MENÜ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ALKEV Fen Lisesi Açılıyor!

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ALKEV Fen Lisesi Açılıyor!Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alan ALKEV Özel Okulları, bünyesine kattığı Türkiye’nin ilk Almanca Hazırlık Sınıfı bulunan Fen Lisesi ile geleceğin teknolojisini belirleyecek, çağdaş Türkiye’nin, üstün yetenekli ve lider özelliklere sahip bireylerini yetiştirme amacını gütmektedir.

ALKEV Özel Fen Lisesi, sahip olduğu köklü Alman geleneği ile öğrencilerini; akademik ve teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, disiplinli ve üretken bireyler olarak yetiştirmenin yanında, uyguladığı yenilikçi eğitim modelleriyle, problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, çok yönlü ve üretken kişiler olarak da hayata hazırlamaktadır.

ALKEV Özel Fen Lisesi, öğrencilerinin; sadece sınav odaklı çalışmasını değil, yeni bilgiler üretebilmesini ve projeler hazırlayabilmesini, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, yarışma ve etkinliklere katılım sağlamasını; öğrencilerinin bilimsel araştırmalar yapmasına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemesine yardımcı olacak şekilde Almanca ve İngilizceyi ileri düzeyde öğrenmesini amaçlamaktadır.

Bilimsel çalışmaların okul ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli donanıma sahip Kimya, Fizik, Biyoloji ve iMac Laboratuvarlarıyla; Maker, Matematik ve Robotik Atölyeleri öğrencilerimize gerekli çalışmaları yapabilmeleri adına ihtiyaç duydukları materyal ve ortamı sağlamaktadır.

ALKEV Özel Fen Lisesinde öğrencilerimiz, üst düzey Almanca bilgisine sahip olduklarını gösteren “Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz” Alman Dil Diploması DSD-1 ve DSD-2 sayesinde başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görme imkânına sahip olacaklardır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin, YGS ve LYS’de başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere girebilmelerini sağlayabilmek amacıyla “Üniversite Hazırlık Birimi” oluşturulmuştur. Bu birimi oluşturan yapılar vasıtasıyla öğrencilerimizin eksiksiz bir şekilde süreci tamamlamaları ve hedeflerine ulaşmada tam başarı sağlamaları hedeflenmektedir.

Üniversite Hazırlık Birimimiz:

  • Ölçme ve Değerlendirme Birimi
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  • Kariyer Merkezi
  • Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı
  • Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı
  • YGS/LYS Kurulu