MENÜ

Tam Sayıların Kuvvetleri – Aralık 2019

ALKEV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimizin matematik dersinde ikinci konuları tam sayıların pozitif kuvvetleriydi. Konunun pekişmesi ve matematik dersini somutlaştırmak amacıyla süngerler yardımıyla 2 farklı matematik zarı tasarladık. Kuvvet zarını; her bir yüzeyinde pozitif tam sayılar olacak şekilde, taban zarını da; her bir yüzeyinde hem pozitif hem de negatif tam sayılar olacak şekilde tasarladık. Sınıflarımızı 4’erli gruplara ayırdık. Her gruba kendilerine ait olan zarlar verildi. Gruptaki her öğrenci sırası geldikçe taban ve kuvvet zarını atarak matematik sorusu oluşturdu. Grubundaki tüm arkadaşları ile beraber oluşturulan soruyu düşün eşleş paylaş yöntemi ile çözdüler ve çözümlerini değerlendirdiler. UBD planlarımız doğrultusunda hazırladığımız yönergemize göre tüm öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan tam sayılar etkinlik kağıdını zarlar yardımıyla tamamladılar.