MENÜ

Türk Dili ve Edebiyatı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Okulumuzda Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerimizde öğrencilerimizin; araştıran, araştırdığını analiz eden, eleştirel bakış açısı kazanmış; sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uygun; özgün, yapıcı ve yaratıcı eserler ortaya koyabilen, Türk ve dünya edebiyatlarını yakından tanıyarak sanatsal ve estetik zevk kazanmış, farkındalığı yüksek, kendi yaratıcılık ve yeteneklerine güvenen bireyler olmalarına özen gösterilir.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencilerimizin;

  • Ana dillerini gelişim süreci içerisinde doğru ve akıcı kullanan; okudukları, görüp izledikleri, dinledikleri ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazanmış,
  • Türk dil kurallarını içselleştiren ve bu doğrultuda bilinç geliştiren, kültürüne sahip çıkan,
  • Türk ve dünya edebiyatını, eserlerini yakından tanıyan sanatsal/estetik yönü kuvvetli,
  • Dinleme, okuma, yazma alışkanlık ve zevki kazanmış,
  • Sözlü, yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, ulusal ve evrensel değerlerin farkında; tüm kültürlere, farklılıklara, inançlara saygılı,
  • Gazete, kitap, dergi, müzik, sergi, film, tiyatro oyunu, teknoloji vb. kaynaklardan yararlanarak bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yolları kazanmış,
  • Sanata ve doğaya; dünyadaki ve ülkesindeki olaylara karşı duyarlı, günceli takip eden;
  • Yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.
Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın