MENÜ

ALKEV’de Üniversite Hazırlık

Öğrencilerimiz, lise öğrenimleri sonunda istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmek için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini yaşamaktadır. Bu sınavlarda başarı, etkin bir lise öğreniminin yanı sıra, sistemli ve etkin bir üniversite hazırlık çalışmasının, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi)’ye yönelik kapsamlı bir hazırlığın da yapılmasına bağlıdır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, TYT ve AYT’de başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi” oluşturulmuştur.

Üniversite Hazırlık Birimimiz, etkinliklerini;

Ölçme ve Değerlendirme Birimi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi,
Kariyer Danışmanlığı
Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı
Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı
YKS Kurulu
YKS Mentörlük Sistemi ile eşgüdümlü olarak sürdürür.

Üniversite Hazırlık Birimi içinde, öğrencilerimize yönelik yapılan tüm test ve deneme sınavlarının değerlendirilmelerini yapacak olan bir “YKS Kurulu” oluşturuldu. Bu birim, Lise Müdürü, Müdür Yardımcısı, Ölçme ve Değerlendirme Birim Başkanı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Birim Başkanı, Yurt İçi Üniversite Danışmanı, Akademik Bölüm Başkanları, Öğrenci YKS Mentörleri ve Ders Öğretmenlerinden oluşur.

“Öğrenci YKS Mentörlük Sistemi” ile her bir ders öğretmeni, dört (4) öğrencinin TYT/AYT akademik danışmanlığını yapar, sınav başarılarını izler ve diğer birimlerle işbirliği yaparak öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlar.

Üniversite Hazırlık Çalışmalarımız

 • Lise yıllık planlarında TYT/AYT konularına özel olarak yer verilmesi
 • Örnek TYT/AYT soru ve testlerinin hazırlanması ve öğretmen ve öğrencilere iletilmesi
 • Konu testleri, konu tarama testleri uygulanması
 • Başarı Değerlendirme Sınavları BDS’lerin yapılması
 • TYT ve AYT deneme sınavlarının yapılması
 • TYT ve AYT deneme sınavı ve BDS sonuç belgelerinin hazırlanması, öğretmen, öğrenci ve velilere iletilmesi
 • Öğrencinin hangi konulara ilişkin soruları doğru yaptığı, hangilerini yapamadığı ve hangi konuda desteğe ihtiyacı olduğunun saptanması
 • TYT ve AYT deneme sınavı ve BDS sonuçları üzerinde analizler yapılması
 • TYT ve AYT deneme sınavı ve BDS sonuçları ve analizlerinin YKS Kuruluna sunulması
 • Konuların öğrenme oranları, tekrar eden hatalar, yeniden ele alınması gereken konuların belirlenmesi ve akademik bölüm başkanlıklarına iletilmesi
 • YKS Kurulunda tüm okulun ve ayrı ayrı her öğrencinin TYT/AYT ve BDS’lerdeki gelişimlerinin izlenmesi
 • YKS Kurulunda, sunulan raporlar üzerinden ve yapılan değerlendirmeler sonrasında, yeni çalışma stratejisi belirlenmesi