Bilgi Formu” doldurması ve her yıl bu bilgilerin güncellemesi istenir. Öğrenciye yaklaşımın doğru ve sağlıklı olması açısından tüm bilgilerin eksiksiz olması velinin sorumluluğundadır.

Yıl içinde öğrencinin sağlık durumundaki önemli değişikliklerin okul hemşiresine K12NET üzerinden okul sağlık birimine bildirmeniz gereklidir.

İlaç Verilmesi ile İlgili Kurallar
Özel sağlık durumu veya kronik durumlar dışında öğrencilere ilaç verilmez. Gribal semptomlar gösteren ve/veya antibiyotik kullanan öğrencilerin evde istirahat etmeleri gerekir. İlaç bitiminde doktordan alacağı belge ile okula devam edebilir.

Öğrencinin okulda rahatsızlanması durumunda veli aranarak öğrenciyi okuldan teslim alması istenir.

Velilerin “özel sağlık durumu olan öğrenciler” veya “sürekli ilaç kullanması gereken öğrenciler” in kullanılacak ilacın adı, dozu, kullanım şekli ve saati ile ilgili yazılı bir notu, doktor reçetesi ile birlikte okul hemşiresine e-mail ile bildirmesi zorunludur.

Aşılamalar ve Bulaşıcı Hastalıklar
Okulumuzda uygulanmakta olan aşı takvimi, Sağlık Bakanlığının belirlediği program doğrultusunda yürütülmektedir. Pandemi öncesinde aşı uygulamaları, Büyükçekmece Sağlık Grup Başkanlığınca görevlendirilen ekipler tarafından, kendi doktorları gözetiminde yapılmaktaydı.Ancak covid-19 pandemisi ile geçen sene okulda aşılama kaldırıldı ve aile hekimlerine devredildi.Yeni bir düzenleme söz konusu olduğunda okulda yapılacak  tüm aşı ve testler, önceden veliye duyurulur ve velinin yazılı onayı alınarak uygulanır.

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, (suçiçeği, kabakulak, kızamık, ağır ishal vakaları vb.) tedavi sonrasında, tedavi eden doktorundan, okula devam edebilmelerinde sakınca olmadığına ilişkin belge getirmelidir. COVİD-19 nedeniyle alınan tedbirler ve veli sorumlulukları için okula dönüş rehberini inceleyiniz.

Çevre ve Hijyen
Okulumuzdaki kullanma ve içme suları, periyodik olarak gerekli incelemelerden geçirilmekte; su sebili, depo ve tankların temizlik ve bakımları yetkili firmalarca düzenli olarak yapılmaktadır.

Yemekhane ve mutfakta çalışan personelin periyodik kontrol sonuçları işletme müdürü ve okul hemşiresi tarafından denetlenmektedir.

9.4 Güvenlik Hizmetleri

Okulumuzda güvenlik hizmeti, 24 saat esasına göre güvenlik personeli tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, okulumuz dış çevre ve okul içi kameralarla izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Okul giriş ve çıkışlarda plaka tanıma sistemi kullanılmakta olup velilerimizin araç plakalarının sistemimize kayıtlı olması gerekmektedir.

9.4.1 Güvenli Giriş ve Çıkış Uygulamaları

Tanımlar:

 • A Kapısı: Güvenlik ana giriş kapısı
 • B Kapısı: Güvenlik ana çıkış kapısı
 • C Kapısı: Anaokulu güvenlik kapısı
 • Üst Otopark: Halı saha yanı park alanı

 9.4.1.1 Sabah 7.50-08.30 Saatleri Arasındaki Uygulama

Servis Kullanan Öğrenciler: Servis araçları A Kapısından plakaları otomatik olarak okunduktan sonra giriş yapar. İlköğretim binası önünde öğrencileri indirir. B Kapısında kontrol yapıldıktan sonra çıkış yapar.

Veli Aracıyla Gelen Öğrenciler: Araç plakası plaka tanıma sisteminde otomatik olarak okunur. A Kapısından giriş yapar. Üst Otoparka aracını kısa süreli park eder. Öğrencisini bıraktıktan sonra C Kapısından çıkış yapar. Öğrencisini A Kapısının dışında bırakanlar veya yürüyerek okula gelenler A Kapısı turnikelerinde **öğrenci kartlarını okutup yaya yolunu kullanarak okula giriş yaparlar.

9.4.1.2 Gün İçi 08.30-14.00 Saatleri Arasındaki Uygulama

Servis Kullanan Öğrenciler: Geç kalan servis aracı A Kapısından giriş yapar. İlköğretim binası önünde öğrencileri indirir. B Kapısında kontrol yapıldıktan sonra çıkış yapar.

Veli Aracıyla Gelen Öğrenciler: Araç plakası tanıma sisteminde otomatik olarak okunur. A Kapısından giriş yapar. Üst Otoparka aracını kısa süreli park eder. Öğrencisini bıraktıktan sonra B Kapısından çıkış yapar.

 • Saat 08:30 itibariyle A kapısı bariyeri ve araç yolu araç geçişine kapatılır.
 • Tüm araçlar bariyer önünde durdurulur.
 • Okul servisleri bariyerden giriş yaparak okula girebilecektir.
 • Veli aracının ise taşıt tanıma sistemine kayıtlı araç olup olmadığı kontrol edilir.
 • Araçlar en geç saat 14:00’a kadar içeri alınacaktır. 14:00’dan sonra veli aracı içeriye kesinlikle alınamaz.
 • 14:00’dan sonra sadece saat 15.00’da okuldan çıkış yapacak tedarikçi araçları giriş yapabilecektir. 

9.4.1.3 Gün İçi 14.00-15.30 Saatleri Arasındaki Uygulama

Servis Kullanan Öğrenciler: Servis araçları saat 14.00 itibariyle A Kapısı plaka tanıma sisteminden geçerek okula giriş yapar. Okul otoparkında belirlenen yerlere park ederler. Yolcusu tam olan servis aracı 15.55’de hareket edecektir.

Veli Aracıyla Gelen Öğrenciler: Servis araçları okul otoparklarına yerleşeceğinden saat 14.00 itibarıyla okul otoparkında hiçbir veli aracı bulunamayacaktır. Velilerimiz araçlarını okul dışında kendilerine uygun olan ve trafiği aksatmayacak şekilde park edeceklerdir. Velilerimiz A Kapısındaki turnikelerden öğrenci kimlik kartını okutarak yaya yolundan içeri girebileceklerdir. Okul çıkışında öğrencisini almaya gelen veliler saat 15.10 itibarıyla okula girecek ve önceden belirtilen bekleme alanından öğrencisini alabilecektir.

**Öğrenci Kimlik Kartı: Tüm öğrencilerimize okul tarafından verilecek fotoğraflı manyetik kimliktir. Öğrenci kimliğini turnikelerde okutmayan hiçbir veli/öğrenci giriş veya çıkış yapamaz. Öğrenci kimliğinin kaybolması ya da hasar alması durumunda veli/öğrenci, öğrenci işlerine bir dilekçe ile başvurur. Muhasebe biriminden yeni kart ücret karşılığı teslim edilir.

08.30-14.00 Saatleri Arasında Öğrenci Görüşmesi İçin Gelinmesi Durumunda Aşağıdaki Adımlar İzlenir:

 1. Araç sisteme kayıtlı veli aracı ise, güvenlik görevlisi tarafından görüşme için ilgili birime yönlendirilir.
 2. Veliye aracının servis park alanına çekilmesi istenir. Veli kimliği ziyaretçi kartlarına ait kutuya ilgili numaraya denk gelecek şekilde konulur.
 3. Görüşmesi biten kişilere ait tüm araçlar okulun B kapısından çıkış yaparlar. Güvenlik çıkış saatini kayıt altına alır.
 4. Araç sisteme kayıtlı olmayan veli aracıysa, sistem kaydına ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman veliye verilir ve sisteme kayıt edilmesi ricasında bulunulur. Öğrencinin öğrenci kartı istenir ve turnikeden okutulur.
 5. Araç sisteme kayıtlı olmayan başka bir kişiye aitse, güvenlik görevlisi tarafından görüşme için hangi birime gelindiği sorgulanır. Kişinin kimliği alınır, sisteme kaydı yapılarak ilgili birime ait ziyaretçi kartı verilir.
 6. Aracın servis park alanına çekilmesi istenir. İlgili binaların girişlerindeki danışma birimlerine yönlendirilir.
 7. Görüşmesi biten kişi güvenliğe gelerek yaka kartını teslim eder, kimliğini teslim alır.
 8. Aracıyla okulun B kapısından çıkış yapar. Güvenlik aracın çıkış saatini kayıt altına alır.

08.30-14.00 Saatleri Arasında Öğrenciyi almaya gelinmesi durumunda aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Araç sisteme kayıtlı ise, güvenlik görevlisi tarafından hangi öğrencinin alınmak istendiği bilgisi veliden ya da ilgili kişiden alır.
 2. Öğrencinin kimlik kartı veliden istenerek turnikeden giriş için okutulur.
 3. Müdür yardımcısı, yazılı olarak veliden gelen talep doğrultusunda sahip olduğu bilgiye göre öğrencinin kartını ilgili saat için aktif hale getirir.
 4. Öğrenciye ulaşılarak veliye teslim süreci işletilir.
 5. Veli öğrencinin kimlik kartını okutması için güvenlikten destek isteyerek turnike çıkışını yapar.
 6. Tüm araçlar okulun B kapısından çıkış yaparlar. Güvenlik çıkış saatini kayıt altına alır.