MENÜ

Yabancı Dil Öğretimi

ALKEV’de Almanca

Yabancı Dil Programı, “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” de belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeylerini temel alan bir programdır. Öğretim, öğrenci merkezlilik, eylem odaklılık ve  yapılandırmacı yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşımda her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesi temeldir, düşünme becerilerinin geliştirilmesinin, yaratıcı düşünmeyi de geliştirdiğini kabul eder.

Program, sınıf içi etkinliklere etkin katılımı, öğretimin sorgulanmasını ve iş birlikli öğrenmeyi beraberinde getirir. Öğrenciye somut bilgiler sunulur, öğrencinin dil becerileri konusunda kendini değerlendirmesi ve akranlarının onu değerlendirmesi desteklenir.

Öğrenme, iletişimsel dil yetisinin geliştirilmesidir, öğrencinin özerkleşmesini, dil ve kültürler arası farkındalığı beraberinde getirir.

Bu program ile öğrencilerin edindikleri becerileri yaşam boyu kullanabilmeleri hedeflenmiştir. Bu beceriler yardımıyla kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak hedef dilde okuma yazma alışkanlığı kazanmaları beklenir.

Gerçek ve karmaşık dil öğrenme ortamlarının sağlandığı derslerde yöntem ve metot çeşitliliği önemlidir, teknoloji, eğitim ve öğretimi desteklediği oranda derslerde yer alır.

Derslerde “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” ne dayalı olarak hazırlanmış ders kitapları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi alanları göz önünde bulundurularak okulumuz tarafından farklı kaynaklar üretilmekte ve ders kaynakları zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerin ulaştığı dil becerilerinin farklı kaynaklar tarafından ölçülüp değerlendirilmesi için Alman Kültür Bakanlığınca (KMK) hazırlanan sertifika sınavları programda yer almaktadır.

Yabancı Dil Programında Hedeflenen Dil Düzeyleri:

1.) Okuma yazma öğrenme süreciyle başlayan birinci dönem; 1-4. sınıf sonrasında A1 (Temel Dil Kullanıcı, Giriş)
2.) 5 ve 6. sınıf sonrasında A2 (Temel Dil Kullanıcı-Gereksinim)
3.) 7 ve 8. sınıf sonrasında B1 (Ara Düzey Kullanıcı)


ALKEV’de İngilizce

Ortaokul, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerinin temelini atmaya başladıkları bir dönemdir. Bu önemli dönemde, dil becerileri ve iletişim yetenekleri son derece kritik bir rol oynar. İngilizce, dünya genelinde iletişim kurmanın ve bilgiye erişmenin anahtarıdır.

İngilizce Dersleri

Dünya Dilini Öğrenme Fırsatı: İngilizce, dünyanın en yaygın konuşulan ikinci dili olarak bilinir. Bu dersler, öğrencilere bu önemli dili öğrenme fırsatı sunar ve uluslararası düzeyde iletişim kurmalarını sağlar.

Kültürel Farklılıkları Keşfetme: İngilizce öğrenmek, öğrencilere dünya çapında farklı kültürleri ve perspektifleri keşfetme fırsatı verir. Romanlar, şiirler ve hikayeler aracılığıyla diğer kültürlerin düşünce dünyasına bir pencere açar.

Akademik Başarıyı Destekleme: İngilizce dil becerileri, öğrencilerin diğer derslerde başarılı olmalarına da yardımcı olabilir. Araştırmalar, iyi bir dil becerisinin matematikten bilim alanlarına kadar birçok dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığını göstermektedir.

İletişim Becerilerini Geliştirme: İngilizce ortaokul dersleri, öğrencilerin konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, günlük yaşamda ve gelecekteki kariyerlerinde iletişimde başarılı olmalarına katkı sağlar.

İngilizce Derslerimizin Özellikleri

Deneyimli Öğretmenler: İngilizce öğretmenlerimiz, öğrencilerin dili etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için deneyimli ve tutkulu eğitimcilerdir.

Çeşitli Materyaller: Öğrencilerimiz, öğrenme süreçlerini ilginç ve eğlenceli hale getirmek için farklı kaynaklar ve materyaller kullanırlar. Bu, öğrencilerin derslere daha fazla katılmasını teşvik eder.

İnteraktif Dersler: Derslerimiz, öğrencilerin aktif bir şekilde katıldığı, tartışmalara ve etkileşime dayalıdır. Bu, dil becerilerini hızla geliştirmelerine yardımcı olur.

Kişisel Gelişim Fırsatları: İngilizce dersleri sadece dil öğrenmekle sınırlı değildir. Öğrencilerimiz aynı zamanda sunum becerilerini, eleştirel düşünmeyi ve araştırma yeteneklerini geliştirirler.

İngilizce ortaokul dersleri, öğrencilere uluslararası bir pencereden bakma fırsatı sunar ve dil becerilerini geliştirerek akademik başarılarını destekler. Aynı zamanda kültürel farklılıkları keşfetme ve iletişim yeteneklerini güçlendirme şansı verir. Bu dersler, öğrencilerimizin gelecekteki başarılarının temelini atmada önemli bir rol oynayacaktır.

Farklı Sınıf Seviyeleri için Dil Yeterlilik Seviyeleri

5. Sınıflar için A2 Seviyesi
Beşinci sınıfta, öğrenciler A2 seviyesine odaklanarak dil becerileri yolculuklarına başlarlar. Bu aşamada, dil öğrenme heyecan verici bir maceraya dönüşür. Öğrenciler, günlük yaşam durumlarında kendilerini ifade etmelerini sağlayan dilin temel yapı taşlarını kazanırlar.

6.Sınıflar için A2+ Seviyesi
Öğrenciler altıncı sınıfa geçtiklerinde, dil öğrenme yolculuklarına A2+ seviyesine odaklanarak devam ederler. Bu seviye, önceki yıl kazanılan becerileri temel alır. Altıncı sınıflar, daha derinlemesine konuşma yeteneklerine dalıp kelime dağarcıklarını daha geniş bir konu yelpazesi üzerinde tartışmak için genişletirler.

7 ve 8. Sınıflar için B1 Seviyesi
Yedinci ve sekizinci sınıfın sonunda, öğrenciler dil becerileri yolculuklarında önemli bir kilometre taşı olan B1 seviyesine ulaşırlar. Bu aşamada, dil öğrenme daha derinlemesine ve etkileşimli hale gelir. Öğrenciler daha karmaşık dilbilgisi yapılarına ve kelime hazinelerine sahip olarak teknoloji, kültür ve küresel konular gibi çeşitli konularda tartışmalara katılabilirler.

Bu farklı sınıf seviyeleri için dil becerisi seviyeleri, öğrencilerin okul yılları boyunca ilerledikçe etkili ve kendinden emin bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak için dil becerilerini yavaşça inşa ettiklerinden emin olur. Dil öğrenme, sadece daha iyi iletişimi teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli kültürlerin ve fırsatların dünyasını açar, öğrencilerin eğitim deneyimini zenginleştirir.