MENÜ

Ortaokul ve Lise Kütüphanesi

Ortaokul ve Lise Bülent Eczacıbaşı Kütüphanesi

Ortaokul ve Lise Bülent Eczacıbaşı Kütüphanesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise kütüphanemiz C Blokta 4.kattaki yeni yerinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Hızla değişen ve gelişen bir dünyada, bilgi çağında yaşıyoruz. Bu çağın özelliği; düşünen, soru soran, araştıran, pratik çözümler üreten, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, ulaştığı bilgiyi kullanan, yeni bilgiler üretebilen insanlara ihtiyaç duymasıdır. Yani bilgi okuryazarı olmalarıdır. Bir sonraki aşama ise Yaşamboyu Öğrenme Becerilerine sahip bir dünya vatandaşı olmalarıdır.

Ortaokul ve Lise kütüphanesi olarak amacımız okul kütüphanesine uygun, ders programlarını destekleyen, öğrencinin araştırma ve okuma zevkine yönelik Türkçe, Almanca, İngilizce kitap, dergi, gazete, vb. türlü yeni ve bilimsel kaynaklarla öğrencilerimizin bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Haftada bir saat olarak planladığımız kütüphane dersinde Bilgi Okuryazarlığı, Bilimsel Araştırma ve Yazma, Akademik Dürüstlük ile ilgili bilgiler kütüphane ortamında uygulamalı olarak öğrencilere verilmektedir.

Ders saatlerinde kütüphane kullanımı sene başında öğretmenlerle birlikte oluşturduğumuz haftalık kütüphane kullanım programına uygun olarak yapılmaktadır.

Kitap fuarları, yazarlarla söyleşi, kütüphane ziyaretleri gibi sosyal faaliyetlerle kütüphane hizmetleri çeşitlendirilmektedir.

Kütüphanemizde Yordam Kütüphane Bilgi-Belge Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Kütüphane kaynaklarımız Dewey Onlu Sınıflama Sistemine (Dewey Decimal Classification System) göre Yordam Otomasyon programı üzerinde, AACR2 referans alınarak, uluslararası standartlara uygun şekilde kataloglanmaktadır. Ödünç alma, iade etme, yayın araştırma / tarama gibi online kütüphane hizmetleri bu program aracılığıyla yapılmaktadır.

Okul kütüphanesi, okulun açık olduğu gün ve saatler arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Akademik Dürüstlük Hedefleri

Akademik dürüstlük ilkesine uygun araştırmalarda, öğrenci yaptığı bir çalışmada veya ortaya çıkardığı bir üründe;

 • Yararlandığı kaynakları açık bir biçimde belirtmesi gerektiğini bilir.
 • Kaynak göstermeden alıntı ve aktarma yapmaması gerektiğini bilir.
 • Başkalarının ürün ve haklarına, emeğine saygı göstermesi gerektiğini bilir.
 • Arkadaşları tarafından ortaya çıkarılmış bir çalışmayı, kendi çalışması gibi sunmaması gerektiğini bilir.
 • İçerikte özgünlük ilkesinin önemini bilir.
 • Akademik dürüstlük ilkesinin uluslararası bir ilke olduğunu bilir.
 • Bilgi hırsızlığının yüz kızartıcı bir suç olduğunu bilir.
 • İntihalden kaçınmak için öncelikle kaynak gösterme kurallarını bilmek ve uygulamanın gerekli olduğunu bilir.

Bunun dışında;

 • Kullanılabilecek bilgi ve fikirlerle birlikte kaynağını not etmeyi,
 • Kullanılan kaynakların bibliyografik künyelerini eksiksiz kaydetmeyi,
 • Not alırken kendi ifadelerini kullanmayı,
 • Başkalarının cümlelerini aynen kopyaladığı zaman tırnak işareti kullanmayı,
 • Her kullanımda kaynaklara gerekli göndermeyi yapmayı bilir.
 • Araştırma yaparken alıntı veya aktarma yapmanın gerekli olduğunu fakat gereğinden fazla alıntı ve aktarmanın da çalışmanın özgünlüğünü bozduğunu bilir.

Yukarıdaki maddeleri dikkate alarak çalışmalarını hazırlamasının akademik dürüstlük açısından önemli ve gerekli olduğunu, bu kurallara uymadığında çeşitli yaptırımların olduğunu bilir.

Akademik dürüstlük konularında ihtiyaç duyduğunda kütüphane öğretmeninden yardım talep eder.

Üyelik ve Kütüphane Kullanımı

 • ALKEV Özel Okullarının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler ve kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.
 • Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde “Dewey Onlu Tasnif Sistemi”ne göre sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden boş zamanlarında serbestçe yararlanabilirler.
 • Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphane öğretmeni yerleştirir.
 • Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.

ÖDÜNÇ VERME KOŞULLARI

 • ALKEV Özel Okulları Kütüphanesi’nde her öğrenciye 2 hafta süreyle 2 kitap ödünç verilir.
 • Kitapların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci kitapları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.
 • Her öğretmen ve personele 2 hafta süreyle en çok 3 kitap ödünç verilir. Kitapların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğretmen ve personel kitapları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 2 hafta uzatabilir.
 • Araştırma amaçlı olduğunda ödünç verilen kitap sayısı ve süresi artırılabilir.
 • Kitaplara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir.
 • Bölüm ve zümrelerin eğitim yılı içinde kullanacakları özel eğitim materyalleri eğitim yılı başında bölüm ve zümre başkanları tarafından ödünç alınır ve eğitim yılı sonunda iade edilir.
 • Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iyi kullanmakla ve yıpratmadan iade etmekle yükümlüdürler.
 • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için satın alma bölümü ile işbirliği yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücretin Muhasebe tarafından tahsil edilmesi sağlanır.
 • Her yıl Mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm kitapları iade etmekle yükümlüdür.

ÖDÜNÇ VERİLMEYEN YAYINLAR

 • Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır veya fotokopi çektirebilir.
 • Öğrencilerin çok sık başvurdukları kitaplar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği kitaplar ödünç verilmeyebilir, kütüphane içinde kullandırılır.
 • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergilerin yeni sayıları ödünç verilmez. (Araştırma amaçlı eski sayıları ödünç verilir)

OKUMA SAATLERİ

Haftalık kütüphane kullanma programı dışında sınıflarını okuma saati veya araştırma amaçlı olarak kütüphaneye getirmek isteyen öğretmenler hangi gün ve saatte getirmek istediklerini önceden kütüphane öğretmenine bildirerek randevu alırlar.

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI

Kütüphane bulunan bilgisayarlar araştırma amaçlı kullanılır. İnterneti öğrenciler “İnternet kullanım yönergesine” uygun olarak kullanırlar.

Kütüphane Dersi Müfredatı

1. Kütüphane
1.1 Kütüphane tanıtımı, Oryantasyon.
1.2 Kütüphane Kuralları.
1.3 IB Öğrenen Profilleri
1.4 Kütüphane Türleri
1.5 Kütüphanede kullanılan Dewey tasnif sistemi.
1.6 Ansiklopediler-Sözlükler özellikleri.

2. Araştırma
2.1 Bilimsel Araştırmanın Basamakları.
22 Akademik dürüstlük.
2.3 Kaynak Gösterme Sistemleri.
2.4 Alıntı, Aktarma
2.5 Kaynakça Yazma (Kitap).
2.6 Güvenli internet kullanımı.

3. Bilgi Okuryazarlığı
3.1 Bilgi Okuryazarlığı- Giriş.
3.2 Bilgi Kaynakları.
3.3 Kütüphane Katalogları.
3.4 Koleksiyonda kaynak arama.
3.5 Medya Okuryazarlığı.

4. Araştırmanın Aşamaları
4.1 Araştırma Konusunun Seçimi ve Bilgi Arama Teknikleri.
4.2 Arama alanları (Google’da arama yapma).
4.3 Makale yazma çalışması.

5. Kütüphane Katalogları
5.1 Kütüphane Kataloglarının Kullanımı.
5.2 Okul kütüphanesinin kataloğunun kullanılması.

6. Veri Tabanları
6.1 Veri Tabanlarının Kullanımı.
6.2 Yasal ve Etik Konular.
6.3 İntihal – Kaynak Gösterme.

7. Yaşamboyu Öğrenme