MENÜ

ALKEV Özel Anaokulunda Değerler Eğitimi Etkinlikleri

Sosyal hayatta, bir arada yaşayabilmek için gereken ‘değerler’ yine sosyal yaşantı içinde, yaşayarak edinilebilir. Çocuklar birbirleri ile karşılaştığında selamlaşmayı, kişisel sorumluluklarını, özel durumlarda birbirini kutlamayı, ulusal bayramlarda aynı coşku ile sevinç duymayı, toplum içinde var olan rolleri ve bu rollerin önemli fonksiyonlarını yine yaşayarak öğrenebilir, yaşam becerisine dönüştürebilirler.
Okulda uyguladığımız aktivitelerde öğrencilerimize; selamlaşma, çevre bilinci, doğruluk, konuşma ve dinleme becerisi, sorumluluklarımız, işbirliği, sevgi, saygı, hoşgörü konularında, hikâye, dramatizasyon ve oyun aktiviteleri yapma ve günlük yaşam içinde uygulama fırsatları yaratıldı. Çocuklar yaşları doğrultusunda sebep sonuç ilişkileri kurarak, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışarak ve sorumluluk alarak, güçlü bir birey olmak için gereken becerileri edinmek üzere aktif rol aldılar.

AİLE, ARKADAŞ VE HAYVAN SEVGİSİ

Aile, Arkadaş Ve Hayvan Sevgisi temalı etkinlikler; öğrencilerin, kendilerini, ailesini, arkadaşlarını, hayvanları, doğayı sevmeleri ve saygı göstermeleri, çevrenin ve tüm canlıların korunmasında hassasiyet göstermeleri, sorumluluk almaları ve bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri amacıyla yapılmıştır. Arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı paylaşmak, bir hayvanın bakımını üstlenmek, özel günlerde ailemiz için el emeği ile hediye hazırlamak, onlara sarılarak duygularımızı ifade etmek, gören gözler etkinliği bunlardan bazılarıdır.

GÖREVLER

Değerler Eğitimi Programında Görevlerimiz temalı etkinlikler; öğrencilerde, görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, kendiliğinden bir işe başlayıp, başladıkları işi bitirmek, evde ve okuldaki sorumluluklarını severek yerine getirebilme becerilerini geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Verilen sorumluluğa paralel olarak, evden bir eşya getirmek, asistanlık yapmak, sınıf ve okul içi sorumluklarımız keşfetmek ve hatırlatıcı panolar hazırlamak, dramatizasyon çalışmaları, iyi yardımcılar, itfaiyeci olsam neler yapardım bu amaçla düzenlenen etkinliklerden bazılarıdır.

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI, VATAN SEVGİSİ VE ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ

Değerler Eğitimi Programında Konuşma ve Dinleme adabı, Vatan Sevgisi ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri; öğrencilerin, dil gelişimlerini, dinleme ve topluluk karşısında kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek ayrıca Çanakkale deniz zaferinden yola çıkarak vatan sevgisini pekiştirmek amacıyla yapılmıştır.

ÇEVRE BİLİNCİ

Anaokulunda çevre bilincini geliştirmek amacı ile Eko Okul Projesi kapsamında pek çok etkinlik yürütmektedir.

Öğrenci ve veliler için farkındalık yaratmak amacı ile EKO OKUL Panosu oluşturulmuştur. Atıkları ayrıştırma, çöpleri çöp kutusuna, pilleri pil atık kutusuna atmak, sınıftan ve lavabodan çıkarken elektriği kapatmak gibi günlük hayatta kendi kendilerine yapabilecekleri sorumluluklar edinmişlerdir.

DOĞRULUK

Ocak ve Şubat aylarında yapılan ‘Doğruluk’ etkinlikleri; öğrencileri, doğruluk ve dürüstlüğün önemini düşündürmeyi ve doğru davranış geliştirebilmeleri için sorumluluk kazandırmayı amaçlamaktadır. Ejderha Yeşu, Kral Ve Çiçek Tohumları hikâyesi ve dramatizasyonu, ayna etkinliği, Kaybet-Bul oyunu bunlardan bazı örnekleridir.

DÜZENLİ OLMAK

Aralık ayında yapılan ‘Düzenli olmak’ etkinlikleri; öğrencilerin, sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme, kendi eşyalarına ve çevredeki eşyalara sahip çıkma becerileri gösterebilmelerini hedeflemektedir. Bu amaçla öğrencilere eşyalarını, oyuncaklarını, yataklarını toplama, pijamalarını katlama vb. sorumluluklar verilmektedir.

SELAMLAŞMAK

Selamlaşma etkinlikleri; öğrencilerin, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkıları olan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, saygılı ve sevgi dolu, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran ve mutlu, hoşgörülü, işbirliği yapmanın önemini kavrayan bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır.