MENÜ

Düşünme Becerileri Eğitim Modeli

Öğrenme ve öğrenme problemlerine yeni bir bilişsel yaklaşım: “Düşünme Becerileri Eğitim Modeli”

Günümüz eğitim öğretim çalışmalarında öğrencilere “hak ettikleri” öğrenme ortamını sunmak en önemli amaçlardan biri olmuştur. Bu amaçla yapılan çalışmalarda öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkez alan bir anlayış benimsenmektedir. Bu noktadan hareketle birçok eğitim programı öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıklardan yola çıkarak etkinlikler oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmadaki eğitim programının amacı; bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bu farklılıklarını tanımlayarak öğrencinin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetlerini yapılandırmaktır.

Bu amaçla; “ALKEV Özel Okulları” bünyesinde öğrenme performansını yükseltme amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Rehberlik Birimimiz tarafından anaokulu 5 yaştan itibaren tüm öğrencilerimize uyguladığımız bireysel tarama çalışmasıyla ihtiyaçlar belirlenmiştir.

Bu tarama çalışmaları sırasında, öğrenme ve öğrenme problemlerini düşünme becerilerini ortaya çıkaracak bir yaklaşımla ele alan ve PASS Teorisini temel alan ölçme araçlarından yararlanılmaktadır. Okul rehberlik birimimizin yürüttüğü bu tarama çalışmaları ile öğrencilerin öğrenme performanslarını etkileyen bilişsel süreçleri tanımlanmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerdeki bilişsel işlem farklılıkların yaratacağı düşük performansın desteklenmesi ya da yüksek performansın daha da verimli kılınmasıdır.

Farklılaştırılmış Eğitim Modeli uygulayan okulumuzun programın içeriğini oluşturan faaliyetler, hem okul müfredatının genelinde kullanılan planlara aktarılabilecek şekilde hem de çalışma grubu olarak uygulanabilecek şekilde programlanmakta ve gruplara alınan öğrencilerimizle haftada iki ders saati olacak şekilde çalışmalar yürütülmektedir.