MENÜ

Cumhuriyetin 95. Yılında ALKEV Ankara’da, Ata’mızın Huzurunda – Ekim 2018

Milli Mücadele yıllarında Atatürk, tarihe “Amasya Tamimi” adıyla geçen bildirgesiyle “İstanbul Hükümeti’nin tutsak olduğunu ve bağımsızlığa kadar bütün ulusla birlikte çalışmak üzere Anadolu’dan hiçbir yere gitmeyeceğini, gerçek ulusal gücün Anadolu’da bulunduğunu ve karar verme yetkisinin Anadolu’ya geçmesi gerektiğini” ulusa ve dünyaya ilân etmişti.
İşte bu ilan ile başlayan süreçte, Ankara’nın yıllar süren kurtuluş mücadelesindeki oynadığı siyasî ve stratejik rol Atatürk’ün cumhuriyeti ilanıyla mutlak bir kesinliğe kavuşmuş; Ankara yeni cumhuriyetin başkenti olmuştur.
Bu yıl 95. yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizin kuruluşundaki süreci ve bu kuruluşun mimari olan yüce Atatürk’ü yerinde görmek, tanımak, anlamak, sorgulamak amacıyla Ankara gezimizi düzenledik.
Sosyal bilgiler zümresinin düzenlediği gezimiz kapsamında ilk durağımız Anıtkabir idi. Ata’mızın yüce huzurunda, ona olan sevginin bir temsili olarak ALKEV’li öğrenciler mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir Müzesi rehberler eşliğinde gezildi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun kaldırım taşları tam olarak buradaydı. Etnografya Müzesi, MTA (Modern Teknik Arama Müzesi) ve içinde Tabiat Tarihi Müzesi ilgi çekici, ufuk açıcıydı. Yıllarca kuruluş sürecine tanıklık eden I. ve II. Meclis öğrencilerimizin ilgili ve sorgulayıcı bakışları eşliğinde gezildi.
Gezimizin en önemli detaylarından biri de tarihe doğrudan tanıklık etmiş isimlerle buluşmaktı. Bu kapsamda İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ile Pembe Köşk’te gerçekleşen bu buluşma gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin tarihimize dayalı derinlikli sorularıyla bugünü anlama, geleceği öngörme sürecini yaşadık.
Atatürk’ün, Gençliğe Hitabe’de birinci vazife olarak addettiği Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini koruma bilinci ile sosyal bilimlerin, ilerleyen ve hareket eden bir bilim olduğu gerçeğiyle hazırladığımız gezimizin yaşama dönüklük hedef alınarak öğrencilerimizin gelişiminde etkin rol oynayıp hafızalarda derin yer edeceğine inancımız tamdır.