MENÜ

Eğitim Öğretim

Ortaokul eğitimini tamamlamış öğrenciler, ALKEV Özel Anadolu Lisesi’nde özgür, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, soran ve sorgulayan donanımlı, bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır bireyler olarak yetişirler.

Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz öğrencilerimizin hem akademik hem de davranışsal gelişimlerini destekleyici niteliktedir.

ALKEV Özel Anadolu Lisesi’nde eğitim kalitesinden ödün vermemek ve kademeli geçişi sağlamak adına hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfımızda 24 ders saati ile yoğun bir Almanca eğitimi alan öğrencilerimiz bunun yanı sıra ikinci yabancı dile de verdiğimiz önem doğrultusunda 7 ders saati İngilizce eğitimi görmektedirler.

ALKEV Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, Almanya’da yükseköğrenim görme imkânı sağlayacak olan Alman Dil Diploması 1 ve Dil Diploması 2 sınavlarına girerek bu belgeyi almaya hak kazanacaklardır.

Çağın gereklerine uygun teknolojik donanıma sahip sınıflarda, iMac laboratuvarlarında ders gören öğrencilerimiz yeni bilgileri yaşayarak öğrenirler.

“Yaşam Koçu” olarak nitelendirdiğimiz öğretmenlerimizin özenli çalışmalarıyla hazırlanmış etkinliklerde öğrencilerimiz kaliteli ve eğlenceli zaman geçirirler.

Her öğrenilen bilginin ölçme ve değerlendirme aşamasında okulumuz süreç ve sonuç odaklı yaklaşımlarla gerekli dönütleri öğrencilerimize sağlar ve etütler, birebir çalışmalarla kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini amaçlar.

ALKEV Özel Anadolu Lisesi öğrencileri birer dünya vatandaşı olma yolunda Almanca ve İngilizce dillerini içselleştirerek öğrenmiş bireylerdir. İçinde bulunduğumuz dünyada kültürlerin buluşması ve öğrencilerimizin gelişimi adına birçok ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştiren okulumuz, öğrencilerimizin dil kampları, şehir içi ve şehir dışı gezilerle kendilerini farklı ortamlarda ifade edebilme becerilerini geliştirmelerini hedefler.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilen okulumuzda öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde sanattan, spora, bilimden, sosyal sorumluluğa kadar pek çok alanda kendilerini geliştirirler.

ALKEV Özel Anadolu Lisesi, öğrencilerinin hayata hazır, donanımlı, sosyal, okul kültürünü benimsemiş ve aidiyet duygusuna sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Kayıt Başvuru Formu için tıklayın