MENÜ

Partner Üniversitelerimiz

Frankfurt University of Applied Sciences Partnerliği


Frankfurt University of Applied Sciences Partnerliği ile

Öğrencilerimiz;

– Frankfurt University of Applied Sciences’e üniversite başvuru evraklarının online olarak yüklendiği portal olan Uni-Assist aracılığı ile değil, direkt başvurabileceklerdir. Böylelikle Uni-Assist’e yatırılan işlem bedelini ödemek zorunda kalmayacak ve başvuru önceliği elde edeceklerdir.

– Frankfurt University of Applied Sciences International Office’den bire bir danışmanlık alabilecekler,

– Yurt/ Ev/ Oda arayışında yardım alabilecekler,

– Bütçe dahilinde ise, Motivasyon bursu veya Dil kursuna dair burs alma şansları olabilecek,

– Frankfurt University of Applied Sciences deki güncel haberlerden/ değişikliklerden haberdar olabilecekler,

– Frankfurt University of Applied Sciences’i ziyaret edebilecekler ve imkanlar doğrultusunda ziyaretçi olarak bazı oturumlara katılabileceklerdir.

Tüm bunların yanı sıra Frankfurt University of Applied Sciences International Office tarafından okulumuzda tanıtımlar gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi almak için; www.frankfurt-university.de sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Türk-Alman Üniversitesi Partnerliği


ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi ile Türk-Alman Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Partnerlik Protokolü sayesinde;

– Bilimsel çalışmalar, araştırma ve projelerin yürütmesi, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü’nün uygun göreceği yer ve zamanlarda laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerinden yararlanabilecekler,

– Her öğretim yılında lise öğrencilerimize bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması hususunda TAÜ tarafından gerekli bilimsel danışmanlık yapılabilecek,

– Lisemizin önerdiği derslerden TAÜ tarafından uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda öğretim elemanları tarafından öğretmen ve öğrencilere sunumlar yapılabilmesi,

– Öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik organize edilecek eğitici ve öğretici seminer, panel, yarışma ve konferanslar için akademik personel temini konusunda destek verilebilmesi,

– Lisemizin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim ve öğretim süreçlerine destek olmak, öğretim programlarının zenginleştirilmesi, projelerin nitelik olarak iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak, gerektiğinde uzman ve yaz okulu eğitim desteği sağlanabilmesi,

– Öğrencilerimizin TAÜ kütüphanelerinden ve bilimsel yayınlara erişimlerini sağlanması,

– TAÜ’de gerçekleşen konferans ve seminerlere TAÜ’nün uygun göreceği sayıda öğrencimizin katılımının sağlanması,

– TAÜ laboratuvarlarına şartları TAÜ tarafından belirlenen gözlem çalışmaları yapmak üzere misafir öğrenci kabul edilmesi,

– Okulumuz laboratuvarlarında yapılamayan deneylerin TAÜ laboratuvarlarında yapılmasının sağlanması,

– Okulumuzun birinci yabancı dilinin Almanca olması sebebiyle üniversite bünyesinde açılacak “Deutsch als Fremdsprache” yüksek lisans programında okulumuza insan kaynağı sağlanması için iş birliği içinde olunması,

– ALKEV öğrencileri ve velilerinin katılımına açık tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi,

– Eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için TAÜ öğretim üyelerinin önerilerine göre eğitim-öğretim çalışmalarının yürütülmesi,

faaliyetlerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için www.tau.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) Partnerliği


Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) Partnerliği ile

Öğrencilerimiz;

– FHWS’e üniversite başvuru evraklarının online olarak yüklendiği portal olan Uni-Assist aracılığı ile değil, direkt başvurabileceklerdir. Böylelikle Uni-Assist’e yatırılan işlem bedelini ödemek zorunda kalmayacak ve başvuru önceliği elde edeceklerdir.

– FHWS International Office’den bire bir danışmanlık alabilecekler,

– FHWS’i ziyaret edebilecekler ve imkanlar doğrultusunda ziyaretçi olarak bazı oturumlara katılabileceklerdir,

– En uygun eğitim koşullarını alabileceklerdir.

Tüm bunların yanı sıra FHWS International Office tarafından okulumuz da yılda bir kere olmak üzere tanıtımlar gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi almak için www.fhws.de sayfasını ziyaret edebilirsiniz.