MENÜ

Almanca

Okulumuzun birinci yabancı dili olan Almanca aynı zamanda eğitim öğretim sistemimizin de kalbidir. Bu nedenledir ki Almanca dili ile ilgili titizlikle çalışılmış bir müfredata ve bu müfredatı uygulayabilecek aynı zamanda çağın gereklerine uygun teknolojik yeterliliklere de sahip Almanca öğretmen kadrosuna sahibiz. Ders içeriklerimiz role-play, beyin fırtınası, grup çalışmaları, tartışma, benzetim, gösteri gibi öğretim yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir. Bu etkinliklerin temelinde iPad ve akıllı tahta uygulamaları kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin bu dili en iyi şekilde öğrenebilmeleri için Almanca dil öğretimi okuma, yazma, konuşma ve anlama alanlarında müfredatla paralel yürütülmektedir.

Sprachdiplom (Alman Dil Diploması)

Lisemizin Almanca dil felsefesi “Alman Dil Diploması” üzerine temellendirilmiştir. Almanca dil öğretimimizin en önemli ürünü olan “Alman Dil Diploması” sınavları okulumuzda iki aşamalı olarak uygulanacaktır; ilk aşaması öğrencilerimizin B1 seviyesine, ikinci aşama ise C1 seviyesine ulaştığını belgeleyen sınavlardır. Öğrencilerimiz bu sınavlara girerek bilgilerini belgelendirecek ve ayrıca bu belge ile birlikte Türkiye’de kazandıkları bölümün dengini Almanya’da ve Almanca konuşulan ülkelerde okuma şansı elde edeceklerdir.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde Almanca öğretiminde tüm bunların yanı sıra öğrencilerimizin konuşma becerilerini en üst düzeye çıkarabilmek için, bir ana dil öğretmenimiz de (native speaker) görev yapmaktadır.
MEB mevzuatı gereği yapılması gereken yazılı sınavlar dışında, ünite bitiş testleri ve kelime testleri ile öğrencilerimizin öğrenme düzeyleri ölçülmekte ve eksik konular tamamlanmaktadır.

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Almanca Zümresi olarak amacımız, öğrencilerimizi Alman ve Türk kültürünün birbiriyle etkileşim içinde olacağı bir eğitim sürecinden geçmiş, hem dil bilmenin getirdiği özgüven ile iletişimi güçlü, toplum içinde kendini ifade edebilen, hem de etkin ve analitik düşünebilen, okulumuzdan bir üst eğitim kurumu olan üniversiteye hazır bir şekilde mezun olmuş bireyler olarak yetiştirmektir.

Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın