MENÜ

Eğitim Öğretim

ALKEV, ÖĞRENCİSİNİ HAYATA HAZIRLAR

Alman Liseliler geleneğinin sürdürüldüğü kurumumuzda öncelikli hedefimiz 5 yıl süren lise hayatları boyunca öğrencilerimizi çağın gerektirdiği en iyi şekilde hayata hazırlamaktır.

21. yy’ın iş dünyasına başarılı ve yetenekli bireyler yetiştirmek gibi çok önemli bir misyona sahip olan kurumumuzda öğrencilerimizin; hedef diller olan Almanca ve İngilizceyi uluslararası standartlarda C1 seviyesinde kullanabilen, yurt içi ve yurt dışı üniversite yerleştirmelerinde yüksek başarı elde edebilen, sorgulayan, entelektüel, disiplinli, zamanı etkili ve verimli kullanabilen, sorumluluk sahibi, öz güvenli, üreten, gerektiğinde iyi bir takım oyuncusu gerektiğinde iyi bir lider olan, yetkin ve yeterli, çevresiyle iletişimi yüksek, sosyal sorumluluklarının bilincinde ve kendi kendini değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

ALKEV’DE YURT DIŞI ÜNİVERSİTE İMKÂNI

IB World SchoolÖğrencilerimiz, okulumuzda sunulan farklı diploma seçenekleriyle başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görme imkânına sahip olacaklardır.

GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate) Diploma Programı

1986 yılı Alman Hükümetine bağlı Kultusministerkonferenz (KMK) ve IB merkezinin ortak kararıyla IB programlarının bir diğer uygulama türü olan GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate) yürürlüğe girmiştir.

2018-2019 eğitim- öğretim yılı itibariyle ALKEV Özel Anadolu Lisesi bünyesinde GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate) Diploma Programı başlamıştır.

Okulumuzda, IB Diploma Programı derslerinden farklı olarak; dil derslerinden en az bir tanesi, tarih ve biyoloji (tercihe bağlı olarak bilgi kuramı) dersleri Almanca dilinde verilmektedir. GIB Diploma Programı, öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönlerini destekleyecek şekilde tasarlanarak 11. ve 12. sınıflarda uygulanmaktadır. Bununla birlikte hazırlık, 9. ve 10.sınıf müfredatları çerçevesinde öğrencilerin eğitim deneyimleri genişletilerek DP sürecine hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

GIB diploması, çift dilli uluslararası bir diploma olmakla birlikte Almanya, Avusturya, İsviçre ve Belçika’da olmak üzere Almanca konuşulan yükseköğrenim kurumlarında kabul görmektedir. Diploma Programı öğrencileri, 12.sınıfın sonunda üniversiteye geçişlerinde YKS’ye girmeden diplomaları ile birlikte başvurularını okumak istedikleri bölümlere Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı birimimiz aracılığıyla doğrudan yaparlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ALMANCA KONUŞULAN ÜLKELERDE GEÇERLİ ALMAN DİL DİPLOMALARI

“Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz” Alman Dil Diplomaları

DSD I ve DSD II, Almanya tarafından hazırlanan ve okullarda uygulanan tek sınavla ölçülmekle birlikte başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde öğrencilerimizin yükseköğrenime başvuru esnasında gerekli dil yeterliliğini belgeleyen dil diplomalarıdır.

Hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar uygulanan yoğun ve kapsamlı Almanca müfredatımız, Avrupa dil çerçevesine uygun olarak tasarlanmış olup DSD sınavlarına hazırlık sürecini de içermektedir. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak sunduğumuz Alman Dil Diploması DSD-I ve DSD-II sayesinde mezun olan öğrencilerimize Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görme olanağı sağlarız.

Okulumuzda 2.yabancı dil olan İngilizce öğretimi de büyük bir önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz, dünyada en çok bilinen Cambridge Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavları’na girerek uluslararası düzeyde ömür boyu geçerliliği olan KET(A2), PET(B1) ve FCE(B2) sertifikalarına sahip olabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ULUSLARARASI BİR KARİYER İÇİN ALKEV

ULUSLARARASI KARİYER İÇİN TÜM ŞARTLARI HAZIRLIYORUZAlmanya’daki okullar ile her yıl öğrenci değişim programları yürütülmektedir. Partner okullar ile proje temelli olarak gerçekleştirilen değişim programlarıyla, Almanya ile canlı ve uzun vadeli ilişkiler kurarak öğretmen ve öğrencilerimizi kendi aralarında fikir alışverişine ve iş birliğine teşvik etmek hedeflenmektedir. Bu programların sunduğu geniş imkânlarla öğrencilerimiz, Almanya´da yükseköğrenim görme ve sonraki meslek yaşamlarında ihtiyaç duydukları yetkin ve yeterliliklerini artırarak uluslararası bir kariyerin temelini garanti etmiş olacaklardır.

ALMANCA HAZIRLIK SINIFI BULUNAN TÜRKİYE’NİN TEK FEN LİSESİ

Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alan ALKEV (Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı) Özel Okulları Türkiye’nin ilk ve tek Almanca hazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi ile öğrencilerini uluslararası programlar ışığında güçlü bir geleceğe hazırlarken geleceğin teknolojisini belirleyecek, çağdaş Türkiye’nin, üstün yetenekli ve lider özelliklere sahip bireylerini yetiştirme amacını gütmektedir.

ALKEV Özel Fen Lisesi, sahip olduğu köklü Alman geleneği ile öğrencilerini; akademik ve teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, disiplinli ve üretken bireyler olarak yetiştirmenin yanında, uyguladığı yenilikçi eğitim modelleriyle, problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, çok yönlü ve üretken kişiler olarak da hayata hazırlamaktadır.

ALKEV Özel Fen Lisesi, öğrencilerinin; sadece sınav odaklı çalışmasına değil, yeni bilgiler üretebilmesine ve projeler hazırlayabilmesine, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, yarışma ve etkinliklere katılım sağlamasına; öğrencilerinin bilimsel araştırmalar yapmasına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemesine yardımcı olacak şekilde Almanca ve İngilizceyi ileri düzeyde öğrenmesini amaçlamaktadır.

Bilimsel çalışmaların okul ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli donanıma sahip Kimya, Fizik, Biyoloji ve iMac Laboratuvarlarıyla; Maker, Matematik ve Robotik Atölyeleri öğrencilerimize gerekli çalışmaları yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları materyal ve ortamı sağlamaktadır.

ALKEV Özel Fen Lisesinde öğrencilerimiz, üst düzey Almanca bilgisine sahip olduklarını gösteren “Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz” Alman Dil Diploması DSD-1 ve DSD-2 sayesinde başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görme imkânına sahip olacaklardır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, YKS’de başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi” oluşturulmuştur. Bu birimi oluşturan yapılar vasıtasıyla öğrencilerimizin eksiksiz bir şekilde süreci tamamlamaları ve hedeflerine ulaşmada tam başarı sağlamaları hedeflenmektedir.

ALKEV’DE BİLİMİN IŞIĞINDA PROJELER ÜRETİYORUZ

Fen bilimleri

Müfredat programlarımız beceri temelli olarak yapılandırılmaktadır. Öğrencilerimiz için gerçek başarı hedefi, ulusal ve uluslararası projeler için ürünler ortaya çıkarmak, teknolojik donanımı son derece gelişmiş olan lisemizde bilimin ışığında projeler üretmektir.

Öğrencilerimiz, kendi öğrenmelerinin ve davranışlarının sorumluluklarını alabilmelidir.  Aynı zamanda kendine ve çevresine karşı sorumluluklarının farkında olmalıdır. Tüm bunları sağlamak amacıyla öğrencilerimiz sosyal sorumluluk görevleri ile projelere yönlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin, kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda seminerlere, konferanslara katılım göstermeleri; sanatın ve sporun birçok dalında yetenekleri doğrultusunda gelişimleri desteklenerek kendi bireysel portfolyolarını oluşturmaları hedeflenmektedir.