MENÜ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Öğrencinin kendini fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal alanlarda tanıması ve kendi yetilerini ortaya koyması, yaşadığı anlık veya dönemsel sıkıntılarla baş edebilmesi için öğrenciye sunulan profesyonel bir yardım sürecidir.

ALKEV Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yapılan tüm çalışmalarda gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli esas alınır. Gelişimsel rehberlik, “sorun” odaklı değil; “gelişim” odaklıdır. Önleyici rehberlik; potansiyel bir sorunu henüz sorun haline gelmeden çözme olarak ifade edilebilir.

HEDEFİMİZ

ALKEV Özel Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak hedefimiz, 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donanmış, öz farkındalığı yüksek, kendini gerçekleştirmiş mutlu bireyler yetişmesine destek olabilmektir. Bu hedeften yola çıkarak;

 • Eğitimin, yaşamın tüm alanlarını kapsadığını düşünür, çalışmalarımızı öğrenci-veli-öğretmen iş birliğine dayalı olarak sürdürürüz.
 • Anne babalara, ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunarız.

Öğrencilerimizin;

 • Psiko- sosyal, duygusal, bilişsel, akademik ve dil gelişimlerini destekleriz.
 • Yaratıcı düşünce gelişimini destekleriz.
 • Problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını destekleriz.
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini destekleriz.
 • Sağlıklı iletişim becerilerini destekleriz.
 • Saygı, sevgi, sorumluluk, çevre bilinci gibi evrensel değerleri kazanmasına destek oluruz.

İLKELERİMİZ

ALKEV Özel Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Göz Önünde Bulundurulan İlkeler

 • “Her birey değerlidir ve biriciktir.” yaklaşımı temel alınarak her bireye saygı Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.
 • Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
 • Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı ardışık ve esnektir.
 • Öğretmenler, veliler ve okul yönetimi ile iletişim içinde olup iş birliği yapar, onlarla koordineli çalışır.
 • Verilen hizmetlerde bilimsel veri ve bilgi esas alınır. Bu amaçla test, envanter, gözlem vb. çalışmalar yapılır.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

 1. Tanıma İzleme Çalışmaları: Öğrencilerimizin psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır. Öğrencilerimizin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri desteklenir.
 2. Okula Uyum Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel ve grup çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.
 3. Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimizle, eğitim öğretim yılının başında yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılır. Ayrıca öğrencilerimize, ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konularda randevulu olarak bireysel psikolojik danışmalık hizmeti verilmektedir.
 4. Sınıf Çalışmaları:Öğrencilerimizin farkındalık kazanması, gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, her sınıf seviyesinin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli konularda sınıf içi rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır.
 5. Grup Çalışmaları: Başarı ve motivasyon, kaygı, iletişim becerileri, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal beceriler gibi konularda ihtiyaç duyan öğrencilerimizle yapılan, gönüllülük esasına dayanan çalışmalardır.
 6. Akademik Başarı İzleme Çalışmaları: Öğrencilerimizin hedef belirleyebilmesi, belirlediği hedef doğrultusunda ilerleyebilmesi, zaman yönetimi, motivasyon, ders çalışma alışkanlıkları, dikkat konsantrasyon ve sınavlara hazırlık gibi konularda destekleyici görüşme ve grup çalışmalarıdır.
 7. Konferans ve Söyleşiler: Öğrencilerimizin farkındalık kazanması, farklı bakış açıları geliştirmeleri, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, hedef belirleme, meslek tanıtımları, 21.yüzyıl yetkinlikleri, iletişim becerileri, evrensel ve toplumsal değerler gibi konularda eğitim öğretim yılı boyunca gerek kendi psikolojik danışmanlarımızın düzenlediği gerekse dışardan uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardır.
 8. Sosyal Sorumluluk Çalışmaları: Öğrencilerimize, yardımlaşma, iş birliği, çevre bilinci, saygı gibi evrensel değerleri kazandırmayı amaçlayan çalışmalardır.
 9. Geziler: Öğrencilerimizin sağlıklı, bilinçli seçimler yapabilmeleri için düzenlediğimiz üniversite gezileri, tadımlık dersler gibi etkinlikleri kapsar.
 10. Üniversiteler Fuarı: Birçok üniversitenin katıldığı fuarda, öğrencilerimiz, üniversitelerin eğitim olanakları, burs koşulları, öğrencilere sağladıkları akademik ve sosyal imkânlar gibi konular hakkında üniversitelerden gelen yetkililerden bire bir bilgi alırlar. Fuar iki yılda bir organize edilir.
 11. Zirvede Kahve Molası: Ülkemizin önde gelen CEO’ları ziyaret edilerek, iş hayatında başarının sırrı, liderlik ve yetkinlik gelişimi gibi konularda, iş hayatına yönelik deneyimlerin paylaşıldığı sohbetlerdir.
 12. Meslek Stajları: Öğrencilerimizin, tanımak istediklerini mesleği icra edildiği ortamda gözlemleme, inceleme ve bizzat deneyimleme şansını yakaladıkları, ayrıca sağlıklı bir meslek seçimi adına önemli bir tecrübe edinmiş oldukları çalışmalardır.
 13. Kariyer Danışmanlığı: Öğrencilerimize, lise öğrenimleri boyunca yapacakları ders seçimlerinden, katılacakları her tür etkinliklerden, 12. sınıfın sonunda yapacakları üniversite-bölüm tercihi ve meslek seçimine kadar uzanan bu kariyer yolculuğu sürecinde destek olabilmek amacıyla yapılan bir dizi çalışma ve görüşmelerden oluşur.
 14. Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı: Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası uzman tercih danışmanlığını kapsar.
 15. ALKEV Gelişim Akademisi: 21.yüzyıl iş dünyasında aranan özellikler, beceriler konusunda öğrencilerimizin güçlü ve desteklemeleri gereken yönlerini fark ettikleri, uygulamalı bir çalışmadır. Etkili iletişim, yaratıcı düşünce, takım çalışması konularında öğrencilerimizle grup çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından başlayarak 10. sınıfın sonuna kadar her yıl bu konulardan birinde eğitim almaktadır. 11. sınıfa gelindiğinde ise aldıkları bu eğitimleri uygulamaya geçirdikleri Assessment Center (Değerlendirme Merkezi) uygulamalarına girerler.
 16. Mentör Öğretmenlik Sistemi: 11. sınıf öğrencilerimize yönelik bir uygulamadır. Her öğrenciye bir mentör öğretmen, birebir akademik anlamda danışmanlık yapar.
 17. Güvenli Yaşam Akademisi: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimizin düzenlediği “Güvenli Yaşam Akademisi” programı hazırlık sınıfı öğrencilerimizle grupla rehberlik ve psikolojik danışmanlık ilkeleri çerçevesinde 4 oturumdan oluşmaktadır. Programa katılan öğrencilerimiz, psikolojik danışmanlıkta yaratıcı teknik ve uygulamalar ile fiziksel ve kişisel sınırlar, sınır koyabilme ve sağlıklı ilişkiler kurabilme, yakın ilişkiler, ergenlikte riskli davranışlar, sanal ve gerçek dünyada mahremiyet ve zorbalık konularında farkındalıklarını artıracak sorgulamalar ve paylaşımlarda bulunmaktadırlar.
 18. Senior-Junior Programı: Senior mentörlük programının uygulanmasındaki amaç, okula yeni gelen hazırlık sınıfı öğrencilerinin kampüse uyumu kolaylaştırmak, akademik ve sosyal açıdan destek sağlamak, mesleki ve kariyer yönünden rol model olabilmek ve kurum kültürünü aktarabilmektir. Bu amaçla 11 sınıf öğrencilerimiz, kendisi ile eşleştirilen hazırlık sınıf öğrencisine bir yıl boyunca mentörlük yapar.
 19. Öğrenci Bültenleri: Akademik, kariyer ve sosyal-duygusal gelişimi hedefleyen çeşitli konu başlıklarında oluşturduğumuz bültenler belirli dönemlerde öğrencilerimiz ile paylaşılır.

Veliye Yönelik Yapılan Çalışmalar

 1. Bireysel Veli Görüşmeleri: Velilerimize öğrencilerimizin gelişimi hakkında bilgi vermek ve onları doğru şekilde yönlendirmek amacıyla, randevulu olarak, bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir.
 2. Konferans ve Söyleşiler: Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize yönelik bilgilendirici seminerler verilir. Bu seminerlerin bir kısmı okul rehber öğretmenleri tarafından gerçekleştirilirken bir kısmı dışarıdan çağırılan uzman kişiler tarafından verilir.
 3. Veli Akademisi: Okulumuz rehber öğretmenleri tarafımdan gerçekleştirilen, her seviye için ayrı ayrı planlanan ve o seviyenin ihtiyacına göre içeriği oluşturulan seminerlerdir.
 4. Bültenler: Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize yönelik bilgilendirici, pratik ve uygulanabilir öneriler sunmak amacıyla hazırlanan kitapçıklardır.

Öğretmenlere Yönelik Yapılan Çalışmalar

 1. Oryantasyon Etkinlikleri:ALKEV Özel Okullarına yeni başlayan öğretmenlerin okula uyumunu desteklemek amacıyla yapılan etkinlikleri kapsar.
 2. Öğretmen Görüşmeleri:Öğretmenlerle düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir, koordineli çalışılır.
 3. Mentör Öğretmenlik Eğitimi: 11 ve 12.sınıf öğrencilerimize yönelik uygulanan sistemde görev alan öğretmenlere verilen bir eğitimdir. Öğrenciyle iletişim, akademik danışmanlığın sınırları, mentör öğretmenin görev ve sorumlulukları gibi konuları kapsar.

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Öğrencilerimiz beş yıl süren lise öğrenimlerinin sonunda üniversite ve bölüm tercihi yaparken  bir anlamda ileride sahip olacakları meslekleri, uğraşacakları iş sahalarını ve yaşam biçimlerini de belirlemiş olmaktadırlar. Öğrencilerimizin sağlıklı, bilinçli tercihler ve seçimler yapabilmeleri için doğru ve etkin bir kariyer danışmanlık hizmeti almaları bizim için çok önemlidir.

Kariyer Danışmanlığında amacımız;
Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak, ilgi yetenek ve değerlerini ortaya çıkarmak ve öğrencide farkındalık yaratmak, bununla birlikte meslekler hakkında bilgi sahibi olarak, kendileri için sağlıklı ve doğru seçimler yapmaları için onlara destek olmaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi sorumluluğunda yer alan “Kariyer Danışmanlık” birimimiz; Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı,Ölçme Değerlendirme Birimi ve YKS Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü çalışır.  “Kariyer Danışmanlık” birimimiz şu ana ilkeler üzerine inşa edilmiştir:

Öğrencilerimiz,

 • kendi yeteneklerini keşfederek sürekli yeni beceriler kazanır.
 • hızlı değişen ve gelişen dünyanın iş ve meslek gruplarından haberdar olur.
 • kariyer planları yaparken, yaşadıkları karar süreçleri için gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar.
 • seçimlerini, farklı kültürlerden ve fırsatlardan haberdar, bir bütün olarak yaparlar.
 • yüzyıl iş dünyasının aradığı özelliklere ve becerilere sahip olurlar.

Kariyer Danışmanlık Birimi Çalışmaları

 • Bireysel kariyer gelişim dosyaları oluşturmak
 • Her öğrenciyle bireysel kariyer görüşmeleri gerçekleştirmek
 • İlgi-yetenek-eğilim ve mesleki envanterleri ve anketlerini uygulamak
 • Ders grubu seçimi çalışmaları yapmak
 • Öğrencilerin ders başarılarını izlemek
 • Üniversite hazırlık birimi çalışmalarındaki (test-deneme sınavı) başarılarını izlemek
 • Başarı ve motivasyon seminerleri düzenlemek
 • Kariyer planlama konulu seminerler düzenlemek
 • Meslek tanıtım günleri konferansları (akademisyenler, üniversite öğrencileri, meslek erbapları) gerçekleştirmek
 • Üniversite gezileri gerçekleştirmek
 • İş dünyasından isimlerle konferanslar ve buluşmalar organize etmek
 • Meslek tanıma amaçlı atölye çalışmaları yapmak
 • Meslek stajları organizasyonu gerçekleştirmek
 • Üniversiteler fuarı organize etmek
 • Tercihler döneminde bireysel uzman danışmanlık hizmeti vermek

ALKEV GELİŞİM AKADEMİSİ

Dünya o kadar çabuk değişiyor ki bundan on yıl sonra hangi mesleklerin olacağına hayal gücümüz yetmeyebiliyor. İhtiyaçlar ve meslekler değiştikçe 21.yüzyıl iş dünyasında yetkinlik kavramı yeniden tanımlanıyor ve farklı yetenekler gerektiriyor.

Nedir bu yetkinlikler?

 1. Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 2. İş Birliği Geliştirme ve Liderlik
 3. Değişime Uyum
 4. Etkili Sözlü ve Yazılı İletişim
 5. Merak ve Hayal Gücü

İşe alım süreçleri de değişen dünya düzenine göre değişiyor. Artık sadece mülakatlarla değil, psikometrik testler, vaka çalışmaları ve “Assessment Center” uygulamasıyla yeni mezunlar işe alınıyor.

Öğrencilerimizin, yeni dünya düzenine hazırlanmaları ve bu becerileri erken yaşta kazanmaları için, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimizin yürüttüğü ALKEV Gelişim Akademisi çalışmaları kapsamında;

Hazırlık sınıfında – İletişim,

9.sınıfta – Takım Çalışması,

10.sınıfta – Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme,

11.sınıfta – Assesment Center, uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

YURT İÇİ ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞI

Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilerimizin, mutlu olabilecekleri yükseköğretim programına yerleşebilmeleri için kendi ilgi ve yeteneklerine uygun, bilinçli seçimler yapabilmelerini önemsiyor ve hedefliyoruz.

Üniversite giriş sınavları TYT ve AYT’de başarı; etkin bir hazırlık sürecinin yanı sıra, sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine, öğrencilerin doğru yönlendirilmesine bağlıdır. Sürecin sonunda, öğrencilerin kendilerine uygun tercihler yapabilmelerinde ise ilgi, yetenek ve isteklerinin farkında olmaları, ayrıca üniversiteleri, bölümleri tanımaları etkilidir.

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda, öğrenci ve velilerimize hizmet verecek bir Yurt İçi Üniversite Danışmanlık Birimi oluşturulmuştur. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, YKS Koordinatörlüğü, Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Birimi ve mentör öğretmenler ile koordineli yürütülen çalışmaların kapsamında;

 • Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize TYT-AYT sistemleri konusunda bireysel danışmanlık hizmeti,
 • Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler, konferanslar, dersler,
 • Öğrencilerin üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmalarının takip edilmesi ve desteklenmesi,
 • TYT-AYT başvurularının eksiksiz ve yanlışsız yapılmasının sağlanması,
 • Üniversite-bölüm tercihlerinin sağlıklı ve doğru oluşturulması konusunda uzman danışmanlık hizmeti yer almaktadır.

YKS MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Üniversiteye geçiş sınavlarında başarının arttırılabilmesinde, öğrencilerin sınava hazırlık çalışmalarının özenle izlenmesi ve bire bir öğrencilere mentörlük yapılması önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda 11 ve 12. sınıflara yönelik olarak oluşturulan , “YKS Mentör Öğretmenlik Sistemi” Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından koordine edilir.

Mentör öğretmenler,

 • Mentörlüğünü yaptığı öğrenci ile düzenli aralıklarla bireysel görüşür. TYT / AYT akademik danışmanlığını yapar, sınav başarılarını izler ve diğer birimlerle iş birliği yaparak öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.
 • Aile ile en az dönemde bir olmak üzere değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirir. İhtiyaç olması durumunda aile görüşme sayısı artabilir.
 • Her TYT/AYT deneme sınavı sonrasında mentörlük yaptığı öğrencinin doğru-yanlış sayılarını değerlendirir, öğrenme oranları, tekrar eden hatalar, yeniden ele alınması gereken konuların belirlenmesi konusunda saptamalarda bulunur, öğrenciyle ve YKS Kuruluile paylaşır.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin düzenlediği “Mentör Öğretmenlik Eğitimleri”ne katılır.
 • Gerekli gördüğü durumlarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile iş birliği yapar.
 • YKS Kurulunun doğal üyesidir.