MENÜ

Rehberlik

Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla öğrencilerimizin bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini izlemeye ve desteklemeye yönelik çalışmalar izlemektedir.

Bu çalışmalar yapılırken yaş dönemi özellikleri dikkate alınarak öğrencinin; eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirebilmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi; eğitsel ve mesleki kararlar alabilmesi için gerekli olgunluğa ulaşması hedeflenmektedir.

Rehberlik psikolojik danışmanlık birimi sadece öğrencilerle değil aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere de yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar

1.Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Eğitsel Rehberlik
3. Mesleki Rehberlik
4. Sınıf Rehberliği

Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına yönelik yapılan çalışmalar şöyle sıralanabilir:

– Etkin Çalışma Yöntemleri,
– Motivasyon Çalışmaları,
– Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar,
– Eğitsel Grup Çalışmaları,
– Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
– Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
– Başarı Takip Çalışmaları,
– Problem Çözme Becerisi.
– “Kariyer Günleri” Etkinliği
– Akademik Başarı Takibi
– Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları

Lise Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar

1. Bireysel Rehberlik
2. Veli Eğitim Seminerleri
3. Veli Paylaşım Toplantıları
4. Veli Bültenleri

Lise Öğretmenlerine Yönelik Çalışmalar

1. Oryantasyon Çalışmaları
2. Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
3. Danışmanlık Çalışmaları

Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın