MENÜ

Teknoloji Kullanım Kılavuzu

ALKEV ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ TEKNOLOJİ KULLANIM KILAVUZU

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi, öğrencilerine, akademik kadrosuna ve ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlayan idari kadrosuna teknolojinin her imkanını sonuna kadar kullanan bir eğitim ortamı yaratır. Ortaya çıkan her çalışmayla öğrencisinin, öğretmeninin ve personelinin teknolojiyi ve bilişim araçlarını kullanmalarını ve kalıcı yetkinliklere sahip olmalarını hedefler. Bu yetkinliklerle temelde hedeflenen;

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin etkili ve yaratıcı kullanımı
 • Teknolojinin sorumlu, güvenli ve etik kullanımı
 • Hem işbirliği içinde proje tabanlı, hem de bireysel çalışma yetkinliğinin kazanılması
 • En doğru bilgiye ulaşana dek araştırma ve bilgiyi her adımda sınama refleksi
 • Problemlere temel yaklaşımlarının yanı sıra yeni yaklaşımlar geliştirme becerisidir.

Bu hedefler aynı teknoloji ve bilişim araçlarıyla birlikte sürekli gelişir ve var olan hedeflere yenileri eklenerek zenginleşir.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi’nde teknolojik altyapı tüm paydaşları sürece eşit şekilde dahil ederek ancak eğitim amaçlarını önceleyerek planlanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz ve akademik-idari personellerimiz teknolojiyi ve bilişim araçlarını amacına uygun doğrultuda kullanır. Amacına uygun kullanım kuralları aşağıdaki alt başlıklarla belirlenmiş ve tüm öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin hassasiyetle uyması gerekmektedir.

A.UYGULAMA ESASLARI

 1. Talimat ve Yönlendirmelere Tam Uyum:

Öğretmen, yönetici ve ilgili personelin talimatlarına, uyarılarına ve yönlendirmelerine uymak ve bu talimat, uyarı ve yönlendirmelerin aslında bireyin kendisini koruyacak bir çatı olduğunu koşulsuz kabul etmek.

 1. Çevreye Duyarlık:

Her tür teknolojik aracın enerji veya kaynak tükettiğinin bilincide olmak ve kullanılmadığı zamanlarda ya da çok zaruri olmadıkça açık unutulmamasını sağlamak, kullanım sonrası kapatmak ya da en az enerji tüketimi sağlayacak şekilde bekleme moduna almak.

 1. Gizlilik ve Kişisel Bilgilerin Korunması:

Öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve idari personel hakkında hiçbir özel bilgiyi açık erişime sahip ortamlarda izinsiz olarak (sosyal medya vb. mecralarda) açıklamamak ve paylaşmamak.

 1. Özel Erişim Bilgilerinin Korunması:

Belli kaynaklara erişime olanak sağlayan ve her öğrenciye, öğretmene, yöneticiye ve idari personele ayrı ayrı oluşturulan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini gizli tutmak ve tanımlı olduğu kişi dışında kullanmamak.

 1. Telif Hakları ve Özgün İçerik Sahipliğine Saygı Duyulması:

İçerik üretirken kullanılan ve telif hakkıyla korunsun-korunmasın kullanılan tüm materyallerin mutlaka kaynak belirtilerek kullanılması.

 1. Yazılım Yasalarına Saygı:

Ortak kullanıma açık bilgisayarlarda sadece ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi’nin sağladığı yazılımları kullanmak; kişisel cihazlarda da sadece yasal olarak lisanslı olanlar veya ücretsiz olanları kullanmak.

 1. Ağ Güvenliği:

Okul ağ sistemine bağlıyken hiçbir koşul altında sistemce belirlenmiş IP ya da bilgisayar adı değişimi yapmamak. Hiçbir Proxy, VPN vb. araçla bu tür sistemsel ayarları manipüle etmemek. Kullanımı ya da dağıtımı konusunda açıkça bilgi bulunmayan her türlü içeriğin ve okulun davranış kurallarına aykırı olan materyalleri bilerek açmamak, paylaşmamak, kopyalamamak ve bu tür materyal oluşturulmamasına dikkat etmek.

 1. İletişim Sorumluluğu:

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi’nin sağladığı isim.soyisim@stu.alkev.k12.tr ya da isim.soyisim@alkev.k12.tr biçimli Google Workspace for Education hesapları ve bağlı hizmetleri (Google Classroom, Google Drive ve Google Grupları gibi) düzenli olarak kontrol etmek.

 1. Teknik Sorumluluklar:
  • Öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve idari personel kendi cihazlarının güvenliğinden ve etik kullanımından kendileri sorumludur.
  • Kullanımlarındaki tüm cihazlar ile ilgili gerek bu kullanım politikasınca belirlenen kurallara gerekse bağlı diğer kurallara (ADiV@ Etik Sözleşmesi vb.) uyulmalıdır.
  • ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi ağına bağlı ve kampüs içerisinde kullanılan bütün bilgisayarlar ve bilgisayar özellikli cihazlar denetlenir ve kayda alınır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde bilişim teknolojisi kaynaklarından yararlanma hakkı geri alınabilir veya Disiplin Kurulu / Davranış Değerlendirme Kurulu Yönetmelikleri çerçevesinde uygun yaptırımlar uygulanır.
  • Öğrencilerin teknolojik aygıtları kullanarak davranış kurallarına uymayan müdahalelerde bulunduğundan şüphelenilmesi halinde okul yetkilileri bu aygıtlarda arama yapabilir, öğrenciler ve veliler bu koşulu kabul eder.
  • İnternet kullanımı ile ilgili kayıtlar TC 5651 sayılı yasa kapsamında tutulmaktadır ve tüm kullanıcılar kendi internet kullanımlarından sorumludur.
  • Bilgi Sistemleri birim görevlileri istediği takdirde cihaz şifresinin verilmesi gereklidir.
  • Cihaza bir kimlik etiketi yapıştırılması gereklidir. Etiket Bilgi Sistemleri birimi tarafından verilir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Kanun Numarası: 5651
Kabul Tarihi: 4/5/2007
Yayımlandığı R. Gazete: 23/5/2007
Sayı: 26530
Yayımlandığı Düstur: Tertip 5, Cilt 46 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm

B. GENEL ÖNLEMLER

 • Cihazınızı kullanırken yakınında yiyecek-içecek bulundurmayınız.
 • Cihazların ekranları sert kullanılırsa zarar görür. Ekranlar özellikle aşırı basınçtan etkilenir. Cihazınızın ekranına zarar gelmemesi için korumasız biçimde dolabınıza veya çantanıza koymayınız.
 • Cihazınızın arızalanmaması için uzun süre aşırı sıcakta veya soğukta bırakmayınız.
 • Ekranı yumuşak, antistatic veya microfiber bir bezle temizleyin, asla bir sıvı veya su kullanmayınız.
 • Okulda kullandığınız sırt çantaları cihazlarınızı güvenli bir şekilde taşımak için yeterli uygunlukta olmayabilir. Bu sebeple, yeterince kalın ve koruyucu bir kılıf almanız doğru olur.
 • Kilit altında tutulmayan veya öğrencinin yanında olmayan cihazların zarar görme tehlikesi olabileceğini unutmayınız.
 • Kullandığınız bilgisayar ya da tablet bilgisayarları asla denetimsiz bir yerde bırakmamalısınız. Buna okulun açık ya da kapalı tüm alanları dahildir.
 • Denetimsiz bulunan ve okul Bilgi Sistemleri Birimine teslim edilen tablet bilgisayar ya da diğer elektronik cihazlar cihaz sahibi gelip teslim alıncaya dek kapalı şekilde muhafaza edilir.
 • Bilgi Sistemleri personeli ya da denetimsiz cihazı tespit eden okul çalışanı ya da diğer öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, denetimsiz bırakılan cihazların güvenliğini sağlamaktan sorumlu değildir. Bu konuda her türlü sorumluluk öğrenci ve veliye aittir.

C. ONARIMLAR - TEŞHİSLER

Cihazlarınızda okulda karşılaştığınız teknik sıkıntıların tespiti ve çözümüne yönelik çalışma Bilgi Sistemleri Birimi tarafından yapılabilir.

Problemleri gidermeye yönelik çalışmalar cihazınızın marka, model, sorunun mahiyeti ve cihazınızın garanti durumu gibi farklı etkenlere bağlı olabileceğinden birimimiz arıza giderilinceye kadar elinde yedek cihaz var ise gerekli işlemleri yaparak bu yedek cihazı kısa süreli kullanım için imkanlar dahilinde size teslim edebilecektir.

D. KİŞİSEL SAĞLIK VE GÜVENLİK

 • Satın aldığınız hemen her türlü cihazla ilgili ergonomik bir kullanım ve vücut sağlığınızı korumak için öneriler içeren cihazınıza özel bir kılavuz bulunmaktadır. Bu kılavuzlara riayet ederek kullandığınızda hem cihazınızın ömrü hem de kullanımından kaynaklanabilecek güvenlik ve sağlık risklerini en aza indirmiş olursunuz. Örneğin neredeyse tüm ekranlı cihazlar için ortak öneri: kısa aralıklarla mola vermeniz ve duruşunuzu değiştirmenizdir.
 • Cihazınızın kullanma talimatındaki güvenlik ve sağlık ile ilgili tüm uyarılarını okumalısınız.

E. CİHAZLARIN ŞARJ EDİLMESİ

 • Lityum bazlı pile sahip tüm cihazlar için pil doluluğunun hiçbir zaman %15’in altına düşmediğinden emin olun. Kullanım yoğunluğunuza göre de ya evde şarj ederek okula getirin ya da şarj edebileceğiniz bir aralık oluşuncaya kadar var olan şarjının yeteceğinden emin olun. Cihazı sürekli olarak şarjda kullanmamaya özen göstermelisiniz.
 • Ekranlı cihazlarda hem enerji tasarrufu hem de gözünüzün sağlığı açısından, gerekmedikçe parlaklığı %50’nin üzerinde kullanmayın. Pil ömrünü doğrudan etkileyen tersi bir kullanım gözlerinizi de yoracaktır.

F. CİHAZLARIN ÖDÜNÇ ALINMASI VE VERİLMESİ

 • Cihaz ödünç verme-alma gibi bir durumda cihazla birlikte tüm kişisel bilgilerinizi de ödünç verdiğinizi unutmayınız. Bunun yerine cihaz ödünç isteyen arkadaşınızı Bilgi Sistemleri Birimine yönlendirebilirsiniz. Ortak kullanılabilecek bir cihazı bağlı bulunduğunuz müdür yardımcısı onayıyla size geçici kullanım için tahsis edeceklerdir.
 • Hiçbir hesabınızın hiçbir şifresini arkadaşlarınızla paylaşmamalısınız. Teknik kontroller için Bilgi Sistemleri Birimi çalışanlarıyla paylaştığınız şifrelerin kontroller sonrasında derhal değiştiriniz. Şifreniz size özeldir ve öyle kalmalıdır.

G. SES AYARLARI

 • Ders gereklilikleri ve öğretmen yönlendirmesi olmadıkça kullandığınız cihazın sesinin hem sizin hem de arkadaşlarınızın dikkatini dağıtmaması adına kısık ya da kapalı olması gerektiğini unutmayın.
 • Bu durum dışındaki tüm kullanımlarınızda mutlaka kulaklık kullanmanız gerektiğini unutmayın

H. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

 • Ekrana sahip cihazlarınızın görünürlüğü ve sabitlenmiş ya da hareketli ekran koruyucusu olarak kullandığınız imajların okul kurallarına uygun olduğundan emin olunuz. Karar vermekte zorlanmanız durumunda Bilgi Sistemleri Birimi personeline başvurabilirsiniz.
 • Ortak kullanılan hiçbir cihaz için aksi belirtilmedikçe ekran parolası belirlememelisiniz.

İ. MÜZİK, VİDEO, OYUN VE DİĞER PROGRAMLAR

 • Hem internet bant genişliğinin hem de kullanmakta olduğunuz cihazın kapasitesinin sınırlı olduğunu unutmayın. Doğrudan video, müzik, oyun kurulum dosyaları gibi potansiyel büyüklükleri devasa olabilecek dosyaları indirmemelisiniz. Bu alışkanlığı hem okulda hem evde edinmelisiniz.
 • Telif hakkı olan yapıtların yasadışı kopyalanması/kullanılması ve dağıtımı ciddi suç olup, Telif Hakları Yasası kapsamında para cezasına, hatta adli takibe neden olabilir.

J. DOSYA YÖNETİMİ

 • Öğrencilerin eğitim amacıyla, dosyalarını kaydetmeleri için Apple 5 GB’lık iCloud depolama alanı ve Google Workspace ise teorik olarak sınırsız alan vermektedir. Kullanacağınız her cihaza Bilgi Sistemleri Birimi desteğiyle Google Filestream hizmetinin kurulmasını sağlayarak dosyalarınızı buluta taşıyabilirsiniz.
 • Eğitsel dosyalarınızı yedeklemek kişisel sorumluluğunuzdur, bunun için taşınabilir bellek de kullanabilirsiniz ancak sürekli saklama için bu belleklere güvenemeyeceğinizi de bilmelisiniz.
 • Yedeklemenin nasıl yapılacağı ilk haftalarda bilişim teknolojileri derslerinde gösterilecektir.

K. BİLİŞİM ALTYAPISI KULLANIM KURALLARI

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi bilgisayar ve bilişim tabanlı hizmetlerinden faydalanırken izlenecek kurallar bu doküman içerisinde belirtilmiştir. Bu kurallar ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi içinde kullanılan bütün bilgisayarlarda yapılan işlemlerde ve kullanıcıların kendilerine ait bilgisayarlarında yaptıkları işlemlerde geçerlidir. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesindeki bilişim altyapısı ve bilgisayarlar sadece eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Okulun bilişim altyapısına bağlı ya da bağlanan tüm cihazlar ve kullanıcıların cihazlar üzerinden yaptıkları işlemler loglanmaktadır. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesindeki bilgisayarlar ve bilişim altyapısı, hiçbir özel işletim sistemi kısıtlayıcı yapıyla ilişkilendirilmemiş olup son kullanıcının ağa doğrudan müdahalesi olmayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu nedenle, bilgisayarınızı ya da tabletinizi kabul edilebilir sınırlar içerisinde kullanmanız beklenmektedir. Kullanım Kuralları Bilgisayar laboratuvarlarında asılıdır, ayrıca Öğrenci ve Veli El Kitaplarında belirtilmiştir. Bilişim Hizmetlerinden yararlanan kişilerin bunları okumuş olduğu kabul edilir ve bu kurallara uymaları beklenir. Bir başka beklentimiz de bu kuralların tüm kullanıcıları koruma amacına yönelik olduğunun benimsenmiş olmasıdır.

 1. Ortak kullanımdaki bilgisayarların ya da tablet bilgisayarların düzenini ve bilgisayara bağlı olan çevresel birimlerin (fare, klavye, monitör, yazıcı, external storage vb.) bağlantılarını diğer kullanıcıları etkileyecek şekilde değiştirmemeniz gerekir.
 2. Çalışmayan bir bilgisayarı düzeltme girişiminde bulunamazsınız. Bilgi Sistemleri Birimi ile iletişime geçiniz.
 3. Okul ile ilgili çalışma yapacak olanların bilgisayarları kullanma önceliği vardır. Eğer bilgisayarı öğretim dışı bir amaçla kullanıyorsanız, kapatıp çıkmanız gerekebilir.
 4. Çalıştığınız alanı temiz ve iyi durumda bırakmalısınız.
 5. Bilgisayar laboratuvarlarına yiyecek ya da içecek getirilmemelidir.
 6. Kullanıcı, ortak kullanılan bilgisayar laboratuvarlarında ya da okulun çeşitli ortamlarında bulunan ve diğer öğrencilerin de fayda sağladığı cihazlara zarar verdiği takdirde zararın/davranışın cinsine ve derecesine göre gerekli bedeli ödemeyi kabul eder.
 7. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde kullanılan tüm yazılımlar yasaldır. Okul, sahip olmadığı yazılımları kullanmaz ve kullanmamaktadır. Aynı şekilde öğrencilerimiz de, lisans gerektirmeyen yazılımlar söz konusu olsa dahi, Bilgi Sistemleri Birimi’nin onaylamadığı herhangi bir yazılımı kullanamaz ya da yükleyemez.
 8. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi, yasal izin olmadıkça özel kullanım için yazılım kopyalamaz.
 9. Önemli dosyalarınızın kopyalarını daima Google Drive alanında ve opsiyonel olarak bir bellekte saklayınız. Okul sizin hesabınızdaki dosyaları düzenli olarak saklamakla sorumlu değildir.
 10. Okul ağı üzerinden kendinize ait olmayan hiçbir dosyayı değiştiremez, genel kullanıma açık olmayan hiçbir dosya kopyalanamaz, görüntülenemez.
 11. Kendi hesabınızın güvenliğinden bu hesapla ilgili her türlü işlemden öğrencilerimiz sorumludur. Şifrenizi kimseye söylemeyiniz ve başkalarının şifrenizi öğrendiğinden şüphelenirseniz derhal şifrenizi değiştiriniz. Herhangi bir kişi sizin şifrenizi öğrenip hesabınızı uygunsuz şekilde kullanırsa siz de sorumlu olursunuz.
 12. Sistem üzerinde yavaşlamaya, virüs saldırılarına ve güvenlik açıklarına yol açtığı için, gerek bilgisayar laboratuvarlarında gerekse kendinize ait bilgisayarlarda internet üzerinde oyun vb. oynayamazsınız.
 13. Hesabınızda veya cihazınızda ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kurallarına aykırı içerikli resim, video, animasyon vb. bulunduramaz ve özellikle bu alanda bir araştırma yapmanız öğretmeninizce istenmediyse benzeri içerikli sitelere bağlantı kuramazsınız.

L. İNTERNET KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

İnternet bilgisayarlar arasında bilgi alışverişinin en kolay erişim ve dağıtım yoludur. Doğru ve gerekli bilgi kadar çarpıtılmış ya da geçersiz ve hatta yakışıksız sayılabilecek bilginin de yine bu erişim ve dağıtımın vazgeçilmez yolunda karşımıza çıkması gayet mümkündür. Bu yolda yanlış, çelişkili ya da yakışıksız bilgilerle de karşılaşabileceğimizin bilinciyle ve sorumluluğuyla dikkatli hareket etmeliyiz. Her ne kadar kullanıcılarımızın sorumlu davranışlarına sonuna dek güvenip bahsi geçen yakışıksız bilgilerle ilgili özellikle bir araştırma içinde olmayacaklarını düşünsek de, okul olarak bu tür verilere yanlışlıkla ulaşılmasını önlemek amacıyla bir web filtresi kullanmaktayız. Ancak bu tür yakışıksız bilgileri içeren sitelerin çok sayıda oluşu ve internetin sürekli bir değişim içinde bulunması nedeniyle hepsini engellemek mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle aradığınız bilgi yerine bu arzu edilmeyen verilere ulaşmanız halinde sürekli izlenen log sisteminden bu tip içeriklere düzenli olarak erişip erişmediğinizi kontrol eder; eriştiğinizi görürsek, bunu bilhassa yaptığınızı kabul eder ve bilgisayar erişim haklarınızla ilgili kısıtlama yoluna gidebiliriz.

İnternet kullanımında kabul edilemeyecek durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Ücretli ya da ücretsiz olmasından bağımsız olarak, gerekli izin, onay ya da lisanslama işlemleri yapılmadan bir yazılımın ya da dokümanın internetten indirilmesi, kopyalanması ve/veya dağıtılması.
 • Bilgisayar ağından ve okul bilgisayarı ve/veya internet bağlantısı yoluyla kişisel maddî kazanç, ticaret ya da yasal olmayan herhangi bir etkinlik amacıyla yararlanılması.
 • Cinsel içerikler, dinsel, ırksal ya da politik propaganda ya da ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kurallarına aykırı yayınların izlenmesi, indirilmesi ya da internette açık erişimli sitelere yüklenmesi
 • Kişilerin kullanım haklarını sınırlayıcı veya bilgisayar ağına saldıran programları bulunduran sitelere girilmesi ya da buralardan bahsi geçen eylemleri yerine getiren programların indirilmesi, kurulması ve kullanılması
 • Kullanıcının, internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında, göndereceği elektronik posta mesajlarında, internet sitelerinde yazdığı yorumlarda, hakaret, diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına ters içerik bulunan mesajlar göndermesi
 • Kullanıcının, internet bant genişliğini yoran, internet ve sistem güvenliğini tehlikeye sokabilecek her türlü film, müzik, oyun, program v.b. dosya indirme işlemlerini gerçekleştirmesi
 • Sanal özel ağ (VPN) ya da proxy yoluyla erişimi ülke çapında yasaklanmış zararlı ya da hak ihlali içeren her tür içeriğe erişme girişiminde bulunulması
 • Her hangi bir bireye sosyal medya hesapları ya da internet ortamındaki farklı platformlarda, kişileri rencide edecek, kişisel bilgi veya belgelerini açığa çıkaracak paylaşımlar kanunlara ve okul kurallarına aykırıdır. Bir ALKEV öğrencisi bu tür davranışları kesinlikle sergilemez.

M. E-POSTA KULLANIM KURALLARI

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi e-posta hizmetlerinden faydalanırken uyulması gereken kurallar bu doküman içerisinde belirtilmiştir. Doküman içinde belirtilen “kullanıcı” ifadesi tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanları kapsamaktadır. Kullanıcıların eposta kullanmasının amacı akademik ve idari iletişimin sağlanması ve bu doğrultudaki ihtiyaçların karşılanmasıdır. Okul, kullanıcıların e-posta adreslerini düzenli olarak kontrol ettiklerini varsayar, dolayısıyla kullanıcılar kendilerine gönderilen e-postalardan haberdar olmakla sorumludurlar. e-posta hesabı ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir;

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi E-posta Adresi

Kullanıcılara ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi e-posta hesabı oluşturulur. Bu hesap, kullanıcının okuldan ayrılacağı güne kadar okulla ilgili e-posta adresi olarak kabul edilecektir.

Tüm kullanıcıların ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi eposta adresi aşağıdaki biçimlerde tanımlanmıştır; isim.soyisim@alkev.k12.tr / (Cahit ARF, cahit.arf@alkev.k12.tr)

isim.soyisim@stu.alkev.k12.tr/(Cahit ARF, cahit.arf@stu.alkev.k12.tr)

E-posta hesapları, ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi web sitesinden (https://mail.alkev.k12.tr) e-posta linki kullanılarak kontrol edilebilir.

Kullanıcı e-posta hesapları aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz;

 • E-posta iletişiminde sahte kimlik oluşturma
 • Ticari amaçlarla kullanım
 • Yasal olmayan etkinliklere dahil olma
 • ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi aleyhindeki her türlü faaliyette
 • SPAM amaçlı olarak kullanım

E-posta erişim ve kullanımı ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi rızası ile verilen bir ayrıcalıktır. Okul, bahsedilen kuralların ihlal edilmesi durumunda bu ayrıcalığı kaldırma ve/veya sınırlama hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda bahsedilen kural ihlali okul yönetimine bildirilir ve ilgili kişiler için gerekli kurul kararları alınır.

N. GÜVENLİK / KİŞİYE ÖZEL BİLGİLER İLE İLGİLİ KURALLAR

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi, bilgisayar sistemlerinin güvenliği için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte, güvenlik için garanti vermez. Bazı bilişim konuları ya da ulusal ve uluslararası hackathon etkinlikleri özellikle bu güvenlik önlemlerini aşmaya yönelik amaçlar da içeren eğitsel çalışmalar içerebilmektedir. Söz gelimi elektronik yollarla alınan veya gönderilen materyaller SPAM için filtrelenmelerine rağmen, kullanıcıların istemedikleri hiçbir bilgiyi almayacakları okulumuz tarafından garanti edilmez.

 1. Kullanıcı, e-posta hesabının güvenliğinden ve bu hesapla ilgili her türlü işlemden sorumludur. Bu sorumluluk e-posta yoluyla ulaşabilecek şüpheli dosyaları güncel bir antivirüs yazılımıyla kontrol etmeyi de içermektedir. Bu sebeple şüphe duyulan eklere sahip e-posta iletilere dikkatle yaklaşmalı, şifrenizi kimseyle paylaşmamalı ve şifrenizin başkaları tarafından öğrenildiği şüphesine düştüğünüz an şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir.
 2. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi tüm e-posta hesaplarındaki bilgilerin gizli ve özel olduğunu kabul etmektedir. Ancak sistem yöneticileri yazılım ve donanımda oluşan sorunların tanımlanması ve düzeltilmesi amacıyla, sistem içinde yapılan etkinlikleri, dosyaları, elektronik postaları incelemek durumunda kalabilirler. Bu incelemeler ya kullanıcının kendisine ya da öğrenci velisine bilgi verilerek yapılır.
 3. Okul, kullanım kuralları ihlal edilmediği sürece, kullanıcı hesaplarına ait güncel ve arşivlenmiş dosyalar da dâhil olmak üzere bilgisayar ve ağ sistemlerine kullanıcıya bilgi vermeden erişmez ve inceleme yapmaz.
 4. Okul ayrıca, kural dışı bir posta iletisi ya da kullanım söz konusu olmadığı sürece ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi kullanıcı e-posta hesaplarına erişim ya da log taraması gibi gizliliği ihlal edecek girişimlerde bulunmaz.

O. KULLANICILARIN SAHİP OLDUKLARI HAKLAR

 • Kullanıcılara, eğer öğrenci ise soyisim@stu.alkev.k12.tr, eğer öğretmen ya da idari çalışansa isim.soyisim@alkev.k12.tr şeklinde bir e posta adresi verilmektedir. Düzenli olarak e-postaların kontrol edilmesi beklenmektedir. Kullanıcı giriş bilgilerini unutur ya da sisteme girişte problem yaşarsanız Bilgi Sistemleri Birimine başvurabilirsiniz.
 • Her yeni öğrencinin kaydedildiği bu sisteme giriş bilgileri ve geçici şifresi okula kayıt yaptırdığı gün oluşturulur ve öğrenci işleri birimine teslim edilir. Öğrenci sisteme ilk girişinde geçici şifresini değiştirmelidir. Bir öğrenci sınıf ve şubesinin varsayılan grubu başta olmak üzere, katıldığı etkinlikler ve yarışmalar gibi özel gruplara da lise yönetimince belirlenen başkaca gruplara da eklenebilir. Eklendiği gruplardaki gönderileri de takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Mezuniyet ya da ilişiğin kesilmesi sonrasında bu hesap otomatik olarak kapatılır. Verileriyle ilgili talepleri ancak okul yönetiminin izni ve onayı ile karşılanabilir.
 • Google Workspace dahilinde e-posta, Drive, Takvim, Classroom, Google Docs vb. bütünleşik servislerden yararlanmak için her kullanıcının bir hesabı bulunmaktadır. Her kullanıcı, okul sınırları içerisinde, network sistemine bağlı herhangi bir bilgisayardan bu hesap ile alanına ve belirlenen hizmetlere erişebilir.

P. UYGULAMA VE YAPTIRIMLAR

ALKEV Özel Okulları Bilgi Sistemleri Kaynaklarının genel ilkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda ALKEV Özel Okulları makamları gerçekleştirilen eylemin

 • Yoğunluğuna,
 • Kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna,
 • Tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;
 1. Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.
 2. Kullanıcıya tahsis edilmiş ALKEV Özel Okulları Bilgi Sistemleri Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir.
 3. ALKEV Özel Okulları bünyesindeki Öğrenci Disiplin Kurulu, akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir.
 4. Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.

Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da “ALKEV Özel Okulları Bilgi Sistemleri Kaynakları Kullanım Politikaları” belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar ALKEV Özel Okulları makamlarınca değerlendirilir.

Q. SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Okul hangi lisansları vermektedir?
 • Google Workspace For Education Plus Lisansı (verilerinizin hem içeri hem de dışarı aktarımı mümkündür ve bu hesap ana iletişim ve veri kayıt hesabınızdır.)
 • Office Masaüstü Uygulamaları, Windows Education Edition ve Microsoft o365 Uygulama Lisansı
 • Adobe K-12 için Creative Cloud Tüm Uygulamalar (Sadece kampüs içerisinde kullanılabilmektedir.)
 • Turnitin intihal tespit uygulaması (ödev yüklemeleri ve kontrolleri için)
 • EBSCO Çevrimiçi kütüphane ağı
 • JetBrains Product Pack for Students sürümü dahilindeki tüm ürünler (AppCode, CLion, DataGrip, dotCover, dotMemory, dotTrace, GoLand, IntelliJ IDEA Ultimate, PhpStorm, PyCharm, ReSharper, ReSharper C++, Rider, RubyMine, WebStorm)

Sınıf seviyelerine göre okulun sahip olduğu yazılımlar okulun iletişim ağı üzerinden öğrenciler tarafından kullanılacaktır.

 1. Herhangi bir aksesuar alınması gerekli midir?

Zorunlu olanlar:

 • Kullanılan cihaza uygun olarak koruyucu kılıf ve/veya taşıma çantası
 • Kulaklık
 • Çizim özelliği olmayan cihazlarınız için Wacom çizim tableti (Cihaz önerileri mektubunda ayrıntıları bulabilirsiniz)
 1. Cihazların kullanımı hakkında eğitim verilecek mi?

Gerek eğitim yılı başlangıcında düzenli eğitimlere entegre bir şekilde, gerekse ders müfredatı ekseninde temel bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim verilmektedir. Planlanan eğitimler iletişim kanallarıyla duyurulmaktadır. Tüm bu eğitimler dışında da öğrenci, öğretmen ve personellerimiz soru ya da sorunları ile ilgili Bilgi Sistemleri Birimi Yardım Masası’na başvurarak eğitim ya da eğitsel doküman talep edebilirler. Başvuru başlıkları (bu listeyle sınırlı kalmamak üzere):

 • Microsoft Tabanlı cihazlar ile ilgili yazılımsal ve donanımsal sorular ve temel kullanım eğitimi
 • Apple Tabanlı iOS ve MacOS işletim sistemli cihazlara yönelik sorular ve temel eğitimi
 • Çizim tabletleriyle ilgili kurulum, kullanım ve sorun çözümüne ilişkin sorular
 • Network ve bağlantı ile ilgili sorular
 • Internet güvenliği ve kullanılan sistemler ile ilgili sorular
 • Web teknolojilerine yönelik sorular

olarak özetlenebilir.

 1. Cihazımdaki dosyaları yedeklemem gerekir mi?

Tüm veri sağlığı sorumluluğu cihaz kullanıcısınındır. Google Workspace hesabınıza bağlı çalışan Google File Stream ya da Google Drive App kullanarak tüm dosyalarınızı yedeklemeniz önerilir. Böylece yedeklenmiş dosyalarınıza cihazınız değişse bile aynı hesapla erişebilir, veri kaybını önleyebilirsiniz.

 1. Cihazımda bir arıza var. Kim düzeltebilir?
 • Cihazların problemlerinin tespiti ve çözümüne yönelik çalışma Bilgi Sistemleri Birimi Yardım Masası tarafından yapılır.
 • Sorun yazılımsal ise Yardım Masası gerekli onarımları onayınızı alarak yapar.
 • Donanımsal arızalarda cihazınızı teknik servise göndermeniz sizden beklenebilir. Garanti kapsamındaki arızalar ücretsiz olarak giderilecektir.
 1. Cihazım hasar görürse veya çalınırsa ne olur?

Okul, öğrencilerin hasar gören veya çalınan tabletlerinden sorumlu değildir.

 1. Cihazımın kullanım ömrü ne kadardır?

Kullanım şekli ve kabul edilebilir kullanım durumuna göre tablet bilgisayarların kullanım ömrü minimum 3-4 yıldır (Apple iOS tabanlı ve güncel ürünler için). Pil ömürleri doğru şekilde şarj edildiğinde belirtilen süre boyunca çalışmanızı aksatmayacak şekilde yeterli olacaktır. Yanlış şarj edildiğinde (şarjsız olarak 1 ay kapalı tutulması, sadece kullanım sırasında şarj edilmesi veya sürekli yarım şarj edilmesi gibi) pillerin ömürleri kısalacaktır.

Dizüstü bilgisayarlarda da benzer şekilde hem üretim kalitesi hem de kullanım koşulları cihazın konforlu kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Bunun yanı sıra özellikle işlemci fanı gibi hareketli parça içeren dizüstü bilgisayarlarda ayrıca belli aralıklarla işlemci fan ve termal macun değişikliği yapılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 12.07.2021