MENÜ

Eğitici Etkinlikler

Çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeye yönelik olarak planlanan eğitici etkinlikler, konusunda uzman öğretmenler rehberliğinde uygulanmaktadır.

Çocukları yarıştırmayan, ödül ve ceza yöntemi yerine teşvik edici, olumlu davranış ve tutumları ön plana çıkaran branş derslerimizin yanı sıra, düşünme becerilerine yönelik MİNDLAB programı uygulanır.


MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ: Müzik derslerimizi Orff-Schulwerk ile elementer müzik ve hareket eğitimi anlayışı ile planlıyoruz.
“Orff-Schulwerk ile Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi”; müziğe bir giriş yolu arayan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefler.
Bu anlayış çerçevesinde okulumuzda verilen müzik eğitimi ile öğrencilerimizin içlerinden geldiği gibi müzik yapmalarını sağlayacak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilecekleri ortamlar hazırlayarak, onlara müziğe bir giriş yolu açmayı, müziğe yaşantılarında da yer verebilen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.


MİNDLAB: MindLab metodu, düşünce oyunlarının kullanılması sureti ile düşünce becerilerinin ve buna bağlı temel yaşam becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan benzersiz bir yaklaşımdır. Düşünce oyunları yalnızca bilişsel becerilerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, düşünce süreçleri ile ilgili farkındalık yaratılması ve bu esnada da farklı duygusal ve sosyal durumlarla daha etkin baş edebilme yeteneğinin gelişmesini de destekler. Programın merkezinde bulunan “Oyun Oynama” deneyimi, çocuklarda derinlemesine öğrenme süreci için gereken motivasyon ve ilgiyi uyandıran, eğlenceli, heyecanlı ve sürükleyici bir süreçtir.

Okulumuzda MindLab metodu; eğitimli öğretmenlerimiz tarafından, değişik yaş gruplarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, her çocuğun öğrenme stiline, kişisel becerilerine saygı duyabilecek biçimde programlanarak uygulanmaktadır.


BEDEN EĞİTİMİ: Okul öncesi dönemde, zihinsel eğitim kadar büyük bir öneme sahip olan beden eğitimi, çocukların beden sağlığı ve becerilerinin gelişimini hedef alır. Bu amaçla dersler yaş gruplarına göre uygulanır. Derslerde öncelikle; alanında uzman öğretmenlerce koşmak, tırmanmak, zıplamak gibi doğal hareketlerin geliştirilmesi amaçlanır. Aynı zamanda temel beden eğitimi dersleri; basketbol, voleybol, futbol vb. takım oyunları öğretilir.


GÖRSEL SANATLAR: Çocukların doğalarında kendilerini ifade etmek için güçlü bir dürtü vardır. Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin hayal güçlerini ve yaratıcı enerjilerini sanatsal etkinliklerle ifade edebilmelerine aracı olmak hedeflenir. Öğrencilerin zihinsel gelişimini, el-göz-beyin koordinasyonunu, düşündüklerini planlamayı, uygulamayı ve sonuçlandırmayı sağlayacak çalışmalar yapılır. Öğrencilerin bireysel özellik, yetenek ve ilgileri doğrultusunda üretimde bulunmaları desteklenerek ulusal ve uluslararası sanatçılardan alınan ilhamla üretilen çalışmalar analiz edilir. Çeşitli boyalardan, kağıt ve kartonlardan seramik kiline geniş bir malzeme skalasında çalışmalar yapan öğrencinin motor, düşünsel ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.