MENÜ

Sivil Savunma Günü – Şubat 2019

28 Şubat Sivil Savunma Günü

Düşman saldırıları, doğal afet ve büyük yangınlar sırasında can ve mal kaybının en aza indirilmesi, yaşamsal önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için sivil halk tarafından alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlere sivil savunma denir. 2. sınıf öğrencilerimize sivil savunma ile ilgili farkındalık kazandırmak için videolar izleyip bilgilendirici metinler okuyup etkinliklerimizi yaptık.