MENÜ

DSD Deutsches Sprachdiplom

ALMAN DİL DİPLOMASI (DSD) HAKKINDA

DSD Okulu nedir?

DSD okulları Almanca resmi dil diploması vermeye yetkili okullardır. Günümüzde dünya genelinde 65 den fazla ülkede toplamda 1071 DSD Okulu bulunmaktadır. ALKEV Özel Anadolu Lisesi 2015-2016 tarihinde DSD Okulu statüsünü elde etmiştir.

DSD okullarının koordinasyonu ise Alman Hükümetinin bağlı resmi dairesi ZfA (Zentralstelle für Auslandschulwesen) tarafından gerçekleşir. Bu kurum Almanya dışında uygulanan DSD sınavlarını destekler ve bu programların uygulanmasında yardımcı olur.

Alman Dil Diploması (DSD) nedir?

Alman Dil Diploması -“Deutsches Sprachdiplom” (DSD)  lise düzeyi öğrencilerin yalnızca bu statüye sahip okullarda katıldıkları sınavlar sonucunda elde edebilecekleri ömür boyu geçerliliği olan Alman Kültür Bakanları Konferansının (KMK) onayını taşıyan dil diplomasıdır.

Bu dil diplomasının yurt dışındaki Alman okullarında ve partner ülkelerin onaylı eğitim kurumlarında sunulan Almanca dersine bağlanması, sertifikalardan farklı olarak öğrencilerin, ülke bilgisi ve edebiyatla daha yakından meşgul olmalarına imkan sağlamaktadır. Ayrıca yine yapısı nedeniyle öğrencileri Alman eğitim sistemine özgü proje bazlı düşünmeye ve bağımsız çalışmaya teşvik eder.

Alman Dil Diploması (DSD) merkezi hükümet ve eyaletlerin ortak bir çalışmasıdır ve tüm düzenlemeler DSD Merkezi Kurulu tarafından ele alınmaktadır.

DSD Sınavları hakkında

Okulumuzda A 2, DSD I ve DSD II olmak üzere toplamda üç farklı sınav uygulanmaktadır. Tüm sınavlarda öğrencilerin dört dil becerilerindeki yeterlilikleri ölçülmektedir;

  • Okuduğunu anlama
  • Duyduğunu anlama
  • Yazılı iletişim
  • Sözlü iletişim

Sınavlar Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesin’ de (CEFR) tanımlanmış seviyeleri referans alır. Buna göre;

ZfA Vergleichsarbeit A2 sertifikası        CEFR’ın A2 seviyesini esas alır

DSD I – Birinci Kademe (diploma)        CEFR’ın B1 seviyesini esas alır

DSD II – İkinci Kademe (diploma)         CEFR’ın B2 – C1 seviyesini esas alır

DSD Sınavları ne zaman uygulanır?

DSD – A2 sertifika sınavı her yılın Mayıs ayının birinci veya ikinci haftasında iki aşamada uygulanır. Sınavlar Almanya’da hazırlanarak DSD okullarının sınav komisyonuna iletilir. Sınavlar okulun DSD eğitimi almış sınav komisyonu üyeleri tarafından DSD değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilir ve sonuçlar Almanya’daki merkeze iletilir.

DSD I – diploma sınavı her yılın Mart ayında Kuzey Yarım kürede yer alan tüm okullarda Almanya tarafından duyurulan tarihlerde aynı anda merkezi olarak uygulanır. Sınavlar Almanya’da hazırlanıp mühürlü olarak Alman konsolosluğuna gönderilir ve okulun sınav yetkilisi tarafından teslim alınır. Sınavlar, okullarda sınav komisyonu tarafından DSD koordinatörlerinin gözetiminde uygulanır. Sınav bitiminde sınav belgeleri ve raporları aynı gün mühürlü olarak konsolosluğa teslim edilir. Sınavlar Almanya’daki merkezde değerlendirilmektedir.

Sözlü sınavlar yazılı sınavı takip eden günlerde merkezden kararlaştırılan tarihlerde okulun sınav komisyonu üyeleri ve merkezden gönderilen program koordinatörü tarafından uygulanır ve değerlendirilir. Sınav sonuçlar Alman Hükümetinin bağlı resmi dairesi ZfA (Zentralstelle für Auslandschulwesen) tarafından yaklaşık üç ay sonra Almanya’dan tüm okullara aynı anda durulur.

DSD II – sınavı her yılın Aralık ayında  Kuzey Yarım kürede yer alan tüm okullarda Almanya tarafından duyurulan tarihlerde aynı anda merkezi olarak uygulanır Sınavlar Almanya’da hazırlanıp mühürlü olarak Alman konsolosluğuna gönderilir ve okulun sınav yetkilisi tarafından teslim alınır. Sınavlar, okullarda sınav komisyonu tarafından DSD koordinatörlerinin gözetiminde uygulanır. Sınav bitiminde sınav belgeleri ve raporları aynı gün mühürlü olarak konsolosluğa teslim edilir. Sınavlar Almanya’daki merkezde değerlendirilmektedir.

Sözlü sınavlar yazılı sınavı takip eden günlerde merkezden kararlaştırılan tarihlerde okulun sınav komisyonu üyeleri ve merkezden gönderilen program koordinatörü tarafından uygulanır ve değerlendirilir. Sınav sonuçlar Alman Hükümetinin bağlı resmi dairesi ZfA (Zentralstelle für Auslandschulwesen) tarafından yaklaşık üç ay sonra Almanya’dan tüm okullara aynı anda durulur.

Anadolu ve Fen Lisesinde DSD süreci nasıl işler?

DSD sınavları Anadolu ve Fen lisemizde uygulanmaktadır.

Anadolu ve Fen Lisesinde DSD süreci nasıl işler?

Sınavlar hangi sınıflarda uygulanır?

DSD A2 sınavı Hazırlık sınıfında uygulanır.

DSD I sınavı *9. veya 10. sınıfta uygulanır.

DSD II sınavı *11. veya 12. sınıflarında uygulanır.

*Öğrencilerin hangi sınıfta hangi sınava gireceği öğrencinin sınıf içi performansı ve deneme sınavlarının sonuçlarına göre belirlenir.

DSD Diploması hangi koşullarda hak edilir? Sınav tekrarı mümkün müdür?

DSD – A2
Sınavın her bir bölümü 20 puandan oluşmaktadır. Öğrencinin A2 sertifikasını hak etmesi için her bölümden en az 12 puan alması gerekir. Ancak A2 sertifikasını alamayan öğrencilere sınav katılım belgesi verilir. Sınavı tekrar alma imkanı sunulmamaktadır.

DSD I – B1

Sınavının her bölümü 24 puandan oluşmaktadır. Öğrencinin DSD I diplomasını hak etmesi için dinleme ve okuma bölümlerinden en az *14 puan, yazma bölümü ve sözlü sınavından en az 12 puan almalıdır. Herhangi bir bölümden belirtilen puanlardan düşük puan alındığı taktirde DSD I diploma sınavında başarısız sayılır. Öğrenci ancak bir sonraki eğitim yılında sınavı (tüm bölümleriyle) tekrar edebilir. Tekrarlama hakkı yalnızca bir defadır.

*Dinleme ve okuma bölümler için puanlar bazı yıllarda değişkenlik gösterebilir. Puan değişikliği, o yıl uygulanan sınavdan 1 ay önce ZfA tarafından okullara duyurulur.

DSD II –  B2 – C1
Sınavının her bölümü 24 puandan oluşmaktadır. Öğrenci DSD II diplomasını C1 derecesinde hak etmek için dinleme ve okuma bölümlerinden en az *14 puan, yazma bölümü ve sözlü sınavından en az 12 puan almalıdır. Öğrenci herhangi bir bölümde belirtilen puanların altında bir puana sahip olduğu taktirde DSD II diplomasını C1 düzeyinde tamamlamamış sayılır.

Sınavda her bölümden en az 8 puan alan öğrenci DSD II diplomasını B2 düzeyinde tamamlamış sayılır ve diploma almaya hak kazanır. B2 düzeyi DSD II diplomasını almaya hak kazanan öğrenciye, sınava tekrar girme ve puanını C1 düzeyine yükseltme hakkı sunulmaz.

DSD II diploması B2 gerekliliğini yerine getiremeyen öğrenci yalnızca sınavın tamamını bir sonraki eğitim yılında tekrar etme hakkına sahiptir. Tekrarlama hakkı yalnızca bir defadır.

*Dinleme ve okuma bölümler için puanlar bazı yıllarda değişkenlik gösterebilir. Puan değişikliği, o yıl uygulanan sınavdan 1 ay önce ZfA tarafından okullara duyurulur.

DSD Sertifikası ve Diplomalarının getirdiği avantajlar ve geçerlilik süresi nedir?

DSD A2 Sertifikası:
Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesinin – A2 seviyesine denktir. A2 seviyesinde Almanca dil yeterliliğini belgeler.

DSD I Diploması:
Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesinin– B1 seviyesine denktir. Almanya’daki yüksek öğrenimine hazırlamak üzere üniversiteye bağlı olan hazırlık sınıfına (Studienkolleg) devam etme imkanını sunmaktadır.

Almanya’da üniversite eğitimi için yapılan başvurularda avantaj sağlamaktadır.

DSD II Diploması:
Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesinin – B2 veya C1 seviyesine denktir. Türkiye’deki üniversiteye giriş sınavının kazanılması koşuluyla Almanya’da ve Almanca konuşulan ülkelerde doğrudan yüksek öğrenime devam etme imkanını sağlar. Bu imkan KMK’nın 1995 yılında yayınlanan kararında açıkça ifade edilmiştir.

“…3.Die für ein Studium an einer deutschen Hochschule erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse werden durch das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe – oder ein von der Kultusministerkonferenz als gleichwertig anerkanntes Sprachzeugnis nachgewiesen…”

Yine bu diploma iş başvurularında avantaj sağlamaktadır. DSD Diplomaları dil sertifikalarından farklı olarak ömür boyu geçerliliğe sahiptir.

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1995/1995_06_02-Nachweis-deutsche-Sprachkenntnisse.pdf

DSD Sınavları ücretli midir?

DSD sınavların tümü ücretsizdir. Tüm masrafları Alman Devletinin yabancı ülkelerde Almanca eğitim veren okulları koordine eden resmi dairesi ZfA (Zentralstelle für Auslandschulwesen) tarafından finanse edilir.

Okulumuzda DSD çalışmaları nasıl planlanır ve yürütülür?

DSD hazırlık süreci Almanca ders müfredatına entegre bir şekilde ayrılan ders saati dilimlerinde gerçekleşir. İlgili sınıf düzeylerinde (Sınavlar hangi sınıflarda uygulanır? bölümüne bkz.) yazılı sınav tarihten en az bir ay öncesinde model sınavı uygulanır, öğretmenler tarafından değerlendirmeye alınır ve öğrenciye performansı ile ilgili geri bildirim sağlanır. Ayrıca velilerimiz talep ettikleri taktirde DSD Koordinatörü ve/veya Almanca ana ders öğretmeni ile iletişime geçerek öğrenci ile ilgili ayrıntılı geri bildirim alabilirler. Öğrenciler yazılı sınavının yanı sıra DSD sözlü sınavına hazırlanırlar. Sözlü sınav hazırlıkları için öğrenciler yıl içerisinde işlenen Almanca müfredatı alt başlıkları içerisinden konu belirleyerek proje çalışması çerçevesinde sunum hazırlarlar. DSD sözlü sınav öncesinde deneme sunumu yapılır, öğretmenler tarafından değerlendirmeye alınır ve öğrenciye sınav öncesinde performansı ile ilgili geri bildirim sağlanır.

Alman Dil Diploması DSD’nin GIB’ten farkı nedir?

Alman Dil Diploması-DSD
Okulumuz Alman hükümeti tarafından lisanslı DSD Okulu statüsüne sahiptir. “Deutsches Sprachdiplom-DSD” lise düzeyi öğrencilerin yalnızca bu statüye sahip okullarda katıldıkları sınavlar sonucunda elde edebilecekleri ömür boyu geçerliliği olan “Almanya Kültür Bakanları Konferansı” Onaylı Almanca Dil Diplomasıdır. Öğrencilerimiz Alman Dil Diploması DSD I ve DSD II ile başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görme imkanına sahip olurlar. Öğrencilerimizin başvuruları yabancı öğrenci kontenjanından gerçekleşir ve DSD II diplomasına sahip öğrenciler okumayı hedefledikleri bölümleri KMK’nın 1995 yılında yayınladığı karar ile hazırlık okumadan doğrudan okuma olanağına sahip olurlar. Yurtdışında yükseköğrenimlerine devam edebilmek için bazı başka şartlar ayrıca yerine getirilmelidir (okumayı hedefledikleri bölümleri YKS ile kazanmak ve lise diploma notu başarısı vb.).

GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate):

GIB diploması yalnızca 11. ve 12.Sınıf düzeyinde okutulan, iki yıllık geniş kapsamlı ve oldukça yoğun bir programdır. Ders gerekliliklerini yerine getiren ve diploma puanı en az 24 puan olan öğrenciler GIB diplomasını almaya hak kazanırlar. Programa katılım sağlayan öğrenciler YKS sınavlarına girmeden doğrudan başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde ve tüm dünyada IB’nin geçerli olduğu üniversitelerde yüksek öğrenim görme ve bazı yurtiçi üniversitelerde burs alma imkanına sahip olurlar.

Daha fazla bilgi için önerilen linkler:

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/allg_Schulwesen/071212-bildungsnachweis-sprache.pdf

https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.htmlDSD/node.html;jsessionid=57DAF74C3692C4507BCFE4778C235FC7.2_cid392 

10 Soruda DSD