MENÜ

İngilizce

Evrensel dil İngilizce, ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine (CEFL) uygun oluşturulmuş zengin bir müfredat içerisinde öğretilmektedir. CAMBRIDGE UCLES sınavlarına (KET, PET, FCE)  hazırlık süreci de programın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Öğrenen merkezli öğretim yaklaşımı ile öğrencilerimizin Hazırlık sınıfından itibaren akademik becerilerinin gelişimlerinin yanında kişisel gelişimlerinin desteklenmesi programın temel hedeflerini oluşturur. Bunlar;

  • Öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve dinleme yoluyla kelime bilgisini artırmak ve dil bilgisini doğru kullanmalarını sağlamak,
  • Farklı bağlamlarda hedef dili etkin ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamak,
  • Metin analizi yapabilmelerini, edebiyat derslerinde çeşitli eserleri okuyarak okuma alışkanlığı kazanmalarını ve gelecekte de bu alışkanlığı sürdürmelerini sağlamak,
  • Çeşitli materyaller ve bağlamlarla öğrencilerin dili içselleştirme sürecini sağlam bir temele oturtmak,
  • Bağımsız düşünme becerisini geliştirmek,
  • Öğrencilerin kültürel gelişimini sağlamak, onları okumaya teşvik etmek,
  • Eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmek ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmektir.

Lise Hazırlık sınıfında yoğun Almanca öğretiminin yanı sıra yine yoğun ders saatleri ve etkili dersler çerçevesinde İngilizce öğretimi (MC) gerçekleşmektedir. Öğrencilerin sahip oldukları dil becerileri doğrultusunda seviyelendirilmiş İngilizce ağırlıklı hazırlık sınıflarımıza yerleşim gerçekleştirilir. İlerleyen sınıf seviyelerinde yine program, ana ders (MC) ve İngiliz Edebiyatı dersleriyle devam etmektedir. İngiliz Edebiyatı derslerinde öğrenciler farklı metin türlerini ve bu metinlerin sosyo-kültürel yönlerini analiz etmeye başlarlar. Böylece çeşitli bakış açılarına sahip olarak farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum sergilemeyi ve saygı göstermeyi öğrenirler.

Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerin gelişimleri; proje sunumları, yazılı sınavlar, uluslararası sınavlar, model testleri, düzenli aralıklarda yapılan kelime testleri, hafta içi ve hafta sonu proje temelli ödevler gibi pek çok ölçme ve değerlendirme aracı ile ölçülür. Ölçme ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak tamamlayıcı veya pekiştirici çalışmalar planlanır ve yürütülür.

Uluslararası Cambridge Sınavları

CAMBRIDGE UCLES sınavlarına (KET, PET, FCE) yönelik çalışmalar da programın önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda Cambridge Sınav Merkezi olan okulumuzda, öğrencilerimizin UCLES sınavlarına girmeleri teşvik edilmektedir. Liseyi bitiren öğrencilerimiz sırası ile KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) sınavlarını geçmiş ve sertifikalarını almış olurlar.

Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın