MENÜ

Eko Okul

7-adimda-eko-okul

EKO OKULLAR PROGRAMININ 7 ADIMI

 1. Eko-Okullar Komitesi Kurulması

  Eko-okullar projesinin beyin takımıdır. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve gerektiğinde yerel yöneticilerden oluşur. Programın okuldaki yürütücüleridir.

 2. Çevreci İnceleme

  Okuldaki çalışma, okulun çevre üzerinde yarattığı etkileri incelemekle başlar. Öğrenciler, çöp miktarından altyapı(kanalizasyon, vb.)yetersizliklerine kadar her konuda incelemeler yaparlar.

 3. Eylem Planı

  Çevresel inceleme sonucu ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek belirlenen önceliklere göre uygulanabilir, gerçekçi amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek ve çevresel performansı arttırmak üzere bir eğitim-öğretim yılı için etkinlilerin takvimlendirilir.

 4. Gözlem ve Değerlendirme

  Okulda belirlenen eylem planının takip edilmesini ve çalışılan konularda başarılı olunmasını sağlar. Aynı zamanda, okulda verilen çevre eğitiminin sürekliliğinin güvencesidir.

 5. Müfredat Çalışması

  Atık, geri dönüşüm, su konularında bütün okulda sınıf çalışmaları yapılır. Bütün okulda su ve enerji tasarrufu, atıkların ayrıştırılması ve toplanması ve geri dönüşüm uygulama çalışmaları yapılır. Çevresel eğitimi, okul müfredatının bir parçası haline getirmektir.

 6. Bilgilendirme ve Katılım

  Veliler, yerel yönetimler, sanayiler ve daha geniş toplum Eko-Okullar programında yer almaya başladıkça Yerel Gündem 21 de okullarda uygulanmaya başlamış olur. Okullar, bilgi ve deneyim edinmek için diğer kuruluşlarla iletişime girerler. Okullar yaptıkları çalışmalarla kendi çevrelerini de çevresel konularda duyarlı olmaya çağırırlar.

 7. Eko-İlke

  Her okul, kendi amaçlarını, değerlerini ve öğrencilerin elde etmek istedikleri başarıları belirten kendi “eko-ilke”sini üretir.