MENÜ

YKS Mentör Öğretmenlik Sistemi

Üniversiteye geçiş sınavlarında başarı, diğer etkenlerin yanı sıra, üniversite hazırlık çalışmalarının özenle izlenmesine ve birebir öğrencilere mentörlük yapılmasına da bağlıdır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, TYT ve AYT’de başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi” içinde, her öğrencinin yaptığı tüm çalışmaları, test ve deneme sınavlarını izleyecek ve öğrenciyi doğru yönlendirecek “Öğrenci YKS Mentör Öğretmenlik Sistemi” oluşturulmuştur.

– Her öğretmen, 11. ve 12. sınıftaki iki öğrencinin TYT/AYT akademik danışmanlığını yapar, sınav başarılarını izler ve diğer birimlerle işbirliği yaparak öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.

– Görevlendirmeler okul müdürü tarafından yapılmaktadır.
– Mentör öğretmen mentörlük yaptığı iki öğrencinin TYT/AYT deneme sınavlarını izler
– Her TYT/AYT deneme sınavlarının sonrasında mentörlük yaptığı öğrencinin doğru-yanlış sayılarını değerlendirir, öğrenme oranları, tekrar eden hatalar, yeniden ele alınması gereken konuların belirlenmesi konusunda saptamalarda bulunur, öğrenciyle ve YKS Kurulu ile paylaşır.
– Gerekli gördüğü durumlarda rehberlik birimi ile işbirliği yapar.
– Tüm mentör öğretmenler YKS Kurulunun doğal üyesidir.