MENÜ

ALKEV Gelişim Akademisi

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz ALKEV GELİŞİM AKADEMİSİ; Lise Hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda okuyan öğrencilerimizde Davranış Haritaları oluşturmayı hedefleyen Kişisel Gelişim Eğitim Programlarından oluşuyor.

Gelişim Atölyesi ekibi tarafından, uzmanların katkılarıyla geliştirilen eğitimler; Liderlik, Girişimcilik, Etkili İletişim, Etkili Konuşma, Öfke Yönetimi, Odaklanma, Hedef Belirleme, Zaman Yönetimi, Problem Çözme Becerileri, Stres ve Duygu Yönetimi ana başlıkları altında uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Duyusal ve duygusal gelişimin yanı sıra sosyal ve davranışsal gelişimi de destekleyen proje içeriği; ALKEV’in modern eğitim vizyonunu pekiştirecek şekilde planlandı. Akademiye katılacak öğrencilerimizin yaş profiline uygun metotlarla biçimlendirilen eğitimler; yetişkinliğe geçiş sürecinde okul müfredatını destekleyen ve sosyalleşme evrelerinde öğrencilerimize artı değerler kazandırmaktadır.

ALKEV GELİŞİM AKADEMİSİ İLE NE HEDEFLİYORUZ?

 • Öğrencilerimizin beş duyu, dikkat, esneklik ve çağrışım yeteneklerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin uzamsal zekalarını fark etmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin araştırma-karar alma-planlama kabiliyetlerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin gözlemleme, analiz etme, yorumlama kabiliyetlerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin karar alma mekanizmalarını tanımalarını sağlayarak doğru seçenekleri değerlendirme reflekslerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin duygularını yönetmelerini, duyguları pozitif yönde harekete geçirmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin okulda ve gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri olumlu / olumsuz durumlara adapte olmuş şekilde etkili iletişim kurmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin kişisel iletişim dilerine yönelik farkındalıklarını geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin iletişiminim temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin kendini tanıma, kendini keşfetme, kendini yönetme kavramlarına yakınlaşmalarını ve bu kavramları mercek altına almalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin etkili liderliğin bir hedef belirleme ve bir zaman yönetimi disiplini olduğunu fark etmelerini sağlamak,
 • Liderliğin kişisel donanım ve yetkinliklerle gelişen bir süreç olduğunu vaka örnekleri ve uygulamalarla öğrencilerimize aktarmak,
 • Öğrencilerimizin kendilerine rehberlik edecek yetkinliğe ulaşmalarını sağlayarak hedeflerini gerçekleştirme sürecini hızlandırmak,
 • Öğrencilerimizin karşılaştıkları problemleri analitik ve sistematik olarak ele almalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin sunum teknikleri ve sunum tasarımı konularında yetkinleşmelerini sağlamak.