MENÜ

İlkokul Veli El Kitabı

Sayın Velimiz,

Bu kitapçık, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan okulumuzda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacak akademik ve sosyal çalışmaları, okulun fiziki yerleşimini, okul çalışanlarının görev dağılımı ile gerek duyulduğunda kime, nasıl ulaşılabileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kaynağın dikkatle incelenmesiyle edinilecek bilgiler, karşılıklı iletişimimizi kolaylaştıracaktır. Öğrencinin sağlıklı gelişmesi ve yetişmesinde okul ile ailenin sürekli ilişki ve işbirliği içerisinde olması, ona sağlanacak katkı için önemlidir. Bu birlikteliğin vazgeçilmez unsurları olan telefon, ziyaret, görüşme, mesaj vb. her türlü iletişim için doğru yer ve zamanda, doğru kişi ile iletişim kurmak; gereksinim duyulan bilgilendirmelere rahat bir düzen içerisinde ulaşabilmek hepimizi mutlu edecektir.

Karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde, etkili bir iletişimle huzurlu bir anlaşma ortamında birlik, beraberlik içerisinde, başarılı bir eğitim- öğretim yılı diliyoruz.

Batuhan NAR
İlkokul Müdürü

1. Çalışma Takvimi

Akademik takvimde yer alan gezi ve okul dışı etkinlikler, belirtilen tarihteki rezervasyon ve randevu uygunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda veli ve öğrencilerimiz önceden bilgilendirilir.

2. Günlük Zaman Çizelgesi

3. ALKEV’de Öğrenci Olmak

3.1 Öğrencinin Sorumlulukları

Tüm öğrencilerimiz,

 • ALKEV’li Olmanın İlkeleri’ni bilir ve okul kurallarına uyar.
 • Okul dışında ALKEV öğrencisine yaraşır bir şekilde davranır.
 • Başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Öğretmenlerine, arkadaşlarına, diğer çalışanlara nazik ve saygılı davranır.
 • Derslerin ahengini, seyrini bozacak hâl ve hareketlerden kaçınır.
 • Ders zili çaldığında gerekli ders malzemelerini hazırlamış olarak öğretmeni karşılar.
 • Yaşadığı ortamı temiz tutar. Çevresine ve doğaya saygılıdır.
 • Okul ve sınıf eşyalarını korur.
 • Sınıfı ve dolabını temiz ve düzenli tutar.
 • Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyer.
 • Söz veya eylemle şiddet içeren davranışlarda bulunmaz.
 • Ödevlerini ve çalışmalarını zamanında yapar ve teslim eder.
 • Kütüphaneden alınan kitapları zamanında teslim eder.
 • Akademik takvimi bilir ve takip eder.
 • Ajanda tutma alışkanlığına sahiptir.
 • Çevrim içi ve yüz yüze tüm etkinliklerde ve derslerde zaman yönetimine önem verir.
 • Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkıda bulunur.
 • Resmî tören ve kutlamalara katılır.
 • Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
 • Başkasının kişisel ve akademik bilgilerini izinsiz kullanmaz. Akademik dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

3.2 Öğrenci Hakları

Tüm öğrencilerimizin,

 • Görüş ve fikirlerini başkalarının haklarına saygı göstererek özgürce ifade etme,
 • Okul yönetimine fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarıyla katkıda bulunma,
 • Okul yönetiminde temsil etme ve edilme,
 • Akranları ve öğretmenleri tarafından kabul görme,
 • İnanç, dil, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılık yaşamama,
 • Güvenli, sağlıklı, temiz ve hijyenik çevre bilinciyle oluşturulmuş bir ortamda yaşama,
 • Sınıf, laboratuvar, spor ve sanat atölyeleri, kütüphane, yemekhane, teknolojik olanaklardan en iyi şekilde yararlanma,
 • Akademik gelişimi hakkında zamanında ve doğru bilgilendirilme,
 • Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
 • Kendini tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma,
 • Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
 • Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilerle eşit olma,
 • Yaşadığını problemlerini rehberlik servisi ve öğretmenleriyle rahatça paylaşma,
 • Sınavlar değerlendirildikten sonra kâğıtlarını görme hakkı vardır.

3.3 Öğrencinin Uyması Gereken Kurallar

Eğitim öğretim yılı başında tüm öğrencilere “ALKEV’li Olmanın İlkeleri” kitapçığı dağıtılır. Bu kitapçık “www.alkev.k12.tr” adresindeki web sitemizde de yayımlanır. Okul idaresi ve öğretmenleri, yıl içinde yapılan toplantılarda öğrencilerle birlikte bu kuralları sınıfta yeniden gözden geçirir. Kitapçıkta, okul kuralları ve bu kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar ayrıntılı olarak anlatılır. Öğrencilerin yıl boyunca bu kurallara uygun davranışlar sergilemeleri gerekmektedir.

3.4 Cep Telefonu ve Elektronik Cihaz Kuralları

“ALKEV’li Olmanın İlkeleri”  kitapçığında belirtildiği gibi öğrencilerin zorunlu durumlarda okula getirdiği cep telefonu, tablet, bilgisayar vb. cihazlar müdür yardımcısının odasında muhafaza edilir. Ancak cihazların kaybolma, zarar görme vb. durumlarından okul sorumlu değildir.

3.5 Derse Geç Kalma, Okuldan Erken Ayrılma Okula Devamsızlık

 • Okula devam esastır. Öğrencinin okula gelmemesi durumunda ilgili müdür yardımcısı veya sınıf öğretmeni bilgilendirilir. Uzun süreli hastalık halinde doktor raporu alınmalı ve 5 iş günü içinde okula iletilmelidir.
 • Sınav olduğu gün devamsızlık yapan öğrencilerin telafi sınavına girebilmeleri için kurum yönetmeliği gereği doktor raporu veya velinin dilekçesinin mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.
 • Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde öğrenciye 15 güne kadar izin verilebilir.
 • Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen öğrenciler, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.
 • Mazeretsiz veya özürsüz devamsızlık yaptığı güne ait bilgileri/dökümanları edinmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgileri haftalık olarak e-okul sistemine işlenir.

Derse Geç Kalma

 • İlk derse girdiği hâlde sonraki derslere girmeyen öğrenci, tüm gün devamsız sayılır. İlk derse geç kalan öğrenci müdür yardımcısına geç kalış nedenini bildirmek ve “Derse Kabul Kâğıdı” almak zorundadır.
 • Ara derslere geç kalan öğrenci, sınıfta bulunan öğretmen tarafından müdür yardımcısının odasına yollanır. Müdür yardımcısı, öğrencinin mazeretini dinledikten sonra, özürlü veya özürsüz olduğunu tespit eder ve öğrenciye“Derse Kabul Kâğıdı” verir.
 • Derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerle ilgili yaptırım süreci başlatılır. (bkz. ALKEV’li Olmanın İlkeleri)

Dersten İzin Alma

Okul hemşiresi veya okul doktoru, öğrencinin gün içinde sağlık nedenlerinden dolayı derslere giremeyecek durumda olduğunu onaylarsa müdür yardımcısına haber verir. Veliye haber verilir ve gerekli görülürse velinin öğrenciyi okuldan alması istenir. Veli öğrenciyi lobiden teslim alır.

Okuldan Erken Ayrılma

Ders saatleri içinde sağlık sorunları veya acil bir durum nedeniyle okuldan çıkış yapması gereken öğrenci için mutlaka okul idaresinden izin kâğıdı alınması gerekmektedir. İzin kâğıdı olmayan öğrencinin okul dışına çıkmasına okul güvenliği tarafından izin verilmez.

Okul yönetimi kararı ve acil durumlar dışında veli öğrenciyi okuldan erken alacaksa 1 gün önce okul yönetimini mail yoluyla bilgilendirilmesi gerekir. Öğrenciyi okuldan velisi dışında biri alacaksa bilgileri mutlaka e-posta yoluyla ilgili müdür yardımcısı ile paylaşılmalıdır. Acil durumlar hariç ders saatinde öğrenci hiçbir şekilde teslim edilmez. Veli öğrencisini almak için teneffüs saatini bekler.

Öğrenci Ulaşım Değişikliği Bilgisi

Öğrencinin ulaşım şekliyle ilgili gün içerisinde herhangi bir değişiklik varsa (öğrenciyi okuldan alan kişinin farklı olması vb.) saat 12.00’e kadar ilgili müdür yardımcısına mail atılarak bilgi verilmesi zorunludur. Aksi taktirde bu değişiklik geçerli olmayacaktır.

3.6 Kılık Kıyafet

 • Öğrencilerimiz okula okul üniforması ile gelmek zorundadır. Okul formasının haricinde kazak, süveter, eşofman üstü vb. kıyafetler giyilmez. Öğrencinin okul formasına mutlaka ismi yazılır.
 • Beden Eğitimi dersi, kulüp çalışmalarının olduğu günlerde ve gezilerde, öğrencilerimiz okul eşofmanı ile okula gelirler.
 • Okulumuzda cuma günü serbest kıyafet uygulaması vardır. Özel durumlarda bu uygulamaya bireysel veya toplu olarak ara verilebilir.
 • Kız öğrenciler -serbest kıyafet günü de dâhil- makyaj yaparak gelemez, küpe dışında takı kullanamazlar.
 • Erkek öğrenciler – serbest kıyafet günü de dâhil- herhangi bir takı takamazlar.
 • Birinci sınıf öğrencileri için sınıf öğretmenine dönem başında, iç çamaşırı ve yedek kıyafet teslim edilir.

3.7 Kayıp Eşya

Öğrencinin okul içinde kullanacağı tüm eşyaların kaybolmasını veya başka öğrencilerin eşyalarına karışmasını önlemek amacı ile etiket kullanılmalıdır. Kaybolan eşyasını bulmak öğrencinin sorumluluğundadır. Dönem sonlarında teslim alınmayan sahipsiz eşyalar hayır kurumlarına bağışlanır.

4. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

4.1 Akademik Program

ALKEV Özel İlkokulunda, öğrendiği bilgiyi gerektiği durumda kullanabilecek ve yeniden üretebilecek becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Bu nedenle üç temel bilimsel metodoloji eğitim programına entegre edilmiştir.

Dersler “Tasarım Yoluyla Anlama (UbD)” planlama metodolojisi çerçevesinde yapılandırılmıştır. Üniteler hedefe dönük analiz edilerek öğrencilere, 21. yüzyıl becerilerinin ve kalıcı anlamaların kazandırıldığı öğrenme yaşantıları sunulmaktadır. Performans görevi ve projelerle öğrencilerin transfer yetkinlikleri sınanmaktadır.

Düşünme becerileri eğitim modeliyle (PASS) bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bu farklılıklarını tanımlayarak öğrencinin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci farklılıklarını dikkate alan bir ders tasarımı için Harvard Üniversitesi’nde geliştirilen Öğrenmede Evrensel Tasarım (UDL) metodolojisi kullanılmaktadır.  “Bilgiyi öğrencilere nasıl sunarız?”, “Hangi yöntemleri kullanarak öğrencilerin bildiklerini ifade etmelerine imkan tanıyoruz?”, “Öğrencileri nasıl motive edebiliriz ve öğrenmeye dahil edebiliriz?” soruları öğretim etkinliklerimizi kılavuzlamaktadır. İlgi, seviye ve öğrenme stilleri dikkate alınmakta; konular gerek zorlayıcılık seviyesi gerekse derinlik açısından farklılaştırılmaktadır.

4.2 ALKEV’de Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Programı, “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeylerini temel alan bir programdır. Öğretim; öğrenci merkezlilik, eylem odaklılık ve yapılandırmacı yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşımda her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesi temeldir; bu yaklaşım, düşünme becerilerinin geliştirilmesinin, yaratıcı düşünmeyi de geliştirdiğini kabul eder.

Programda öğrenciye somut bilgiler sunulur, öğrencinin dil becerileri konusunda kendini değerlendirmesi ve akranlarının onu değerlendirmesi desteklenir.

Bu program ile öğrencilerin yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu da öğrencinin özerkleşmesini, dil ve kültürler arası farkındalığı beraberinde getirir. Beceriler yardımıyla kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak hedef dilde okuma yazma alışkanlığı kazanmaları beklenir.

Derslerde “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”ne dayalı olarak hazırlanmış ders kitapları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi alanları göz önünde bulundurularak okulumuz tarafından farklı kaynaklar üretilmekte ve ders kaynakları zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerin ulaştığı dil becerileri öğretmenler tarafından düzenli olarak ölçülmekte, aynı zamanda öğrencilerin seviyesinin farklı kaynaklar tarafından ölçülüp değerlendirilmesi için Alman Kültür Bakanlığınca (KMK) hazırlanan sertifika sınavları programda yer almaktadır.

Yabancı Dil Programında Hedeflenen Dil Düzeyleri

İlkokulda okuma yazma süreciyle başlayan birinci sınıfın ardından 4. sınıf sonrasında A1 (Temel Dil Kullanıcı-Giriş) seviyesine gelinmesi hedeflenmektedir.

İngilizce

ALKEV’de 3. sınıfta başlayan İngilizce öğretimi Almancada benimsenen yaklaşımlar ve prensipler doğrultusunda yapılanır. Edinilen deneyimlere göre, öğrenciler Almanca ile tanıştıktan sonra ikinci yabancı dil olan İngilizceye rahat bir geçiş yapmakta ve hızla ilerleme kaydetmektedir. Almancada olduğu gibi, İngilizcede de öğrencilerimize dil sertifikası sınavlarına katılım olanağı sunulur ve gerekli hazırlıklar derslere entegre edilir.

Cambridge Üniversitesinin hazırladığı Cambridge ESOL dil sınavlarına 4. sınıf öğrencileri katılırlar. Tüm becerileri ölçen bu sınavlar, Cambridge Üniversitesi ile ortak çalışan güvenilir kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

Bu doğrultuda İkinci Yabancı Dil Programında Hedeflenen Dil Düzeyleri

3 ve 4. sınıflar da A1 düzeyine hazırlık süreci başlar ve 4. sınıftan mezun olan bir öğrenci en temel kalıpları ve temel sık kullanılan kelimeleri bilir. (Temel Dil Kullanıcı-Giriş)

4.3 Ödev Anlayışımız

Ödevlerle öğrencinin;

 • İşlenecek konulara ait ön bilgi ile derse katılması,
 • İşlenen konuları pekiştirmesi,
 • Sorumluluk duygusu, görevleri ve ödevleri arasındaki bağın geliştirilmesi,
 • Ödevleri-görevlerini planlama aşamasında zamanı kullanabilme alışkanlığının geliştirilmesi,
 • Araştırma ve yaratma süreçlerine katkısı amaçlanır. Öğrencilerimize ödev politikamızda belirlenen kriterlere uygun olarak düzenli ödev verilir.

Ödevlerde Kontrol ve Geri Bildirim

 •  Ödevin yapılıp yapılmadığı günlük olarak kontrol edilir. İçerik kontrolü öğrencilerle veya öğretmen tarafından uygun zamanda yapılır. Ödev kontrolünde akademik hatalar ve yazım hataları öğrenciyle birlikte düzeltilir.
 •  Ödevini yapmadan okula gelen öğrenciler ödevlerini mutlaka tamamlarlar.
 • Öğrencinin ödev yapma alışkanlığı ile öğretmen  geri bildirimi, günlük ve/veya haftalık K12 ödev bilgilendirme ve çizelgesi üzerinden veli tarafından takip edilir.
 •  Ödev, öğrencinin sorumluluğundadır ancak ödevin aksaması ve bu durumun sürekli tekrarı durumlarında veli bilgilendirilir.
 •  Öğrencinin ödev devamsızlığı durumunda okul kuralları (bkz. ALKEV’li Olmanın İlkeleri) prosedürü devreye girer.
 •  Eğer sorun çözülemezse rehberlik birimi ve aile ile öğrencinin bulunduğu bir toplantı düzenlenir.

4.4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

ALKEV Özel Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Göz Önünde Bulundurulan İlkeler

 •  Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
 •  Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır. Öğrenciler kendi istekleriyle, psikolojik danışmanların ihtiyaç hissettikleri durumlarda ya da öğretmen yönlendirmesiyle görüşme gerçekleştirirler.
 •  Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
 •  Öğretmenler, veliler, okul yönetimi ve rehberlik birimi sürekli iletişim içinde olup iş birliği yapar, gerektiği durumlarda ortak çözüm yolları geliştirir.

Çalışmalarımızın hedeflerine ulaşabilmesi; aile, öğretmen, idare arasındaki karşılıklı anlayış ve iş birliğine dayalıdır. Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin çok büyük bir kısmını tamamladığı, tüm yaşamları boyunca etkili olacak davranış biçimlerinin şekillendiği bu dönemde kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmek amacıyla öğrencimizin ; psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini desteklemek, olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini sağlamasına destek olmak, sağlıklı iletişim becerilerini kazanmasını sağlamak, anne ve babalara ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak amaçlarımız arasındadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler; çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır. Akademik alanlarla ilgili bilgiler de öğretmenlerle paylaşılır.

Okula Uyum Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan veya ara sınıflara yeni gelen öğrencilere yönelik yapılan, okulu ve tüm birimlerini tanıtmayı hedefleyen çalışmalardır. Amaç, öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Öğrencinin okula uyumuyla ilgili süreci bireysel veli görüşmelerinde veliyle de paylaşılır.

Bireysel Çalışmalar: Öğretmenler ve velilerden gelen geri bildirimler ya da psikolojik danışmanın gözlemleri sonucunda bireysel desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuklarla bireysel çalışmalar yapılır. Bireysel çalışmalarda kullanılan yol, yöntem ve teknikler öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda psikolojik danışman ve rehber öğretmen tarafından belirlenir. Çocukla yapılan bireysel çalışmalar arasında önleyici destekleyici görüşmeler, durum takibi ve akademik takip, hedef belirleme gibi test ve teknikler yer alır. Yapılan bu çalışmaların sonuçları, okul hayatındaki yansımaları, alınabilecek önlemler ile ilgili konular, veli ile bireysel görüşmelerde paylaşılır, iş birliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda da etik ilkeler korunarak ilgili öğretmen ya da okul idaresi ile paylaşılabilir.

Grup Çalışmaları: Benzer sıkıntılar yaşadıkları gözlenen ve tespit edilen öğrencilerle gönüllülük ve gizlilik ilkesine uygun olarak planlanır ve yürütülür. Grup çalışmalarında; öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak, duygularını tanıyarak başkalarının da benzer duygular yaşadıklarını gözlemleme fırsatı vermek, değişim ve gelişim konusunda motivasyonlarını artırmak, grubun diğer üyelerinin problem çözme yöntemlerini gözlemleyerek kendisi için en uygun yolu ve yöntemi bulması konusunda öğrencileri yüreklendirmek amaçlanır. Grup çalışmaları ile ilgili veli bilgilendirilir.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri: Öğrencilerin sınıf düzeyindeki ihtiyaçlarına yönelik olarak sınıf rehberlik etkinlikleri planlanır ve uygulanır.

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları:

Velilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Veli Görüşmeleri: Psikolojik danışmanların öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini gerekli gördükleri durumlarda veliler ile paylaşmak amacıyla düzenledikleri görüşmelerdir. Bazı durumlarda konuyla ilgili olarak görüşmeye katılmak isteyen öğretmen olduğunda, görüşmenin bir kısmında yer alır. Velilerimiz de rehberlik servisiyle görüşmek istedikleri zaman arayıp randevu alabilirler.

Randevular rehber öğretmen tarafından verilir. Ulaşılamayan durumlarda santral memuru tarafından konu ile ilgili not alınır ve rehber öğretmenin dönüş yapması sağlanır. Randevusuna gelemeyecek olan velilerin önceden durumu haber vermeleri, velilerimizin rehberlik servisimizden alacağı verimi artırmaktadır. Haber verilemediği durumlarda yeniden randevu alınması velilerimiz tarafından gerçekleştirilir.

Veli Atölyeleri: Psikolojik danışmanlar tarafından ihtiyaç duyulan konulara yönelik paylaşımların yapılması, velilerin konuyla ilgili farkındalık kazanması ve yeni kazanımları aile yaşantısına yansıtması amaçlanmaktadır.

Veli Çocuk Atölyesi: Velilerimiz ve öğrencilerimizin beraber keyifli ve etkin zaman geçirdiği, farklı etkinlikler gerçekleştirerek diğer ailelerle paylaşımlarda bulunma olanağı sunan çalışmalardır.

Yayınlar: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda periyodik aralıklarla yayınlar çıkarılır ve velilerimize ulaştırılır.

Seminerler: Velilerimizin çocuklarına yönelik uygun tutum ve davranışlar geliştirmelerine destek olmak, ortak yaşanan sıkıntılarla (sorumluluk bilinci, öz disiplin, kurallar, anne – baba tutumları vs.) ilgili bilgi ve tecrübeleri paylaşmak ve ortak çözümler geliştirmek amacıyla düzenlenen paylaşımlardır. Siz velilerimize gönderilen “Veli Davet Yazıları” doldurulurken işaretlenen seçenek “KATILMIYORUM” da olsa yazının öğrenciyle geri gönderilmesi, velilere sunacağımız hizmetin kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin sorumluluk duygusunun gelişmesi açısından son derece önemlidir.

Webinarlar: Webinarlar uzaktan eğitim modelinin getirdiği yenilikle seminer programlarının çevrim içi sisteme dönüştürülmüş halidir.

4.5 Ölçme-Değerlendirme Süreci Akademik Başarı Ölçütleri

ALKEV Özel İlkokulunda öğrenci başarısının değerlendirilmesinde iki temel ölçüt vardır:

 1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar.
 2. Kazanımlar ile uluslararası deneyimlerden elde ettiğimiz ALKEV müfredatı.

Öğrenci başarısı; yazılı sınavlar, varsa proje, öğrencilerin derse katılım ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. Ayrıca öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek amacıyla ölçme değerlendirme birimi tarafından düzenli aralıklarla sınavlar yapılarak öğrencilerin akademik seviyeleri ölçülür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici ve destekleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

Performans Belirleme Çalışmaları ve Projeler

1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin gelişimi, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar ile takip edilir.

Performans belirleme çalışmalarının sayısı ve niteliği, dersin içeriğine ve işleyişine göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır.

Projeler ve performans belirleme çalışmaları, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir.

Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içerisinde çalışmalarını teslim eder. Projeler, teslim edildiği dönemde değerlendirilir.

Okulumuzda Yapılan İzleme ve Düzey Belirleme Amaçlı Sınavlar

Hazırbulunuşluk Sınavı GDS (Genel Değerlendirme Sınavı) Bursluluk Sınavı*
4. Sınıf Tüm Derslerde Sınıf Çalışması 4 1
3. Sınıf Tüm Derslerde Sınıf Çalışması 2
2. Sınıf Tüm Derslerde Sınıf Çalışması 2

*Okul içinde yapılan Başarı Bursu Sınavı 4. sınıftan itibaren yapılır ve 5. sınıf düzeyinde kullandırılmaya başlanır. Burslar, ALKEV Burs Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan sınava göre verilir.

Yazılı Sınav Uygulamaları

 • Okulumuzda, her şubeye kendi sınıf seviyesinde zümre öğretmenlerince hazırlanan ortak sınavlar uygulanır. Tüm dersler için bir dönemde iki sınav yapılır.
 • Sınavların tarihleri dönem başında belirlenerek tüm öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 4. sınıfta ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.
 • Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 • Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
 • Okul tarafından yapılan sınavlarda öğretmenler en geç 15 gün içinde sınav sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınavda yapılan hataların üzerinden geçilir. Sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılıp incelemeleri sağlandıktan sonra geri alınır ve saklanır.
 • Herhangi bir nedenle sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencinin velisi, en geç beş gün içinde öğrencinin gerekçesini okul idaresine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin devamsızlığı, sağlık nedeninden kaynaklanıyorsa doktor raporu ile belgelendirilmelidir.
 • Özrü uygun görülen öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği zamanda telafi sınavına alınır. Projesini de yine belirlenen süre içinde teslim eder.
 • Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan öğrencilere not olarak sıfır (0) verilmez ancak katılmadıkları bu çalışmalar aritmetik ortalama alınırken toplam sayıya dâhil edilir.

Puan Değerlendirmesi

İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

İlkokul 4’üncü sınıfta öğrencilerin başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

İlkokul 4’ üncü sınıfta dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

Dönem, Yıl Sonu ve Ağırlıklı Puanı

İlkokul 4’üncü sınıfta bir dersin dönem puanı, öğrencinin sınavlar ve ders etkinliklerine katılımından aldığı puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir.

Bir dersin yıl sonu puanı,
Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yıl sonu puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Öğrenciler iki resmî karne, iki de ara karne olmak üzere senede dört karne alırlar. Ara karnenin amacı resmî karneden önce öğrenci ve veliyi bilgilendirmek; öğrencinin akademik ve davranışsal gelişiminin takibinin yapılmasıyla düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Öğrencilere, her dönem sonunda bir resmî karne verilir. Resmî karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.

Etüt ve Ek Dersler

İlkokulda konu ya da kazanım eksiği olan öğrenciler için sınıf ve yabancı dil öğretmenlerinin belirlediği düzen çerçevesinde gün içi etüt sistemi uygulanmaktadır. Ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılan sınavların raporları doğrultusunda öğrencilerdeki konu ya da kazanım eksiklerine dönük tamamlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.

İlkokulda ara sınıflara gelen öğrenciler 1. dönem ihtiyaç doğrultusunda planlanan ders saati kadar Almanca destek programlarına alınır, başarı durumlarına göre 2. dönemle birlikte sınıflarına dâhil olurlar.

1.Sınıfa gelen Almanca bilmeyen öğrencilere ise bir yıl boyunca Nakil Almanca Programı uygulanır.

4.6 Özel Gün ve Kutlamalar

ALKEV Özel Okullarında, MEB mevzuatında yer alan “Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği”ni dikkate alarak anma, tören ve gösteri programları planlanır. Ulusal ve resmî bayramlar günün anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanır. ALKEV’de milli bayramlarımız gününde kutlanmaktadır.

Kültürümüzün temellerini oluşturan dini bayramlarda küçük sınıflarımız büyük sınıflarımızı ziyaret ederek bayramlaşırlar. Burada, sosyal hayattaki değerlerin canlı tutulması ve hayata dair bazı sosyal tecrübelerin okulda kazandırılması amacı güdülmektedir. Türk ve Alman kültürünün ortak değerleri olan küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve sorumluluk bilincinde olma vurgusu okulumuzun kazandırmak istediği temel değerler arasındadır.

4.7 Alman Kültür Etkinlikleri

Okulumuzda yabancı dil eğitimi ağırlıklı Almanca yapılır ve dilin kullanımı günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Çok kültürlülüğün esas alındığı okulumuzda öğrencilerimize Alman dilini konuşan ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve o toplumlara ait yaşıtlarının güncesinden kesitler yaşatmak amacıyla çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenir.

4.8 Proje Haftası

ALKEV Özel Okullarının üretmeye önem veren öğrencileri, II. dönemin son haftasında çeşitli projelerde öğretmenleri rehberliğinde 1 hafta boyunca çalışırlar. Öğrencilerimiz karne günü bu çalışmalarını sergileyip sunumlarını gerçekleştirirler.

Okulumuzda yürütülen bu çalışmada proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanılmakta; öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, araştırma, bilgi teknolojilerini doğru kullanma ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

4.9 Kulüp Saati

ALKEV Özel Okulları olarak eğitim öğretim programında kulüp çalışmaları, akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Kulüplerin amacı; öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk ve keşfetme duygularını geliştirmek; kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.

Sene başında yapılan “Kulüp Tanıtım Günü”nde kulüp öğretmenleri tarafından öğrencilere kulüpler hakkında bilgi verilir, aynı gün kulüp tanıtım kitapçığı ile tercih formları K12Net üzerinden gönderilerek velilerle paylaşılır. Daha sonra öğrenciler velileri ile birlikte yapmış oldukları tercihlerine ve kulüp kontenjanlarına göre kulüplere yerleştirilir. Kulüplere devam zorunluluğu olup çalışmalar sırasında okul kuralları geçerlidir. Öğrencilere öğretim yılı içerisinde etkinlik çalışmalarını sergileme fırsatı verilir.

4.10 Geziler

Her yaş grubunun gelişimsel özellikleri, ders kazanımları ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde geziler planlanmaktadır. Öğrenciler; keşfederek ve inceleyerek bilgiye ulaşma, anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmeyi destekleme fırsatı elde etmiş olurlar. Öğrencilerin velilerinden gezi izin belgeleri senenin başında topluca alınır.

4.11 Spor ve Sanat Etkinlikleri

Okulumuzun yürüttüğü beden eğitimi faaliyetlerinin dışında, öğrencilerimizin fiziksel ölçüm testleri ile gelişimlerinin takibi yapılmakta ve uygun spor branşına yönlendirme gerçekleştirilmektedir. Hafta içi ve haftasonları düzenlenen kış spor okulu, resmî ve özel müsabakalar, sınıf içi ve sınıflar arası özel günlerde düzenlenen spor turnuvaları ile öğrencilerimiz yeteneklerini geliştirmekte ve başarılarını gösterme şansı yakalamaktadırlar.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da katılan okulumuzda; yurt içi kampları düzenlenmektedir. Satranç branşında il ve ilçe  genelinde turnuvalara katılım gösterilmektedir.

ALKEV Özel Okullarında sanat eğitimi görsel sanatlar, müzik, drama ve dans disiplinlerinden oluşur.

Öğrencilerimizin zihinsel ve algısal yeteneklerini geliştirmek, onlara estetik duyarlılık kazandırmak, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini sanatla ifade etmelerini, yaratıcı düşünmelerini sağlamak, sanat sevgisi ve bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar düzenlenir.

Her yıl düzenlenen dinletiler, konserler, gösteriler, sergi ve yarışmalar ile verilen nitelikli sanat eğitiminin ürünleri, velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılır. Dünya Sanat Günü, tüm hafta boyunca düzenlenen sanat etkinlikleri ile kutlanır.

5. ALKEV’de Uzaktan Eğitim Süreci

Pandemi, hayatımızın diğer yönleri ile birlikte eğitim öğretim süreçlerinin de dönüşümünü gerektirmiştir. Mart 2019 tarihi ile öğretim çalışmalarımız değişen şartlara hızlı bir şekilde uyumlanmış; müfredatımız kesintiye uğramadan çevrimiçi ortamda öğrencilere ulaştırılmaya devam etmiştir.

Pandemi döneminde yaşadığımız tecrübe, çevrim içi eğitimin artık eğitim öğretim hayatımızın bir parçası olacağını göstermiştir. Bir Google okulu olarak önümüzdeki süreçte temel programlar Google Suite, temel pedagojimiz yüz yüze ve çevrim içi öğretimi bir arada ele alan harmanlanmış öğrenme olacaktır. Ders içerikleri koşullar doğrultusunda tamamen veya kısmi olarak dijital sunulacaktır.

Bilişsel, sosyal ve öğretimsel boyutların yer aldığı bir ekosistem olarak tasarlanan uzaktan eğitim sürecinin bileşenleri aşağıda sunulmuştur:

5.1 Çevrim içi ve Çevrim dışı Dersler

Derslerimiz senkron ve asenkron şekilde işlenmektedir.

Bilgi aktarımının yanında öğrencilerin öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşime girmesi, fikirlerini tartışması ve müzakere etmesi için Google Meet üzerinden canlı dersler gerçekleştirilmektedir. Burada amaç sadece içeriği aktarmak değil diyaloğu da sağlamak, sosyal görünürlüğün avantajından faydalanmaktır.

Uzaktan öğretimin temel bileşenlerinden asenkron videolar konu anlatımları ve örnek soru çözümleri içerikleri için kullanılmaktadır.

5.2 Ödevlendirme ve Ek Görevler

Derslerin öncesinde ve sonrasında öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırması, var olan bilgilerini pekiştirmesi amacıyla destekleyici çalışmalar paylaşılmaktadır. Öğrencileri kavramsal anlayışlara ulaştırmak amacıyla ek görevlerle onlara konu ile ilgili keşfetme, üretme ve sorgulama fırsatları verilmektedir.

Sadece günlük ödevler değil öğrendiklerini performansa dönüştürmelerini sağlayacak ve akranlarıyla iş birliği yapacakları projeler üretmeleri teşvik edilmektedir.

5.3 Sanal Sınıf: Google Classroom

Ödevler, ders materyalleri ve duyurular Google Classroom üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler öğretmenlerine ödevlerini göndermekte, geri bildirim almakta, sınıf tartışmalarına yorum yapmakta ve iletişime geçebilmektedir.

Bunların yanında sanal sınıflarımız; birlikte çalışmak, paylaşımda bulunmak, açık iletişimi desteklemek ve sosyal bağlarımızı korumak amacıyla da kullanılmaktadır.

5.4 Değerlendirme

Yüzyüze eğitimde kullandığımız değerlendirme süreçleri çevrim içi ortamda devam ettirilmektedir. Takvimlenmiş çevrimiçi deneme sınavları ve yazılı değerlendirmeler uygulanmakta, süreç değerlendirmesi amacıyla öğrencilere performans görevleri ve projeler atanmaktadır. Öğrencilere sık sık özdeğerlendirme fırsatları verilmektedir.

6. ALKEV’de Veli Olmak

ALKEV’de veliler; saygılı ve adil bir davranışla karşılaşma, öğrenciye okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulduğundan emin olma; öğrencinin akademik başarısı, yabancı dil düzeyi ve davranışsal gelişimi hakkında düzenli ve doğru bilgi alma; ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik birimi ile görüşme; okul işleyişi ile ilgili olarak etkinliklerin öncesinde okul tarafından bilgilendirilme ve okulun herhangi bir birimine yazmış olduğu elektronik postaya iki iş günü içinde cevap alma hakkına sahiptir.

6.1 Veli Sorumlulukları

Tüm velilerimiz,

 • Düzenli olarak K12Net sistemini kontrol etmek,
 • Okul iletişim ve paylaşım platformlarını takip etmek,
 • Okul tarafından gönderilen formları zamanında doldurmak, imzalamak ve teslim etmek
 • Öğretmenlerle görüşmeleri randevu alarak gerçekleştirmek, saygı çerçevesinde iletişim kurmak,
 • Veli toplantılarına, veli-öğretmen görüşmelerine katılmak,
 • Öğrencinin her gün okula zamanında ve okul kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelmesini sağlamak,
 • Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına destek olmak,
 • Öğrenciye zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda rehberlik etmek,
 • Öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamak,
 • Okul saatleri içerisinde öğrenciler arasında yaşanan sorunlarda aktif sorun çözücü olmamak, her durumda öğretmenden destek almak,
 • Okul ile işbirliği yapmak ve okulun öğrenciyle ilgili aldığı kararların uygulanmasında ortak davranış sergilemek,
 • Öğrencinin yaşamındaki olağandışı durumlar, sağlık sorunları, özel ilgi alanları ve yetenekleri konularında okulu bilgilendirmek,
 • Öğrencinin akademik ve kişisel gelişimini doğrudan ya da dolaylı etkileyecek her türlü durum ve gelişmeyi rehberlik birimi ile paylaşmak,
 • Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak çalışmalarını onun yerine yapmamak,
 • Okulda kazandırılan davranışları ev yaşantısında desteklemek,
 • Her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek,
 • Değişen adres ve telefon bilgilerini okul yönetimine bildirmekle sorumludurlar.

6.2 Okul-Veli İletişimi

Öğrencilerimizin gerek akademik gerekse duygusal ve sosyal gelişmelerinde bir bütünlük sağlamak amacıyla okul-aile iletişimi sürekli desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerle ilgili konuların onların duyabileceği ortamdan uzakta, randevu alarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Eğitim- öğretim saatleri içerisinde velilerin katlarda bulunmaması gerekmektedir. Veli-okul iletişimini güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak için aşağıda belirtilen paylaşım kanalları ve toplantılar/görüşmeler kullanılır.

Telefon: Okul saatlerinde, okul- veli arasında önemli ve acil durumlarda bilgi paylaşımı için kullanılır. Telefonlar öncelikle santrale aktarılır ve santral memuru veliyi ilgili birime bağlar. Ulaşılamayan durumlarda konu ile ilgili not alınır ve ilgili kişinin dönüş yapması sağlanır. Telefon bilgilerinizin güncel olması son derece önemlidir.

Telefon İletileri (SMS): Önemli etkinlik ve toplantıların duyurularında kullanılır. Bilginin sağlıklı paylaşımı açısından hem anne hem de babaya gönderilir. Okul yönetimi tarafından gönderilmiş kısa mesajlar okul yönetimi tarafından okundu kabul edilir.

Whatsapp Veli Bilgilendirme Sistemi: Önemli bilgilendirme ve duyurular öğretmen tarafından kurulan tek taraflı Whatsapp grubundan da paylaşılır. Gruba ilgili yönetici, rehber öğretmen ve branş öğretmenleri de dahil edilir.

K12Net Sistemi: Toplantı gün ve saatleri, duyurular, öğrencinin ödev durumu, ölçme değerlendirme sonuçları ve varsa öğretmen özel notlarının iletildiği sistemdir. Öğretmenler K12Net sistemini günde bir kez kontrol etmekte yükümlüdür.

Veli Bilgilendirme Toplantıları: Öğretim yılı başında velileri sınıf düzeyi süreçlerine dair bilgilendirmek amacıyla toplu olarak yapılan toplantılardır. Bu toplantılarda veliler, öğretmenlerle tanışırlar; ders ve öğretim içerikleri ile okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar.

Bireysel Veli Toplantısı: Velilerle sınıf öğretmenleri dönemde iki kez, rehber öğretmenlerle dönemde en az bir kez bireysel yapılan görüşmelerdir. Dönem boyunca tüm öğretmenlerden alınan akademik ve davranış durum değerlendirme bilgilerinin velilerle paylaşıldığı çözüm ve karar odaklı toplantılardır. Bu toplantılarda tespit edilen çözüm önerilerinin hem okul hem de veli tarafından takip edilmesi esastır.

Veli-Ders Öğretmeni Bireysel Görüşmeleri: Velilerin ders öğretmeni ile yaptığı görüşmelerdir. Bu görüşme talebi veli veya öğretmen tarafından gelebilir. Öğretim yılı başında velilere “veli-öğretmen bireysel görüşme saatleri”ni gösteren bir çizelge gönderilir. Veliler okulu arayarak santral memuruna randevu taleplerini iletirler. Santral memuru bireysel görüşme saatlerini dikkate alarak randevuyu oluşturur. Görüşme talebi öğretmenden geliyorsa veli öğretmen tarafından aranır. Karne günü ve veli toplantılarının, bir hafta önce ve bir hafta sonrasında veli görüşmesi yapılmaz.

Genel Veli Toplantısı: Veliler, çocuklarıyla ilgili görüşmek üzere dönemde bir kez okula davet edilirler. Velilerimizin genel durum değerlendirmelerini yapabilmeleri için bu toplantılara katılmaları beklenir. Bu toplantılarda veliler branş öğretmenleriyle bireysel görüşme olanağına sahip olurlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Görüşmeleri: Psikolojik danışmanların öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini gerekli gördükleri durumlarda veliler ile paylaşmak amacıyla düzenledikleri görüşmelerdir. Velilerimiz de rehberlik servisiyle görüşmek istedikleri zaman okulu arayıp randevu alabilirler. Randevular rehber öğretmen tarafından verilir. Ulaşılamayan durumlarda santral memuru tarafından konu ile ilgili not alınır ve rehber öğretmenin dönüş yapması sağlanır. Randevusuna gelemeyecek olan velilerin önceden durumu haber vermeleri velilerimizin rehberlik servisimizden alacağı verimi artırmaktadır. Haber verilemediği durumlarda yeniden randevu alınması velilerimiz tarafından gerçekleşir.

Okul İdaresi Görüşmeleri: Okul idaresi gerek gördüğü durumlarda velileri görüşmek üzere okula davet edebileceği gibi, veliler de ihtiyaç duydukları takdirde okul idaresinden randevu alarak görüşmeye gelebilirler. Ayrıca yıl içinde tüm velilerimiz ilgili müdür yardımcısı ile planlanmış bir görüşmeye mutlaka davet edilir.

Veli Seminerleri: Okulumuz birimleri tarafından düzenlenen anne ve baba gelişimini hedef alan seminerlerdir. Ebeveyn-çocuk iletişiminin ve akademik süreçlere dair bilgilenme toplantılarının önemli olduğu düşünüldüğünden katılımız önerilmektedir.

Bültenler: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda periyodik aralıklarla yayınlar çıkarılır ve velilerimize ulaştırılır.

6.3 Okul Aile Birliği

Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin doğal üyesi olduğu Okul Aile Birliği; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşur. Tüm velilerden oluşan genel kurul, her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanarak istekli veliler arasından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçer. Okul Aile Birliği, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek için çalışır.

6.4 Okulda İletişim

Velilerimizin görüşmek istedikleri konular doğrultusunda iletişime geçebilecekleri kişiler ve birimler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

GÖRÜŞÜLECEK KONU İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ
SERVİS HİZMETLERİ FİRMA YETKİLİSİ/OPERASYON SORUMLUSU
YEMEK HİZMETLERİ FİRMA YETKİLİSİ/
OPERASYON SORUMLUSU
KIRTASİYE/OKUL KİTAPLARI MUHASEBE/MÜDÜR YARDIMCISI
OKUL KIYAFETLERİ OPERASYON SORUMLUSU/MÜDÜR YARDIMCISI
DEVAM-DEVAMSIZLIK-İZİNLER MÜDÜR YARDIMCISI
GEZİLER/ETKİNLİKLER/EĞİTİM FAALİYETLERİ İLGİLİ ÖĞRETMEN/MÜDÜR YARDIMCISI
DERS BAŞARI DURUMU DERS ÖĞRETMENİ/REHBERLİK/MÜDÜR YARDIMCISI
SAĞLIK HİZMETLERİ OKUL HEMŞİRESİ/MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRENCİ E-OKUL BELGELERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU

7. Hizmetler

7.1 Yemek Hizmetleri

ALKEV Özel Okullarında yemek hizmeti Sardunya firması tarafından verilmekte ve üretim okulumuzda gerçekleşmektedir. 1976 yılından bu yana yalnızca gıda üretimi ve hizmeti alanında faaliyette bulunan firma, 2023 yılı itibarıyla 1.200’in üzerinde iş yerinde, günde 220.000 kişiye yemek hizmeti vermektedir. Sardunya, ISO 9001-2000 Kalite Güvence Sistemi’ni örnek bir seviyede uygulayarak ulusal ve uluslararası kalite standartlarını eksiksiz yerine getiren, sektörün öncü kuruluşlarından birisidir.

Aylık kahvaltı ve yemek menüsü tespiti; okul yönetimi, Sardunya yetkilileri, öğrenci temsilcileri ve alanında uzman diyetisyenlerin katılımıyla, sağlık ve beslenme kurallarına uygun olarak hazırlanmakta ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Ayrıca web sitemizde yayınlanmaktadır. Yemek menüsünde her ay; Alman, İtalyan, Meksika, Çin gibi dünya ve yöresel Türkiye mutfaklarının farklı yemeklerinden çocuklarımızın tatmalarına, salata ve sebze barı uygulaması ile sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasına özen gösterilmektedir.

Mutfak ve yemekhane hijyenine özel önem verilmektedir. Hijyen denetimi, hem Sardunya hijyen departmanı tarafından hem de okulumuz denetim ekibince her ay rutin olarak yapılmaktadır.

İlkokulumuzda öğrencilerimizin besin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açık büfe kahvaltı ve öğlen yemeği sunulmakta, gün meyve saati ile son bulmaktadır.

Sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinde her sınıf, kendisine ait olan masada öğretmenleri ile beraber oturur. Yemek servisi 1 ve 2. sınıflarda öğrencilerin yemek saatine yakın, masalarında hazırlanır; 3 ve 4. sınıflarda ise self servis olarak uygulanır.

Kahvaltı ve yemek dağıtımı, Sardunya aşçıları tarafından Sardunya proje yöneticileri nezaretinde yapılmaktadır.

7.2 Ulaşım Hizmetleri

Servis hizmetlerimiz “Okulser Şirketi”ne ait araçlar ile yapılmaktadır. Öğrencilerimizin servis kayıtları ve yıl içerisindeki servis değişiklikleri Okulser Turizmin görevlendirdiği Okul Servis Sorumlusu ile iletişime geçilerek yapılmaktadır.

Araçlarda, İBB okul servis araçları hizmet yönetmeliği gereğince; üç noktadan destekli emniyet kemeri, sürücü ve hosteste telefon bulunması zorunluluğunun haricinde, okulumuzca alınan idari tedbirle araçlarda GPRS sistemi bulunmaktadır. GPRS sistemi vasıtasıyla servis aracının trafikteki durumu veli tarafından da izlenebilecektir.

Öğrenci servis aracı; öğrencilerin rahat, kaliteli, güvenli bir şekilde; zaman kavramını da dikkate alarak okul ile öğrenci ikameti arasındaki ulaşım hizmetini sağlamaktadır. Öğrenci servis aracı bu hizmeti yerine getirirken, servisteki tüm öğrencilerin ortak yararını gözeterek hareket eder. Ortak yararı gözetmek ise serviste bulunan öğrencilerin birlikte hareket etmesi ve belirtilen kurallara servis kullanan herkesin uyması ile mümkün olabilmektedir. Rahat, kaliteli ve güvenli servis hizmeti için uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibi olup öğrencilerimiz;

 • Servis şoförünün ve araç hostesinin gözetimi altında olduğundan servis şoförü ve araç hostesi talimatlarına uyarlar.
 • Servis biniş noktasında beklerken servis aracı öğrencinin yanında durup kapıyı açana kadar servise doğru hareket etmez, kapı açıldıktan sonra servise binmek için hareket ederler.
 • Servis içerisinde kesinlikle ayakta yolculuk etmezler.
 • Servis içerisinde emniyet kemerlerinin bağlanması yasal zorunluluk olup zorluk yaşamaları durumunda araç hostesinden yardım alabilirler.
 • Serviste ihtiyaçları dikkate alınarak araç hostesi ve servis şoförü tarafından yapılan araç yerleşim planlarına göre otururlar. (Gerekli durumlarda araç hostesi ve servis şoförü öğrenci isteği dışında servis oturma planına müdahale edebilir.)
 • Servis şoförünün belirlediği saatten 3-4 dakika önce servis aracına binecek şekilde hazır bulunurlar. (Belirlenen saatte biniş noktasında hazır bulunmayan öğrencilerimiz için servis aracı en fazla iki dakika bekleme yapabilir. Saat konusunda çıkan uyumsuzluklarda araç takip sistemi saatleri esas alınmaktadır.)
 • Araç içerisinde birbirlerini rahatsız edecek davranışlarda bulunmazlar.
 • Araç içerisinde kendi kulaklıklarıyla müzik dinleyebilir.
 • Araç içerisinde yiyecek ve su haricinde sıvı tüketmezler.
 • Servis aracına zarar verecek davranışlardan kaçınırlar. (Servis aracına zarar veren öğrencilerin velisi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.)
 • Servis içerisine çöp, kağıt, su şişesi vb. atıklar atmazlar.
 • Servis aracı durana kadar ayağa kalkmazlar.
 • Kayıtlı oldukları servisten başka bir aracı kullanamazlar. (Her öğrenciye oturduğu güzergahta servis için koltuk ayrılmıştır.)
 • Okul Servisi Birimi’ndeki kayıtlı adresten başka adrese gidemezler. (Servis güzergahı üzerinde farklı bir noktada araçtan inmek istenildiğinde velinin ıslak imzalı dilekçesi olmadan – SMS ya da telefon görüşmesi dahil- öğrencinin araçtan inişine izin verilmeyecektir. Servis şoförü ve araç hostesinin öğrenci isteği doğrultusunda öğrenciyi başka bir adreste indirme yetkisi kesinlikle yoktur.)

Okul kuralları servis araçlarında da geçerlidir. Öğrencilerimizin servis kurallarına uygun olmayan davranışları gözlemlendiğinde araç hostesi ve/veya servis şoförü tarafından “Servis Gözlem Formu” doldurulur ve form okul yönetimlerine iletilir. Formlar, okul yönetimleri tarafından işleme alarak durumla ilgili gerekli prosedürü uygular. Yukarıdaki kurallara uymanız daha kaliteli ve güvenli hizmet almanızı sağlayacaktır. Bu kurallar dışında rahatsız edici durum olursa; serviste, servis şoföründe ve araç hostesinde olumsuzluk gözlemlerseniz bu durumu Okul Servis Birimi’ndeki servis sorumlusuna ve servis@alkev.k12.tr adresine yazılı olarak bildirdiğiniz taktirde gereken olumsuzluklar giderilecektir.

Servis Kullanımı ile İlgili Beklentiler

Kaliteli, sorunsuz, güvenli servis hizmeti için velilerimiz tarafından da dikkat edilmesi gereken ve bilinmesi gereken bazı önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Öğrencilerimizin, servis şoförünün belirlediği saatte, servis biniş noktasında, servis aracına binecek şekilde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen saatte öğrencimizin hazır bulunmaması durumunda servis aracı en fazla iki dakika bekleme yaparak güzergaha devam eder. Saat konusunda çıkan uyumsuzluklarda araç takip sistemi saatleri esas alınmaktadır.
 • Öğrencimizin servis aracını kullanmayacağı durumlarda mutlaka servis şoförü veya araç hostesine durumun bildirilmesi gerekmektedir.
 • Servis Hizmet Sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı tarihteki ikamet bilgileriniz için geçerlidir. Öğrenci ikametinde değişiklik yapılacaksa değişiklik yapılmadan önce Okul Servis Birimi ile görüşerek yeni ikametin servis durumunun öğrenilmesi olası anlaşmazlıklar için büyük önem taşımaktadır.
 • Her öğrencimiz için ayrı ayrı araç takip sistemi kullanıcı bilgisi tanımlanır. Öğrenci velisi internet üzerinden araç takip sistemini kullanarak aracı takip edebilir. Bunun dışında servis aracının evin önüne geldiğinde korna çalma, eve yaklaştığında telefon etme ve ev kapı zilini çalması gibi uygulamalarla öğrenciye veya velisine bilgi verilmesi mümkün değildir.
 • Okul Servis Birimi araç değişikliği, personel değişikliği ve velilere bilgi iletilmesi gereken durumlarda bilgi akışını öncelikle kısa mesaj servisi ile sağlamaktadır. İletişim bilgilerinizde değişiklik olması durumunda lütfen yeni bilgilerinizi Okul Servis Birimine bildiriniz.
 • Araç hostesi, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise binmesinden, seyahat etmesinden ve araçtan inmesinden sorumludur. Anaokulu, ilkokul 1, 2, 3 ve 4.sınıftaki öğrencilerin velisinin sabah servis biniş noktasında öğrencisini araç hostesine teslim etmesi ve akşam servis iniş noktasından ise öğrencisini araç hostesinden teslim alması gerekmektedir. Öğrenciyi veli dışında servise bindirecek ya da servisten karşılayacak kişiler araç hostesi ve servis şoförüne mutlaka bildirilmelidir.
 • Servise kayıtlı her öğrenciye oturduğu güzergahta servis için koltuk ayrılmıştır. Öğrencinin kayıtlı olduğu servisten başka bir servisi kullanabilmesi mümkün değildir.
 • Öğrencilerimiz, Okul Servisi Birimi’ndeki kayıtlı adresten başka adrese gidemezler. (Servis güzergahı üzerinde farklı bir noktada araçtan inmek istenildiğinde velinin ıslak imzalı dilekçesi olmadan – SMS ya da telefon görüşmesi dahil- öğrencinin araçtan inişine izin verilmeyecektir. Servis şoförü ve araç hostesinin öğrenci isteği doğrultusunda öğrenciyi başka bir adreste indirme yetkisi kesinlikle yoktur.)
 • Davranışlar ile ilgili kurallar servis araçlarında da geçerlidir. Öğrencilerin servis kurallarına uygun olmayan davranışları gözlemlendiğinde araç hostesi ve/veya servis şoförü tarafından “Servis Gözlem Formu” doldurulur ve form okul yönetimlerine iletilir. Formlar, okul yönetimleri tarafından işleme alınarak durumla ilgili gerekli prosedürler uygulanır.

Yukarıda belirtilen konuların dışında her türlü şikayetinizi, servis araçlarında ve personelimizde gözlemlediğiniz olumsuzlukları aynı zamanda memnuniyet bildirimlerinizi de tarafımıza bildirmeniz hizmet kalite anlayışımız için büyük önem taşımaktadır. Geri bildirimlerinizi Okul Servis Birimi’ndeki servis sorumlusuna ve servis@alkev.k12.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ek:1 Öğrencilerimize yönelik servis kullanımı detayları için tıklayınız.

Ek 2: Velilerimize yönelik servis kullanımı detayları için tıklayınız.

7.3 Sağlık Hizmetleri

Okulumuzda sağlık hizmetleri revir de görevli tam zamanlı okul hemşireleri tarafından yürütülmektedir. Okul revirimiz ilk yardım ve takip için yeterli donanıma sahiptir.

Sağlık Hizmetlerinin Uygulanışı

 • Sağlık sorunu olan öğrenci, ders öğretmeninden izin alarak revire gider. Acil durumlarda öğrenci revire doğrudan da başvurabilir. Sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Eğitime devam edemeyecek durumu olan öğrenci bir süre revirde gözlem altında tutulur, velisine haber verilir ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir. Bulaşıcı hastalık belirtileri olan öğrenciler izolasyon odasına alınır.
 • Uzun süren rahatsızlık, ciddi yaralanma gibi ileri tetkik, tedavi veya uzun süreli istirahat gerektiren durumlarda ya da bulaşıcı hastalık durumlarında öğrencinin velisi aranarak bilgilendirilir, öğrenciyi okuldan alması istenir. Okuldan çıkış için öğrenci müdür yardımcısına izin belgesi almak için yönlendirilir.
 • Velinin beklenemeyeceği kadar acil durumlarda, hasta/yaralı, okul hemşiresi gözetiminde, velisinden telefonla onay alınarak, gereken durumlarda da ambulans istenmek suretiyle en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.

Sağlık Kayıtları
Her öğrenci velisinden, okula ilk kayıt sırasında kişisel “Sağlık Bilgi Formu” doldurması ve her yıl bu bilgilerin güncellemesi istenir. Öğrenciye yaklaşımın doğru ve sağlıklı olması açısından tüm bilgilerin eksiksiz olması velinin sorumluluğundadır.

Yıl içinde öğrencinin sağlık durumundaki önemli değişikliklerin okul hemşiresine K12NET üzerinden okul sağlık birimine bildirmeniz gereklidir.

İlaç Verilmesi ile İlgili Kurallar
Gribal semptomlar gösteren ve/veya antibiyotik kullanan öğrencilerin evde istirahat etmeleri gerekir. Hastalığın bulaşıcı etkisi geçtikten sonra ilaç tedavisi devam ediyorsa okula sağlık birimine teslim edilmesi ve veli bilgilendirmesi dahilinde öğrencinin ilaç takibi sağlanır.

Öğrencinin okulda rahatsızlanması durumunda veli aranarak öğrenciyi okuldan teslim alması istenir.

Velilerin “özel sağlık durumu olan öğrenciler” veya “sürekli ilaç kullanması gereken öğrenciler” in kullanılacak ilacın adı, dozu, kullanım şekli ve saati ile ilgili yazılı bir notu, doktor reçetesi ile birlikte okul hemşiresine e-mail ile bildirmesi zorunludur.

Aşılamalar ve Bulaşıcı Hastalıklar
Okulumuzda uygulanmakta olan aşı takvimi, Sağlık Bakanlığının belirlediği program doğrultusunda yürütülmektedir. Yeni bir düzenleme söz konusu olduğunda okulda yapılacak tüm aşı ve testler, önceden veliye duyurulur ve velinin yazılı onayı alınarak uygulanır.

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar (suçiçeği, kabakulak, kızamık, ağır ishal vakaları vb.) tedavi sonrasında, tedavi eden doktorundan, okula devam edebilmelerinde sakınca olmadığına ilişkin belge getirmelidir.

Çevre ve Hijyen
Okulumuzdaki kullanma ve içme suları, periyodik olarak gerekli incelemelerden geçirilmekte; su sebili, depo ve tankların temizlik ve bakımları yetkili firmalarca düzenli olarak yapılmaktadır.

7.4 Güvenlik Hizmetleri

Okulumuzda güvenlik hizmeti, 24 saat esasına göre güvenlik personeli tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, okulumuz dış çevre ve okul içi kameralarla izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Okul giriş ve çıkışlarda plaka tanıma sistemi kullanılmakta olup velilerimizin araç plakalarının sistemimize kayıtlı olması gerekmektedir.

7.4.1 Güvenli Giriş ve Çıkış Uygulamaları

Tanımlar:

 • A Kapısı: Güvenlik ana giriş kapısı
 • B Kapısı: Güvenlik ana çıkış kapısı
 • C Kapısı: Anaokulu güvenlik kapısı
 • Üst Otopark: Halı saha yanı park alanı

 7.4.1.1 Sabah 7.50-08.30 Saatleri Arasındaki Uygulama

Servis Kullanan Öğrenciler: Servis araçları A Kapısından plakaları otomatik olarak okunduktan sonra giriş yapar. İlköğretim binası önünde öğrencileri indirir. B Kapısında kontrol yapıldıktan sonra çıkış yapar.

Veli Aracıyla Gelen Öğrenciler: Araç plakası plaka tanıma sisteminde otomatik olarak okunur. A Kapısından giriş yapar. Üst Otoparka aracını kısa süreli park eder. Öğrencisini bıraktıktan sonra C Kapısından çıkış yapar. Öğrencisini A Kapısının dışında bırakanlar veya yürüyerek okula gelenler A Kapısı turnikelerinde **öğrenci kartlarını okutup yaya yolunu kullanarak okula giriş yaparlar.

7.4.1.2 Gün İçi 08.30-14.00 Saatleri Arasındaki Uygulama

Servis Kullanan Öğrenciler: Geç kalan servis aracı A Kapısından giriş yapar. İlköğretim binası önünde öğrencileri indirir. B Kapısında kontrol yapıldıktan sonra çıkış yapar.

Veli Aracıyla Gelen Öğrenciler: Araç plakası tanıma sisteminde otomatik olarak okunur. A Kapısından giriş yapar. Üst Otoparka aracını kısa süreli park eder. Öğrencisini bıraktıktan sonra B Kapısından çıkış yapar.

 • Saat 08:30 itibariyle A kapısı bariyeri ve araç yolu araç geçişine kapatılır.
 • Tüm araçlar bariyer önünde durdurulur.
 • Okul servisleri bariyerden giriş yaparak okula girebilecektir.
 • Veli aracının ise taşıt tanıma sistemine kayıtlı araç olup olmadığı kontrol edilir.
 • Araçlar en geç saat 14:00’a kadar içeri alınacaktır. 14:00’dan sonra veli aracı içeriye kesinlikle alınamaz.
 • 14:00’dan sonra sadece saat 15.00’da okuldan çıkış yapacak tedarikçi araçları giriş yapabilecektir. 

7.4.1.3 Gün İçi 14.00-15.30 Saatleri Arasındaki Uygulama

Servis Kullanan Öğrenciler: Servis araçları saat 14.00 itibariyle A Kapısı plaka tanıma sisteminden geçerek okula giriş yapar. Okul otoparkında belirlenen yerlere park ederler. Yolcusu tam olan servis aracı 15.55’de hareket edecektir.

Veli Aracıyla Gelen Öğrenciler: Servis araçları okul otoparklarına yerleşeceğinden saat 14.00 itibarıyla okul otoparkında hiçbir veli aracı bulunamayacaktır. Velilerimiz araçlarını okul dışında kendilerine uygun olan ve trafiği aksatmayacak şekilde park edeceklerdir. Velilerimiz A Kapısındaki turnikelerden öğrenci kimlik kartını okutarak yaya yolundan içeri girebileceklerdir. Okul çıkışında öğrencisini almaya gelen veliler saat 15.10 itibarıyla okula girecek ve önceden belirtilen bekleme alanından öğrencisini alabilecektir.

**Öğrenci Kimlik Kartı: Tüm öğrencilerimize okul tarafından verilecek fotoğraflı manyetik kimliktir. Öğrenci kimliğini turnikelerde okutmayan hiçbir veli/öğrenci giriş veya çıkış yapamaz. Öğrenci kimliğinin kaybolması ya da hasar alması durumunda veli/öğrenci, öğrenci işlerine bir dilekçe ile başvurur. Muhasebe biriminden yeni kart ücret karşılığı teslim edilir.

08.30-14.00 Saatleri Arasında Öğrenci Görüşmesi İçin Gelinmesi Durumunda Aşağıdaki Adımlar İzlenir:

 1. Araç sisteme kayıtlı veli aracı ise, güvenlik görevlisi tarafından görüşme için ilgili birime yönlendirilir.
 2. Veliye aracının servis park alanına çekilmesi istenir. Veli kimliği ziyaretçi kartlarına ait kutuya ilgili numaraya denk gelecek şekilde konulur.
 3. Görüşmesi biten kişilere ait tüm araçlar okulun B kapısından çıkış yaparlar. Güvenlik çıkış saatini kayıt altına alır.
 4. Araç sisteme kayıtlı olmayan veli aracıysa, sistem kaydına ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman veliye verilir ve sisteme kayıt edilmesi ricasında bulunulur. Öğrencinin öğrenci kartı istenir ve turnikeden okutulur.
 5. Araç sisteme kayıtlı olmayan başka bir kişiye aitse, güvenlik görevlisi tarafından görüşme için hangi birime gelindiği sorgulanır. Kişinin kimliği alınır, sisteme kaydı yapılarak ilgili birime ait ziyaretçi kartı verilir.
 6. Aracın servis park alanına çekilmesi istenir. İlgili binaların girişlerindeki danışma birimlerine yönlendirilir.
 7. Görüşmesi biten kişi güvenliğe gelerek yaka kartını teslim eder, kimliğini teslim alır.
 8. Aracıyla okulun B kapısından çıkış yapar. Güvenlik aracın çıkış saatini kayıt altına alır.

08.30-14.00 Saatleri Arasında Öğrenciyi almaya gelinmesi durumunda aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Araç sisteme kayıtlı ise, güvenlik görevlisi tarafından hangi öğrencinin alınmak istendiği bilgisi veliden ya da ilgili kişiden alır.
 2. Öğrencinin kimlik kartı veliden istenerek turnikeden giriş için okutulur.
 3. Müdür yardımcısı, yazılı olarak veliden gelen talep doğrultusunda sahip olduğu bilgiye göre öğrencinin kartını ilgili saat için aktif hale getirir.
 4. Öğrenciye ulaşılarak veliye teslim süreci işletilir.
 5. Veli öğrencinin kimlik kartını okutması için güvenlikten destek isteyerek turnike çıkışını yapar.
 6. Tüm araçlar okulun B kapısından çıkış yaparlar. Güvenlik çıkış saatini kayıt altına alır.

8. Acil Eylem Planı

8.1 Deprem

ALKEV Özel Okulları tarafından hazırlanan eylem planı, deprem öncesi alınan önlemleri, deprem anı ve sonrasında yaşanabilecek durumlarla ilgili uygulamaları içerir. İzlenecek adımları diğer yakınlarınızla paylaşmanız, alabileceğiniz önlemler konusunda genel işleyişi kolaylaştıracaktır.

8.1.1. Alınan Önemler:

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili,

 • Öğrenci, akademik ve idari personel eğitimleri,
 • Servis ve hosteslerin eğitimleri,
 • Diğer afet durumları dışında deprem özelinde bina tahliye tatbikatlarının periyodik olarak yapılması,
 • Okul acil çıkışları ve toplanma alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
 • Deprem sonrası Okul Acil Eylem Planı’nın revizyonu,
 • Okulda bulunması gereken acil gıda ve ilkyardım malzemeleri, su gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili stokların periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Veli iletişiminin sağlanması: Deprem sonrası GSM operatörleriyle ilgili yaşanabilecek olası sorunlardan dolayı velilerimizle kuracağımız iletişim “WhatsApp” uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Bunun için;
Anaokulu, ilk ve ortaokul, lise velilerinden olmak üzere ayrı ayrı tek yönlü “Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” oluşturulmuştur. Sizlerin yorumuna kapalı olacak bu grupta öğrencilerimizin güncel güvenlik durumları ile ilgili bilgi akışının sağlanması planlanmaktadır. Tek yönlü oluşturulmasının sebebi, okuldan sağlanacak bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesidir.

8.1.2. GSM ile İletişim Kurulamayacak, Ulaşımın Sağlıklı Yapılamayacağı Olası Büyük Şiddette Bir Deprem Durumu

8.1.2.1. Depremin okulda olması durumunda;

Acil Eylem Planı devreye girer. (Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)

Öğrencilerimizin velileri tarafından okuldan alınmaları beklenir. Tüm veliler ya da vekaleten alacak kişiler okula gelene kadar öğrenciler okulda güvenli bir şekilde tutulurlar.

“Acil Durum İletişim WhatsApp Grubu” üzerinden velilerimize okuldaki durum ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

8.1.2.2. Depremin sabah okula gelirken serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.2.3. Depremin eve dönüşte serviste olması durumunda;

 • Servisin önceliği öğrencileri evlerine ulaştırmaktır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse evlere, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.2.4. Depremin öğrenciler gezideyken olması durumunda;

 • Servisin önceliği tüm öğrencileri okula ulaştırmaktır.
 • Öğrenciler, velileri tarafından okuldan teslim alınır.
 • Ancak ulaşımın yapılamaması durumunda eğer mümkünse okula, değilse en yakın güvenli toplanma alanına ulaşılarak sadece velilere ya da vekaleten alacak kişilere orada teslim edilir.

8.1.3. GSM ile İletişim Kurulabilecek, Ulaşımın Sağlıklı Yapılabileceği Olası Çok Küçük Şiddette Bir Deprem Durumu

 • Acil Eylem Planı devreye girer. (Öğrencilerin okul eylem planına göre en güvenli şekilde bina dışındaki bekleme alanlarına tasfiyesi ile başlar ve devam eder.)
 • Velilerimiz, SMS ile bilgilendirilir.
 • Eğitim öğretime ara verilme kararı alınırsa velilerimiz önceden bilgilendirilecek ve öğrencilerimiz servisleriyle evlerine ulaştırılacaktır.

8.1.4. Deprem Sonrası Öğrencilerin Okuldan Teslim Alınması

 • Olası deprem sonrası okula ulaşım sağlayan velilerimiz, öncelikle kendi çocuklarını teslim alabileceklerdir.
 • Okula ulaşım sağlayamayan velilerimizin başka kişiler ya da diğer velilerden çocuklarının teslim alınabileceği yönünde talepte bulunmaları durumunda akış aşağıdaki gibi olacaktır.
 1. Teslim alacak kişinin her bir öğrenci için belirlenmiş “acil durumlarda ulaşılabilecek kişiler” listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
 2. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi ise gerekli formu imzalaması koşuluyla öğrenci kendisine teslim edilir.
 3. Eğer teslim alacak kişi daha önce velilerimiz tarafından belirtilmiş ve bizlerin ilgili çizelgesinde yazan kişi değil ise ancak veli ile görüşülmek koşuluyla öğrenci okuldan gerekli form imzalatılarak teslim edilir.