MENÜ

“Münazara Maçlarında Hem Tartıştık Hem Bilgilendik” – Ocak 2020

Münazara; iki karşıt düşüncenin iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalardır. Türkçe Bölümü olarak iletişim ve konuşma becerisini destekleyen ve her yıl düzenlediğimiz münazara yarışmalarını bu yıl da 5, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde gerçekleştirdik. Sınıf içi münazara maçları sonucunda isimleri belirlenen öğrenciler kendi sınıf düzeylerinde maçlar gerçekleştirerek topluluk önünde konuşma, sorgulama, tartışma, dinleme, karşıt düşüncelere saygı duyma ve kendi düşüncelerini savunma becerilerini geliştirdiler.

Sınıf düzeylerinde yapılan maçlarda öğrencilerimiz şu konuları tartıştılar:

5.sınıflarda hükûmet kanadı ‘‘Başarıya ulaşmak için çok çalışmak zekâdan daha önemlidir. ’’
6.sınıflarda hükûmet kanadı ‘’İnternet ve sosyal medya insanı sosyalleştirir. ’’
7.sınıflarda hükûmet kanadı ‘‘Robotlar gelecekte öğretmenlerin yerini alacaktır. ’’ tezlerini savunurken muhalefet tarafı da bu tartışmalara karşıt argümanlar üretmeye ve tezlerini çürütmeye çalıştılar.

Oluşturulan argümanlar dinleyicileri heyecanlandırdığı gibi bilgilendirdi.

Münazara etkinliğimiz “Kazanan Takım’’ın ve ‘’En İyi Konuşmacı’’nın belirlenmesi, madalya ve sertifikaların verilmesiyle sona erdi.
Katılan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.