MENÜ

Akademik Dürüstlük Hedefleri

Akademik dürüstlük ilkesine uygun araştırmalarda, öğrenci yaptığı bir çalışmada veya ortaya çıkardığı bir üründe;

 • Yararlandığı kaynakları açık bir biçimde belirtmesi gerektiğini bilir.
 • Kaynak göstermeden alıntı ve aktarma yapmaması gerektiğini bilir.
 • Başkalarının ürün ve haklarına, emeğine saygı göstermesi gerektiğini bilir.
 • Arkadaşları tarafından ortaya çıkarılmış bir çalışmayı, kendi çalışması gibi sunmaması gerektiğini bilir.
 • İçerikte özgünlük ilkesinin önemini bilir.
 • Akademik dürüstlük ilkesinin uluslararası bir ilke olduğunu bilir.
 • Bilgi hırsızlığının yüz kızartıcı bir suç olduğunu bilir.
 • İntihalden kaçınmak için öncelikle kaynak gösterme kurallarını bilmek ve uygulamanın gerekli olduğunu bilir.

Bunun dışında;

 • Kullanılabilecek bilgi ve fikirlerle birlikte kaynağını not etmeyi,
 • Kullanılan kaynakların bibliyografik künyelerini eksiksiz kaydetmeyi,
 • Not alırken kendi ifadelerini kullanmayı,
 • Başkalarının cümlelerini aynen kopyaladığı zaman tırnak işareti kullanmayı,
 • Her kullanımda kaynaklara gerekli göndermeyi yapmayı bilir.
 • Araştırma yaparken alıntı veya aktarma yapmanın gerekli olduğunu fakat gereğinden fazla alıntı ve aktarmanın da çalışmanın özgünlüğünü bozduğunu bilir.

Yukarıdaki maddeleri dikkate alarak çalışmalarını hazırlamasının akademik dürüstlük açısından önemli ve gerekli olduğunu, bu kurallara uymadığında çeşitli yaptırımların olduğunu bilir.

Akademik dürüstlük konularında ihtiyaç duyduğunda kütüphane öğretmeninden yardım talep eder.