MENÜ

Eğitici Etkinlikler

Çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeye yönelik olarak planlanan eğitici etkinlikler, konusunda uzman öğretmenler rehberliğinde uygulanmaktadır.

Çocukları yarıştırmayan, ödül ve ceza yöntemi yerine teşvik edici, olumlu davranış ve tutumları ön plana çıkaran branş derslerimizin yanı sıra, düşünme becerilerine yönelik MİNDLAB programı uygulanır.


MÜZİK EĞİTİMİ: Okulumuzda; söz, müzik ve hareket ile ifade yöntemi olarak kullanılan, “Orff Anlayışıyla Temel Müzik Eğitimi” verilmektedir.

Bu anlayış ile tüm çocukların duygularını daha rahat ifade etmelerini sağlayarak, müzik yapma ve dans etme olanağına kavuşmaları amaçlanmaktadır. Orff yaklaşımına göre “Müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir. İnsanın yetiştirilmesidir.” (Jungmair, Das Elementare, s.246,1992)

Yürütülen program ile çocuğun keşifler yapmasına, müzik, drama ve dans yolu ile kendisini ifade etmesine, yaratıcılığını kullanarak ürün ortaya koymasına olanak sağlanmaktadır.


SATRANÇ: Kralların oyunu ve oyunların kralı olan satranca ilk adımlarımızı, ALKEV Anaokulunda atıyoruz. Satrancın hiç bilinmedik öykülerini heyecanla dinliyor, hatta o öykülerin içinde yer alıyor, doğaçlama oyunlar oynuyoruz. Öğrendiklerimizi bazen masa başında birbirimize karşı, bazen de satranç panosunda eğlenceli programlar eşliğinde uyguluyoruz.
Kısacası hem çok eğleniyor, hem de bu güzel oyunu öğrenmenin keyfini yaşıyoruz.


MİNDLAB: MindLab metodu, düşünce oyunlarının kullanılması sureti ile düşünce becerilerinin ve buna bağlı temel yaşam becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan benzersiz bir yaklaşımdır. Düşünce oyunları yalnızca bilişsel becerilerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, düşünce süreçleri ile ilgili farkındalık yaratılması ve bu esnada da farklı duygusal ve sosyal durumlarla daha etkin baş edebilme yeteneğinin gelişmesini de destekler. Programın merkezinde bulunan “Oyun Oynama” deneyimi, çocuklarda derinlemesine öğrenme süreci için gereken motivasyon ve ilgiyi uyandıran, eğlenceli, heyecanlı ve sürükleyici bir süreçtir.

Okulumuzda MindLab metodu; eğitimli öğretmenlerimiz tarafından, değişik yaş gruplarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, her çocuğun öğrenme stiline, kişisel becerilerine saygı duyabilecek biçimde programlanarak uygulanmaktadır.


BEDEN EĞİTİMİ: Okul öncesi dönemde, zihinsel eğitim kadar büyük bir öneme sahip olan beden eğitimi, çocukların beden sağlığı ve becerilerinin gelişimini hedef alır. Bu amaçla dersler yaş gruplarına göre uygulanır. Derslerde öncelikle; alanında uzman öğretmenlerce koşmak, tırmanmak, zıplamak gibi doğal hareketlerin geliştirilmesi amaçlanır. Aynı zamanda temel beden eğitimi dersleri; basketbol, voleybol, futbol vb. takım oyunları öğretilir.