MENÜ

Matematik

“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.” Lobachevski

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde matematik çalışmaları, müfredat konularının yanında öğrencilerimizin problem çözme becerilerini kullanabilmelerine, teknoloji-matematik entegrasyonu sağlayabilmelerine fırsat verecek şekilde tasarlanmıştır. Matematiğin son 10 yıl içerisinde hızla somut dünyada yerini bulduğu, yadsınamaz bir gerçektir. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi matematik müfredatı ve içerikleri, bu gelişmeler yakından takip edilerek ve öğrencilere bu alanda farklılık ve farkındalık yaratacak şekilde geliştirilir.

Öğrencilerin problem çözme, uygulama becerilerinin yanı sıra yaşamsal kurgu ya da gerçek problem durumlarının matematiksel modellemelerini oluşturmaları, ispata dayalı çözüm yapmaları hedeflenir.

Öğrencilerimize kazandırmak isteğimiz becerilerin yanında tüm derslerde belirlenen ortak hedefler doğrultusunda 21. yüzyıl becerilerine matematik ders işleyişlerinde mutlaka yer verilir. Öğrencilerimizin matematiksel becerileri; eleştirel düşünme, teknolojiyi etkin kullanma, sebep sonuç ilişkileri kurma ve analiz, vb. becerileri ile bütünlük içinde değerlendirilir.

Özetle matematik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmelerini hedeflenir.

– Matematik dersi konuları ve diğer disiplinler arasında ilişki kurmak,
– Yazılım programlarını kullanarak grafik çizmek, modelleme yapmak, olası çözümler üretebilmek,
– Karşılaştığı farklı durumlar karşısında alternatif stratejiler üretip bunları geliştirebilmek,
– İşbirlikçi öğrenme becerilerini geliştirmek,
– Elde ettiği bilgiyi sembolik, görsel, sayısal ve sözel olarak sunabilmek,
– Matematik ve bilim tarihi hakkında entelektüel bilgi sahibi olmak.

ALKEV Anadolu ve Fen Lisesinde matematik dersleri zenginleştirilmiş, genişletilmiş bir müfredat ile uygulanır. Okulumuzda matematik ve geometri dersleri iki farklı programla yürütülmektedir. Öğrencilerin geometri derslerinde öğrenilen bilgileri kalıcı olarak anlamalarına yönelik yıl boyunca dinamik geometri yazılımları kullanarak ispata dayalı bir işleyiş benimsenmiştir. Geometri derslerinde öğrencilerin bu yazılımları etkin ve etkili bir şekilde kullanmaları ve bu yazılımlarla ürün ortaya koymaları ana hedeflerden biridir.

Matematik programımızda, hazırlık sınıfında itibaren yoğun bir şekilde matematik okuryazarlıklarını geliştirme, proje ortaya koyma, makale okuma-değerlendirme çalışmaları yapılır. Hazırlık sınıfından itibaren öğrencinin 11. sınıfta yurt içi veya yurt dışında okuma kararına göre seçeceği programın temelleri oluşturulur. İlk üç yılda verilen matematik programından sonra öğrenciler tercihlerine göre IB ya da MEB müfredatı tercih ederler. Türkiye’de yapılan sınava girmeyi tercih eden öğrenciler, yoğun bir üniversite hazırlık sürecine girerler. IB programını tercih eden öğrenciler İngilizce High-Standart Level matematik dersleri ile öğretimlerine devam ederler.

ALKEV Anadolu ve Fen Lisesinde matematik derslerinde öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerini takip etmek, bireysel eksikliklerini iyileştirmek amacıyla her öğrenciye eksik olduğu kazanım ve konudan çalışma göndermemize olanak sağlayan yapay zeka tabanlı dijital soru bankası kullanılmaktadır. Bu dijital kaynağın yanında her sınıf kademesinde yeni nesil sorular içeren her sınıf seviyesinin hedefine yardımcı kaynaklar da programda yer almaktadır.

Ayrıca matematik dersine ilgisi yüksek öğrencilerimizin oluşturduğu bir çalışma grubu bulunmaktadır. Bu çalışma grubundaki öğrenciler, müfredatın dışında ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına hazırlanırlar. Bu yarışmalar, İngilizce ve Türkçe dillerinde uygulanır. Bu yarışmalar yarışmanın protokolüne göre çoktan seçmeli, online, açık uçlu olarak  uygulanmaktadır. Bu çalışma grubunda olan öğrencilerimizin uluslararası matematik programlarını yakından takip etmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca bu çalışma grubunda öğrencilerimiz ile Nesin Matematik Köyü kampları düzenlenir. Bu kampta öğrencilerimiz, oluşturduğumuz program dahilinde akademisyenlerden ve alanında uzman eğitimcilerden yoğun bir programla ders alırlar.