MENÜ

Yabancı Dil Öğretimi

ALKEV’de Almanca

Yabancı Dil Programı, “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” de belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeylerini temel alan bir programdır. Öğretim, öğrenci merkezlilik, eylem odaklılık ve  yapılandırmacı yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşımda her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesi temeldir, düşünme becerilerinin geliştirilmesinin, yaratıcı düşünmeyi de geliştirdiğini kabul eder.

Program, sınıf içi etkinliklere etkin katılımı, öğretimin sorgulanmasını ve iş birlikli öğrenmeyi beraberinde getirir. Öğrenciye somut bilgiler sunulur, öğrencinin dil becerileri konusunda kendini değerlendirmesi ve akranlarının onu değerlendirmesi desteklenir.

Öğrenme, iletişimsel dil yetisinin geliştirilmesidir, öğrencinin özerkleşmesini, dil ve kültürler arası farkındalığı beraberinde getirir.

Bu program ile öğrencilerin edindikleri becerileri yaşam boyu kullanabilmeleri hedeflenmiştir. Bu beceriler yardımıyla kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak hedef dilde okuma yazma alışkanlığı kazanmaları beklenir.

Gerçek ve karmaşık dil öğrenme ortamlarının sağlandığı derslerde yöntem ve metot çeşitliliği önemlidir, teknoloji, eğitim ve öğretimi desteklediği oranda derslerde yer alır.

Derslerde “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” ne dayalı olarak hazırlanmış ders kitapları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi alanları göz önünde bulundurularak okulumuz tarafından farklı kaynaklar üretilmekte ve ders kaynakları zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerin ulaştığı dil becerilerinin farklı kaynaklar tarafından ölçülüp değerlendirilmesi için Alman Kültür Bakanlığınca (KMK) hazırlanan sertifika sınavları programda yer almaktadır.

Yabancı Dil Programında Hedeflenen Dil Düzeyleri:

1.) Okuma yazma öğrenme süreciyle başlayan birinci dönem; 1-4. sınıf sonrasında A1 (Temel Dil Kullanıcı, Giriş)
2.) 5 ve 6. sınıf sonrasında A2 (Temel Dil Kullanıcı-Gereksinim)
3.) 7 ve 8. sınıf sonrasında B1 (Ara Düzey Kullanıcı)


ALKEV’de İngilizce

ALKEV’de 3. sınıfta başlayan İngilizce öğretimi  Almancada benimsenen yaklaşımlar ve prensipler doğrultusunda yapılanır. Edinilen deneyimlere göre, öğrenciler Almanca ile tanıştıktan sonra ikinci yabancı dil İngilizceye rahat bir geçiş yapmakta ve hızla ilerleme kaydetmektedir.
Almancada olduğu gibi, İngilizcede de öğrencilerimize dil sertifikası sınavlarına katılım olanağı sunulur ve gerekli hazırlıklar derslere entegre edilir.

Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı Cambridge ESOL dil sınavlarına 5-7.sınıf öğrencileri katılırlar.
Bu sınavlar, iletişimsel özellikli olup İngiltere merkezli dil kurumu tarafından gerçekleştirilir.