MENÜ

Rehberlik

Eğitim öğretim sürecine paralel olarak öğrencilerin hayata hazırlanmaları, farkındalık geliştirmeleri, çözüm odaklı olmaları ve kendini tanımalarına destek vererek huzurlu, mutlu bireyler olmalarını sağlarken velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine bu konuda destek olmak temel varlık sebebimizdir.

ALKEV Okullarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programının Hedefleri

Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin çok büyük bir kısmını tamamladığı, tüm yaşamları boyunca etkili olacak davranış biçimlerinin şekillendiği bu dönemde kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmek amacıyla;

 • Çocuklarımızın psiko – sosyal, duygusal, bilişsel, akademik ve dil gelişimlerini desteklemek,
 • Yaratıcı düşünce gelişimini desteklemek,
 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak,
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini sağlamasına destek olmak,
 • Sağlıklı iletişim becerilerini kazanmasını sağlamak,
 • Anne babalara ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
 • Saygı, sevgi, sorumluluk, çevre bilinci gibi evrensel değerleri kazanmasını sağlamaktır.

ALKEV Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Göz Önünde Bulundurulan İlkeler

 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.
 • Etkili bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti bireysel farklılıkları dikkate alan bir eğitim sisteminde gerçekleşir.
 • Çocuğun bütün olarak gelişmesine sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmasına destek olunur.
 • Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
 • Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı ardışık ve esnektir.
 • Öğretmenler, veliler ve okul yönetimi ile iletişim içinde olup işbirliği yapar, onlarla koordineli çalışır.