MENÜ

Düşünme Becerileri Eğitim Modeli / Sosyal Düşünsel Beceriler

Farklılaştırılmış Eğitim, öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları göz önüne alarak, onların öğrenme süreçlerine katkıda bulunmayı ve performanslarını arttırmayı amaçlar.

Düşünme Becerileri Eğitim Modeli

ALKEV Özel Okullarında bu anlayışla Rehberlik Birimimiz tarafından önce 5 yaşından itibaren uygulanan ve her yıl ihtiyaç duyulan öğrenciler için yinelenen ölçümlerle öğrencilerimizin bireysel farklılıkları belirlenir.
Bu sonuçların ışığında PASS Teorisi’ni temel alan yaklaşımla okul müfredatımız zenginleştirilerek ders programları içine çeşitli etkinlikler yerleştirilir. Beraberinde haftada bir ders saati yapılan Sosyal Düşünsel Beceriler derslerinde PASS Teorisi çerçevesinde hazırlanan bir program uygulanır.

Daha verimli sonuç alabilmek amacıyla küçük gruplarla çalıştığımız bu programın hedefi:

Sürekli gelişen bilgi yumağı içinden kendine gerekli olanları bulabilme,
Yeni karşılaştığı durumlara planlı ve doğru tepkiler verebilme,
İlgisinin dağılmasını engelleyerek çalışmasına odaklanabilme,
Kendini kontrol ederek dikkat süresini uzatabilme,
Öğrendiği kavramları hızlı kavrayabilme,
Sözcükler arasında bütünlük kurabilme,
Çok yönlü ve soyut düşünme yollarını etkin kullanabilme,
Bir faaliyeti organize edebilme becerileri kazandıran yöntemlerle öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerini desteklemek ve öğrenme performanslarını geliştirmektir.

Bültenler

Bülten 1: Neden Düşünme Becerileri

Neden Düşünme Becerileri” başlıklı bülten için tıklayın.


Bülten 2: İlkokulda Dil Becerilerinin Gelişimi

İlkokulda Dil Becerilerinin Gelişimi” başlıklı bülten için tıklayın.