MENÜ

Hizmetler

 1. Danışma Hizmeti: Kullanıcıların sorularına cevap bulmak, kullanıcıları aradığı bilgi ve belgeyi içeren kaynaklara yönlendirmek, kullanıcı eğitimi vermek, tarama eğitimi vermek, genel ve güncel duyururular hazırlamak, ödünç verme hizmeti vermek.
 2. Okuyucu Rehberliği: Her öğretim yılı başında, kullanıcılara kütüphane oryantasyonu düzenlenir. Oryantasyon kapsamında kütüphane kuralları, koleksiyon, yenilikler, kütüphane kullanımı hakkında bilgi verilir. Kullanıcı profili iyi bilinmeli, ihtiyaç ve beklentilerine uygun, fayda sağlayacak nitelikte hizmet verilmelidir. Güncel duyurular, çeşitli prezantasyonlar, etkinlik ve aktivitelerle kütüphaneyi etkin ve çekici kılmak esastır.
 3. Ödünç Verme Hizmeti: Kullanıcıların kütüphanede bulunan materyalleri belli bir süre için ödünç alma, iade ve uzatma işlemleridir. Kütüphanemize üye olan öğrenci, öğretmen, veli ve diğer kullanıcılarımız, kütüphane otomasyon programı üzerinden kitap ödünç alabilmektedir. Dönem sonunda ve okullar kapanmadan 2 hafta öncesinden, üyelerden kitaplarını iade etmeleri istenir. Kitaplarını zamanında iade edilmediği takdirde cezai yaptırım uygulanır. Yıl içinde en çok kitap ödünç alan ve ilk üçe giren öğrencilerimiz ödüllendirilir.
 4. Ödünç Verme Kuralları:
  • Öğrenciler bir haftada 2 kitap alabilirler.
  • Öğretmenler haftada 2 kitap, 1 süreli yayın, elektronik kaynak alabilirler.
  • Danışma kaynakları, dergilerin son sayıları, ödünç verilmez, kütüphane içinde kullanılabilir.
  • Okuyucular ödünç aldıkları yayınları gününde iade etmekle sorumludur.
  • Yayınların gecikmesi durumunda 3 kez uyarı yapılır