MENÜ

Matematik

“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.” Lobachevski

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde matematik çalışmaları müfredat konularının yanında öğrencilerimizin özellikle problem çözme becerilerini kullanabilmelerine, teknolojiyi matematikle birleştirmelerine fırsat verecek şekilde tasarlanmıştır. Matematiğin son 10 yıl içerisinde hızla somut dünyada yerini bulduğu yadsınamaz bir gerçektir. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak biz de matematik dersimizde bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve öğrencilerimize bu alanda farklılık yaşatıyoruz.

ALKEV Fen Lisesinde matematik derslerini zenginleştirilmiş, genişletilmiş bir müfredat ile uyguluyoruz. Öğrencilerin problem çözme, uygulama becerilerinin yanı sıra matematiksel durumları modellemeleri, ispat dayalı çözüm yapmalarını hedefliyoruz.

ALKEV Lisesinde öğrencilerimize problem çözme, analitik düşünme becerilerinin yanında 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin matematiksel yeteneklerini eleştirel düşünme, teknoloji uyumu ve sebep sonuç ilişkileri kurma ve analiz yeteneklerini geliştirme gayesindeyiz.

Matematik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmelerini hedefliyoruz:

– Matematik dersinin kendi konuları ve diğer disiplinler arasında ilişki kurmak,
– Bilgisayar programlarını kullanarak grafik çizmek, cebirsel ifadeleri kullanarak çözümler üretebilmek,
– Karşılaştığı farklı durumlar karşısında alternatif stratejiler üretip bunları geliştirebilmek,
– İşbirlikçi öğrenme yeteneklerini geliştirmek,
– Elde ettiği bilgiyi sembolik, görsel, sayısal ve sözel olarak sunabilmek,
– Matematik tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.

Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın