MENÜ

Rehberlik

Öğrencinin kendini fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal alanlarda tanıması ve kendi yetilerini ortaya koyması, yaşadığı anlık veya dönemsel sıkıntılarla baş edebilmesi için öğrenciye sunulan profesyonel bir yardım sürecidir.

ALKEV Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yapılan tüm çalışmalarda gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli esas alınır. Gelişimsel rehberlik, “sorun” odaklı değil; “gelişim” odaklıdır. Önleyici rehberlik; potansiyel bir sorunu henüz sorun haline gelmeden çözme olarak ifade edilebilir.

ALKEV Özel Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak hedefimiz,

21.yüzyıl yetkinlikleriyle donanmış, öz farkındalığı yüksek, kendini gerçekleştirmiş mutlu bireyler yetişmesine destek olabilmektir.
Bu hedeften yola çıkarak;

 • Eğitimin, yaşamın tüm alanlarını kapsadığını düşünür, çalışmalarımızı öğrenci-veli-öğretmen iş birliğine dayalı olarak sürdürürüz.
 • Anne babalara, ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunarız.

Öğrencilerimizin;

 • Psiko- sosyal, duygusal, bilişsel, akademik ve dil gelişimlerini destekleriz.
 • Yaratıcı düşünce gelişimini destekleriz.
 • Problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını destekleriz.
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini destekleriz.
 • Sağlıklı iletişim becerilerini destekleriz.
 • Saygı, sevgi, sorumluluk, çevre bilinci gibi evrensel değerleri kazanmasına destek oluruz.

ALKEV Özel Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Göz Önünde Bulundurulan İlkeler

 • “Her birey değerlidir ve biriciktir.” yaklaşımı temel alınarak her bireye saygı 
 • Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.
 • Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir.
 • Uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programı ardışık ve esnektir.
 • Öğretmenler, veliler ve okul yönetimi ile iletişim içinde olup iş birliği yapar, onlarla koordineli çalışır.
 • Verilen hizmetlerde bilimsel veri ve bilgi esas alınır. Bu amaçla test, envanter, gözlem vb. çalışmalar yapılır.

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

 1. Tanıma İzleme Çalışmaları: Öğrencilerimizin psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır. Öğrencilerimizin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri desteklenir.
 2. Okula Uyum Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel ve grup çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.
 3. Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimize, ihtiyaç duyulduğunda çeşitli konularda randevulu olarak bireysel psikolojik danışmalık hizmeti verilmektedir.
 4. Sınıf Çalışmaları: Öğrencilerimizin farkındalık kazanması, gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, her sınıf seviyesinin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli konularda sınıf içi rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır.
 5. Grup Çalışmaları: Başarı ve motivasyon, kaygı, iletişim becerileri, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal beceriler gibi konularda ihtiyaç duyan öğrencilerimizle yapılan, gönüllülük esasına dayanan çalışmalardır.
 6. Akademik Başarı İzleme Çalışmaları: Öğrencilerimizin hedef belirleyebilmesi, belirlediği hedef doğrultusunda ilerleyebilmesi, zaman yönetimi, motivasyon, ders çalışma alışkanlıkları, dikkat konsantrasyon ve sınavlara hazırlık gibi konularda destekleyici görüşme ve grup çalışmalarıdır.
 7. Konferans ve Söyleşiler: Öğrencilerimizin farkındalık kazanması, farklı bakış açıları geliştirmeleri, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, hedef belirleme, meslek tanıtımları, 21.yüzyıl yetkinlikleri, iletişim becerileri, evrensel ve toplumsal değerler gibi konularda eğitim öğretim yılı boyunca gerek kendi psikolojik danışmanlarımızın düzenlediği gerekse dışardan uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardır.
 8. Sosyal Sorumluluk Çalışmaları: Öğrencilerimize, yardımlaşma, iş birliği, çevre bilinci, saygı gibi evrensel değerleri kazandırmayı amaçlayan çalışmalardır.
 9. Geziler: Öğrencilerimizin sağlıklı, bilinçli seçimler yapabilmeleri için düzenlediğimiz lise, gezileri gibi etkinlikleri kapsar.
 10. Ortaöğretim Tercih Danışmanlığı: Öğrencilerimize, 8. sınıfın sonunda yapacakları lise tercihi sürecinde destek olabilmek amacıyla yapılan çalışma ve görüşmelerden oluşur. Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası uzman tercih danışmanlığını kapsar.
 11. Şube Mentör Öğretmenlik Sistemi: 8. sınıf öğrencilerimize yönelik bir uygulamadır. Her öğrenciye bir mentör öğretmen, birebir akademik anlamda danışmanlık yapar.

Veliye Yönelik Yapılan Çalışmalar

 1. Bireysel Veli Görüşmeleri: Velilerimize öğrencilerimizin gelişimi hakkında bilgi vermek ve onları doğru şekilde yönlendirmek amacıyla, randevulu olarak, bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir.
 2. Konferans ve Söyleşiler: Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize yönelik bilgilendirici seminerler verilir. Bu seminerlerin bir kısmı okul rehber öğretmenleri tarafından gerçekleştirilirken bir kısmı dışarıdan çağırılan uzman kişiler tarafından verilir.
 3. Bültenler: Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize yönelik bilgilendirici, pratik ve uygulanabilir öneriler sunmak amacıyla hazırlanan kitapçıklardır.

Öğretmenlere Yönelik Yapılan Çalışmalar

 1. Oryantasyon Etkinlikleri: ALKEV Özel Okullarına yeni başlayan öğretmenlerin okula uyumunu desteklemek amacıyla yapılan etkinlikleri kapsar.
 2. Öğretmen Görüşmeleri: Öğretmenlerle düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir, koordineli çalışılır.
 3. Mentör Öğretmenlik Eğitimi: Şube Mentör öğretmenlerimize verilen bir eğitimdir. Öğrenciyle iletişim, akademik danışmanlığın sınırları, şube mentör öğretmenin görev ve sorumlulukları gibi konuları kapsar.