MENÜ

Rehberlik

Anaokulu Öğrencilerine Yönelik Rehberlik Hizmetleri

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Bireysel Çalışmalar: Gerekli görülen öğrencilerle küçük kas gelişimi, algı, dikkat alanlarında ve davranış bozukluğu gösteren çocuklarla yapılan çalışmalardır.

Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik bir çalışmadır.

Değerler Eğitimi: Değerlerin eğitimini işleyen bir programdır. Çocukların, evrensel ve sosyal temel değerleri keşfetmeleri ve geliştirmelerine yardımcı olur. Karakter eğitimi programı; öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etme yönünde fırsat veren bir programdır. Değerler öğrencinin bilişsel, sosyal ve psikolojik yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.

Kayıt Görüşmeleri: Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Okul Olgunluğu Çalışmaları: Öğrencilerimize ilköğretime geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmadır.

Sınıf Çalışmaları: Sınıfların ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda, 15 günde bir her sınıfla yapılır. Yaşam becerileri, değerler, okul olgunluğu gibi konularda çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla sınıflarda yapılan çeşitli aktivite ve etkinlikleri içerir.

Grup Çalışmaları: Sosyal beceri geliştirme, yaratıcılık, dikkati güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve psikomotor gelişime destek gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.