MENÜ

Bilişim Teknolojileri

Bilişim TeknolojileriÖğrencilerin; bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanarak çalışma alanlarının verimliliklerini artıran; edindikleri bilgilerle hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline gelerek, ileride girecekleri iş dünyasına değer katacak, üstün nitelikli bireyler olarak yetişmeleri;
multimedya ögelerini kullanarak, giriş, gelişme ve sonuç bölümü olan, istenen veriyi kısa zamanda aktarabilen; anlaşılır, takibi kolay, yaratıcı, dinamik ve yenilikçi projeler ve sunumlar hazırlama becerilerini geliştirmek ve bu becerileri derslerine ve günlük hayatlarına entegre etmelerini sağlamak;
müfredata dâhil edilmiş grafik ve web tasarım programlarını da kullanarak, ülkemizin ileride bu konuda uluslar arası düzeyde söz sahibi olması yolunda tasarım dünyasına adım atarak bilgisayar okur-yazarlığının da önüne geçmeleri temel varlık sebebimizdir.
Bilişim Teknolojileri derslerinin temel yaklaşımında çocuk;
– Tanışma aşamasında bilişim teknolojilerini keşfeder.
– Uygulama aşamasında BT araçlarının nasıl kullanılacağına karar verir.
– Yaygınlaştırma aşamasında BT araçlarının niçin ve ne zaman kullanılacağına karar verir.
– Dönüştürme aşamasında ise BT araçlarının kullanım amaçlarını tanımlamaya başlar.

Bu bağlamda tüm sınıf düzeylerinde yapılan çalışmalarla öğrencinin TANIŞMA aşamasından DÖNÜŞTÜRME aşamasına doğru ilerlemesi sağlanır.

Dersler, 20 kişilik PC laboratuvarında projeksiyon cihazı kullanılarak işlenir. Sürekli yapılan projelerle, öğrencilerin öğrendikleri konuları pekiştirmelerine ve günlük hayata uyarlamalarına olanak tanınmaktadır.

Derslerin, doğal merakı destekleyici, sorgulayıcı, sorgularken araştırmaya yöneltici, eğlenirken öğretici, algı ve motor becerilerini geliştirici ve düşünmeye yöneltici olmasına gayret edilmektedir. Böylece öğrencinin bilgisayarı bir oyun aracı olarak algılamadan, onu ihtiyaçları doğrultusunda rahatlıkla kullanabilmesi hedef alınır.

Bilgisayar derslerinde, yaş seviyelerine uygun olarak, öğrencilerin;
– Bilgisayarın işleyiş sistemini kavramaları,
– Windows İşletim Sistemi’ni ayrıntılarıyla öğrenebilmeleri,
– Microsoft Office programlarını etkin şekilde kullanabilmeleri,
– Grafik tasarım programlarıyla resimler üzerinde işlemler gerçekleştirebilmeleri,
– Animasyon tekniklerinin temellerini öğrenmeleri,
– Web tasarım programları ve HTML kullanarak site tasarlayabilmeleri
amaçlanmıştır.

iMAC LABORATUVARIMIZDA DERSLERE BAŞLADIK!

2013-2014 eğitim yılı itibariyle açılan 20 kişilik iMac laboratuvarımızda derslere başladık.

Yeni laboratuvarımızda iMac’lerin güçlü ve farklı uygulamalarıyla, öğrencilerimizin yaratıcılığı ve üretkenliği bir üst seviyeye taşınmaktadır.