MENÜ

Almanca

“Eğitim Öğretim”

“Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz” Alman Dil Diplomaları DSD I ve DSD II, Almanya tarafından hazırlanan bir sınav olup öğrencilerimizin başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenime başvuru esnasında gerekli dil yeterliliğini belgeleyen dil diplomalarıdır.

Bu doğrultuda, Hazırlık sınıflarından 12. sınıfa kadar uygulanan yoğun ve kapsamlı Almanca müfredatımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine (CEFL) uygun olarak tasarlanmış olup öğrencilerimizin DSD sınavlarına hazırlık sürecini de içermektedir.

“Almanca”

Okulumuzda birinci yabancı dil olarak okutulan Almanca, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine (CEFL) uygun oluşturulmuş bir müfredata sahiptir. Dersler çağdaş bir eğitim anlayışı etrafında, değişen dünyamıza uygun modern eğitim metotları ile desteklenmektedir. Öğrenen merkezli öğretim anlayışıyla öğrenciler araştırmaya, düşünmeye ve öğrendikleri dili yaşamaya teşvik edilirler.

Okulumuz, “Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz” DSD I ve DSD II Alman Dil Diplomalarını vermeye yetkili bir DSD okulu olup uyguladığı Almanca programı çerçevesinde öğrencilerini farklı sınıf seviyelerinde DSD sınavlarına hazırlamaktadır.

9. ve 10. sınıf seviyelerinde DSD I sınavı, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde ise DSD II sınavı uygulanmaktadır.

DSD I ve DS II Alman Dil Diplomaları ile öğrenciler, Türkiye’de kazandıkları bölümün dengini Almanya’da okumak için yaptıkları üniversite başvurusunda gerekli dil yeterliliğini belgelemiş olurlar.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Almanca zümresinin amacı; Alman ve Türk kültürlerinin birbirleriyle etkileşim içinde olacağı bir eğitim sürecinden geçmiş, öğrendiği dilde kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, etkin ve analitik düşünebilen, sorumluluk bilinci yüksek öğrenciler yetiştirmektir.