MENÜ

Uzaktan Eğitim El Kitabı

TANIM: Bu el kitabı, olağanüstü bir durum yaşandığında okulların kapatılması ya da belli sınıf seviyelerinin yüz yüze eğitim alamaması durumunda devreye girecek olup çevrim içi öğrenme süreci konusunda beklentileri ve yönergeleri içermektedir.

AMAÇ: ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde eğitim teknolojilerindeki bilgileri nasıl yönettiğimize ve bunlara nasıl eriştiğimize rehberlik eden; eğitim öğretim faaliyetlerinin dijital platfomda işleyişini tanımlayan ve çerçevesini çizen protokollerin tanımlanmasıdır. Bu kitapçık sayesinde herhangi bir teknolojinin kullanımının, toplanan veri türlerinin ve bu verilerin nasıl kullanıldığının; öğretmenlerin, yöneticilerin bireysel derslere veya kullanıcı kayıtlarına nasıl ve ne zaman erişebileceği konusuna açıklık ve şeffaflık getirilmektedir. Bu el kitapçığı, tüm öğretmen, yönetici ve öğrencilere dijital kayıtlara erişimin nasıl ve ne şekilde sağlanacağının bilgisini vererek; uzaktan eğitim sürecinde öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere düşen sorumlulukları da özetlemekte ve belirtmektedir.

KAPSAM: ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini, velilerini, öğretmenlerini, okul yöneticilerini ve bilgi işlem birimi çalışanlarını kapsamaktadır.

1. KULLANILAN GOOGLE ARAÇLARI

1.1 Gmail Hesapları

 • Eğitim öğretim yılı başlamadan okul kayıtları tamamlandıktan sonra tüm öğrencilerimize ait Gmail hesapları bilgi işlem birimi tarafından açılmaktadır.
 • Açılan hesaplara ait kullanıcı adı ve şifreleri eğitim öğretim yılı başında sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerimizle paylaşılmakta ve öğrencilerimizden ilk olarak kullanıcı şifrelerini değiştirmeleri istenmektedir.
 • Öğrencilerimize ait mail hesapları velilerimizle paylaşılmamaktadır. Burada velisi ile bilgi paylaşımı öğrencilerin inisiyatifindedir.
 • Kullanıcı adı ve şifresiyle ilgili sorun yaşayan öğrencilerimiz bilgi işlem birimine yönlendirilmektedir.
 • Öğrencilerin şifrelerini unutmaları durumunda hesaplarına ait şifre sıfırlanmakta yeniden şifre tanımlanmaktadır.
 • Öğrenci hesaplarına ait oluşturulan ilk şifreler herhangi bir yerde arşivlenmemektedir.
 • Tüm öğretmenlerin mail hesapları okuldaki ilk iş günü açılmaktadır. Öğretmen ve yöneticilerin hesapları sözleşmeleri devam ettiği sürece açık kalmaktadır.
 • Öğrencilerimizin mezuniyetleriyle birlikte veya okuldan ayrılmaları durumunda 5 iş günü içinde mail hesapları kapatılmaktadır. Bu süre içinde öğrencilerimizin kendilerine ait dokümanları Google hesaplarından kendi arşivlerine almaları beklenmektedir.

1.2 Google Classroom

 • Her öğretmen kendi dersine ait dersin sınıfını eğitim öğretim yılı başında öğrenci sınıf listeleri doğrultusunda oluşturur.
 • Öğretmenler, oluşturdukları sanal sınıflarda tüm dokümanların paylaşımlarını yıl içinde sürekli olarak yaparlar. Öğrenciler, sanal sınıf üzerinden gelen ödevlerini zamanına uygun olarak sisteme yüklerler.
 • Ödevlerin tamamı bu sisteme yüklenmektedir. Öğrencilerimiz ödevlerini belirtilen süre içerisinde tekrar sisteme yüklemekle sorumludur.
 • Ödevler sadece öğrencilerimiz ile paylaşılmaktadır.
 • Sanal sınıflarda uygun görülmesi durumunda bir okul yöneticisi de bulunmaktadır.
 • Öğretmenlerin sanal sınıfları acil durumlarda zümre başkanlarıyla da paylaşılmaktadır.
 • Buradan paylaşılan dokümanlar KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) dahilinde arşivlenmekte ve okul dışı şahıslarla paylaşılmamaktadır.
 • Sanal sınıflar eğitim öğretim yılı sonunda kapatılmaktadır.

1.3 Google Hangouts Meet

 • Tüm çevrim içi dersler ve veli görüşmeleri Google Hangouts Meet üzerinden yapılmaktadır.
 • Öğrenciler takvimlerinde yer alan linke tıklayarak derse giriş yapabilmektedirler.
 • Öğrencilerimizin derslere kendilerine tanımlanmış okul mail adresi uzantılı gmail hesaplarıyla giriş yapmaları gerekmektedir. Farklı bir mail uzantısı ile sisteme giriş izni verilmemektedir.
 • Dersler, kayıt altına alınmakta olup tüm kullanıcıların izni dahilinde gerçekleştirilmektedir.
 • Ders kayıtları yönetici tarafından arşivlenerek ilgili ders öğretmeni ile paylaşılır. Kayıtların paylaşımı talep eden öğrencilere sadece görüntüleme izni verilerek yapılır.
 • Veli görüşmelerinde, görüşmeyi tanımlayan yetkili izni ile sisteme giriş sağlanmaktadır.

1.4 Google Takvim

 • Takvim uygulaması öğrencilerimizin günlük akışı takip edebilmelerine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Öğrencilerimizin ders programları yönetici tarafından sisteme girilir. Programlarda yapılacak değişiklikler yine aynı yolla takvimlere yansıtılır.

1.5 Google Form

 • Mini sınavlarımızın, öğrenci ve veli anketlerimizin ve katılım formlarımızın oluşturulduğu çevrim içi araçtır.
 • Öğrencilerimiz formlara okul mail hesaplarından velilerimiz ise kendi mail hesaplarından giriş yapabilmektedirler.
 • Velilerimizin forma giriş yapabilmeleri için mutlaka mail adreslerinin olması gerekmektedir.

1.6 Google Drive

 • Öğrenci ve öğretmenlerimizin tüm dokümanlarının kayıtlı olduğu bir bulut depolama alanıdır.
 • Öğrenci ve öğretmenlerimize ait mail hesapları okula ait olduğundan şahsi bir depolama alanı olarak kullanılmamalıdır.
 • Öğrencilerimiz, dilerlerse drive klasörlerini düzenleyebilir, ders dokümanlarını arşivleyebilir ve dilerlerse kendi bilgisayarlarına indirebilmektedirler.
 • Drive üzerinden paylaşılan dokümanlarla birlikte eş zamanlı çalışmalar yürütülebilmektedir.
 • Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin proje ve performans çalışmaları için teşvik edilen ve oldukça sık kullandırılan bir araçtır.
 • Drive üzerinden paylaşılan bir dokümanın üzerinde çalışma yapılabilmesi, görüntülenmesi ya da yeniden paylaşılabilmesi dokümanı paylaşan kişinin izin verdiği ölçüde gerçekleşmektedir.
 • Öğrenci ve velilerin izniyle kayıt altına alınan dersler, ilgili sınıfın yöneticisi olan müdür yardımcısı tarafından kendi drive klasörüne kaydedilmekte ve arşivlenmektedir. Kayıtlar, öğrencilerimizin ders kayıplarında gerekçelerini ilgili müdür yardımcısına iletmesi halinde sadece görüntüleme izniyle paylaşılmaktadır.
 • Ders kayıtlarına ilgili yönetici ve okul müdürü haricinde kimsenin erişim ve paylaşım izni bulunmamaktadır.

2. DİJİTAL UYGULAMALAR VE EĞİTİMLER

2.1 Google Araçları, Dijital Vatandaşlık Ve Güvenlik Eğitimleri

 • Tüm öğretmenlerimiz her eğitim-öğretim yılı başında Google araçları ve dijital vatandaşlık ile ilgili hizmet içi eğitimler alırlar.
 • Eğitim öğretim yılı boyunca Eğitim Teknolojileri Koordinatörümüzün liderliğinde hizmet içi eğitimlere devam edilmektedir.

2.2 ADiV@ (ALKEV Dijital Vatandaşlık) Programı

 • Hazırlık, 9.sınıf ve 10.sınıf öğrencilerimize ADİV@ (ALKEV Dijital Vatandaşlık) programı müfredatı kapsamında dijital vatandaşlık eğitimleri verilir.

ADiV@ Programı  Müfredatı aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

Modül 1: Çevrimiçi ortamda gizlilik ve güvenlik
Modül 2: İnternette araştırma yapma
Modül 3: Kimlik avcıları ve dolandırıcılardan korunma
Modül 4: Çevrimiçi ortamda itibarı yönetme
Modül 5: Siber zorbalık ile mücadele

 • 5 modülün hepsini tamamlayan öğrencilerimiz çevrim içi uygulanacak ADiV@ Sınavına katılırlar.
 • ADiV@ sınavında başarılı olan öğrencilerimiz ADiV@ Etik Sözleşmesini imzalayarak rozet  almaya hak kazanırlar.
 • ADiV@ Rozeti öğrencilere kendi cihazlarını (tablet veya laptop) okula getirebilme ve okulun WiFi ağına dahil olarak derslerinde kullanabilme imkanı sağlar.

2.3 Common Sense Media Digital Citizenship

 • Lisemiz, “Common Sense School”
 • Common Sense, öğrencilerin teknolojiyi güvenli bir şekilde kullanmak için ihtiyaç duydukları alışkanlıkları ve becerileri öğrenmelerine yardımcı olur.
 • CommonSense dersleri, lise öğrencilerinin teknolojiyi kullanırken derinlemesine düşünmelerine ve medyanın onları sürekli bağımlı bir hale getirmek için nasıl tasarlandığını anlamasını sağlar.
 • Çevrimiçi nefret söylemi nedir ve bu tarz durumlarda neler yapılması gerekir, çevrimiçi yapılan ve beğenilen paylaşımların geleceklerine nasıl zarar verebileceği, çevrimiçi ortamdaki aldatmacalar ve yanlış bilgileri tespit etmenin yolları öğretilir.
 • Common Sense Education, ebeveyn kaynakları sağlayarak dijital vatandaşlığa tüm toplumu kapsayan bir yaklaşım benimser bu sayede öğrencinin öğrenmesini desteklemeye yardımcı olur.
 • Sınıfta öğrenciler bu derslere katılırken, eve ebeveyn paylaşımları gönderilerek öğrencilerle birlikte yapılabilecek etkinlik çalışmalarını tamamlama fırsatı sunar.

Daha fazla ebeveyn kaynağı için www.commonsense.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konu Başlıkları

 • Gizlilik ve Güvenlik
 • Dijital Ayak İzi ve İtibar
 • Kimlik ve Öz İmaj
 • Etik ve Telif Hakkı
 • İlişkiler ve İletişim
 • Bilgi okuryazarlığı
 • Siber Zorbalık ve Dijital Drama
 • İnternet güvenliği

2.4 TURNITIN (Okul Akademik Dürüstlük Politikası-İntihal Önleme Programı)

 • Eğitim öğretim yılı başında öğrenci sınıf listeleri doğrultusunda öğrencilerimizin Turnitin hesapları açılmaktadır.
 • Her öğretmen kendi dersine ait sınıf listelerini kendileri oluşturmaktadır.
 • Öğrenciler, verilen ödevlerini yönergeler doğrultusunda ve verilen süre zarfında sisteme girmek durumundadırlar. Teslim süresine uygun davranmak ödev değerlendirme kriterlerinin en önemlilerindendir. Öğrencilerin performans notlarına direk etkisi bulunmaktadır.
 • Sistem yüklenen doküman ile ilgili veri tabanında ve internette bulduğu bilgiler ışığında alıntı ve kaynak gösterimi süreçlerini dikkate alarak dokümana ait bir intihal yüzdesi vermektedir. Akademik Dürüstlük Politikamız gereği intihal yüzdesini her öğretmen kendi süreçleri içinde değerlendirir. İntihal kurallarına uygun davranmak ödev değerlendirmesinin önemli kriterlerindendir. Öğrencilerin performans notlarına doğrudan etkisi bulunmaktadır.

2.5 GLOBED. (E-Learning)

 • İngilizce derslerinde kullanılan bir çevrim içi platformdur.
 • Yıl boyunca ödev ve materyaller online Achieve3000 platformundan sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerin sene başında tamamlayacakları LevelSet seviye belirleme testi ile her bir öğrencinin bireysel okuma düzeyini tanıyan platform, yıl boyunca tüm içeriği, öğrenciye uygun seviyelerde göstermekte ve performanslarına göre bu seviyeleri otomatik olarak güncellemektedir.
 • Farklılaştırılmış eğitimde dünya lideri olan Achieve3000 platformundan öğretmen ve öğrencilerimiz, yıl boyunca ders içi kullanımlarının yanı sıra okul sonrası çalışmalarında da faydalanabileceklerdir.
 • Achieve3000 platformunun kullanılabilmesi için internet bağlantısı gerekmektedir.
 • Kaynağa giriş için öğretmenler tarafından kendilerine verilecek olan bireysel kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile dijital sınıflarına ve bireysel hesaplarına erişebileceklerdir.

Achieve 3000 hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 2.6 EDUSISCO Akıllı Testler

 • ve 10.sınıf öğrencilerimizin matematik müfredatlarına destek amaçlı kullanılmaktadır.
 • Yapay zeka destekli bir uygulama olup her öğrenciyi ayrı ayrı takip ederek değerlendirmekte ve her öğrencinin düzeyine uygun kişiselleştirilmiş çalışmalar üretmektedir.
 • Öğrencilerimiz, bir yıl boyunca kazanım ve beceri temelli yeni nesil soru havuzları, bağlam temelli sorular, açık uçlu sorular, kişiselleştirilmiş ödevler ve çevrim içi sınavlardan yararlanabileceklerdir.
 • Öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifreleri kendilerine öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Edusisco hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

2.7 VrLAB ACADEMY

 • ve 10.sınıf öğrencilerimizin Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde kullandıkları sanal laboratuvar uygulamasıdır.
 • Öğrencilerimizin cihazlarına yükleyecekleri ya da sistemden giriş yapacakları uygulama sayesinde laboratuvar ortamında yüz yüze yapılamayan deneylerin tamamı gerçekleştirilecektir.
 • Öğrencilerimiz, kendilerine verilen deneylerden, deneyin yapılmasından ve raporlamasından sorumludur.
 • Laboratuvar uygulamalarında öğrenci devamlılığı fen derslerimiz için bir performans kriteridir.
 • Öğrencilerimiz burada yapacakları deneylerden girecekleri sınavlardan sorumlu olacaklardır.
 • Öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifreleri kendilerine öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Vr LAB Academy hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

2.8 EBSCO Information Services: Kütüphane İçerik Sağlayıcısı

 • Tüm lise öğrencilerimizin erişimine açık dijital veri sağlayıcıdır.
 • Öğrencilerimiz kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş sağlayabilmektedir.
 • Kullanıcı adı ve şifreleri öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize iletilmektedir.

EBSCO Hakkında;

 • Kütüphaneler için içerik ve teknoloji çözümleri sunan, küresel bir sağlayıcıdır. 100’den fazla ülkede 11.000’den fazla keşif hizmeti kullanıcısıyla, dünya çapındaki kütüphaneler tarafından en çok kullanılan keşif hizmetini sunmaktadır.
 • EBSCO Discovery Service™ (EDS), her bir kuruma, sahip oldukları koleksiyonunun tamamını tek bir arama kutusundan tarayan, benzersiz bir ilgililik algoritması ve kapsamlı özelleştirmeler sunan teknolojiler sağlayan, dünyanın önde gelen keşif aracıdır.
 • EBSCO, 400’den fazla araştırma veri tabanı, tarihi arşivler, hasta başı bakım araçları ve on binlerce kurumdan milyonlarca son kullanıcıya hizmet veren kurumsal öğrenim araçları da dahil olmak üzere, kütüphaneler için çevrim içi araştırma içeriği sunan bu sektördeki küresel liderdir.
 • 000’den fazla e-dergiye ve 1,2 milyondan fazla e-kitaba çevrimiçi erişim de dahil olmak üzere 360.000’den fazla süreli yayın için sunduğu abonelik yönetimi ile, kütüphaneler için elektronik dergi ve kitapların önde gelen sağlayıcısı olan EBSCO Information Services, 1944’ten beri bir aile şirketi olan EBSCO Industries Inc.’in bir bölümüdür.

 2.9 CodeHS

 • Öğrencilerin problem çözme ve bilişimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Derslerde kullanılan öğrenme modeli öğretmenin bir sınıf oluşturarak her öğrencinin öğretmen isteği doğrultusunda tüm materyallere erişiminin olması ve öğretmen tarafından her öğrencinin öğrenme sürecinin sistem tarafından öğrenci ve sınıf bazlı kontrol edilmesidir.
 • Öğrencilere kursu dönem içerisinde başarıyla tamamlamaları için ihtiyaç duydukları uygun müfredat ve etkileşim öğretmen tarafından sağlanır.
 • CodeHS ile öğrenilen kodlama becerileri, öğrencilerin bilgisayar bilimi veya yazılım mühendisliğinin üniversitede takip etmek isteyecekleri bir yol olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olur.
 • CodeHS, bilgisayar bilimi ve programlama eğitimi sunan interaktif ve çevrim içi bir platformudur.
 • CodeHS, çevrim içi eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimlerine erişim ve bilgi yaymaya odaklanmıştır.

CodeHS hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2.10 K12NET

 • 2020-2021 Eğitim öğretim yılında tüm veli bilgilendirmelerimiz k12net sistemi üzerinden yapılmaktadır.
 • K12net uygulamasının mobil cihazlara yüklenmesi anında bilgi almak ve okul tarafından gönderilen bilgilere erişebilmek için önemlidir.
 • Öğrencilerimizin her ders için yoklamaları k12net üzerinden alınmakta ve velilere devamsızlık ile ilgili bildirim gönderilmektedir.
 • Öğrencilerimizin ders devamsızlıkları, ders notları, akademik ve davranış ara değerlendirme formları ve ölçme değerlendirme sonuçları bu sistem üzerinden velilerimizle paylaşılmaktadır.
 • Ödevler yalnızca öğrencilerimiz ile Google Classroom üzerinden paylaşılmaktadır.

K12Net girişi için tıklayınız.

3. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI

 • Öğrencinin sorumluluk sahibi olması esastır.
 • Derslere zamanında okulun öğrenciler için tanımladığı mail hesaplarından girilir.
 • Canlı derslere katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Her ders k12net üzerinden yoklama alınmakta olup herhangi bir nedenden dolayı derslere katılamayan öğrenci öğretmenine gerekçelerini mail yoluyla bildirmelidir. Velilerimize ders yoklamalarına dair geri bildirim müdür yardımcıları tarafından bireysel telefon görüşmeleri yoluyla verilecektir.
 • Hesapların fotoğraflarına SADECE öğrencinin kendi fotoğrafı ya da isimlerinin baş harflerinden oluşan ikon Hesapların öğrencinin isim ve soy isminden oluşması zorunludur.
 • Ders sırasında masada oturarak kameraların açık olması esastır. Öğretmenin kamera ve ses ile ilgili yönergelerine tam uyum sağlanmalıdır.
 • Canlı derslerde sınıf kuralları geçerlidir. Öğrenciler, dersin akışını bozacak herhangi bir davranış sergilediği ve öğretmenin uyarısına rağmen bu davranışa devam etmesi halinde ilgili dersin sisteminden çıkarılacak, öğrenciye yazılı uyarı verilecek ve velilere bu konuda bilgi verilecektir.
 • Öğrenciler, ders sırasında cihazdaki ders dışı farklı uygulamaları çalıştıramaz ya da kullanamazlar.
 • Ders sırasında acil bir durum olduğunda meet mesaj bölümüne yazarak izin istenerek ekrandan uzaklaşılabilir.
 • Ders sırasında bağlantı sorunları olduğu durumlarda öğretmene konuyla ilgili bilgi verilir. Bağlantı sorunlarının devam etmesi halinde veliye geri bildirim verilir.
 • Ders sırasında öğretmenin belirlediği tüm kurallara uymak esastır. Kural dışı davranışlar okul disiplin kurulunca değerlendirilecektir.
 • Öğrenciler, dersler sırasında kullanılan dijital uygulamalara kendi isimleriyle katılacaklardır.
 • Sınavlar sırasında uygun olmayan davranışlar okul disiplin kurulunca değerlendirilecek ve gerekli durumda öğrencinin sınavı iptal edilecektir.
 • Tüm yıl boyunca tüm öğrenciler için davranış raporları oluşturulacak ve arşivlenecektir. Öğrenciye verilecek referanslarda bu raporlar etkili olacaktır.
 • Öğrenciler kendilerine Google Classroom üzerinden gönderilen ödevleri belirtilen gün ve saate kadar sisteme yüklemelilerdir.
 • Ödev ile ilgili okul kuralları, uzaktan eğitimde de geçerlidir.
 • DAP (Disiplinler Arası Performans) ödevleri, projeler ve diğer ödevler belirtilen sürelerde daha belirtilen kriterlere uygun olarak Akademik Dürüstlük Politikamıza uygun olarak hazırlanmalı ve süresi içerisinde teslim edilmelidir.
 • Bazı sınavlar, mini sınavlar ya da ders içi değerlendirmeler çevrim içi olarak gözetmen eşliğinde yapılabilecektir. Sınavların belirlenen sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında bir sorun yaşayan öğrenci velisinin öğretmenine gerekçesini bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrenciler, çalışmaları ile ilgili herhangi bir sorusunu her zamanki gibi öğretmenlerine mail yoluyla ya da Google Classroom üzerinden yazarak sorabileceklerdir.
 • Öğretmenler öğrencilerden mail yoluyla ya da Google Classroom üzerinden gelen sorulara 08.30-16.00 saatleri arasında dönüş sağlayacaklardır.
 • Öğrenciler ile sınıf seviyeleri bazında WhatsApp grupları kurulmuş olup öğrencilerimiz canlı dersler ya da uzaktan eğitimde yaşayabilecekleri herhangi bir sorunda grupta bulunan yöneticiden 10.00-18.00 saatleri arasında bilgi alabileceklerdir.

Okul Kuralları

4. UZAKTAN EĞİTİMDE PLANLAMA

4.1 Ders Programı Oluşturma

 • Ders programları her sınıf seviyesinin ihtiyacına yönelik olarak hazırlanır.
 • Dersler tüm sınıf seviyelerinde 08.30’da başlar.
 • sınıf öğrencilerimiz, Yetiştirme ve Destekleme Kursu kapsamında okulda yüz yüze eğitim görmektedirler. Ancak, rahatsızlığı olan öğrencilerimiz evlerinden sınıf dersine çevrim içi olarak katılabilmektedirler.
 • Ders süreleri en fazla 60 dakika, en az 40 dakika olarak planlanır.
 • Ders araları 15 dakika, öğle arası 40 dakika olarak uygulanmaktadır.
 • Soru çözüm saatleri ihtiyaca göre 40-60 dakika arasında gerçekleştirilebilmektedir.
 • Derslerin en az %80’i canlı (Senkron), en fazla %20’si video kayıt ve materyal paylaşımı (Asenkron) şeklinde olmaktadır.
 • Her haftanın bitiminde ders öğretmenleri ve bölüm başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda, derslerin ve öğrencilerin verimlilikleri üzerine görüşler alınırken derse devam, öğrenci katılımındaki verimlilik, ödev yapma alışkanlıkları, bağlantı ile ilgili yaşanabilecek konular görüşülmektedir.
 • Öğrencilerin ekran başında kalma süreleri yapılan programlara göre günlük en az 240 dakika, en fazla 320 dakika (12.sınıflar) olmaktadır.
 • Ders programları her hafta güncellenebilmektedir.

4.2 Uzaktan Eğitimde Müfredat Yapılanması

 • Derslere ait kazanım ve beceriler senkron ve asenkron ders saatlerine göre düzenlenmektedir.
 • Ders planlarımız UbD (Understanding by Desing) Çerçeve Planına uygun olarak yapılandırılmaktadır.
 • Dersler, ön bilgilendirme dokümanlarının öğrencilere gönderilmesiyle daha etkin bir şekilde yapılmaktadır. Öğrenciler Google Classroom üzerinden kendilerine gönderilen çalışmayı ders öncesinde tamamlayarak derse hazır bir şekilde gelir. Bu sayede konunun ana hatlarının çevrim içi derste çok daha etkili bir şekilde kavranması sağlanır.
 • Ders saatleri uzaktan eğitim süreci göz önüne alındığında kademeli olarak artırılabilmekte ya da azaltılabilmektedir.
 • Tüm derslerde müfredat farklı senaryolara göre şekillendirilmiş olup MEB’in yapacağı açıklamalar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Ancak okul olarak amacımız, müfredatı kazanım bazlı eksilterek değil, bu yönde yapılacak sadeleştirmeyi farklı yöntem ve teknikleri planlarımıza entegre ederek öğretim programımızı yeniden tasarlamak olacaktır. Bunun için gerekli alt yapı çalışmaları yapılmış, uygulamaların dijital yazılımları satın alınmış ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.
 • Fen derslerinde yapılamayan laboratuvar dersleri VR LAB uygulamasıyla laboratuvar uygulama dersi sanal ortama taşınmıştır. Öğrencilerimiz VR LAB uygulamasıyla deneylerini okulda oldukları gibi gerçekleştirebilecek ve raporlamalarını oluşturabileceklerdir.

4.3 Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

4.3.1 Sınavlar

 • Uzaktan eğitim sürecinde bir çok farklı ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmaktadır.
 • Ders saatleri içinde süreç değerlendirmesine destek olan dijital ölçme araçları kullanıldığı gibi ders sonunda öğrencilerin konular ile ilgili eksiklerinin belirlenmesine, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılmasını sağlayacak dijital ölçme araçları da kullanılmaktadır.
 • Süre tanımlı çevrim içi açık uçlu ya da çoktan seçmeli sınavlar yapılmaktadır. Sınavlar Google Form üzerinden öğrencilerimize tanımlanmaktadır.
 • Sınavların belirtilen süre zarfında tamamlanması gereklidir. Ancak bağlantı ile ilgili bir sorun yaşandığında gerekçesiyle birlikte öğretmene mail yoluyla bilgi verilmelidir.
 • Yapılan tüm sınavlar ile ilgili puanlama yapılmaktadır.
 • Puanlar, gerekli olduğu takdirde e-okul sistemine girilmek üzere K12net sisteminde kayıt altına alınmaktadır.
 • Yazılı sınavların çevrim içi olması durumunda sınavlar, gözetmen eşliğinde gerçekleştirilecek olup uygulamalar sırasında öğrencilerimizin hak ettikleri puanı elde edebilmeleri için ayrı bir yazılım kullanılacaktır. Bu yazılım, uluslar arası dil sınavlarında kullanılan ve gözetmen öğretmenlerimize öğrenci davranışları (öğrencilerin ekran, klavye, cep telefonu hareketi vs) ile ilgili bilgi vermekte ve gerekli durumlarda öğrencinin sınavını durdurmaya olanak tanımaktadır.
 • Mini sınavlar, gözetmensiz olarak gerçekleşmektedir. Burada amaç, öğrencinin öğrenme durumunu ölçmek ve ders planlarına ilgili geri besleme çalışmalarını dahil etmektir.
 • Sınıf seviyelerine göre farklılık gösteren quiz günleri öğrencilere gönderilen program üzerinde belirtilmektedir.
 • Çevrim içi bölüm sınavları, başarı değerlendirme sınavları, TYT ve AYT sınavları öğrencilerimizle link olarak paylaşılmaktadır. Öğrenciler, cevapları k12net üzerinden işaretleme yapmaktadırlar. Sınavlar k12net üzerinden okunmakta ve aynı sistem üzerinden bireysel olarak veli ve öğrencilerimize duyurulmaktadır.

4.3.2 Ödevler, Proje Ve Performans Görevleri

 • Tüm ödevler, öğretmenlerin belirttikleri süre zarfında Google Classroom’dan ya da Turnitin’den teslim edilmektedir.
 • Ödevlerin tamamı öğretmenler tarafından Google Classroom üzerinden 00’a kadar yüklenecektir.
 • Öğrencilere ödevlerinin teslimi için en az 24 saat süre
 • Ödevler ile ilgili anlaşılmayan bir durum olduğunda öğretmenler ile mail yoluyla ya da Google Classroom üzerinden iletişime geçilmelidir.
 • DAP (Disiplinler Arası Performans) ödevleri ve projeler, belirtilen sürelerde daha belirtilen kriterlere uygun olarak Akademik Dürüstlük Politikamıza uygun olarak hazırlanmalı ve süresi içerisinde teslim edilmelidir.
 • Ödevler ile ilgili okul kuralları uzaktan eğitimde de geçerlidir.
 • Ödev Teslim Süresi: Öğrenci, ödevini teslim süresinde istenilen formasyonda ve istenilen platformda ( classroom, turnitin, vb.) öğretmene iletmelidir.
 • Ödevin Niteliği: Öğrenci, hangi ders olursa olsun, ödevini yazım- noktalama ve düzene dikkat ederek teslim etmelidir. Ayrıca dijital olmayan çalışmaların tesliminde el yazısının okunaklı ve öğrencinin akademik seviyesine uygun olması beklenir. Çalışmaların ders terminolojisine uygun bir dille yazılmasına dikkat edilir. Okulumuzda ödev politikası disiplin süreci içerisinde değerlendirilir.
 • Ödevini geç teslim eden, niteliksiz şekilde teslim eden veya teslim etmeyen öğrenciler, bir defaya mahsus sözlü uyarı alır. Davranış ikinci kez tekrarlanırsa öğrenci yazılı uyarı alır ve savunma yazarak rehber öğretmen ve müdür yardımcısı ile görüşür. Aynı davranış üçüncü kez tekrarlanırsa öğrenci disiplin kuruluna çıkar.

ALKEV Ölçme ve Değerlendirme Politikası

ALKEV Akademik Dürüstlük Politikası

4.4 Uzaktan Eğitimde Kulüp ve Öğrenci Grup Çalışmaları

Kulüpler, modüller halinde bir müfredata sahip olan Modüler Kulüpler olabildiği gibi Devamlı Kulüpler gibi sürekli katılım gerektiren bütüncül bir müfredat programına da sahip olabilmektedir. Kulüpler ile ilgili detaylar ve içerik bilgileri yayınlanacak kulüp kitapçığında yer almaktadır.

 • Öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre isterlerse açılmış kulüplere dahil olabileceklerdir.
 • Öğrencilerimiz, Ekim ayında yayınlanacak kulüp kitapçığından dahil olmak istedikleri kulüpleri belirleyeceklerdir.
 • Devamlı Kulüplerde devam zorunludur. Bazıları, mülakat veya eleme sınavı neticesinde dahil olunabilecek yapıdadır. Bu kulüplerde, ileri fizik, ileri matematik, mühendislik, yazılım, Tübitak projeleri gibi çalışmalar yürütülmektedir.
 • Kulüp çalışmalarına katılabilmek için kulüp seçim formunun zamanında doldurulması gerekmektedir.
 • Öğrenciler, dilerlerse her ay farklı bir Modüler Kulüp Çalışmasına dahil olabilmektedir.
 • Öğrenci Grup Çalışmaları, öğrencilerimizin bir proje ya da performans çalışması için bir araya gelerek oluşturulan çalışma gruplarıdır. Çalışma grupları öğretmen ya da öğrencilerin tercihleriyle de oluşturulabilmektedir.

4.5 Uzaktan Eğitimde Öğrenci Proje Ekipleri

 • Okulumuzun farklı okullarla ya da farklı kurum veya kuruluşlarla yürüttüğü projeler öğrencilerimizin katılımlarıyla ve tamamen kendi ürünlerini ortaya koyacakları şekilde gerçekleşmektedir.
 • Bu çalışmalara dileyen tüm öğrencilerimiz başvurabilmektedir.
 • Projeler, tüm öğrencilerimize mail aracılığı ile son başvuru tarihi ile birlikte duyurulmaktadır.
 • Proje Ekiplerine katılmak isteyen öğrenciler arasından mülakat yapılarak ve/veya öğretmen referansı ile seçimler yapılarak ekipler oluşturulur.
 • Ekiplerden yer almak isteyen öğrencilerin şahsi başvuruları Velilerimizden bu yönde bir talep gelmemesi öğrencilerin kendi sorumluluklarını bilmeleri açısından son derece önemlidir.

5. UZAKTAN EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

5.1. Çevrim içi Sınıf Rehberlik Dersleri

Hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz ile belirlenen program içerisinde bulunan rehberlik ders saatlerinde “Hangouts Meet by Google” uygulaması üzerinden görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Yapılacak rehberlik derslerinde aşağıdaki konular çalışılacaktır;

 • Zamanı etkili kullanma
 • Akademik başarı ve yaşam doyumu
 • Meslek seçimi ve kariyer planlama
 • Evden sürdürülecek akademik çalışmalarda verimli olmaları için yapılması gerekenler
 • Evde oluşturabilecek rutinler
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Nomofobi
 • Siber zorbalık ve siber mağduriyet
 • Takım çalışması

5.2 Online Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

 • Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduklarında rehber öğretmenlerine e-posta üzerinden ulaşabilirler.
 • İhtiyaç duymaları halinde öğrencimizle “Hangouts Meet by Google” üzerinden randevu oluşturarak görüşme gerçekleştirilebilecektir.
 • Her öğrencimizle 7 Eylül 2020 tarihi itibari ile “Hangouts Meet by Google üzerinden 30 dakikalık bireysel görüşmeler planlanmış olup görüşme linkleri öğrencilerimizle Google Takvim üzerinden paylaşılmaktadır.

5.3 Çevrim içi Bireysel Veli Görüşmeleri

 • Velilerimizin bu zorlu süreçte karşılaşmış oldukları veya karşılaşabileceğiniz sorunlarda destek olabilmek adına çevrim içi bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilecektir.
 • Velilerimiz, öğrencinin adını soyadını, sınıfını, görüşmek istediği konuyu belirten bir e-posta ile rehberlik birimine ulaştığında kendileriyle iletişime geçilerek “Hangouts Meet by Google” üzerinden görüşmek üzere randevu oluşturulabilecektir.
 • Bütün öğrencilerimizle görüşme ve çalışmalar tamamladıktan sonra veliler ile Ekim ayı itibariyle, öğrencimizin akademik, sosyal ve duygusal durumlarını değerlendireceğimiz bilgi alışverişinde bulunulacak bireysel görüşmeler planlanmıştır. Görüşme gün ve saatleri davet linki ile velilerimize iletilecektir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimindeki öğretmenlerimize aşağıdaki mail adreslerinden ulaşabilirsiniz;

5.4 Mentör Öğretmen – Öğrenci Görüşmeleri

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi koordinatörlüğünde sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimizle mentorlük çalışmaları devam etmektedir.
 • Mentor öğretmenlerimiz, öğrencimizle WhatsApp aracılığıyla ve “Hangouts Meet by Google” üzerinden düzenli görüşmelerine devam ederek sürecin sınavlara hazırlık açısından etkin ve verimli geçirilmesi konusunda destek sağlamaktadır.

5.5 Bireysel Takip ve Destek Programı

 • Sınava hazırlık sürecinde 12. sınıf öğrencilerimize destek olmak amacıyla her öğrenciyle “Hangouts Meet by Google” üzerinden görüşmeler planlanmıştır.
 • sınıf öğrencilerimizin desteğe ihtiyaç duydukları her anda telefon, mail, WhatsApp gibi diğer iletişim araçlarıyla da görüşmelere devam edilecektir. Bu çalışma Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, YKS Koordinatörlüğü ve mentör öğretmenler işbirliği içinde yürütülecektir.

5.6 Webinarlar

 • Velilerimiz ve öğrencilerimiz ile ihtiyaç dâhilinde çevrim içi seminer ya da çevrim içi paylaşım toplantıları düzenlenecektir.
 • Farklı konuların ele alınacağı webinarlar, yıl boyunca devam edecektir.

5.7 Meslek Tanıtımları

 • Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemeleri ve netleştirmeleri adına meslek tanıtım etkinliklerimiz çevrim içi olarak düzenlenecektir.
 • Öğrencilerimizin hedeflerini belirlemeleri noktasında oldukça önemli olan meslek tanıtımları; üniversite öğrencilerinin, meslek erbaplarının ve siz değerli velilerimizin mesleklerini tanıttıklarını söyleşiler şeklinde farklı oturumlarda çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

5.8 Mezun Öğrencilerimizle Söyleşi

 • Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin sınava sınav hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri, meslek seçerken nasıl karar verilmesi gerektiğini ve yurt dışında üniversite okumak isteyenlere başvuru süreçleri ile ilgili dikkat etmesi gereken noktaları da vurguladıkları söyleşiler gerçekleştirilecektir.
 • Öğrencilerimizin mezun öğrencilerimiz ile bir araya geldikleri bilgi paylaşım söyleşileri çevrim içi olarak da gerçekleştirilecektir.

5.9 Gelişim Akademisi

 • yüzyıl iş dünyasında aranan özellikler, beceriler konusunda öğrencilerimizin güçlü ve desteklenmeleri gereken yönlerini fark ettikleri uygulamalı bir çalışmadır.
 • Etkili iletişim, yaratıcı düşünce, takım çalışması konularında öğrencilerimizle çevrim içi grup çalışması yapılacaktır.
 • Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından başlayarak 10. sınıfın sonuna kadar her yıl bu konulardan birinde eğitim alacakları gelişim akademisi çalışmalarında 11. sınıfa gelindiğinde ise Assessment Center (Değerlendirme Merkezi) uygulaması yine çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

5.10 Kariyer Danışmanlığı

 • Öğrencilerimize, lise öğrenimleri boyunca yapacakları ders seçimlerinden, katılacakları her tür etkinliklerden, 12. sınıfın sonunda yapacakları üniversite-bölüm tercihi ve meslek seçimine kadar uzanan bu kariyer yolculuğu sürecinde destek olabilmek amacıyla yapılan çalışmalarımız çevrim içi olarak sürdürülecektir.

5.11 Zirvede Kahve Molası Etkinliği

 • Öğrencilerimizin girişimcilik yönünü destelemek amacı ile yöneticiler ve CEO ile buluşturduğumuz etkinliğimiz bu yıl ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
 • Gerçekleştirilen bu etkinlik ile öğrencilerimiz, bir araya geldikleri önemli isimlerden kendi başarı öykülerini dinleyerek, kariyer yolculuklarına dair çok değerli bilgiler elde ediyor olacaklardır.

6. UZAKTAN EĞİTİMDE YURT DIŞI ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

 • Yurt dışı Üniversite Danışmanlık Birimi, öğrencilerimiz ile çevrim içi buluşmalar gerçekleştirecektir.
 • Mail yoluyla bilgilendirmeler ve her ay hazırlanan bültenler paylaşılacaktır.
 • Üniversite tanıtımları çevrim içi olarak üniversitenin öğretim üyeleri veya üniversitelerin kayıt kabul ofislerindeki yetkililerle yapılacaktır.
 • Çevrim içi olarak üniversitelerin demo ders anlatımları yapılacak, gün ve saat bilgisi öğrencilerimizle öncesinden mail yoluyla verilecek ve takvimlere işlenecektir.
 • Öğrencilerimizle tercih edecekleri üniversite ile ilgili başvuru süreci bilgilendirmesi planlı bireysel görüşmelerde yapılacaktır.
 • Velilerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla bireysel görüşmeler yapılacaktır.
 • 2020-2021 Yurt dışı Üniversite Danışmanlık Birimi Bilgilendirmesine https://spark.adobe.com/page/L8m2Dvmfjle1F/ bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

7. UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ VE VELİ GERİ BİLDİRİM SÜRECİ

7.1 Öğrenci Geri Bildirimi

 • Tüm öğretmenlerimiz öğrencilerimize ders bazında akademik ve davranışsal olarak sözlü ve yazılı geri bildirim vermektedirler.
 • Geri bildirimler, öğrencinin ödevi, çalışması, sınav sonuçları, derse katılımı, derse olan ilgi ve yeteneği ve genel davranış durumuyla ilgili öğrencilerimize bireysel olarak yapılır.
 • Öğrencinin ders notları, sınav sonuçları vb. ile ara değerlendirme sonuçları K12net sisitemi üzerinden yazılı olarak da verilmektedir.

7.2 Veli Geri Bildirimi

7.2.1 Veli-Öğretmen Görüşmeleri

 • Dönemde bir defa olmak üzere ayrıntılı bir ara karne oluşturularak öğrencilerimizin ve velilerimizin erişimine k12net sistemi üzerinden açılır.
 • Veli-öğretmen bireysel görüşmelerimiz velilerimizin talep etmeleri halinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Sınıf-şube bazında öğretmenlerimizin veli görüşme gün ve saatleri velilerimizle paylaşılmaktadır.
 • Velilerimiz, görüşme yapmak istedikleri öğretmen için okulu arayarak randevu talebinde bulunabileceklerdir.
 • Randevu oluşturacak yetkili veli ve öğretmenlerimize mail üzerinden takvim bağlantısı gönderecektir. Velilerimiz, takvim bağlantısında yer alan Google Hangouts Meet linkini tıklayarak görüşmeye dahil olabilecektir.
 • Şu anda yapım aşamasında olan çevrim içi randevu sistemimiz devreye girdiğinde velilerimiz sistem üzerinden randevu alabileceklerdir.

7.2.2 Veli Toplantıları

 • Her dönem bir defa çevrim içi olarak yapılacaktır.
 • Toplantı tarihleri öncesinde velilerimize gönderilen Google Form aracılığıyla velilerimizden toplantıda görüşmek istediği branşların bilgisi alınır.
 • Talepte bulunan tüm velilerimize diledikleri öğretmen için planlı bir randevu çizelgesi oluşturularak velilerimize iletilir.
 • Velilerimiz çizelgedeki linkleri tıklayarak ilgili gün ve saatlerdeki görüşmelerini belirtilen süre içerisinde tamamlarlar.
 • Google Formu doldurmayarak görüşme talebinde bulunmamış velilerimize randevu çizelgesi oluşturulmamaktadır.

8. UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENTİLER

Sevgili Öğrenciler, sizden

 • Her gün için zaman çizelgesi oluşturmanızı,
 • Günlük rutinlerinizi oluşturacağınız zaman çizelgesi içinde gerçekleştirmenizi,
 • Tüm derslerinize zamanında girmenizi,
 • Derslerinizde belirtilen kurallara uymanızı,
 • Dersleriniz sırasında materyallerinizin yanınızda olmasını,
 • Süreç ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar ile ilgili öğretmen ve okul yöneticileriniz ile iletişime geçmenizi,
 • Ödevlerinizi belirtilen süre içinde yapmanızı,
 • Varsa bazı eksiklerinizi tamamlamak için bu süreci olumlu olarak değerlendirerek verimli hale getirmenizi,
 • Derse uygun bir yerde ve uygun kıyafetlerle girmenizi,
 • Dersleri dikkatle dinlemenizi, varsa sorularınızı sormanızı,
 • Ders sırasında öğretmenleriniz ve arkadaşlarını ile sabırla ve saygıyla iletişim kurmanızı,
 • Dersler ve süreç ile ilgili öğretmenlerinize ve okul yöneticilerinize geri bildirim vermenizi,
 • Her gün günlük tekrar çalışmalarınızı yapmanızı, tekrarlarınız sırasında anlamadığınız bir yer olduğunda öğretmeninizle iletişime geçmenizi,
 • Katılamadığınız dersler ile ilgili gerekçenizi öğretmeninize mail olarak bildirmenizi önemle rica ediyoruz.

9. UZAKTAN EĞİTİMDE VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLER

Değerli Velilerimiz, sizden

 • K12net üzerinden yapılan bilgilendirmeleri takip etmenizi,
 • Uzaktan eğitim süreci ile ilgili gönderilen bilgilendirme yazılarını detaylıca okumanızı,
 • Öğrencilerimizin devam-devamsızlık bilgilerini, notlarını ve ara değerlendirmelerini k12net sistemi üzerinden takip etmenizi,
 • Sorularınız olduğunda öğretmenlerimiz ya da okul yöneticilerimiz ile iletişime geçmenizi,
 • Öğrencilerin online dersleri takip edebilmeleri için gerekli altyapının hazırlığı ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmenizi,
 • Öğrencilerimize uygun ortamı sağlamanızı,
 • Öğrencilerimizin günlük rutinlerine devam etmeleri için onlara evdeki sorumluluklarını hatırlatmanızı,
 • Derse devamsızlıklarıyla ilgili geri bildirimlerimize dönüş sağlamanızı önemle rica ediyoruz.

Faydalı Bağlantılar:

ALKEV Öğrenci-Veli El Kitabı

K12NET

UZAKTAN EĞİTİM 2019-20

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak açıldığımız ilk günden beri ülkemizin geleceği olan yeni nesilleri yetiştirme bilinciyle hep büyük bir heyecan, coşku ve özveri ile çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız işin önem ve ciddiyetini bilerek bugün dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yeni önlem ve düzenlemelerle eğitim ve öğretim faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde uzaktan eğitim sürecine; sınav grubu olan 12.sınıflarımızla 16 Mart’ta başlanmış, hafta sonu çalışmaları da çevrim içi olarak 11 ve 12.sınıf öğrencilerimizle devam etmiştir. 12. sınıflarda hafta sonu sınava hazırlığa yönelik dersler çevrim içi olarak devam etmekte, testler ve ödevler Google Classroom üzerinden paylaşılarak soru çözüm saatlerinde ödevlerin kontrolleri ve testlerin çözümleri gerçekleştirilmektedir. Farklı yayınevlerinin hazırlamış oldukları çevrim içi YKS deneme sınavları uygulanmakta ve sınav sonuç karneleri hızlı bir şekilde öğrencilerle paylaşılmaktadır.

23 Mart haftası itibariyle Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarımızla çevrim içi ve çevrim dışı derslerimize başlanmış olup eğitim öğretim yılı sonuna kadar haftalık ders programları ve ara değerlendirmeler eşliğinde Google Hangouts Meet üzerinden yapılan çevrim içi dersler ve Google Classroom üzerinden verilen ödevlendirmeler ile konu kazanımları kontrol edilmekte ve öğrencilere geri bildirim verilmektedir. Çevrim içi ve çevrim dışı derslerin yanında öğrencilerin öğretmenleriyle bire bir etkileşim sağladığı etüt saatleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz proje çalışmalarına da süreç içinde devam etmektedir.  Uzaktan eğitim sürecine tüm bu çalışmalarla verim ve niteliğe önem verilerek 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edilecektir.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak Google araçlarını uzun yıllardır öğrencilerimiz ile kullanıyor olmak ve ödevlerimizin, ders materyal paylaşımının, öğretmenler ile öğrenci iletişimlerinin her öğretmenimizin açtığı sanal sınıflarda sağlıyor olmak bu sürece okul olarak çok daha kolay geçmemizi sağlamıştır.

Elbette uzaktan eğitim süreci hepimiz için sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişim, deneyimlerimizin artması, öğrenci-öğretmen etkileşimlerinin verimliliğinin ölçülmesi, öğrenme ortamının verimi vb. gibi hususlarda yeni veriler elde etmemizle birlikte sürmekte ve uzaktan eğitimin niteliğini artırmaya yönelik oluşturduğumuz sisteme yansımaktadır. Amacımız, sadece müfredatı tamamlamak değil; aynı zamanda öğrencilerimize çok hızlı gerçekleşen bu değişime uyum sağlamaları yönünde destek olmak ve psikolojik olarak desteğe ihtiyaç duydukları bu süreçte rehberliğe devam edebilmektir.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

16-20 Mart Haftasında:

 • 12. sınıflarımızda ara tatil sürecinde, devam eden derslerimizin online süreci başlamıştır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Google Hangouts Meet üzerinden bir (1) saatlik periyodlarla planlanan derslerin tamamında canlı dersler yapmışlardır. Bu günlük programda günde toplam 60 dakikadan 4 canlı ders (konu anlatımı, tekrar ve soru çözümü), 40 dakikalık periyodla her gün farklı dersten soru çözüm saatleri yer almaktadır. Günlük akış, saat 09.00’da başlayarak saat 15.10’da sona ermektedir.
 • 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizin hafta sonu kurs programı online olarak devam etmiş ve kurs programına katılmayan öğrencilerimiz de bu programına dahil edilmiştir. Hafta sonu kurs programımızın günlük akışı saat 09.00’da başlayarak saat 14.40’da sona ermektedir.
 • 12. sınıf IB öğrencilerimiz, ders müfredatları bitmiş olduğu için deneme sınavları ve geri bildirimlerine hazırlanan program eşliğinde devam etmişlerdir.
 • Hazırlık, 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize ara tatil uygulaması kapsamında tatil sürecinde ödevlendirmeler Google Classroom üzerinden verilmiş ve ödev teslimleri yine aynı yolla geri istenmiştir.

23-27 Mart Haftasında:

 • 12. sınıf öğrencilerimizle süreç, ilk hafta planlandığı gibi ders bazında konu tekrarları, soru çözümleri ile devam etmiştir.
 • 11. sınıf öğrencilerimizle günlük programda 60 dakikadan 4 canlı ders (konu anlatımı ve soru çözümü) yer almaktadır. Günlük akış, saat 09.00’da başlayarak saat 14.15’te sona ermektedir.
 • 11 IB öğrencilerimiz tüm derslerine online olarak devam etmekte olup günlük akış, saat 09.00’da başlayarak saat 14.15’te sona ermektedir.
 • Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz Google Classroom üzerinden kendilerine gönderilen görevleri yönergelerine uygun olarak tamamlamışlardır. Günlük olarak yönerge ve materyal paylaşımı yapılacak dersler önceden belirlenmiş olup materyaller sabah 09.00-11.00 arasında öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Ayrıca, tüm şubelerin sınıf rehber öğretmenleri, öğrencileriyle pazartesi ve cuma günleri “Değerlendirme Görüşmeleri” gerçekleştirmişlerdir.

30 Mart tarihinden itibaren;

 • 12. sınıf öğrencilerimizle süreç dersler bazında konulara göre tekrarlar ve soru çözümleri ile devam etmiş olup 12. sınıf öğrencilerimize online deneme sınavı uygulanmaktadır.
 • 11. sınıf öğrencilerimizin programlarına ek olarak yabancı dil dersleri yerleştirilmiştir. Bu süreçte DSD II çalışmaları planlandığı gibi sürdürülmektedir.
 • Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz de 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz gibi Google Hangouts Meet üzerinden online derslere başlamışlardır. Günlük akış, saat 10.00’da başlayarak saat 13.25’de sona ermektedir. Günlük programda 40 dakikadan 4 canlı ders (konu anlatımı ve soru çözümü) yer almaktadır. Ayrıca Google Classroom üzerinden ödev, video ve materyal gönderimi devam etmektedir.
 • Hazırlık, 9.,10.ve 11.sınıflarımızda yabancı dil dersleri canlı olarak sürdürülmektedir. Yabancı diller bölümümüzün Uzaktan Eğitimde Yabancı Diller yazısında da belirtildiği gibi sertifika ve diploma sınavlarına hazırlık sürdürülmeye devam etmektedir.
 • Tüm sınıflarımızda online quiz uygulamaları başlamıştır.
 • Tüm derslerimizde yoklama alınarak, öğrencilerimizin devamsızlıkları takip edilmekte ve ders devamlılığında sorun olan öğrenci ve velilerimizle rehberlik birimi tarafından görüşmeler gerçekleşmektedir.
 • Her hafta seviye öğretmenleriyle değerlendirme toplantıları yapılmakta ve ders programlarında gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

UZAKTAN EĞİTİMDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Bölümü olarak uzaktan eğitim sürecinde 30.03.2020 tarihi itibariyle derslerimizi online platform üzerinden işlemeye başladık. Amacımız 2019-2020 Akademik eğitim-öğretim yılı başında dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında planlamış olduğumuz kazanımları öğrencilerimize uzaktan eğitimle de edindirmeye devam etmektir.

Online derslerimizde aynı sınıf ortamında olduğu gibi ders kitaplarımızın interaktif uygulamaları, power-point sunumları, videolar, çalışma kağıtları, dinleme metinleri ve sözlü anlatımlar kullanılmaktadır. Uzaktan yaptığımız bu eğitimlerde öğrencilerimizin yıl sonunda gelmeleri gereken seviyeye ulaşmaları için gerekli program ve çalışmalar, süreç içinde öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek devam etmektedir.

Ödevlendirmeler ve materyal paylaşımlarına Google Classroom üzerinden devam edilerek öğrencilerin ödevlerini zamanında teslim etmeleri konusundaki hassasiyet aynı okulda olduğu gibi sürdürülmektedir. Yapılması planlanan uluslararası sınavlara yönelik çalışmalara da çevrim içi derslerimizde öğrencilerimiz, uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenerek devam edilmektedir.

Uzaktan eğitimde esas olan öğrencinin yüksek bir farkındalıkla sorumluluklarını yerine getirmesi ve belirlenen süreyi en iyi şekilde kullanmasıdır. Bunun için dikkatini dağıtacak görsel veya işitsel malzemeyi önceden çalışma alanından uzaklaştırması önemlidir.

Bu zor günleri hep birlikte, dayanışma içerisinde aşmak dileğiyle sağlıklı günler dileriz.

UZAKTAN EĞİTİM PROTOKOLÜ

TANIM: Bu protokol, olağanüstü bir durum yaşandığında okulların kapatılması durumunda devreye girecek olup online öğrenme süreci konusunda beklentileri ve yönergeleri içermektedir.

AMAÇ: ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde eğitim teknolojilerindeki bilgileri nasıl yönettiğimize ve bunlara nasıl eriştiğimize rehberlik eden protokollerin tanımlanmasıdır. Bu protokol sayesinde herhangi bir teknolojinin sorumlu kullanımının, toplanan veri türlerinin ve bu verilerin nasıl kullanıldığının; öğretmenlerin, yöneticilerin bireysel derslere veya kullanıcı kayıtlarına nasıl ve ne zaman erişebileceği konusuna açıklık ve şeffaflık getirilmektedir. Bu protokol, tüm öğretmen, yönetici ve öğrencilere dijital kayıtlara erişimin nasıl ve ne şekilde sağlanacağının yanı sıra öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere düşen sorumlulukları da özetlemekte ve belirtmektedir.

KAPSAM: ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini, velilerini, öğretmenlerini, okul yöneticilerini ve bilgi işlem birimi çalışanlarını kapsamaktadır.

 1. GMAIL HESAPLARI
  1.1. Eğitim öğretim yılı başlamadan okul kayıtları tamamlandıktan sonra tüm öğrencilerimize ait Gmail hesapları bilgi işlem birimi tarafından açılmaktadır.
  1.2. Açılan hesaplara ait kullanıcı adı ve şifreleri eğitim öğretim yılı başında sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerimizle paylaşılmakta ve öğrencilerimizden ilk olarak kullanıcı şifrelerini değiştirmeleri istenmektedir.
  1.3. Öğrencilerimize ait mail hesapları velilerimizle paylaşılmamaktadır. Burada velisi ile bilgi paylaşımı öğrencilerin inisiyatifindedir.
  1.4. Kullanıcı adı ve şifresiyle ilgili sorun yaşayan öğrencilerimiz bilgi işlem birimine yönlendirilmektedir.1.5. Öğrencilerin şifrelerini unutmaları durumunda hesaplarına ait şifre sıfırlanmakta yeniden şifre tanımlanmaktadır.
  1.6. Öğrenci hesaplarına ait oluşturulan ilk şifreler herhangi bir yerde arşivlenmemektedir.
  1.7. Tüm öğretmenlerin mail hesapları okuldaki ilk iş günü açılmaktadır. Öğretmen ve yöneticilerin hesapları sözleşmeleri devam ettiği sürece açık kalmaktadır.
  1.8. Öğrencilerimizin mezuniyetleriyle birlikte veya okuldan ayrılmaları durumunda 5 iş günü içinde mail hesapları kapatılmaktadır. Bu süre içinde öğrencilerimizin kendilerine ait dokümanları Google hesaplarından kendi arşivlerine almaları beklenmektedir.
 2. GOOGLE CLASSROOM TANIMLAMA VE İŞLEYİŞ
  2.1. Her öğretmen kendi dersine ait dersin sınıfını eğitim öğretim yılı başında öğrenci sınıf listeleri doğrultusunda oluşturur.
  2.2. Öğretmenler, oluşturdukları sanal sınıflarda tüm dokümanların paylaşımlarını yıl içinde sürekli olarak yaparlar. Öğrenciler, sanal sınıf üzerinden gelen ödevlerini zamanına uygun olarak sisteme yüklerler.
  2.3. Sanal sınıflarda uygun görülmesi durumunda bir okul yöneticisi de bulunmaktadır.2.4. Öğretmenlerin sanal sınıfları acil durumlarda zümre başkanlarıyla da paylaşılmaktadır.
  2.5. Buradan paylaşılan dokümanlar KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) dahilinde arşivlenmekte ve okul dışı şahıslarla paylaşılmamaktadır.
  2.6. Sanal sınıflar eğitim öğretim yılı sonunda kapatılmaktadır.
 3. GOOGLE DİJİTAL VATANDAŞLIK VE GÜVENLİK KURSU
  3.1. Tüm öğretmenlerimiz eğitim-öğretim yılı başında Google araçları ve dijital vatandaşlık ile ilgili hizmet içi eğitimler alırlar.
  3.2. Eğitim öğretim yılı boyunca Eğitim Teknolojileri Koordinatörümüzün liderliğinde hizmet içi eğitimlere devam edilmektedir.
 4. ADiV@ PROJESİ İLE DİJİTAL VATANDAŞLIK EĞİTİMLERİ
  4.1. Hazırlık, 9.sınıf ve 10.sınıf öğrencilerimize Eğitim Teknolojileri Koordinatörümüz tarafından ADİV@ (ALKEV Dijital Vatandaşlık) eğitimleri verilmiştir.
  4.2. Öğrencilerimiz online yapılan sınavdan başarılı olanlar ADİV@ rozeti almışlar; kendi cihazlarını okula getirebilme ve derslerde kullanabilme imkanına sahip olmuşlardır.
  4.3. ADİV@ rojeti alan öğrencilerimizin cihazları okulun WiFi ağına dahil edilmiştir.
 5. TURNITIN (Okul Akademik Dürüstlük Politikası-İntihal Önleme Programı)
  5.1. Eğitim öğretim yılı başında öğrenci sınıf listeleri doğrultusunda öğrencilerimizin Turnitin hesapları açılmaktadır.
  5.2. Her öğretmen kendi dersine ait sınıf listelerini kendileri oluşturmaktadır.
  5.3. Öğrenciler, verilen ödevlerini yönergeler doğrultusunda ve verilen süre zarfında sisteme girmek durumundadırlar. Teslim süresine uygun davranmak ödev değerlendirme kriterlerinin en önemlilerindendir. Öğrencilerin performans notlarına direk etkisi bulunmaktadır.5.4. Sistem yüklenen doküman ile ilgili veri tabanında ve internette bulduğu bilgiler ışığında alıntı ve kaynak gösterimi süreçlerini dikkate alarak dokümana ait bir intihal yüzdesi vermektedir. Akademik Dürüstlük Politikamız gereği intihal yüzdesini her öğretmen kendi süreçleri içinde değerlendirir. İntihal kurallarına uygun davranmak ödev değerlendirmesinin önemli kriterlerindendir. Öğrencilerin performans notlarına direk etkisi bulunmaktadır.
  5.5. Öğrencilerimizin mezuniyetleriyle birlikte veya okuldan ayrılmaları durumunda 5 iş günü içinde mail hesapları kapatılmaktadır. Bu süre içinde öğrencilerimizin kendilerine ait dokümanları Google hesaplarından kendi arşivlerine almaları beklenmektedir.
 6. GOOGLE HANGOUTS MEET
  6.1. Uzaktan eğitim sürecinde derslerin canlı olarak yapılabilmesini sağlayan Google araçlarımızdandır.
  6.2. Her sınıfın günlük ders saati planına göre Google Takvim üzerinden öğrenci ve dersin öğretmenine “meet daveti” gönderilmektedir.
  6.3. Olağanüstü durumlarda davetlerin tamamı tek bir kişinin kontrolüyle gerçekleştirilir.6.4. Davetliler, sınıfa ait mail grubu, dersin öğretmeni ve duruma bağlı olarak zümre başkanından oluşmaktadır.
  6.5. Dersler, kayıt altına alınmakta olup tüm kullanıcıların izni dahilinde gerçekleştirilmektedir.
  6.6. Ders kayıtları yönetici tarafından arşivlenerek ilgili ders öğretmeni ile paylaşılır. Kayıt derslerin paylaşımı talep eden öğrencilere yapılır.
 7. UZAKTAN EĞİTİMDE İZLENECEK KURALLAR
  7.1. Öğrenciler kendilerine Google Classroom üzerinden gönderilen ödevleri belirtilen gün ve saate kadar sisteme yüklemelilerdir.
  7.2. Ders materyalleri ders öğretmenleri tarafından Google Classroom’a 09.00-12.00 arası yüklenmelidir.
  7.3. Ödev ile ilgili okul kuralları, uzaktan eğitimde de geçerlidir.7.4. Canlı derslere katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Her ders yoklamalar alınmakta olup herhangi bir nedenden dolayı derslere katılamayan öğrenci öğretmenine gerekçelerini mail yoluyla bildirmelidir. Ders yoklamaları haftalık olarak veliler ile Google Drive üzerinden paylaşılacaktır.
  7.5. Canlı derslerde sınıf kurallarının çoğu geçerlidir. Öğrenciler, dersin akışını bozacak herhangi bir davranış sergilediği ve öğretmenin uyarısına rağmen bu davranışa devam etmesi halinde ilgili dersin sisteminden çıkarılacaktır. Veliler bu konuda bilgilendirilecektir.
  7.6. Bazı sınavlar, mini sınavlar ya da ders içi değerlendirmeler online olarak yapılabilecektir. Sınavların belirlenen sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında bir sorun yaşayan öğrenci velisinin öğretmenine gerekçesini bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.
  7.7. Öğrenciler, çalışmaları ile ilgili herhangi bir sorusunu her zamanki gibi öğretmenlerine mail yoluyla ya da Google Classroom üzerinden yazarak sorabileceklerdir.
  7.8. Öğretmenler öğrencilerden mail yoluyla ya da Google Classroom üzerinden gelen sorulara 09.00-16.00 saatleri arasında dönüş sağlayacaklardır.
  7.9. Öğrenciler ile sınıf seviyeleri bazında Whatsapp grupları kurulmuş olup öğrencilerimiz canlı dersler ya da uzaktan eğitimde yaşayabilecekleri herhangi bir sorunda grupta bulunan yöneticiden 10.00-18.00 saatleri arasında bilgi alabileceklerdir.
 8. UZAKTAN EĞİTİMDE DERS PROGRAMI OLUŞTURMA
  8.1. Her sınıf seviyesinin ihtiyacına yönelik olarak hazırlanır.
  8.2. Ders süreleri en fazla 60 dakika, en kısa 40 dakika olarak planlanır.
  8.3. Soru çözüm saatleri ihtiyaca göre 40-90 dakika arasında gerçekleştirilir.8.4. Derslerin en az %80’i canlı, en fazla %20’si video kayıt ve materyal paylaşımı şeklinde olmaktadır.
  8.5. Derslerin başlama saatleri sınıf seviyelerinin ihtiyacına göre programlanmaktadır.
  8.6. Her haftanın bitiminde ders öğretmenleri ve bölüm başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda, verimlilik üzerine görüşler alınırken derse devam, öğrenci katılımındaki verimlilik, ödev yapma alışkanlıkları, bağlantı ile ilgili yaşanabilecek konular görüşülmektedir.
  8.7. Öğrencilerin ekran başında kalma süreleri yapılan programlara göre günlük en fazla 300 dakika olacaktır.
  8.8. Ders programları her hafta güncellenebilecektir.
 9. UZAKTAN EĞİTİMDE MÜFREDAT
  9.1. Derslerin sayısı uzaktan eğitim süreci göz önüne alındığında kademeli olarak artırılacaktır.Öncelikle öğrencilerin sürece alışmaları beklenmektedir.
  9.2. Tüm derslerde müfredat yılın sonuna kadar planlandığı şekilde tamamlanabilecektir.
 10. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  10.1. Süre tanımlı online açık uçlu ya da test sınavları yapılacaktır.
  10.2. Sınavların belirtilen süre zarfında tamamlanması gereklidir. Ancak bağlantı ile ilgili bir sorun yaşandığında gerekçesiyle birlikte öğretmene mail yoluyla bilgi verilmelidir.
  10.3. Yapılan sınavlar ile ilgili puanlama yapılacaktır. Ancak buradaki amacın, not vermek değil öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamak olduğu unutulmamalıdır.
  10.4. Puanlar, gerekli olduğu takdirde e-okul sistemine girilmek üzere öğretmenlerin kendi sisteminde arşivlenecektir.
 11. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖDEVLER
  11.1. Tüm ödevler öğretmenlerin belirttikleri süre zarfında online olarak teslim edilmelidir.
  11.2. Ödevler ile ilgili anlaşılmayan bir durum olduğunda öğretmenler ile mail yoluyla ya daGoogle Classroom üzerinden iletişime geçilmelidir.
  11.3. DAP ödevleri belirtilen sürelerde daha önceden belirtilen kriterlere uygun olarak teslim edilmelidir.11.4. Ödevler ile ilgili okul kuralları uzaktan eğitimde de geçerlidir.
  11.5. Ödevlerin tamamı Google Classroom üzerinden 09.00-12.00 saatleri arasında verilecektir.
  11.6. Öğrencilere ödevlerinin teslimi için en az 24 saat süre verilecektir.
 12. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENTİLERSevgili Öğrenciler, sizden
  • Her gün için zaman çizelgesi oluşturmanızı,
  • Günlük rutinlerinizi oluşturacağınız zaman çizelgesi içinde gerçekleştirmenizi,
  • Tüm derslerinize zamanında girmenizi,
  • Derslerinizde belirtilen kurallara uymanızı,
  • Dersleriniz sırasında materyallerinizin yanınızda olmasını,
  • Süreç ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar ile ilgili öğretmen ve okul yöneticileriniz ile iletişime geçmenizi,
  • Ödevlerinizi belirtilen süre içinde yapmanızı,
  • Varsa bazı eksiklerinizi tamamlamak için bu süreci olumlu olarak değerlendirerek verimli hale getirmenizi,
  • Ders sırasında uygun kıyafetlerinizi giymenizi,
  • Dersleri dikkatle dinlemenizi, varsa sorularınızı sormanızı,
  • Ders sırasında öğretmenleriniz ve arkadaşlarını ile sabırla ve saygıyla iletişim kurmanızı,
  • Dersler ve süreç ile ilgili öğretmenlerinize ve okul yöneticilerinize geri bildirim vermenizi,
  • Her gün günlük tekrar çalışmalarınızı yapmanızı,
  • Tekrarlarınız sırasında anlamadığınız bir yer olduğunda öğretmeninizle iletişime geçmenizi,
  • Katılamadığınız dersler ile ilgili gerekçenizi öğretmeninize mail olarak bildirmenizi önemle rica ediyoruz.
 13. UZAKTAN EĞİTİMDE VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLER

  Değerli Velilerimiz, sizden

  • Uzaktan eğitim süreci ile ilgili gönderilen mailleri detaylıca okumanızı,
  • Öğrencilerimizin ders programını sizlere gönderilen sms linkinden takip etmenizi,
  • Sorularınız olduğunda öğretmenlerimiz ya da okul yöneticilerimiz ile iletişime geçmenizi,
  • Öğrencilerin online dersleri takip edebilmeleri için gerekli altyapının hazırlığı ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmenizi,
  • Öğrencilerimize uygun ortamı sağlamanızı,
  • Öğrencilerimizin günlük rutinlerine devam etmeleri için onlara evdeki sorumluluklarını hatırlatmanızı,
  • Derse devamsızlıklarıyla ilgili geri bildirimlerimize dönüş sağlamanızı önemle rica ediyoruz.

UZAKTAN EĞİTİMDE REHBERLİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile uzaktan eğitime geçilen bu süreçte, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi de vereceği desteği online olarak yürütmektedir.

30 Mart haftası itibariyle Covid-19 ile ilgili alınan önlemlerin ve sosyal izolasyon sürecinin devam etmesi durumunda uygulanan ve uygulanmaya devam edilecek online psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri:

 1. Online Sınıf Rehberlik Dersleri: Hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz ile belirlenen haftalık ders programı içerisinde bulunan rehberlik ders saatlerinde “Google Hangouts Meet” uygulaması üzerinden görüşmeler gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okuldan fiziksel olarak uzak olsak da, süreç okuldakine benzer bir şekilde ilerlerler ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ihtiyaç duyduklarında öğrencilerin yanındadır.Yapılan rehberlik derslerinde;
  • Evde öğrencilik sürecine adaptasyon
  • Bu sürecin öğrencimizde uyandırdığı duygu, düşünce, kaygılar ve baş etme yöntemleri
  • Evden sürdürülecek akademik çalışmalarda verimli olmaları için yapılması gerekenler
  • Evde oluşturabilecek rutinler üzerinde durulur.
 2. Online Bireysel Öğrenci Görüşmeleri: Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduklarında Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik Birimine e-posta üzerinden ulaşabilir ve öğrencimizle iletişime geçilerek “Google Hangouts Meet” üzerinden görüşmek üzere randevu oluşturulur.
 3. Online Bireysel Veli Görüşmeleri: Velilerimizin karşılaştığı zorluklarda velilerimize destek olabilmek için online bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir. Öğrencinin adını soyadını, sınıfını, görüşmek istediğiniz konuyu belirttiğiniz bir e-posta ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’ne ulaşılabilir. Veli ile iletişime geçilerek “Google Hangouts Meet” üzerinden, görüşmek üzere randevu oluşturulur.
 4. Mentör Öğretmen – Öğrenci Görüşmeleri: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi koordinatörlüğünde sınıf öğrencilerimizle yürütülen mentorlük çalışmaları bu dönemde de devam eder. Mentor öğretmenlerimiz, öğrencimizle WhatsApp aracılığıyla düzenli görüşmelerine devam ederek sürecin sınava hazırlık açısından etkin ve verimli geçirilmesi konusunda destek olur.
 5. Bireysel Takip ve Destek Programı: Sınava hazırlık sürecinde 12 sınıf öğrencilerimize destek olmak amacıyla her öğrenciyle haftada bir olacak şekilde “Google Hangouts Meet” üzerinden görüşmeler planlanır. Buna ek olarak 12. Sınıf öğrencilerimizin desteğe ihtiyaç duydukları her anda telefon, mail, WhatsApp gibi diğer iletişim araçlarıyla da görüşmelere devam edilir. Bu çalışma Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ve YKS Koordinatörü ile işbirliği içinde yürütülür.
 6. Instagram yazıları: ALKEV instagram sayfası üzerinden aralıklarla bilgilendirici kısa yazı paylaşımları yapılır.
 7. Webinar: Sürecin uzaması durumunda velilerimizle, ihtiyaç dahilinde online seminer ya da online paylaşım toplantıları düzenlenir.

ÇEVRİM İÇİ GERİ BİLDİRİM VE VELİ GÖRÜŞMELERİ

Velilerimize uzaktan eğitim sürecine yönelik her ders bazında dersin işleniş biçimi, müfredatın değerlendirilmesi, öğrencinin akademik, devamsızlık durumu, ödev sorumluluğu ve niteliği, süreç içinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirme sonuçları ile ilgili öğretmen değerlendirmeleri K12 Net üzerinden ulaştırılmıştır.Bu bilgilendirmenin ardından Google Form üzerinden alınan veli talepleri doğrultusunda Google Hangouts Meet üzerinden toplam 675 müdür yardımcısı-öğretmen-veli görüşmesi gerçekleştirilmiştir.