MENÜ

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme-Değerlendirme Misyonumuz

Öğrenme süreçlerini takip ederek, öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimize öğrencilerimizin akademik alandaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamak, tamamlama ve destek çalışmalarına rehberlik etmek, öğrencilerin liseye giriş ve diğer sınavlardaki başarılarına destek olmak, temel varlık sebebimizdir.

Ölçme-Değerlendirme

Eğitim, öğrenciye kazandırılan yaşantılarla onun davranışlarında istenen planlı değişikliği meydana getirme sürecidir. Bu nedenle, eğitim ve öğretimde bireyin bilişsel, duyusal ve psiko-motor alanlarının bütünselliği gözetilir. Böylece bireyin davranış değişikliklerinin en etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır. Bir eğitim kurumunun görevi, öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamaktır. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişimleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Her öğrenci yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir. Eğitim sürecinde her bilgi ve beceri bir davranıştır. Biz de tüm bu süreçleri dikkate alıp, bir “Ölçme-Değerlendirme Programı” uygulayarak özellikle eğitim-öğretimin bilişsel alanında tam öğrenmeyi sağlamaya katkıda bulunmaktayız. Kurumumuzdaki Ölçme-Değerlendirme misyonumuz: Nitelikli bir eğitim için öğrencinin gelişimini objektif bir şekilde değerlendirip, öğrenci ve öğretmene doğru ve etkili dönüt vermektir. Sistemimizin amacı, bütünsel gelişiminin farkında olan öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyinde etkili öğrenmesini sağlamak ve MEB tarafından hazırlanan sınavlara tam anlamıyla hazır ve deneyim sahibi olarak katılmasını sağlamaktır.