MENÜ

Gençlerle Felsefe – P4C – Ocak 2023

Gençlerle veya Topluluklarla Felsefe (Philosophy for Children/Communities) pratiği 1960’larda Amerikalı akademisyenler Matthew Lipman ve  Professor Ann Margaret Sharp tarafından geliştirilmiştir. Bu pratik çocukları salt felsefe tarihi bilgisinden ziyade filozofça düşünmeye teşvik etmek ve düşünme yoluyla önce kendilerini sonra dünyayı tanıma yoluna girmelerini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. İş birlikçi düşünme, argüman üretme ve sorgulamaya dayanan P4C uygulamasını okulumuzda ders alanı gözetmeksizin her ders tasarımının bir parçası haline getirmek amacıyla farklı branşlardan 25 öğretmenimiz 2 ay süreyle bu eğitimi almışlardır. P4C Lideri Sabiha Gürdemir tarafından verilen uzun soluklu eğitim sonucunda öğretmenlerimiz, felsefi düşünme pratiğinin derslere eklemlenmesi ve bu sayede öğrencilerde daha kalıcı ve derinlikli olarak benimsenmiş bir öğrenmenin sağlanması konusunda farkındalık ve beceri geliştirdiler.